CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Promotorzy pandemii

Wiemy, kim są teoretycy pandemii jako instrumentum regni, od Billa Gates po George’a Sorosa, złączeni siecią interesów tak rozległą i zorganizowaną, że każdy opór jest praktycznie bezcelowy.

Współpracuje z nimi przerażający zestaw tzw. organizacji dobroczynnych i lobby władzy tj. Światowe Forum Ekonomiczne z Klausem Schwab’em, WHO z wszystkimi oddziałami krajowymi…
More
Promotorzy pandemii

Wiemy, kim są teoretycy pandemii jako instrumentum regni, od Billa Gates po George’a Sorosa, złączeni siecią interesów tak rozległą i zorganizowaną, że każdy opór jest praktycznie bezcelowy.

Współpracuje z nimi przerażający zestaw tzw. organizacji dobroczynnych i lobby władzy tj. Światowe Forum Ekonomiczne z Klausem Schwab’em, WHO z wszystkimi oddziałami krajowymi, Komisja Trójstronna, Grupą Bilderberg, Rada ds. Inkluzywnego Kapitalizmu pod przewodnictwem Lady Lynn Forester de Rothschild i duchowym kierownictwem Bergoglio i, bardziej ogólnie, falanga międzynarodowych korporacji, banków i innych ośrodków władzy, wszystkie będące częścią tej samej spiskowej sieci.

Nie zdziwmy się, jeśli do wsparcia tych planów, również przyłączą się sekty i światowe ruchy satanistyczne. Kościół Szatana, uważa aborcję za przebłagalny obrzęd na koniec pandemii, podobnie jak Big Pharma z ich pseudo-szczepionkami wyprodukowanymi z wykorzystaniem abortowanych płodów.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Współudział personelu medycznego

Wiemy, że wszystkie państwa, z bardzo nielicznymi wyjątkami, od razu przyjęły absurdalne procedury medyczne zalecane przez WHO, w tym polecenie nieleczenia chorych po wystąpieniu pierwszych objawów czy rekomendację podłączania do respiratora gdy objawy grypy przeradzają się w ostre obustronne zapalenie płuc. Działo się to przy udziale służby zdrowia – zarów…
More
Współudział personelu medycznego

Wiemy, że wszystkie państwa, z bardzo nielicznymi wyjątkami, od razu przyjęły absurdalne procedury medyczne zalecane przez WHO, w tym polecenie nieleczenia chorych po wystąpieniu pierwszych objawów czy rekomendację podłączania do respiratora gdy objawy grypy przeradzają się w ostre obustronne zapalenie płuc. Działo się to przy udziale służby zdrowia – zarówno lekarzy jak i personelu szpitalnegopowodując tysiące zgonów, nie na Covid, jak mówią nam media głównego nurtu, ale z powodu nieprawidłowego leczenia.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Tajność umów

Wiemy, że warunki umów zawartych przez ONZ i Unię Europejską z firmami farmaceutycznymi są tajne. Nawet posłowie i inni reprezentanci polityczni nie mają wglądu w kontrakty, które musieli zatwierdzić jak „kota w worku”. Wiemy też, że te same firmy farmaceutyczne nie tylko nie biorą żadnej odpowiedzialności za odczyny niepożądane, ale nawet nie gwarantują odporności zaszczepiony…
More
Tajność umów

Wiemy, że warunki umów zawartych przez ONZ i Unię Europejską z firmami farmaceutycznymi są tajne. Nawet posłowie i inni reprezentanci polityczni nie mają wglądu w kontrakty, które musieli zatwierdzić jak „kota w worku”. Wiemy też, że te same firmy farmaceutyczne nie tylko nie biorą żadnej odpowiedzialności za odczyny niepożądane, ale nawet nie gwarantują odporności zaszczepionych na wirusa.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Kto ma sprany mózg i dusze niewolnika -ubijesz a nie uwierzy !
Anieobecny
Cyt.:
,,To jest tak gigantyczne kłamstwo,
że nikt nie może uwierzyć w PRAWDĘ..."
No mo' 2 say...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne

Wiemy, że wbrew wszelkim regułom prawnym i interesom ludności, firmy farmaceutyczne domagały się całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności za mogące powstać szkody.

Pacjenci podpisują więc formularz zwolnienia z odpowiedzialności wraz z oświadczeniem świadomej zgody.

Prócz skandalicznie wysokich zysków ze sprzedaży szczepionek, koncer…
More
Odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne

Wiemy, że wbrew wszelkim regułom prawnym i interesom ludności, firmy farmaceutyczne domagały się całkowitego zwolnienia z odpowiedzialności za mogące powstać szkody.

Pacjenci podpisują więc formularz zwolnienia z odpowiedzialności wraz z oświadczeniem świadomej zgody.

Prócz skandalicznie wysokich zysków ze sprzedaży szczepionek, koncerny farmaceutyczne mają więc zagwarantowaną bezkarność za przestępcze działania prowadzone we współudziale instytucji międzynarodowych i rządów.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Wiemy, że giganci farmaceutyczni – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – nie tylko nie przestrzegają zwykłych procedur testowania leków, ale mają za sobą całą listę wcześniejszych wyroków za poważne szkody spowodowane dystrybucją szczepionek, które jak się okazało, powodowały długotrwałe upośledzenia.

Wiemy, jak poważne są konflikty interesów między firmami farmaceutycznymi, a …
More
Wiemy, że giganci farmaceutyczni – AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson – nie tylko nie przestrzegają zwykłych procedur testowania leków, ale mają za sobą całą listę wcześniejszych wyroków za poważne szkody spowodowane dystrybucją szczepionek, które jak się okazało, powodowały długotrwałe upośledzenia.

Wiemy, jak poważne są konflikty interesów między firmami farmaceutycznymi, a organami odpowiedzialnymi za ich kontrolę. W wielu wypadkach pracownicy tych firm pracowali wcześniej w urzędach, których zadaniem jest zatwierdzanie produkowanych leków. Trudno więc sobie wyobrazić, że osoby, które nierzadko nadal mają zawodowe powiązania z Big Pharma, mogą dokonywać uczciwych i rozważnych ocen.

Widać to było na przykładzie przypadku firmy AstraZeneca w Europie, gdzie oczywista szkodliwość tak zwanej szczepionki, która spowodowała zawieszenie jej dystrybucji przez niektóre kraje, nie była wystarczającym powodem dla EMA (Europejskiej Agencji Leków) do wstrzymania jej podawania.

Ostatnie ustalenia dotyczące poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych zostały opracowane tak, aby wykluczyć większość przypadków, a przede wszystkim zignorować związek przyczynowo-skutkowy między podaniem szczepionki a jej krótkotrwałymi lub długoterminowymi skutkami ubocznymi.
Jan Zbigniew wojan
Nie - nikt, tylko nowa sekta covidiańsko-telewizyjna i nawet nie pomyślą, że to za ich kasę !