m.rekinek
427.9K

Naukowiec oskarża polski rząd o próbę LEGALIZACJI LUDOBÓJSTWA !

Źródło : Scientist calls out Polish government over attempt to LEGALIZE GENOCIDE Polska przyrodniczka i biochemik dr Diana Wojtkowiak wysłała zawiadomienie o odpowiedzialności polskich urzędników państwowych w związku z próbą zalegalizowania przez rząd zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich poprzez ustawę o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej ( UD 432).

Projekt ustawy został zatwierdzony przez sekretarza stanu MSWiA Macieja Wasika.

Według Wojtkowiak UD 432 zmusza obywateli polskich do poddania się nieokreślonym szczepieniom i nieokreślonym zabiegom medycznym pod groźbą pozbawienia wolności i możliwością utraty mienia osobistego bez odszkodowania.

"To już nie firmy telekomunikacyjne ze swoim 5G, ani kartel farmaceutyczny, ale 'nasz' rząd energicznie walczy z wyludnieniem narodu polskiego, którego postrzegają jako wroga" - napisała w preambule listu .

Wojtkowiak jest magistrem chemii i doktorem biologii molekularnej i przez ostatnie 20 lat prowadziła badania z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.

Ogłoszenie opublikowała w formie listu otwartego do wszystkich obywateli Polski.

„Rezygnując z leczenia pacjentów przewlekle chorych i stosując zabiegi medyczne pogarszające stan zdrowia, służba zdrowia zabiła ponad 200 tysięcy obywateli Polski podczas pandemii [koronawirusa z Wuhan] COVID-19. Widać to po nadmiarze zgonów osób niezarażonych pandemią, jak i odnotowanych przez urząd statystyczny zaraz po kolejnych akcjach szczepień – wyjaśniła.

Jeszcze w czerwcu wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński i Wasik przedstawili projekt ustawy. Według Kamińskiego nowe procedury są tworzone po to, by państwo mogło działać w sytuacjach kryzysowych zdecydowanie, skutecznie iw sposób niebiurokratyczny.

„Celem jest jak najszybsze zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom różnych nadzwyczajnych sytuacji” – powiedział.

Ale to wywołało negatywne obawy prawne niektórych badaczy. W artykule opublikowanym 30 października w European Studies Journal czytamy: „Należy stwierdzić, że projekt ustawy „o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej”… nie spełnia podstawowych standardów legislacyjnych, a część proponowanych rozwiązań jest niezgodna z Konstytucji RP”.
--------------------------------------------------------------------------------

„Wbrew swojej nazwie ustawa nie chroni ludności, ale jest narzędziem zniewalania i zabijania. Wpisuje się w szereg ustaw wprowadzonych w ostatnich latach, dostosowujących polskie ustawodawstwo do żądań organów globalistycznych” – mówiła o proponowanej ustawie Wojtkowiak.

Wojtkowiak: Kartel Big Pharma jest realizatorem planów globalistów
Lekarz ostrzegał Polaków, że to dopiero początek. „Jeśli ustawa UD 432 zostanie wprowadzona, zalegalizuje przymusowe wstrzykiwanie wszystkim obywatelom czegokolwiek toksycznego, procedurę zaplanowaną przez grupy globalistyczne, a dokładniej przez niemieckie organy, którym podlega polski rząd i parlament” – podkreśliła.

Zauważyła, że nie ma instytucji polskich, nawet unijnych, które analizowałyby rzeczywistą zawartość szczepionek, wskazując, że „badania wykonuje producent, sędzia we własnej sprawie, co oznacza zupełne i zupełne bezprawie”. ”.

„Od lat 50. produkty farmaceutyczne nie mają leczyć ludzi, ale uzależniać ich od kartelu, który wzbogaca się, zabierając dużą część naszych domowych budżetów. Jednak to nie tyle zysk, co władza napędza działania psychopatów, z których rekrutują się globaliści” – dodała.

Wojtkowiak zaznaczyła, że ignorancja nie jest obroną teraz, kiedy już zawiadomiła administrację o śmiertelnych skutkach używania pseudoleków produkowanych przez światowy kartel farmaceutyczny. „Nieświadomość, że prawo zostało naruszone, nie zwalnia powoda od kary. Ani immunitet parlamentarny nie chroni przed zbrodnią ludobójstwa – powiedziała.

(Powiązane: Drodzy przyjaciele, przepraszam, że ogłaszam ludobójstwo .)

Lekarz wezwał autorów projektu ustawy do działania na podstawie ich powiązań z zagranicznymi firmami i służbami wywiadowczymi oraz do pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za „próbę zamachu na prawa obywatelskie, najlepiej przed rozpatrzeniem rozpatrywanej ustawy”.

Scientist calls out Polish government over attempt to LEGALIZE GENOCIDE
Jadwiga Bob shares this
11.2K
Andre Ob
Poprzeć inicjatywę i jak najszybciej do paki tych psychopatów z naszego nie-rządu I tych wszystkich szabesgojów którzy pracują na szkodę Polski
woj_tek shares this
11.3K
sługa Boży
Dusza każdego, kto przyczyni się w jakikolwiek sposób do siłowego i przymusowego szprycowania Narodu Polskiego będzie przeklęta.
"NIGDY" i "ZAWSZE" - to dwa słowa których znaczenie
będą poznawać w piekielnym ogniu wiecznieMore
Dusza każdego, kto przyczyni się w jakikolwiek sposób do siłowego i przymusowego szprycowania Narodu Polskiego będzie przeklęta.

"NIGDY" i "ZAWSZE" - to dwa słowa których znaczenie
będą poznawać w piekielnym ogniu wiecznie
Józef D
BRAWO Pani doktor! Dziękujemy za inicjatywę. Oby okazała się skuteczna 😎
andrzej marek zieliński shares this
261
jacenty_11 shares this
23.2K
Adam A Adam
Jak to poniżające Polska przyrodnicza… co za brak kultury. Można Polska przyrodnik i biochemik. Szanujmy nasz język dla którego nasi dziadowie oddawali życie.
darek104
SPECJALISTA. W marcu 2015 Maciej Wąsik został przez sąd I instancji uznany za winnego przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności[9]. Przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia, 16 listopada 2015, prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Macieja Wąsika prawo łaski[10]. W marcu 2016 sąd odwoławczy rozpoznający wywiedzione w sprawie apelacje, powołując się …More
SPECJALISTA. W marcu 2015 Maciej Wąsik został przez sąd I instancji uznany za winnego przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności[9]. Przed uprawomocnieniem się tego orzeczenia, 16 listopada 2015, prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Macieja Wąsika prawo łaski[10]. W marcu 2016 sąd odwoławczy rozpoznający wywiedzione w sprawie apelacje, powołując się na powyższą decyzję prezydenta, uchylił zaskarżony wyrok i postępowanie umorzył[11]. 31 maja 2017 Sąd Najwyższy w przyjętej uchwale uznał akt łaski za bezskuteczny[12]. Natomiast 17 lipca 2018 Trybunał Konstytucyjny orzekł (przy zdaniu odrębnym jedynego w pięcioosobowym składzie sędziego wybranego przed 2015), że konstytucyjne prawo łaski jako pojęcie szersze od ułaskawienia obejmuje również akty abolicji indywidualnej[13].

W międzyczasie Maciej Wąsik powrócił do działalności politycznej w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 uzyskał mandat radnego Rady m.st. Warszawy[14]. W wyborach w 2011 bez powodzenia kandydował z ramienia PiS do Sejmu[15]. W 2014 został natomiast wybrany do Sejmiku Województwa Mazowieckiego[16]. Pracował także w spółce z o.o. Srebrna[17]. 25 listopada 2019 powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji[20], pozostał także na stanowisku sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej został zatwierdzony przez sekretarza stanu MSWiA Macieja Wąsika.
Sławomir Sokołowski
Wszystko „można” (da się) zalegalizować, ale nie wszystko to, co jest dozwolone (legalne), jest prawem. Dekretowanie ludobójstwa jest zbrodnią, a ten, kto tak postępuje – jest zbrodniarzem!
Prawo, to przepis rozumny, stworzony dla dobra wspólnego, przez kompetentną władzę (Arystoteles). Obecne „ustawy” nie są prawem, a rządzący są polskojęzycznymi, zbrodniczymi okupantami, których można przyrównać …More
Wszystko „można” (da się) zalegalizować, ale nie wszystko to, co jest dozwolone (legalne), jest prawem. Dekretowanie ludobójstwa jest zbrodnią, a ten, kto tak postępuje – jest zbrodniarzem!
Prawo, to przepis rozumny, stworzony dla dobra wspólnego, przez kompetentną władzę (Arystoteles). Obecne „ustawy” nie są prawem, a rządzący są polskojęzycznymi, zbrodniczymi okupantami, których można przyrównać do naśladowców Hitlera, Stalina...