23:25
NEBO S NAMI (Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 6. mája 2012) Posolstvo Kráľovnej pomoci Moje deti! Prichádzam medzi vás z milosrdnej a dobrotivej Božej lásky. Prosím, prijmite moje materinské …More
NEBO S NAMI (Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 6. mája 2012)
Posolstvo Kráľovnej pomoci
Moje deti!
Prichádzam medzi vás z milosrdnej a dobrotivej Božej lásky. Prosím, prijmite moje materinské požehnanie. Objímam vás tak, ako len matka vie objať svoje milované deti. Boh vás stvoril z lásky. Preto z pokladu svojej duše rozdávajte dobro, ktoré do vás vdýchol milujúci Otec. Pozrite na zem ako je ozdobená kvetmi, ktoré šíria vôkol seba krásu a ľúbeznú vôňu. Aj vy ste boli stvorené, aby ste rozdávali dobro, chválili a oslavovali nášho Pána. Dokážte svetu, že nie hriech, ale milosrdná láska robí svet krajším. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, sviatok Božieho Milosrdenstva, 15. apríl 2012
Anton Selecký
Peter, ja som sa tiež akosi na tom obliekaní sem-tam pozastavil a pozastavujem, ale zrejme to vnímame iba my "starší", a asi nemožno za tým vidieť n úplne prvorado nejakú neúctu . Nevidím nejaký zlý zámer v tom, že niekto sa oblečie nejako ináč než by sa očakávalo. Pokiaľ to nie je úplne do očí bijúce (a také niečo som si nevšimol) zrejme to treba prejsť s nadhľadom.
Peter(skala)
Mne sa páčilo svedectvo františkána, ked hovoril o jednoduchosti, ktoru tam vnímal. Rozumiem mu, nakoľko aj ja v živote sa dostávam do situáciách kedy pri častej diskusii a rozhovoroch o viere vnímam skôr formálnu stránku viery, takže je až podivuhodné, ked človek pookraje zo živej viery a jednoduchosti Božích detí.
Tiež sa mi páčilo ako prišla prosiť žena s takou odovzdanosťou do Božích …More
Mne sa páčilo svedectvo františkána, ked hovoril o jednoduchosti, ktoru tam vnímal. Rozumiem mu, nakoľko aj ja v živote sa dostávam do situáciách kedy pri častej diskusii a rozhovoroch o viere vnímam skôr formálnu stránku viery, takže je až podivuhodné, ked človek pookraje zo živej viery a jednoduchosti Božích detí.

Tiež sa mi páčilo ako prišla prosiť žena s takou odovzdanosťou do Božích rúk a nie aby jej splnil čo len ona chce. Pri porovnaní s tými, ktorých už Boh so svojimi Svätými vypočul i splnil priania (ako plodnosť, či uzdravenie, obrátenie ...) tak zrejme aj ona dostane dobrú odpoved od Svätých..

Som rád, že pútnikov pribúda aj nových, nakoľko sa aj mňa pýtajú ako sa tam dostať a aké to je... ale zároveň sa treba modliť aj za pútnikov, aby práve v tomto peknom počasí nezabudali na mravnosť v obliekané - nakoľko je vidieť, že toto ešte nie všetci pokrstení dobre prijímajú.

V modlitbe a pôste prajem hojnosť Božieho požehnania pre všetkých ľudí dobrej vôle.
😇
Anton Selecký
Táto nedeľa bola mimoriadna, možno práve preto, že tam pred púťou bola policajná razia ako za komunizmu... Vypytovali sa kto to organizuje, či sú povolené tam na Boričkách tie kaplnôčky, či stánkári čo ponúkajú knihy sú tam legálne... Čuduj sa svete, ale keď chceš, aby ťa ochránili na ulici alebo pred nejakým násilím, resp. ťa niekto okradne - tak sa ich nedovoláš...
Na druhej strane stále …More
Táto nedeľa bola mimoriadna, možno práve preto, že tam pred púťou bola policajná razia ako za komunizmu... Vypytovali sa kto to organizuje, či sú povolené tam na Boričkách tie kaplnôčky, či stánkári čo ponúkajú knihy sú tam legálne... Čuduj sa svete, ale keď chceš, aby ťa ochránili na ulici alebo pred nejakým násilím, resp. ťa niekto okradne - tak sa ich nedovoláš...
Na druhej strane stále viac ľudí ide za Pannou Máriou, či to už niekto schvaľuje, kritizuje, alebo si to aj nevšíma.
johnfrax
Anton,ďakujem za možnosť vidieť a počuť.
Dýcha z toho pokoj ,radosť a láska panny Márie k svojim deťom.