Peter(skala)
895

PETICIA: Odmietame ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu

Odmietame ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu

Žiadame uznesenie NR SR o odmietnutí ideologického nátlaku zo strany EÚ

Vážené poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

žiadame vás, aby ste predložili a schválili uznesenie, v ktorom odmietnete porušovanie subsidiarity a ohrozovanie suverenity Slovenskej republiky zo strany Európskej únie.

Európsky parlament schválil 20. októbra uznesenie o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku (2022/2894(RSP)).

V bode D) sa píše: „atmosféru nenávisti a neznášanlivosti voči komunite LGBTIQ+ na Slovensku a jej zastrašovania živia nielen krajne pravicové a extrémistické hnutia, ale aj zástupcovia cirkvi a politických elít, ktorí vo svojich vyhláseniach často požadovali ďalšie obmedzenia voči LGBTIQ+ osobám; keďže národná rada v júni 2014 zmenila ústavu krajiny tak, aby párom rovnakého pohlavia výslovne odoprela právo uzavrieť manželstvo a následnú právnu ochranu; keďže referendum proti LGBTIQ+ osobám sa konalo vo februári 2015 po tom, ako konzervatívna Aliancia za rodinu s podporou cirkvi zhromaždila 400 000 podpisov a vyzvala na hlasovanie o prísnejšej legislatíve proti LGBTIQ+ osobám; keďže v máji 2022 člen vládnucej koaličnej strany navrhol zákon, ktorého cieľom je zakázať dúhovú vlajku v štátnych a verejných budovách; keďže v septembri poslanci parlamentu predložili ďalší legislatívny návrh, ktorého cieľom je zakázať všetky zmienky o komunite queer v školách, reklame a televízii; keďže na slovenských školách neexistuje povinná, veku primeraná komplexná výchova v otázkach vzťahov a sexu.“

Považujeme za neakceptovateľné, aby Európsky parlament vyvíjal ideologický nátlak na Slovenskú republiku; kritizoval našu ústavu, ktorá chráni manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou; a útočil na Katolícku cirkev za to, že obhajuje koncept manželstva a rodiny, ktorý je v súlade s dvetisíc ročnou tradíciou a korešponduje so zdravým rozumom.

Zásadne odmietame, aby Európsky parlament indoktrinoval naše deti gender ideológiou a ohrozoval tak ich zdravý vývin (bod 14). Rovnako odmietame pokusy o porušovanie slobody slova (bod 13).

Porušovanie subsidiarity, ohrozovanie suverenity členských štátov EÚ, nedemokratické snahy o federalizáciu EÚ a kumulovanie moci na úkor členských štátov EÚ vedú k nacionalizmu a polarizácii spoločnosti. Schválené uznesenie Európskeho parlamentu je výstižným príkladom zmienených negatívnych javov.

Môžeme konštatovať, že uznesenie Európskeho parlamentu priamo pohŕda Slovenskou republikou.

Dúfame, že členovia zákonodarného zboru Slovenskej republiky nebudú tolerovať ideologické excesy a nátlak zo strany Európskej únie, a vyšlú jasný odkaz Európskemu parlamentu, že o slovenskej ústave, o chápaní manželstva a rodiny, o vešaní dúhových vlajok a o školských osnovách si budeme rozhodovať my sami na Slovensku.

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporujem petíciu za predloženie a schválenie uznesenia poslancami NR SR, ktorá odmietne ideologický nátlak zo strany Európskeho parlamentu a postaví sa za ochranu suverenity Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu:


Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2022 o rastúcom počte trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku
Prijaté texty - Rastúci počet trestných činov z nenávisti voči LGBTIQ osobám v celej Európe s ohľadom na nedávnu homofóbnu vraždu na Slovensku - Štvrtok, 20. októbra 2022

Uznesenie europarlamentu k útoku na LGBTI Za živiteľa nenávisti označili i cirkev. Kritizujú Alianciu za rodinu aj ústavu
Uznesenie europarlamentu k útoku na LGBTI / Za živiteľa nenávisti označili i cirkev. Kritizujú Alianciu za rodinu aj ústavu

Týždenný výber: Slovensko nie je homofóbna diera a kresťanstvo nie je spojené s nenávisťou
Týždenný výber / Slovensko nie je homofóbna diera a kresťanstvo nie je spojené s nenávisťou

Schválil Matúš Hagara