26:09
Peter(skala)
3K
Silná diskusia 😲 Kto sú Vesmírny ľudia? (sekty a náboženské smery) Séria starších dokumentov, ktorá pojednáva a nebiblických náboženstvách a smeroch, ktoré sami seba prehlasujú za"Božie", no …More
Silná diskusia 😲

Kto sú Vesmírny ľudia? (sekty a náboženské smery)

Séria starších dokumentov, ktorá pojednáva a nebiblických náboženstvách a smeroch, ktoré sami seba prehlasujú za"Božie", no nie sú vo svojej podstate ničím iným než sektou.
V dnešnom množstve duchovných smerov sa človek ľahko stratí, tak pre ľahšiu orientáciu Vám pomôže táto séria pod názvom "Sekty a náboženské smery". Siedmy diel: Kto sú Vesmírny ľudia?

VAROVANIE!!! Jedná o dokument bez biblického pohľadu!
Modlime sa za to, aby spoznali pravdu a tá, aby ich vyslobodila. Tento diel je zložený zo záznamu relácie Pre a proti na STV, kde bol hosťom Ing. Ivo "Aštar" Benda, zakladateľ tejto kontroverznej ufo sekty.

Cieľom relácie bol rozhovor dvoch oporujúcich si strán o existencii mimozemského života. My sa staviame na stranu Biblie v týchto tvrdeniach a veríme, že všetko čo uzrelo život stvoril nás Nebeský Otec a žiadne mimozemské bytosti neexistujú!