CÓRKA MARYI
112.1K

Matka Zbawienia: Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowią całkowicie ją porzucić

Mother of Salvation: Those of you who will continue to perform the traditional Mass will be tormented until you agree to abandon it entirely

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 13.05

Moje drogie dzieci, to będzie czas wielkich prób waszej wiary. Kościół katolicki będzie tym Kościołem, w którym rozpocznie się wielki podział. To w tym Kościele kapłani Mojego Syna będą cierpieli najbardziej podczas wielkiego odstępstwa, które już wkrótce będą musieli znosić z wewnątrz.

Wy, wierni kapłani Mojego Syna, którzy będziecie rozdarci z powodu niezdecydowania, musicie być świadomi konieczności pozostania w jedności z Chrystusem Miłosiernym. Nigdy nie wolno wam odczuć pokusy porzucenia Jego Kościoła poprzez zaakceptowanie fałszerstwa pochodzącego od tych z was, którzy popadli w poważny błąd. Musicie za wszelką cenę czcić Mojego Syna i prowadzić Jego lud drogą do świętości bez względu na to, jak to będzie dla was trudne.

Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowią całkowicie ją porzucić. Wiele spośród waszych zakonów zdradzi was dla wroga za waszymi plecami. Wy, tak jak Mój Syn przed wami, zostaniecie przyprowadzeni przed tych, którzy utrzymują, że są waszymi współbraćmi w kapłaństwie, i zostaniecie oskarżeni o herezję za to, że będziecie nalegali, by wciąż okazywać cześć Najświętszej Ofierze Mszy. Te nowe słowa oznaczające najpodlejsze zbezczeszczenie Ciała Mojego Syna będą wymuszane na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się sprzeciwić.

To w Kościele katolickim brat będzie walczył przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, ojciec przeciw synowi, dzieci przeciwko rodzicom, dopóki nie rozdzielą się na dwie strony.

Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy rzeczywiście pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. W tym celu musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie w stanie sprawować Mszę Świętą i udzielać sakramentów dzieciom Bożym.

Ja, Matka Zbawienia, będę osłaniała takie schronienia, a przez umieszczenie od wewnątrz na ścianach Pieczęci Boga Żywego, danej światu przez Mojego Ojca, pozostaną one niewidoczne dla wrogów Boga.

Nie bójcie się tych rzeczy, ponieważ jeśli się dobrze przygotujecie, będziecie prowadzić dzieci Boże do zbawienia. Jeśli nie będziecie zważać na to ostrzeżenie, zostaniecie uwięzieni w umyśle, ciele i duszy przez wrogów Mojego Syna i nie osiągniecie zbawienia.

Ci, którzy wykonają rozkaz fałszywego proroka, będą potrzebowali wielu modlitw, bo niektórzy z nich będą ślepi na prawdę. Pozostali, którzy będą znali prawdę, ale będą trzymali stronę tych, którzy będą zaprzeczali Śmierci Mojego Syna na Krzyżu, powinni się lękać. Wyrządzą oni straszną krzywdę wyznawcom Chrystusa.

Pozostając wierni Prawdzie, będziecie prowadzić Armię Reszty Mojego Syna, aż stanie się ona potężną siłą przeciwko złemu duchowi i tym, którzy w swojej walce kierują się przeciwko prawdziwym sługom Mojego Syna na ziemi.

Gdy nadejdzie ten czas, musicie odrzucić przyjęcie bycia kierowanym przez tych, którzy będą bezcześcić Słowo Boże i którzy zwiodą wielu przez swoje kłamstwa i nowe obsceniczne doktryny. Ci, którzy przyjmą jakiekolwiek zniekształcenie Mszy i świętych sakramentów, będą odpowiadać przed Moim Synem. W ten sposób bowiem nieświadomie staniecie się sługami złego ducha i bardzo wiele dusz zostanie utraconych, ponieważ będą one wciągane do rytuałów oddających hołd szatanowi. Te rytuały będą oddawać cześć fałszywemu prorokowi i antychrystowi, którzy są wrogami Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby można było ujrzeć Prawdę i aby kłamstwa zostały ukazane jako to, czym w rzeczywistości są – zniewagą dla bolesnego Ukrzyżowania Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ozostana-mu-wierni-beda-musieli-szukac-schronienia

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli…

_____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Nie bójcie się tych rzeczy, ponieważ jeśli się dobrze przygotujecie, będziecie prowadzić dzieci Boże do zbawienia. Jeśli nie będziecie zważać na to ostrzeżenie, zostaniecie uwięzieni w umyśle, ciele i duszy przez wrogów Mojego Syna i nie osiągniecie zbawienia."