Clicks1.6K
pl.news

Biskupi z Irlandii chcą włączyć "ludzi" do liturgii

Irlandzcy biskupi ogłosili 3 września, że użyją 2018 Revised New Jerusalem Bible (RNJB) dla nowego lekcjonarza mszalnego (TheTablet.co.uk).

Zapytali ponad 200 [wybranych] osób i 20 organizacji, z których "zdecydowana większość" preferowała to luźne tłumaczenie ze względu na jego "równowagę w odniesieniu do »inkluzywnego języka« i wrażliwości na płeć." Fałszywy proces konsultacji był zarządzany przez Sekretariat Episkopatu ds. Liturgii.

W RNJB, Mt 4,4 brzmi: "Człowieknie żyje samym chlebem", a Mt 5,22: "Każdy, kto się gniewa na brata lub siostrę, odpowie za to przed sądem; każdy, kto nazwie brata lub siostrę »idiotą«, odpowie za to przed zgromadzeniem."

Liturgicam authenticam Kongregacji ds. Liturgii z 2001 r. wzywa do stosowania w lekcjonarzach "stylu sakralnego właściwego dla języka liturgicznego" i nazywa język inkluzywny "nierozważnym". Nie ma jednak sensu zwracać uwagi na dokumenty papieskie/ watykańskie, ponieważ jutro będą one twierdzić coś zupełnie przeciwnego niż dzisiaj.

Grafika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsHbjrgbgqqr