Clicks271
Stano Kobella
1

Čo Chce Ježiš od nás, Nie je obtiažne

27. novembra 2021

Čo Chce Ježiš od nás, Nie je obtiažne. Chce, aby každý z nás bol Uzmierený a v Pokoji S Ním, aby sme mohli mať a zažívať Jeho Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Vo svete bude Pokoj iba S Ježišom, pretože On je Princ Pokoja a bez Neho tam Nebude Žiadny Pokoj. Musíme Hľadať, aby sme vždy boli v Pokoji S Ježišom aj aby bol pokoj medzi nami navzájom, vtedy budeme mať Pokoj. Ak Pravdivo Milujeme Ježiša a On je naša Prvá Láska, vtedy sa budeme Milovať navzájom a budeme v Pokoji. Budeme zaobchádzať s druhými rovnakou cestou, akou chceme, aby sa zaobchádzalo s nami. Budeme Milovať a Nie nenávidieť, budeme Žehnať a Nepreklínať, Nebudeme Odplácať zlé so zlým ale s Dobrým.

Každý z nás musíme mať Osobný Vzťah Lásky S Ježišom, S Tým, O Ktorom to celé je. Máme zaň svoju vlastnú Zodpovednosť my a Nie niekto iný, pretože všetko je to medzi Ježišom a nami samými. Musíme Kráčať S Ním v Jednote, Zajedno v Duchu a Zajedno v Pravde, každý krok Jeho Cesty, aby sme boli v Jeho Dokonalej Vôli. On nás Bude Usmerňovať a Viesť Osobne. Dáva nám naše vlastné Poverenia, Pokyny a Usmernenia primerane k Jeho Plánu a Účelu pre nás. Nikto toto nemôže urobiť za nás. Musíme sa Modliť a Pýtať sa Ježiša na Jeho Plán a Účel a Očakávať Ho. On je vždy Verný k tým, ktorí Ho Usilovne Hľadajú a Odmeňuje ich. On musí byť náš Zdroj, On je náš Zdroj Života. Naša Rada pochádza Od Ježiša a Nie od Niekoho iného. On Pozná Jeho Plán a Účel s nami, od Počiatku, Založenia sveta. Zjavuje nám ho. Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách, ale o našom Vzťahu S Ježišom. Potom budeme Poznať Ježiša, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne.

Ak sme zvedení, vo tme a stratení, musíme za to viniť len samých seba. Máme možnosť výberu, slobodnú vôľu a rozhodujeme sa sami pre seba. Ježiš je Svetlo sveta, ale mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Nie je to Ježišova Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci, ale záleží to na nás. Nebude tu Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Je to naša voľba. Musíme byť Múdri a Nie hlúpi, pretože Koniec to oznámi.

Ježiš je Svätý a my musíme byť tiež Svätí, pretože bez Svätosti Neuvidíme Ježiša. On nás Miluje a Stará sa o nás, ale musíme Ho Poslúchať a Robiť to, Čo Chce On od nás. Musíme byť Nielen Poslucháčmi, ale aj Činiteľmi, inak len zvádzame sami seba.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„On ti Ukázal, Ó človeče, čo je Dobré. A čo iné od teba PÁN Požaduje, Okrem toho, aby si Konal Spravodlivo, Miloval Milosrdenstvo A Kráčal Pokorne s tvojím Bohom?“ Micheáš 6:8 KJV.

youtube.com/watch?v=XgyGEezN6Sk

Pozrite aj: Prorocké slovo pre niekoho: Vyčisti vzduch.
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
..Či nerozpoznávaš správne od nesprávneho? Ó dieťa rozpoznávaš! To je to hlboké usvedčenie v tvojej duši, nariekajúce ku Mne. Uvoľni sa z popleteností. Kráčaj so Mnou a ži v Mojej pravde...