Stano Kobella
1271
Martina Bohumila Lutherová
..Či nerozpoznávaš správne od nesprávneho? Ó dieťa rozpoznávaš! To je to hlboké usvedčenie v tvojej duši, nariekajúce ku Mne. Uvoľni sa z popleteností. Kráčaj so Mnou a ži v Mojej pravde...