CÓRKA MARYI
55.2K

JEZUS: Szatan śmieje się, kiedy technologia jest wykorzystywana do szpiegowania lub zabijania

JESUS: Satan is laughing, when technology is use to spy and kill people

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 18 grudnia 2010 roku, godz. 9.40

Tak więc teraz wiesz, że to, co obiecuję, spełnia się. Posyłam ci kierownika duchowego, osobę, którą wybrałem jeszcze na początku twojej podróży. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podniosło Kielich Mojego Dzieła. Moja córko, potrzebujesz kierownika duchowego, aby Moje Orędzia były całkowicie zrozumiane przez Mojego sługę. W ten sposób Słowo się rozprzestrzeni i ludzie uświadomią sobie prawdę. Będzie to szlak pełen wertepów i krótkich ścieżek, które nagle będą sprawiały wrażenie, jakby kierowały cię w różne strony, ale nie lękaj się. Jesteś teraz prowadzona i poczujesz większe zaufanie wobec tego Dzieła.

Teraz to napisz. Księga Prawdy jest obecnie przedstawiana ludzkości, aby pomóc jej odkupić się w Moim Sercu. Dostaje teraz wybór, aby głosić Moją Chwałę, zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy. Nigdy nie chcę nakładać kary na Moje dzieci, ale w pewnych okolicznościach ci, którzy z pełną świadomością zmawiają się ze zwodzicielem i którzy mają do niego i do jego służalców tak wielki szacunek, do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem, nie mogą być zbawieni. Oni wiedzą, kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje szatan
Zwodzicielowi pozostało na ziemi bardzo mało czasu, by siać spustoszenie, więc wszędzie wzmógł swoje działania. Bierze na cel głównie Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, młodych i pięknych, a także bardzo inteligentnych.

Ci, którzy nadal się chełpią, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Ojca Przedwiecznego, otrzymają jeszcze tylko jedną szansę na otwarcie swoich serc. Boli Mnie, kiedy na nich spoglądam. Jest to jak patrzenie na samochód pełen ludzi, Moje najdroższe dzieci, jadący w gęstej mgle ku urwisku. Skręcili w złą stronę i teraz, choć wierzą, że kierują się z powrotem do swoich domów z wygodami, wpadną wkrótce w głęboką ciemność bez żadnej nadziei.

Przepowiedziane proroctwa zostaną teraz ukazane
Nie będzie to łatwe, Moja umiłowana córko, by Moje dzieci posłuchały. Musisz wytrwać pomimo przeszkód. Ważna jest cierpliwość. Te Orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak ostrzeżenia. Oni, Moje dzieci, muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiedziane tak dawno temu zostaną teraz ukazane. Te wydarzenia wkrótce będą mieć miejsce na tej ziemi, a czas jest bardzo, bardzo krótki.

Nigdy nie ujawnię daty Mojego Powtórnego Przyjścia
Nigdy nie ujawnię ci daty Mojego Powtórnego Przyjścia, Moja umiłowana córko, bo nie jest ona do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, kontaktuję się teraz z całym światem, abym mógł okazać Moim dzieciom Moje sprawiedliwe Miłosierdzie.

Moja Matka działa w Moim imieniu
Moja umiłowana Matka, działając w Moim imieniu, rozpowszechnia orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni wybrani prorocy wybrali dla ratowania dusz cierpienie na osobności. Pozwalam im cierpieć Mój ból, co jest gestem ogromnej hojności ze strony tych najbardziej oddanych wierzących. Są odpowiedzialni za zbawienie wielu. Jednak nie doświadczają tylko cierpień, które znosiłem na Krzyżu, lecz odczuwają także ten ból, który cierpię dzisiaj. Dodatkowo od czasu do czasu znoszą wyśmiewanie, obelgi i kpiny. Ale dzięki swojej pokorze znoszą to w milczeniu albo, w pewnych przypadkach, tak, że wszyscy to widzą. Inni, Moi wyświęceni słudzy, którzy decydują się na życie w odosobnieniu, oddają Mi wielką przysługę. Ich szczególna ofiara poprzez wyrzeczenie się samego siebie ponownie pomaga ratować dusze.

Dary od Boga przyjmuje się jako oczywistość
Przekazywanie Prawdy we współczesnym świecie, w którym technologia osiągnęła tak oszałamiający poziom, jest trudne. Mój Głos jest jak cichy płacz na pustkowiu, zepchnięty na bok na rzecz podniet.

Moim dzieciom nie udaje się zrozumieć, że wszystkie cuda, które zostały osiągnięte poprzez technologię dla dobra człowieka, są Darem od Ojca Przedwiecznego. Wszystkie cuda zaawansowanych lekarstw dla dobra człowieka także są Darem. Ale te Dary przyjmuje się jako oczywistość, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko jest zasługą człowieka, lecz tak nie jest.

Dar inteligencji
Dar inteligencji, tak jak Dar śpiewania, jest Darem z Boskiego Królestwa i to właśnie dlatego, że są Darami od Boga, są namierzane przez szatana, złego. To poprzez jego wpływ ingeruje się w technologię, by niszczyć i powodować destrukcje na świecie. Jakże się on śmieje, kiedy widzi, jak wybuchają wojny, i kiedy technologia jest wykorzystywana do szpiegowania lub zabijania. Jakże się on śmieje, kiedy technologia produkcji leków jest wykorzystywana nie tylko do zabijania, ale i do usprawiedliwiania zabijania. Wszystkie te przerażające zbrodnie przeciwko ludzkości, umożliwione przez technologię, są obecnie ukrywane za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja jako maska zła
Tolerancja może być najdoskonalszą maską zła. Każdemu, kto jest czujny, łatwo jest natychmiast to dostrzec, dzięki Mojemu Nauczaniu, kiedy te zbrodnie przeciwko ludzkości dokonują się przed waszymi oczami. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się im ich wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie świadomi, czujni i na straży, kiedy słyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych oszukańczych taktyk szatana.

Ludziom nie udaje się stanąć w obronie chrześcijaństwa
Moim dzieciom, pomimo świata współczesnych środków przekazu, nie udaje się powstać i przyznać do chrześcijaństwa. Główna przyczyna tego jest taka, że oni, większość chrześcijan, żyją w świecie zachodnim. Obawiają się, że będą wyśmiewani i zastraszani. Mają zupełną rację. Będą. Ale zwróćcie na to uwagę. Moje dzieci zawsze cierpią jakiś rodzaj wyśmiewania się z nich, kiedy niosą Mój Krzyż. Mogą być wtedy pewni, że wykonują Moje Dzieło.

Ten, kto cierpi z Mojego powodu, otrzyma wielkie błogosławieństwa i wiele Łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do publicznego głoszenia Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. On lub ona muszą być mocni. Jesteście Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców Moje dzieci nie mogą zostać przeniesione przez ostatni próg do Królestwa Mojego Ojca.

Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach, a oni to wiedzą. Zważcie teraz na Moje Słowa, poprzez tego proroka. Nie lekceważcie tych Orędzi. Pomogą one, gdy będą przekazywane w rozmowach, uratować miliony dusz na całym świecie przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie teraz w pokoju i miłości.
Wasz oddany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

___________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Te złe siły będą dręczyć swoich braci i siostry przez morderstwa, wojny i system kontroli

ORĘDZIA OSTRZEGAJĄCE PRZED GLOBALNYMI SZCZEPIENIAMI


I POSŁUCHAJ:

Kolejna teoria spiskowa stała się faktem! Jest bezpośrednie powiązanie…

___________________________________________________________________