CÓRKA MARYI
211.1K

JEZUS: W obecnym czasie słuchajcie Mnie tylko w tych Orędziach

JESUS: Listen to Me only through these messages at this time

KSIĘGA PRAWDY

środa, 6 maja 2015 roku, godz. 22.31

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie, gdy święte Słowo Boże jest rozrywane, Moje Łzy spływają wielkimi strugami. Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, zanika, a duch Mojego Kościoła usycha, tak że wkrótce stanie się niczym więcej jak pustynią. Będzie on pozbawiony życia i tylko prawdziwi wierni w Moim Kościele będą utrzymywali stałe bicie Serca Mojej Miłości, podczas gdy wszystko inne, co go otacza, będzie usychało wraz z wysysaną z niego każdą kroplą życia.

Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania z powodu pogardy wobec Słowa Bożego.

Wszystko, co jest uważane za święte w Królestwie Niebieskim Mojego Ojca, jest dziesiątkowane przez człowieka, którego serce już nie odczuwa miłości do swojego Stwórcy, Boga Najwyższego. Ci, którzy pozostają Mu wierni i którzy kochają Go i miłują, będą odczuwali w swoich sercach Jego ból, przeszywający jak miecz, który zadaje straszliwe cierpienia, ale nie zabija. Ci z prawdziwą miłością do Boga nie będą w stanie oddzielić się od Niego, ponieważ są z Nim złączeni pępowiną, której nie da się odciąć.

Bóg przez Swoje Miłosierdzie zniszczy Swoich wrogów, którzy próbują ukraść dusze tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Mój Czas już prawie dla was nadszedł.

Nigdy nie traćcie nadziei ani nie rozpaczajcie, gdy będziecie świadkami działania Mojego wroga i szybkości, z jaką jego przebiegłe i nikczemne metody działania są akceptowane przez niczego niepodejrzewające dusze. Jestem przede wszystkim Bogiem wielkiej cierpliwości, a Moje Miłosierdzie zostanie obficie wylane na rodzaj ludzki pośród płomieni Mojej Miłości. Te płomienie wzbudzą odnowę wiary we Mnie u tych, którzy odpadli ode Mnie, jak również zniszczą szatana i każdego demona i upadłego anioła, którzy trzymają jako zakładników te dusze, które należą do Mnie, ale które się ode Mnie oddzieliły.

Mój Czas nadejdzie, ale nie wcześniej, zanim świat zobaczy znaki przepowiedziane w Księdze Apokalipsy i Księdze Prawdy. Nie bójcie się Mnie. Przygotujcie się na Mnie. Odrzućcie fałszywe obietnice składane przez Moich wrogów. Zawsze pozostańcie wierni Mojemu Słowu. Moi wrogowie nie będą mieli udziału w Moim Królestwie. Moi ukochani wierni, w tym ci, którzy będą Mnie wzywali podczas Ostrzeżenia, nigdy nie umrą, ponieważ do nich należy Nowe Królestwo, Moje Królestwo – to, które zostało obiecane Mnie, Mesjaszowi, Królowi na wszystkie czasy – świat bez końca.

Dla tych, którzy reprezentują Mnie na tej ziemi, by głosić Prawdę, może to być czas zamętu, podziału, smutku i tęsknoty. Jednak wiedzcie o tym. Ja Jestem Prawdą. Prawda nigdy nie umiera. Moje Królestwo jest wieczne, a wy, Moje ukochane dzieci, należycie do Mnie. Przyjdźcie. Trzymajcie się blisko Mnie.

Poprowadzę was do waszego prawowitego Dziedzictwa. Ufajcie Mi. Posłuchajcie Mnie w tych Orędziach – Księdze Prawdy. Jest to Dar Boga dla was, abyście nigdy nie zapomnieli Mojej obietnicy, że przyjdę powtórnie sądzić żywych – tych, którzy żyją na tej ziemi, jak i tych, którzy umarli w Mojej Łasce.

Pokażę teraz wszelkiego rodzaju znaki na całym świecie. Ci, którzy są pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, będą wiedzieli, że zostały one zesłane z rozkazu Mojego ukochanego Ojca. Idźcie w pokoju.

W obecnym czasie słuchajcie Mnie tylko w tych Orędziach.

Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was jak o Swoich. Niech żaden człowiek nie próbuje ukraść Mi ani jednej duszy, bo za swoje czyny będzie cierpiał wieczną udrękę.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…rzescijanstwo-nie-cierpialo-takiego-przesladowania