štefan161
151.1K

Kto bude spasený

V Písme svätom je mnoho písané, kto bude spasený.
Časť z toho by som tu teraz predstavil.

Chcel by som upozorniť, že v ňom sú priamo zakomponované definície, kto bude spasený.
Toto je starozákonny predobraz spásy uvedený v prorokovi Joelovi.
Jl 2:32: "A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal Hospodin, a medzi pozostalými, ktorých povolá Hospodin."

Novozakonné naplnenie je v Skutkoch
Je to novozakonná citácia a vysvetlenie Joela
Sk 2:21: "A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený."

A nakoniec je tu praktická aplikácia v kresťanovom živote zo Skutkov apoštolov
Sk 9:13-14: "A Ananiáš odpovedal: Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, jako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. A má aj tu moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno."

Tu je evidentné, že kresťania od počiatku vzývali meno Pána Ježiša Krista na svoju spásu. Poznali Starozakonné Písmo, preto vedeli, že na svoju záchranu musia vzývat meno Hospodinovo. V tomto prípade to správne vztiahli na Pána Ježiša a Pán súhlasil.
Deponativ.info
Marie je nebo není modla? Je ohnivé jezero s démonickou P P Pannou Marií výhrou? Modláři nenávidí toto BIBLICKÉ video! Otázky a odpovede (Questions and Answers) - 30.časť
běda vám bezbožníci
Pozorně jsem toto video sledovala. Má to hlavu i patu.
Stručné, věcné srozumitelné. Pro mně vlastně nic nového.
Že si katolíci udělali z matky Marie královnu je jejich
problém. Sama jsem před mnoha lety došla k tomu, že
to hloupost.
Zkrátka bylo mě smutno při tom sledován í z toho
co katolíci nedržící se Písma Svatého udělali z matičky,
jak ji znemožli a k smíchu vydali.
Měli byste si …More
Pozorně jsem toto video sledovala. Má to hlavu i patu.
Stručné, věcné srozumitelné. Pro mně vlastně nic nového.
Že si katolíci udělali z matky Marie královnu je jejich
problém. Sama jsem před mnoha lety došla k tomu, že
to hloupost.
Zkrátka bylo mě smutno při tom sledován í z toho
co katolíci nedržící se Písma Svatého udělali z matičky,
jak ji znemožli a k smíchu vydali.

Měli byste si to také poslechnout.
Otázky a odpovede (Questions and Answers) - 30.časť
Deponativ.info
Jde o to, že vyvyšování člověka, v tomto případě Vatikánem nařízené démonické sekty Mariánství, Matky Panny Spásy - jednoduše ohnivého jezera Spásy nepřemýšlejících modloslužebníků neznají skutečně první přikázání v Desateru. Znají, ale dělají, že tam není. Proč? Protože bez prvního přikázání v Desateru se lépe modlaří!!!!!!
štefan161
Otázka, ktorá by ťa mala najviac zaujímať nestojí tak, či modla áno alebo nie, ale či si spasený.
Máš večný život?
Deponativ.info
@štefan161 spoléhám pouze na jednoho Boha, jednu Bibli, jedno Desatero Božích přikázání a jedinou Svatou Trojici - Otec, Sym a Duch svatý. Matku Pannu Spasitelku odmítám a Růženec také! AMEN!
štefan161
Takže nemáš.
Adventizmus je falošné náboženstvo, ktoré ťa dovedie tam, kam aj pápež so svojou pannou.
Takisto ako katolíci máte falošnú prorokyňu.
Deponativ.info
@štefan161 A chce snad BŮH, aby jsme šli cestou panny??? To bych snad neporadil ani nepříteli! Amen.
štefan161
Zase neodpovedáš k veci. Nemáš problém mazať moje komentáre, a zároveň nemáš problém mi tu vliezť a písať niečo o nejakej panne.
Boh zjavuje svoju vôľu na viac, ako 1000 stranách Biblie. Tá spočíva v tom, aby každý, kto verí v Krista, ktorého poslal nezahynul, ale mal večný život.
Každý, kto neuveril, je už odsúdený.More
Zase neodpovedáš k veci. Nemáš problém mazať moje komentáre, a zároveň nemáš problém mi tu vliezť a písať niečo o nejakej panne.

Boh zjavuje svoju vôľu na viac, ako 1000 stranách Biblie. Tá spočíva v tom, aby každý, kto verí v Krista, ktorého poslal nezahynul, ale mal večný život.
Každý, kto neuveril, je už odsúdený.
Deponativ.info
Pouze on je ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází, než skrze Něho - Pouze Pána Ježíše Krista, Prosím, dejme si všichni společně veliký pozor na satanisty, kteří říkají, že ona je Matkou Spásy a další ššílenosti. To dělá satan!
Mira393
já bych řekl že na základě Božích kritérií téměř nikdo.
Stylita
tomu nevěřím
Mira393
nic si z toho nedělej, já taky ne....
štefan161
Ja by som povedal, že máš pravdu Míra. Len Kristus spĺňa Božie požiadavky.
Človeku ostáva len v chudobe ducha pokorne vzývat sväté meno Pána Ježiša Krista.
štefan161
ON Kristus uveril???
Toto je na pokraji šialenstva. Kde si čítal, že Kristus uveril?
Ukáž pasáž v Písme, kde je napísané, že Kristus uveril.
Vkladáš ľuďom svoje konštrukty a potom s nimi pracuješ.
Nikde v Písme nie je, že by Kristus uveril, alebo že by bol spasený.. On dokonale naplnil Bočí zákon. Je to Boží Syn.
Toto, čo tu podsúvaš je satanizmus
One more comment from štefan161
štefan161
Aby bolo jasné.
To, čo tu stále vykladáš o krste Ježišovom, že aký bol potrebný sú nezmysly.
On nemusel byť krstený, ale podstúpil to pre poriadok, zo slušnosti.. V pôvodine je slovo prepó, znamená to tak sa sluší.
Ježiš sa v žiadnom prípade nemusel krstiť. Urobil tak zo slušnosti, lebo tak je písané.
Ty si vystaval nezmyselnú konštrukciu na nejakej potrebe vody pre Krista a ťaháš do bludov …More
Aby bolo jasné.
To, čo tu stále vykladáš o krste Ježišovom, že aký bol potrebný sú nezmysly.
On nemusel byť krstený, ale podstúpil to pre poriadok, zo slušnosti.. V pôvodine je slovo prepó, znamená to tak sa sluší.
Ježiš sa v žiadnom prípade nemusel krstiť. Urobil tak zo slušnosti, lebo tak je písané.
Ty si vystaval nezmyselnú konštrukciu na nejakej potrebe vody pre Krista a ťaháš do bludov aj Martinu hentu.