Údajne "Svätý Duch v Ježišovi je Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Ježiš Samotný je Pán Boh Všemohúci"

„Které přikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;More
„Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
štefan161
Vidím, že je asi pre teba neskutočne ťažké pozrieť sa do hebrejského originálu. Preto ti to už po desiaty raz pretlmočím.
"šema jisrael Jehovah (Hospodin, singulár) Elohim (plurál Bohovia) Jehovah (Hospodin, singulár) echad (jeden)
Svätá trojica Boh nie je len nejaká samostatná os…
hajaj búvaj ovečky
Všemohúcim môže byť iba Jeden z bohov, logicky!
štefan161
Pozri, ja viem, že nemôže byť každý vzdelaný vo všetkom. Ale nie je ti trápne, ked toto museli uznať aj najväčší učenci a ty zo seba neustále robíš takého "Janka"?
štefan161
Vysvetlím ti to ešte na jednom príklade z Písma. z Daniela.
Prekladatelia, ktorí veria v trojjedinosť, schválne prekladajú Boh v jednotnom čísle.
Roháček aj s nemeckými prekladom myslím Eberfelder urobili výnimku a preložili "svätí Najvyššieho" tak, ako je v origináli "svätí Najvyšších" Dn 7:18
‡ † [עֶלְיוֺן] adjective id. (Biblical Hebrew H5945 id.); — plural of God
קַדִּישֵׁי עֶלְיוֺנִיןMore
Vysvetlím ti to ešte na jednom príklade z Písma. z Daniela.
Prekladatelia, ktorí veria v trojjedinosť, schválne prekladajú Boh v jednotnom čísle.
Roháček aj s nemeckými prekladom myslím Eberfelder urobili výnimku a preložili "svätí Najvyššieho" tak, ako je v origináli "svätí Najvyšších" Dn 7:18
‡ † [עֶלְיוֺן] adjective id. (Biblical Hebrew H5945 id.); — plural of God
קַדִּישֵׁי עֶלְיוֺנִין(double plural, Buhl, as sometimes Biblical Hebrew, Ges§ 124 q Köii. 1. 438 f) Daniel 7:18, Daniel 7:22, Daniel 7:25, 27.
hajaj búvaj ovečky
Ostaň si politeistom aka pohanom, ja s tým nemám problém. Ja som monoteista ako Abrahám, ako Ježíš, ktorého citujem z evanjelia ako cituje 1 Prikázanie Desatora.
štefan161
To je odpoved na úrovni ôsmaka.
Ty si to nevieš obhájiť?
Dal som ti odkaz na tému Sv. Trojica.
Ďalej som ti dokázal, že Daniel písal o Najvyšších.
Alebo zase čakáš Avi livu, ktorý príde a šalamúnsky povie, že som nič nedokázal a vrhne tu tony svojich insitných výkladov?
hajaj búvaj ovečky
Evidentne Ježíš odpovedajúc nehovoril o sebe že je tým "jediným pánom" inak by ho židia okamžite ukameňovali. Katolíci ale s rúhaním Najvyššemu nemajú najmenšie problémy.
David Novák
Navíc Mojžíš boha viděl zezadu, hovořil s níém tváří v tvář, tak, jako hovoříme s přítelem, a 70 starších vidělo i je nohy, tedy údajného boha.... Koho tedy viděli, když boha nikdo neviděl???
hajaj búvaj ovečky
@David Novák
Ježíš tvrdil že je "obrazom Boha". Je obraz svojim vlastným originálom? Asi taký je podľa mňa rozdiel medzi "vidieť Boha" a počuť či inak cítiť Boha.
David Novák
Oni viděli i, co měl bůh pod nohama
David Novák
tvrdil, kdo vidí mne, vidí otce, ale tím bylo myšleno otcovu vůli, když už používáme tyto koncepty....
hajaj búvaj ovečky
Mňa osobne zaujíma "neviditeľný Boh" oveľa viacej.
David Novák
Mě zajímá viditelný bůh z toho důvodu, protože to se evidetně někdo za boha vydával...
hajaj búvaj ovečky
Ježíš sa snažil zodpovedať posledné otázky svojch učeníkov ich vlastnými slovami ....
David Novák
ano, proto užíval termíny jako Otec a syn. Mohl užívat Prapodstata a emanace Prapodstaty
hajaj búvaj ovečky
Synovstvo Božie je v Biblii spomínané ešte na ďalších miestach:
Synovstvo Božie už v Starom zákone !
David Novák
Ano, protže je to používaná metafora. Když misionáři přišli k papuáncům, neuměli pojem Otec přeložit, protože Papuánci otcovství neznali....
hajaj búvaj ovečky
Rodič nie je metafora, iba ak si LGBT liberál.
David Novák
Ony měly matky, Otce neznaly, děti se vychovávali kolektivně. Papuánci s LGBT neměli nic společného, bylo 18-19 století. Otcovství byl mezi papuánci pojem neznámý
David Novák
Papuánci neznali žárlivost, zatímco mezi katolíky byly vraždy ze žárlivosti, ublížení na těle atd.... To u Papuánců nehrozilo
David Novák
;Jestliže je Ješua bohem, a boha nikdo neviděl, tak nikdo Ješuu neviděl a to je spor.
Alžbeta Šimková
Pán Ježiš Kristus je Boh zjaveny v tele, 2. Božská Osoba...(David Novák)
David Novák
Alžbeta Šimková Pak je nepravda, že boha nikdo neviděl a bible nemluví pravdu..... V daném místě....