hajaj búvaj ovečky
hajaj búvaj ovečky
4552

"Mě žádný rabín Ježíš nezajímá. Já jsem katolík, my máme jiného Ježíše. "

- vyznanie viery katolíka! 😂 Že ste si vymysleli rímskeho Ježíša vám raz bude odpustené ... 10Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému …More
- vyznanie viery katolíka! 😂
Že ste si vymysleli rímskeho Ježíša vám raz bude odpustené ...
10Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno.
Avšak tomu, kdo se rouhá Duchu svatému, odpuštěno nebude.
Katolícke krédo verzus to Petrove
Toho biblického Boha nemožno spoznať z nebiblických zdrojov
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,
Vlastimil12
Ježíš je Slovo Otce, boží Syn, Spasitel, Vykupitel. Ten, kdo ho degraduje do role rabína mu ubírá na jeho slávě a jeho skutečné podstatě. Mimochodem …More
Ježíš je Slovo Otce, boží Syn, Spasitel, Vykupitel. Ten, kdo ho degraduje do role rabína mu ubírá na jeho slávě a jeho skutečné podstatě. Mimochodem rabín je povolání. Je to učitel a kazatel náboženské obce přidružený k synagoze. Ježíšovým civilním povoláním bylo ale povolání tesaře nikoliv rabína. Aby se člověk v biblické době stal rabínem, musel studovat v chrámové škole a zřejmě ani po té se nestal hned rabínem. Ježíš ve chrámové škole nestudoval, takže se ani rabínem stát nemohl. Ježíš tady na zemi zastával mnoho rolí, byl kazatel, učitel, uzdravitel, exorcista a ještě mnoho dalšího, ale oslovujme ho tím, čím nejdůležitějším se stal pro nás - Spasitelem Ježíš je můj Spasitel, není to můj rabín. (mluvím za sebe)
TerezaK
:-D někdy to tu tak skoro je 😂 (ostatní články jsmenečetla, ale titulek rozesmál)
2 more comments

Bolo nepoškvrnené počatie Márie niečím NOVÝM ?

Prečítajte si o nepoškvrnenom počatí a pôrode Sáry, manželky Abraháma: 1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. 2Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v …More
Prečítajte si o nepoškvrnenom počatí a pôrode Sáry, manželky Abraháma:
1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.
2Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.
3Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.
11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.
Deponativ.info
Není nic hrozivějšího, než nahrazení Spasitele za člověka. Mj. nenahraditelného Spasitele a konat tak plně vědomě s vlastními bludy. ..a potom …More
Není nic hrozivějšího, než nahrazení Spasitele za člověka. Mj. nenahraditelného Spasitele a konat tak plně vědomě s vlastními bludy. ..a potom slyšet "neznám tě, kdo jsi???", ale vy jste to takto chtěli a nezměnili jste se. Věděli jste moc dobře, jak co konáte.
Tomek P
Sara a Mária sa nemôžu zrovnávať a Mária a jej nepoškvrnené počatie je v tom, že ľudia sa mali rodiť zázrakom s Božím pričinením..ale Adam a Eva sa …More
Sara a Mária sa nemôžu zrovnávať a Mária a jej nepoškvrnené počatie je v tom, že ľudia sa mali rodiť zázrakom s Božím pričinením..ale Adam a Eva sa nechali zlákať čertom ako aj mi tak sme ten dar stratili ale Mária a Ježiš ako jediný sa narodili tým zázračným spôsobom.. krásnym, žiadne bolesti..hneď z bruška do rúk laicky povedané
6 more comments

Kto miloval Boha väčšou láskou: človek Abrahám alebo syn Ježíš?

Abraháma Boh nazval nakoniec svojím priateľom 🤔 Synovstvo Božie už v Starom zákone !More
Abraháma Boh nazval nakoniec svojím priateľom 🤔
Synovstvo Božie už v Starom zákone !
Tomek P
To je jasné
hajaj búvaj ovečky
Údajne "Nikdo nemiluje Boha více, než Ježíš Kristus."
One more comment

Láska k Bohu a láska k Ježíšovi nie sú to isté

Ježíš kázal 1.prikázaním Lásku k jeho Bohu. Až na 2.mieste k blížnemu: „Které přikázání je první ze všech?“ 31Druhé přikázání je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání …More
Ježíš kázal 1.prikázaním Lásku k jeho Bohu. Až na 2.mieste k blížnemu:
„Které přikázání je první ze všech?“
31Druhé přikázání je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
Láska je spásonosnou. Lenže láska ku komu?

Čo zn. "milovat celým srdcem, celou duší a celou myslí"

Nemilovať na 1.mieste nikoho iného, ani seba. "Boh Je Duch" Duch vanie kade chceMore
Nemilovať na 1.mieste nikoho iného, ani seba.
"Boh Je Duch"
Duch vanie kade chce

Na čej strane ste vy?

17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. 7Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ Prečo sa "neprotiviť zlému"More
17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.
7Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
Prečo sa "neprotiviť zlému"

Prečo sa "neprotiviť zlému"

Pretože zlo Boh používa ako trest a výchovný prostriedok u takých čo sa neobracajú včas. Údajný Boj Dobra a Zla Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, Čo myslel Ježíš hľadaním Božieho …More
Pretože zlo Boh používa ako trest a výchovný prostriedok u takých čo sa neobracajú včas.
Údajný Boj Dobra a Zla
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,
Čo myslel Ježíš hľadaním Božieho kráľovstva

Ježíš Prorokom, Bohom vysväteným Kráľom Židov, konečným Vykupiteľom pre jedných. Falošným prorokom, zločincom a bohorúhačom pre ďalších

41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. 40Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá …More
41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
40Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
29Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království,
30aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“

Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!

To prvé prvým: Ako byť spasený, slovami Ježíša Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. 23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte …More
To prvé prvým: Ako byť spasený, slovami Ježíša
Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
Kto je zákonníkom
Kto je farizejom
"Slepí vedú slepých" takmer 100-percentným pravidlom.

Ježišova Cesta do nebeského kráľovstva: kade a ako

20Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Kade: 52Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání,…More
20Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Kade:
52Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili.“
Kto je zákonníkom
Ako:
19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
Kto je farizejom
Ako dôležité je poznať Sväté Písmo Ako dôležitým je tzv. Starý zákon

Príkázané nie je dobrovoľné

Dobrovoľným je iba to či poslúchnuť. A podľa toho koho to poslúchate viete za kým idete a kam. Ako byť spasený, slovami Ježíša Ako rozoznávať duchov ktorý je Boží Ak nedodržiavate Božie prikázania …More
Dobrovoľným je iba to či poslúchnuť.
A podľa toho koho to poslúchate viete za kým idete a kam.
Ako byť spasený, slovami Ježíša
Ako rozoznávať duchov ktorý je Boží
Ak nedodržiavate Božie prikázania neočakávajte že k Bohu niekedy dorazíte.
hajaj búvaj ovečky
Desatoro Božích prikázaní je nutným minimom pred Bohom. Cesta k Bohu nimi nekončí ale iba začína ...

Je nebeské kráľovstvo to isté čo kráľovstvo Božie?

20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; 21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť …More
20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
Kde sídli ten biblický Boh monoteizmu
Veľa nepochopenia vzniká zo zamieňania sveta ľudí so svetom ktorý stvoril Stvoriteľ
Na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, túžob a myšlienok
Johan Matej Saladin
Počúvajte ovečky vy ste muž či žena? 😁
Viktoria Rija Gloria

Kto je kráľom Božieho kráľovstva

Správna odpoveď je v otázke uvedená. Ježíš nie je HospodinMore
Správna odpoveď je v otázke uvedená.
Ježíš nie je Hospodin

Príď Kráľovstvo Tvoje!

Lenže koho kráľovstvo má prísť? Katolíci pre množstvo svojich modlárskych modlitieb už zabudli ku komu sa Otčenáš modlí 😱 7A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe …More
Lenže koho kráľovstvo má prísť? Katolíci pre množstvo svojich modlárskych modlitieb už zabudli ku komu sa Otčenáš modlí 😱
7A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
28Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.
Ježíš nie je Hospodin

Monarchia JE MODLOSLUŽBOU !

6Ale Samuelovi se to nelíbilo, že izraelští starší řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu. 7A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají …More
6Ale Samuelovi se to nelíbilo, že izraelští starší řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu.
7A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.
Ježíš nie je Hospodin

"postupne sa oddeľuje zrno od pliev"

hajaj búvaj ovečky
54Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. 55Vy jste ho …More
54Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh.
55Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.
56Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“

Ako veľmi zastaralým je tzv. Starý zákon

18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil …More
18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
20Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Kto je zákonníkom
Kto je farizejom

Ježíš nie je Hospodin

54Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh. 55Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám …More
54Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh.
55Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.
56Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“
57Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“
28...„Které přikázání je první ze všech?“
29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
Rozdiely medzi Ježíšom a jeho Bohom Katolíci, vnímate Hospodina vo svojej církvi Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít,
Viktoria Rija Gloria
A ted mudruj USCAE

Čo je prvoradým: Desatoro alebo Ježíšovo "nasleduj ma"?

19Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ 20On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého …More
19Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“
20On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“
21Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. ...
Ako byť spasený, slovami Ježíša
Které přikázání je první ze všech?“
Čo je plnením vôle Ježíšovho Boha?
Čo myslel Ježíš hľadaním Božieho kráľovstva
Ako nasledovať Ježíša v pozemskom živote Kto je nasledovníkom Ježíša Desatoro rozpisuje ako vyzerá skutočná láska
macusana
Kristus neprišiel zákon zrušiť ale naplniť ho. On je zákon On je láska.

Je jedno v koho veríte že je Bohom?

19Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.