Učenie „prach si a v prach sa obrátiš“ verzus „Ak sa niekto nenarodí z vody

... z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."

Teda „prevrátiť sa v prach“ nie je tou cestou do Božieho kráľovstva a spásou o ktorej Ježíš hovoril.

Čo sa narodilo z tela, je telo, ... Moja Biblia - Sväté písmo - Evanjelium podľa Jána 3. kapitola
rufff
Pro hajaj búvaj ovečky: Tak to jste příteli špatně četl evangelia... 😉.
Viz: "A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou." Matouš 10, 7 - 14.
hajaj búvaj ovečky
Prosím neodvádzajte od témy v názve. Ďakujem.
rufff
Sorry, ale nikdy neříkej nikdy.
hajaj búvaj ovečky
Moje "nikdy nekázal" bolo myslené v rámci mojej témy. Ak chcete, začnite svoju tému o "vytřeste prach ze svých nohou" 😂
rufff
Slovo nikdy je absolutního charakteru.
hajaj búvaj ovečky
Nevysvetlil? Ježíš nikdy o "prachu" nekázal.
Coburg
Martina Lutherová, to si tu zase ty?
hajaj búvaj ovečky
Ne, ja som ja, a mužského pohlavia.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Bývali skryty ostrik a nick otčenáš. Za včerajšok, že si mi zmazal veľa komentárov dávam tebe blokace pretože si nezniesol pravdu.
Marieta Ria
@Coburg - Lutherová tu je, ale pod nickom tábor hoří dohoříva, ovečky - to je slovenská obdoba otčenáša - takmer totožné bludy
hajaj búvaj ovečky
Trúfate si veľa nazývať citácie z biblie "bludmi". Nebojíte sa Boha?
apredsasatoci
Vysvetlí nám čo to znamená.