CÓRKA MARYI
1958

Bóg Ojciec: Wezwanie do Kościoła katolickiego, aby przyjął Nową Erę Pokoju na ziemi

God the Father: Call to Catholic Church to accept New Era of Peace on Earth KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH czwartek, 23 lutego 2012 roku, godz. 16.42 Ja Jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem …More
God the Father: Call to Catholic Church to accept New Era of Peace on Earth
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
czwartek, 23 lutego 2012 roku, godz. 16.42
Ja Jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stworzycielem wszystkich rzeczy, Bogiem Najwyższym.
Moja córko, jest ważne, aby ci, którzy podążają za Nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, przyjęli tysiąclecie, jak zostało to obiecane wszystkim Moim dzieciom. Słowa zawarte w Mojej świętej Księdze, świętej Biblii, nie kłamią.
Moja obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.
Jan Ewangelista usłyszał także o chwalebnym Powrocie Mojego umiłowanego Syna, kiedy będzie panować w Nowej Erze Pokoju przez tysiąc lat. Dlaczego ci, którzy utrzymują, że rozumieją Moje święte Słowo, odmawiają przyjęcia tej jego części, a nie innej?
Do tych Moich wyświęconych sług – mówię do was teraz, abyście otworzyli Księgę Prawdy. Macie obowiązek głoszenia prawdy. Nie wolno wam słuchać tych z waszych szeregów, którzy przeinaczają prawdę w odniesieniu do Nowej Ery …More