Libor Halik
1984

Smíšená manželství katolíků a pravoslavných

Prosím čtětě velmi pečlivě, na každém slůvku jsem si dal záležet, jako kdyby psal odpověď právník. Dle mého názoru je v současnosti jedno, zda dítě obdrží křest od pravoslavného či od …More
Prosím čtětě velmi pečlivě, na každém slůvku jsem si dal záležet, jako kdyby psal odpověď právník. Dle mého názoru je v současnosti jedno, zda dítě obdrží křest od pravoslavného či od římskokatolického kněze - obojí způsobí odpuštění dědičného hříchu po Adamovi a Evě.
Ale pravoslavoslavný (pravděpodobně i řeckokatolický) křest má výhodu v tom, že je spojen současně s myropomazáním (biřmováním) a s tím, že dítě smí od té doby přijímat Pána Ježíše Krista ve sv. eucharistii, což katolické zvyklosti neumožňují. V Římskokatolické církvi se, pokud vím, v současnosti dává sv. eucharistie dětem až po jejich 1. svaté zpovědi v přibližně 6-7 letech.
Pravoslavná církev Česko-Slovenská je skrze své biskupy, kteří podepsali dekrety sněmu z 16.6.2016 na Krétě, z pohledu nejhorlivějších pravoslavných odmítačů hříchu, neuctivá k Bohu, protože se zde vdávají a žení s katolíky a modlí se s katolíky.
Ti pravoslavní Rusové a Řekové, Gruzínci, Bulhaři, Syřané, kteří se vyhýbají hříchům, dodnes odmítají …More
Ressurected
Litujme svých hříchů a bludů,(co piseme v zatvorkach)
Mt 18
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!

prosme Boha Otce, Syna i Ducha svatého o smilování. Prosme …More
Litujme svých hříchů a bludů,(co piseme v zatvorkach)

Mt 18
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!


prosme Boha Otce, Syna i Ducha svatého o smilování. Prosme Ho: Přijď Tvé království, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.