Marieta Ria
Veľmi výpovedný článok! Pred pár mesiacmi publikovalo združenie Lekárnici za život článok s podobným vysvetlením (bol na stránke onedlho zmazaný, takže mi zostalo len to najhlavnejšie, čo som si skopírovala) a tiež s prihliadnutím na Pápežské encykliky:

...Dr. Hayflick ... ako sám uvádza vo svojej práci, tak postupne izoloval bunky z pľúc, kože, svalov, obličiek, srdca, štítnej žľazy, týmu (…More
Veľmi výpovedný článok! Pred pár mesiacmi publikovalo združenie Lekárnici za život článok s podobným vysvetlením (bol na stránke onedlho zmazaný, takže mi zostalo len to najhlavnejšie, čo som si skopírovala) a tiež s prihliadnutím na Pápežské encykliky:

...Dr. Hayflick ... ako sám uvádza vo svojej práci, tak postupne izoloval bunky z pľúc, kože, svalov, obličiek, srdca, štítnej žľazy, týmu (alebo teda z tzv. „detskej žľazy“, v ktorej dochádza k dozrievaniu T-lymfocytov, teda hlavných regulačných buniek špecifickej imunity) a pečene celkom až z 21 ľudských plodov, selektívne a p r e m y s l e n e potratených za účelom vývoja bunkovej kultúry vhodnej na replikáciu vírusov...
... Z úmyselne potrateného 16-týždňového (uvedené v gestačnom veku, teda plodu v 16-tom týždni tehotnosti matky) ľudského plodu ženského pohlavia švédskej matky, ktorá na použitie buniek jej potrateného dieťaťa na vedecké účely nielenže nedala súhlas, ale o ňom ani nevedela, Dr. Hayflick izoloval v júni 1962 bunky, ktoré sa stali základom embryonálnej bunkovej línie, ktorá sa používa dodnes, a ktorú označil ako WI-3816. Hayflick tu pri číslovaní línií preskočil z označenia WI-27, teda línie ktorá vyhynula, priamo na číslo 38.17 Žiaľ, vývoju tejto bunkovej línie predchádzalo už dovedna 80 potratov jednotlivých plodov...

...
V Encyklike Evangelium Vitae z roku 1995 sa v bode 58 uvádza, že
„umelý potrat má rysy, ktoré ho robia osobitne vážnym a odsúdeniahodným zločinom. II. vatikánsky koncil ich spolu so zabíjaním detí definuje ako "odporný zločin" “ 49.

V tomto istom dokumente je spomenuté, že Pápež Pius XI v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu50 a Pápež Pius XII.
„odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu"“ 51.

Týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tri kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú

2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu

3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

Je zjavné, že najväčšiu mieru spoluzodpovednosti nesú osoby uvedené v prvej kategórii, avšak rovnako nesú mieru spoluzodpovednosti aj morálne autority, ktoré v tejto veci mlčia (biskupi, kňazi). Pre ľudí v poslednej kategórii je úlohou hlavne zvážiť potrebu danej vakcíny a najmä skúmať ich pôvod a spôsob prípravy.

Citáty sú z článku:

lzz.sk/…onalne-a-fetalne-bunkove-kultury-a-linie-a-vakciny