TerezaK
12190
knihapravdy.cz

Celosvětové růžencové tažení: Svátek Panny Marie Fatimské 13.5.2022 - Kniha Pravdy

Svátek Panny Marie Fatimské Pochválen buď Ježíš Kristus a Panna Maria! Milí modlitební bojovníci, všichni jste zváni …
TerezaK
Pochopit slova Matky Spásy z poselství 10. dubna 2012:
„.. čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží….”
More
Pochopit slova Matky Spásy z poselství 10. dubna 2012:

„.. čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží….”
One more comment from TerezaK
TerezaK
v pátek 13. května 2022 od 22 hodin (SEČ) v evropských národních jazycích na tomto linku:
Join our Cloud HD Video Meeting
Pochopit slova Matky Spásy z poselství 10. dubna 2012:
„.. čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží….”
A uvěřit následujícím slovům naší Matky Spásy 30. března 2012: “Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu …
More
v pátek 13. května 2022 od 22 hodin (SEČ) v evropských národních jazycích na tomto linku:

Join our Cloud HD Video Meeting

Pochopit slova Matky Spásy z poselství 10. dubna 2012:

„.. čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží….”

A uvěřit následujícím slovům naší Matky Spásy 30. března 2012: “Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna….”

Budeme se modlit Křižáckou modlitbu 26 – Svatý růženec (čtyři tajemství)

Spojme se v modlitbě, abychom prosili o Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Proste a dostanete – to není můj planý slib…. Váš Ježíš, 3. května 2014″
Matko spásy, oroduj za nás!