Edward7
24791
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Biskup Czaja a "święto namiotów" - konsekwencje duchowe
- i finansowe.

Opole 13.10.2021 r.
Czcigodny Księże Biskupie i Księża Proboszczowie,

Nasze parafialne place kolejny raz zamienią się w starotestamentowe Święto Namiotów.

Dzieje się to za przyczyną stawianych przez Państwową Straż Pożarną namiotów, w których (nielicznym na szczęście) parafianom podawana jest nieznana substancja chem…
More
.
Biskup Czaja a "święto namiotów" - konsekwencje duchowe
- i finansowe.

Opole 13.10.2021 r.
Czcigodny Księże Biskupie i Księża Proboszczowie,

Nasze parafialne place kolejny raz zamienią się w starotestamentowe Święto Namiotów.

Dzieje się to za przyczyną stawianych przez Państwową Straż Pożarną namiotów, w których (nielicznym na szczęście) parafianom podawana jest nieznana substancja chemiczna bezpodstawnie nazywana „szczepionką przeciwko C-19”.

Wobec powyższego kolejny raz stawiamy Księdzu Biskupowi Andrzejowi Czai i Księżom Proboszczom pytania:


- czy macie moralną pewność, że postępujecie właściwie nawołując nas do poddawania się temu eksperymentowi?

- czy bierzecie pod uwagę konsekwencje prawne (a więc i finansowe!) skutków ubocznych czyli NOP-ów wynikających z przyjęcia tego preparatu, a obciążających Was jako współorganizatorów „szczepień” na terenach kościelnych?


(Zapewne nie macie świadomości, że „bezkarność” mają zapewnioną tylko producenci preparatów!)

- czy jesteście medycznie przygotowani do propagowania powyższych akcji?

- czy oprócz organizatorek, pań z Koła Gospodyń Wiejskich, czy strażaków z OSP, podczas aplikowania tej substancji obecny będzie lekarz?

- czy namioty, w których odbywają się szczepienia, mają stosowne certyfikaty wydawane przez Inspekcje Sanitarne kraju?


Zwracamy uwagę, że producenci tych preparatów piszą:

"By uzyskać wiarygodne wyniki, szczepionka musi być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza do stosunkowo niedługiego czasu przed podaniem."

Pytamy więc: czy namioty Straży Pożarnej zaopatrzone są w stosowne urządzenia chłodnicze?

A może plebanie otrzymały nowoczesne zamrażarki, potrzebne do schłodzenia preparatu do temperatury –70 stopni C?

Od roku śpiewamy suplikacje : "Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie!"

Pytamy więc, Księże Biskupie: Czy bierze Ksiądz pod rozwagę ewentualne, nagłe śmierci na wskutek NOP-u? Zakrzepica, udar, wstrząs poszczepienny, zapalenie mięśnia sercowego, poronienie - to wcale nie takie rzadkie przypadki... Komisja Zdrowia UE podała do publicznej wiadomości, że w ten sposób zmarło już ponad 20 tysięcy osób! To jest liczba oficjalnie zgłoszonych NOP-ów, a przecież większość jest niezgłaszana.

W związku z tym oczekujemy komunikatu, w którym Ksiądz Biskup poinformuje nas, że wraz z akcją szczepień przy podległych sobie parafiach, bierze na siebie duchową i moralną odpowiedzialność za wszystkie tego konsekwencje.

Za każdą nagłą śmierć, za każde powikłanie, za każdą chorobę, która wystąpi u „zaszczepionych” osób? Osób, które być może nigdy by się nie zaszczepiły, gdyby nie wezwanie Księdza Biskupa?

Gdyby nie zaufanie do autorytetu Kościoła…

Akcja „szczepień” trwa już wiele miesięcy. Wywierana jest ogromna presja na nas wszystkich, abyśmy się poddali temu zabiegowi. Kto chciał się „zaszczepić”, już dawno miał po temu wielokrotnie okazję. A więc jeśli teraz poddał się „szczepieniu” w jednym z przykościelnych punktów, zrobił to najprawdopodobniej pod wpływem zaufania do swoich duszpasterzy. Czy to możliwe, żeby duszpasterz mógł świadomie narażać życie powierzonych sobie parafian? Czy to możliwe, aby prowadził ich niewłaściwą drogą? Aby skłaniał ich do podjęcia decyzji, które mogą skutkować groźnymi dla zdrowia i życia konsekwencjami?

To się wydaje niewyobrażalne, a jednak najwyraźniej ma właśnie miejsce.

Papież Jan Paweł II mówił: "
Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga."

Domagamy się i nie zaprzestaniemy domagać się odpowiedzi na pytanie:

Komu służycie, nasi Duszpasterze?
Pamiętacie słowa Naszego Pana?


Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. (Łk 16,13)
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Nowa Normalność - Wielka Czystka

Jesteśmy świadkami narodzin nowej formy totalitaryzmu. Nie „komunizmu”. Nie „faszyzmu”. Globalnego kapitalistycznego totalitaryzmu. Totalitaryzmu pseudomedycznego. Totalitaryzmu patologicznego. Formy totalitaryzmu bez dyktatora, bez definiowalnej ideologii. Totalitaryzmu opartego na „nauce”, „faktach”, „rzeczywistości”, którą sam tworzy.

−∗−

W menu …More
Nowa Normalność - Wielka Czystka

Jesteśmy świadkami narodzin nowej formy totalitaryzmu. Nie „komunizmu”. Nie „faszyzmu”. Globalnego kapitalistycznego totalitaryzmu. Totalitaryzmu pseudomedycznego. Totalitaryzmu patologicznego. Formy totalitaryzmu bez dyktatora, bez definiowalnej ideologii. Totalitaryzmu opartego na „nauce”, „faktach”, „rzeczywistości”, którą sam tworzy.

−∗−

W menu na dziś danie z karty CJ Hopkinsa. Felieton opisujący kolejny etap rodzącego się nowego totalitaryzmu. Tym razem o czekającej nas Wielkiej Czystce, o tym w co przeradza się strach i o kreowanej podklasie ludzi.
Zapraszam do lektury.

−∗−
wielka czystka,

nazwa szczytowej fazy ludobójstwa stalinowskiego wymierzonego w osoby uznane przez NKWD za niepewne politycznie i potencjalną acz nieistniejącą w WKP(b) opozycję. ∼ Encyklopedia PWN
−∗−

Nowa Normalność – Wielka Czystka

Tak więc rozpoczęła się Wielka Nowo-Normalnościowa Czystka… jak na zawołanie, zgodnie z regułami.

My, „paranoidalni teoretycy spiskowi”, ostrzegaliśmy przez ostatnie 18 miesięcy, że to się wydarzy. Ludzie, którzy odmawiają przejścia na nową oficjalną ideologię, są teraz segregowani, pozbawiani pracy, zakazuje się im uczęszczania do szkół, odmawia się leczenia oraz w inny sposób prześladuje.

Nieprzerwana oficjalna propaganda demonizująca „niezaszczepionych” jest rozpowszechniana przez korporacyjne i państwowe media, przywódców rządowych, urzędników służby zdrowia i wrzeszczących fanatyków w mediach społecznościowych. „Niezaszczepieni” to nowi oficjalni „Untermenschen”, podklasa subistot, tych „innych”, których masom Nowej Normalności ktoś kazał nienawidzieć.

W oczach Nowych Normalsów można dostrzec nienawiść…

====================

Ale to nie jest tylko czystka „niezaszczepionych”. Każdy, kto odchodzi od oficjalnej ideologii, jest systematycznie demonizowany i prześladowany. W Niemczech, Australii i innych krajach Nowej Normalności protestowanie przeciwko Nowej Normalności jest oficjalnie zakazane. Nowo Normalne Gestapo krąży po domach, aby przesłuchiwać ludzi w sprawie wpisów na Facebooku, które są przeciwne Nowej Normalności. Korporacje otwarcie cenzurują treści sprzeczne z oficjalną narracją. Oddziały bandytów Nowej Normalności wędrują po ulicach, sprawdzając ludziom dokumenty „szczepień”.

I to nie tylko rządy i korporacje przeprowadzają Nowo-Normalną Czystkę. Przyjaciele robią czystkę przyjaciołom. Żony robią czystkę mężom. Ojcowie robią czystkę dzieciom, a dzieci – rodzicom. Nowi Normalsi oczyszczają stare, normalne myśli. Globalne „autorytety ds. zdrowia” zmieniają definicje, aby dostosować je do „nauki” Nowej Normalności.
I tak dalej… na naszych oczach powstaje nowa oficjalna „rzeczywistość”. Cokolwiek i ktokolwiek, kto się z tym nie zgadza, doznaje czystki, jest odczłowieczany, zamieniany na dziurę w pamięci, wymazywany.

Nic z tego nie powinno dziwić.

Każdy rodzący się system totalitarny, na pewnym etapie przejmowania społeczeństwa, rozpoczyna czystkę wśród przeciwników politycznych, ideologicznych dysydentów i innych „antyspołecznych dewiantów”. Takie czystki mogą być krótkie lub wręcz pozbawione końca i mogą przybierać dowolną liczbę zewnętrznych form, w zależności od typu systemu totalitarnego, ale bez nich nie można totalitaryzmu utworzyć.

Istotą totalitaryzmu — niezależnie od tego, jakie kostiumy i ideologię nosi — jest pragnienie całkowitej kontroli nad społeczeństwem, każdym aspektem tego społeczeństwa, każdym indywidualnym zachowaniem i myślą. Każdy system totalitarny, czy to dotyczący całego narodu, czy maleńkiego kultu, czy jakiejkolwiek innej formy ciała społecznego – ewoluuje w kierunku swojego nieosiągalnego celu… całkowitej ideologicznej transformacji i kontroli każdego pojedynczego elementu społeczeństwa (lub jakiegokolwiek rodzaju instytucji społecznej wchodzącej w skład). To fanatyczne dążenie do całkowitej kontroli, absolutnej ideologicznej jednolitości i eliminacji wszelkich sprzeciwów jest tym, co sprawia, że totalitaryzm jest totalitaryzmem.

Tak więc każdy nowy system totalitarny, w pewnym momencie swojej ewolucji, musi rozpocząć czystkę wśród tych, którzy odmawiają podporządkowania się jego oficjalnej ideologii. Musi to zrobić z dwóch podstawowych powodów: (1) aby oddzielić lub w inny sposób wyeliminować faktycznych przeciwników politycznych i dysydentów, którzy stanowią zagrożenie dla nowego reżimu oraz co ważniejsze, (2) ustanowić ideologiczne terytorium, w obrębie którego masy muszą się teraz ograniczyć, aby uniknąć segregacji lub eliminacji.

Czystka musi być przeprowadzona otwarcie, brutalnie, aby masy zrozumiały, że zasady społeczne zmieniły się na zawsze, że ich dawne prawa i wolności zniknęły i że od teraz żaden rodzaj oporu lub odstępstwo od oficjalnej ideologii nie będą tolerowane, ale za to bezwzględnie karane.

Czystka jest zwykle przeprowadzana podczas „stanu wyjątkowego”, pod bezpośrednim zagrożeniem ze strony jakiegoś oficjalnego „wroga” (np. „komunistycznych infiltratorów”, „kontrrewolucjonistów” lub… wiesz, „niszczącej pandemii”), tak że normalne zasady społeczne mogą zostać na czas nieokreślony zawieszone „ze względu na przetrwanie”. Im bardziej przerażone będą masy, tym chętniej zrezygnują ze swojej wolności i wykonają najbardziej nawet szalone rozkazy.

Siłą napędową totalitaryzmu jest strach… Strach zarówno przed oficjalnym wrogiem systemu (co jest nieustannie podsycane propagandą), jak i przed samym systemem totalitarnym. Fakt, że brutalność systemu jest racjonalizowana przez zagrożenie ze strony oficjalnego wroga, nie czyni go mniej brutalnym ani przerażającym. W systemach totalitarnych (dowolnego typu i skali) strach jest czymś stałym i nie ma od niego ucieczki.

Strach mas jest następnie kanalizowany w nienawiść… Nienawiść do oficjalnych „Untermenschen”, których szczuta przez system tłuszcza uczyni kozłem ofiarnym. W ten sposób czystka jest także sposobem na to, by masy oczyściły się ze swojego strachu, przekształciły go w obłudną nienawiść i wylały go na „Untermenschen” zamiast na system totalitarny, co oczywiście byłoby samobójcze.

Każdy system totalitarny — zarówno kierujące nim jednostki, jak i system w sensie strukturalnym — instynktownie rozumie, jak to wszystko działa. Totalitaryzm Nowej Normalności nie jest wyjątkiem.

Tylko pomyśl o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu masy były poddawane najbardziej destrukcyjnej kampanii terroru psychologicznego w całej historii terroru psychologicznego. Niestety, wielu z nich zostało zredukowanych do paranoidalnych, zaciskających zwieracze [anus-puckering] inwalidów, bojących się przebywania na zewnątrz, kontaktu z ludźmi, strachu przed własnymi dziećmi, lęku przed powietrzem, chorobliwej obsesji na punkcie chorób i śmierci… i zżeranych nienawiścią do „Niezaszczepionych”.

Ich nienawiść jest oczywiście całkowicie irracjonalna. Jest wytworem strachu i propagandy, jak zawsze gdy chodzi o nienawiść do „Untermenschen”. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z wirusem, co przyznają nawet Nowo-Normalnościowe władze. „Niezaszczepieni” nie są większym zagrożeniem dla kogokolwiek niż jakakolwiek inna istota ludzka… chyba że zagrażają wierze Nowych Normalsów w ich urojoną ideologię.

Nie, w tym momencie jesteśmy daleko poza racjonalnością. Jesteśmy świadkami narodzin nowej formy totalitaryzmu. Nie „komunizmu”. Nie „faszyzmu”. Globalnego kapitalistycznego totalitaryzmu. Totalitaryzmu pseudomedycznego. Totalitaryzmu patologicznego. Formy totalitaryzmu bez dyktatora, bez definiowalnej ideologii. Totalitaryzmu opartego na „nauce”, „faktach”, „rzeczywistości”, którą sam tworzy.

Nie wiem jak wy, ale jak do tej pory na mnie na pewno zrobiło to spore wrażenie. Do tego stopnia, że w większości odłożyłem na bok mój satyryczny sztych [‘schtick‘], aby spróbować zrozumieć… czym to właściwie jest, dlaczego to się dzieje, dlaczego dzieje się teraz, dokąd zmierza i jak się temu przeciwstawić lub przynajmniej to zakłócić.

Z mojego punktu widzenia najbliższe sześć miesięcy określi, jak pomyślne będą początkowe etapy rozwoju tego nowego totalitaryzmu. Do kwietnia 2022r. albo wszyscy będziemy pokazywać nasze „dokumenty” Nowo-Normalnemu Gestapo, aby móc zarabiać na życie, chodzić do szkoły, jadać w restauracji, podróżować i w inny sposób jakoś żyć, albo wsadzimy kij w tryby tej machiny. Nie oczekuję, że GloboCap [globalny kapitalizm] w dłuższej perspektywie wycofa się z wprowadzania Nowej Normalności — są wyraźnie zdeterminowani by ją wdrożyć — ale mamy siłę by zrujnować ten ich akt otwierający (który planowali i ćwiczyli od wielu lat).

Więc ruszmy się i zróbmy to, dobrze?

Zanim dopadnie nas czystka, zostaniemy odczłowieczeni czy cokolwiek innego. Nie jestem pewien, ponieważ nie dotarłem jeszcze do „potwierdzenia faktów”, ale wydaje mi się, że w USA jest kilku pilotów komercyjnych linii lotniczych, którzy wskazują nam drogę.
The Great New Normal Purge, CJ Hopkins, October 12, 2021
_________________
Uzupełnienia:
Endlösung czyli ostateczne rozwiązanie (kwestii niezaszczepionych)
W tej chwili problemem jest Kwestia Niezaszczepionych oraz rytuały publiczne, które są odprawiane w celu zamiany ideologii Nowej Normalności w ‘rzeczywistość’, oraz co zrobić z tymi z nas, którzy odmawiają […]
_________________
Dystopia czyli nowe szaty komuny
(…)społeczeństwo nie powinno już opierać się na narracji politycznej, ale na faktach i liczbach naukowych, w ten sposób rozwijając czerwony dywan dla rządów technokracji. Ich idealny obraz jest tym, co […]
_________________
Czy jesteście gotowi na (ideologiczną) wojnę totalną?
Witamy w 2021 roku! (…) Jestem gotowy na totalną wojnę ideologiczną… wojnę ideologiczną bardziej totalną i radykalną niż cokolwiek, co mogę sobie wyobrazić! W menu na dziś danie wprost z […]
_________________
Nowa Normalność – wymiana „rzeczywistości”
W tym procesie nie ma nic wyrafinowanego. Likwidacja jednej „rzeczywistości” i zastąpienie jej inną to brutalny biznes. Społeczeństwa są przyzwyczajone do swoich „rzeczywistości”. Nie oddajemy tego dobrowolnie i łatwo. Normalnie, […]
_________________
Ignorancja i strach czy świadomość i bunt?
Zredukowani do postaci skulonych obywateli — milczący wobec wybieranych urzędników, którzy odmawiają reprezentowania nas, bezradni wobec brutalności policji, bezsilni wobec zmilitaryzowanej taktyki i technologii, które traktują nas jak wrogich bojowników […]
================
adevo

> W tym momencie jesteśmy daleko poza racjonalnością. Jesteśmy świadkami narodzin nowej formy totalitaryzmu. Nie „komunizmu”. Nie „faszyzmu”. Globalnego kapitalistycznego totalitaryzmu. Totalitaryzmu pseudomedycznego. Totalitaryzmu patologicznego. Formy totalitaryzmu bez dyktatora, bez definiowalnej ideologii. Totalitaryzmu opartego na „nauce”, „faktach”, „rzeczywistości”, którą sam tworzy.
Ostatnio myślę, że jednak jest mniej politycznie i naukowo, a więcej gospodarczo. Koncerny sprzedające szczepionki znalazły i otwarły, jako nowy globalny rynek zbytu zbiór ludzkich ciał.
Dla takiego zbioru ani granice ani organizacje polityczne, jak Unia Europejska nie są potrzebne. Mówi się o zdrowiu w stosunku do podmiotów ludzkich, a faktycznie chodzi o ludzkie ciała, jako przedmioty – czynniki zysku.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Wyciekły wewnętrzne maile z firmy Pfizer, w których pracownicy rozmawiają,
jak ukryć informację o użyciu linii płodowych do opracowania szczepionek na Covid-19!

Z przesyłanych wiadomości wynika, że firma świadomie stosowała linię komórkową HEK-293 pochodzącą z nerki abortowanego 18-tygodniowego dzieciątka.

Dyrektorzy Pfizera mieli też świadomość, że informacja o związku szczepionki z abor…More
.
Wyciekły wewnętrzne maile z firmy Pfizer, w których pracownicy rozmawiają,
jak ukryć informację o użyciu linii płodowych do opracowania szczepionek na Covid-19!

Z przesyłanych wiadomości wynika, że firma świadomie stosowała linię komórkową HEK-293 pochodzącą z nerki abortowanego 18-tygodniowego dzieciątka.

Dyrektorzy Pfizera mieli też świadomość, że informacja o związku szczepionki z aborcją nie jest dla nich korzystna i chcieli, aby tej kwestii nie podnoszono publicznie.

Sprawę ujawniła niezależna agencja dziennikarska Project Veritas z USA. Z agencją skontaktowała się była pracownica Pfizera Melissa Strickland, która pełniła w firmie funkcję kontrolera jakości produkcji. Opowiedziała o sytuacji w Pfizerze i pokazała maile, jakie pisali do siebie wysoko postawieni funkcjonariusze farmaceutycznego giganta.

Proszę tylko spojrzeć na fragmenty ujawnionej korespondencji:

Z punktu widzenia interesu firmy chcemy uniknąć sytuacji, gdy informacja o liniach płodowych będzie wypływać. Ryzyko poinformowania o tym przewyższa potencjalne zyski, szczególnie wśród szeroko rozumianej opinii publicznej, która może powziąć tę informację i użyć jej w sposób, którego nie chcemy. W ostatnich tygodniach nie otrzymaliśmy pytań w tej sprawie od polityków ani mediów i chcemy takich pytań uniknąć, jeśli to możliwe
- pisała Vannessa Gelman, starszy dyrektor ds. badań, rozwoju i komunikacji medycznej.

Witaj, Vanesso, nasz zespół Informacji Medyczej otrzymał zapytanie: czy Pfizer wykorzystał linie komórkowe z abortowanych płodów w trakcie przeprowadzania testów tej szczepionki?
- alarmował pracownik firmy Advait Badkar.

Dziękuję bardzo. Kto o to pyta? - odpowiadała Gelman. I kontynuowała:

Próbujemy, jeśli to tylko możliwe, nie wspominać o liniach komórkowych z płodów. Więc, o ile się uda, skupmy się na pierwszej części - w ten sposób odpowiadaliśmy najczęściej na pytania zadawane do Zarządu oraz bezpośrednio do Marka Dolstena (prawdopodobnie pracownik działu komunikacji Pfizera - przyp. FŻiR). Fragment zaznaczony na żółto to część, której należy szczególnie unikać, chyba że okaże się to absolutnie niezbędne i krytyczne dla naszej misji.

Gelman podaje wzór odpowiedzi zaznaczając na żółto to zdanie, które można podać opinii publicznej tylko w ostateczności:

Linie komórkowe z płodów ludzkich nie są używane do produkcji naszej eksperymentalnej szczepionki, składa się ona z komponentów uzyskanych syntetycznie i enzymatycznie. Jedna lub więcej linii komórkowych, które pochodzą z ludzkiej tkanki płodowej była używana w testach laboratoryjnych związanych z programem szczepień.

Witaj, Advait! W kopii maila wpisuję Vanessę Gelman z naszego Działu Komunikacji. Mamy na Twoje pytanie opracowaną odpowiedź, którą Vanessa Ci poda. Komórki HEK293T używane do testów IVE (rodzaj testów laboratoryjnych - przyp. FŻiR) były pozyskane od abortowanego płodu. Z drugiej strony Watykańska komisja doktrynalna (Kongregacja Nauki Wiary - przyp. FŻiR) potwierdza, że uważają to za akceptowalne, aby osoby wierzące i obrońcy życia zaszczepili się. Oświadczenie Pfizera w tej sprawie opisuje sytuację we właściwy sposób i powinno być używane do odpowiadania na zapytania kierowane do firmy z zewnątrz. Pozdrawiam, Phil.

- to fragment innego maila pomiędzy pracownikami firmy. Jak sam Pan widzi, stanowisko Watykanu w sprawie szczepień przyjęto jako istotną pomoc w ratowaniu wizerunku Pfizera...

Drogi Panie!

Współpraca aborterów z wielkim biznesem jest faktem. Zabicie dziecka to nie jest wyjście oferowane kobiecie, aby uwolnić ją z trudnej sytuacji. To bezduszne, zaplanowane z zimną krwią morderstwo, a ludzie, którzy w nim uczestniczą, robią to po prostu dla pieniędzy. Zarabia aborter, placówka, w której zabija się bezbronnego maluszka, "naukowcy", którzy przygotowują materiał biologiczny do dalszej obróbki, firmy produkujące preparaty przy pomocy linii komórkowych z aborcji. Wśród wielkich tego świata nie ma nikogo, kto ująłby się za zabijanymi dziećmi.

Dlatego od kilku tygodni organizujemy Publiczne Różańce o wycofanie z użycia szczepionek skażonych aborcją. Takie akcje odbyły się już w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie i w innych miejscach. Na ulicach spotykamy ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że wszystkie szczepionki na Covid korzystają z owoców aborcyjnej zbrodni. Widzimy, jak bardzo potrzebne jest wyjść do ludzi i mówić prawdę.

Czy może i Pan mógłby zorganizować taki Różaniec w swoim miejscu zamieszkania? To nie jest trudne, trzeba tylko znaleźć jedną godzinę w ciągu tygodnia. Zapewnimy Panu niezbędną pomoc i powiemy, na co szczególnie zwrócić uwagę. Jeśli jest Pan gotów do takiego działania, aby bronić dzieci przed bezdusznymi aborterami, proszę odpisać na tę wiadomość krótkiego maila z imieniem, nazwiskiem i danymi do kontaktu. Skontaktuję się z Panem ja lub ktoś z moich współpracowników.

Jeśli nie może Pan podjąć się organizacji Różańca, ale uważa Pan, że to dobre i słuszne działanie, bardzo proszę Pana o wsparcie, jakiego może Pan udzielić - może to być np. pomoc finansowa (dane w stopce niniejszego maila). Bardzo ważne będzie też wsparcie modlitewne dla osób, które będą wychodzić na ulicę i działać - także w Pańskim imieniu.

Mocno wierzę, że aktywność ludzi dobrej woli to najlepszy sposób, aby zahamować zło, które karmi się biernością ludzi dobrych. Wielokrotnie widziałam, jak wiele można osiągnąć, gdy spotkają się ze sobą odważni, mądrzy ludzie, wrażliwi na krzywdę młodszych i słabszych. Gdy cieszą się, że zobaczyli się nawzajem i razem zaczynają robić coś dobrego.

Serdecznie Pana pozdrawiam!
Kaja Godek

PS - na stronie Fundacji www.ZycieRodzina.pl może Pan przeczytać o wycieku maili z Pfizera oraz znaleźć relacje z ostatnich Różańców. Jak zawsze zapraszam do zapoznania się z bieżącymi działaniami w obronie życia i rodziny.
slawomira1812 shares this
28
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
Służalczość
Stolicy Apostolskiej , na wszystkich jej peryferyjnych, i wszystkich organów, wobec narracji pandemicznej jest "pretium sanguinis"(ceną krwi), jest wyrazem skandalicznej zdrady, która umieszcza hierarchię kościelną – z kilkoma wyjątkami – całkowicie organicznym planie globalistycznych elity, i to nie tylko na kwestia zdrowia, ale także i przede wszystkim w odniesieniu do …More
.
.
Służalczość
Stolicy Apostolskiej , na wszystkich jej peryferyjnych, i wszystkich organów, wobec narracji pandemicznej jest "pretium sanguinis"(ceną krwi), jest wyrazem skandalicznej zdrady, która umieszcza hierarchię kościelną – z kilkoma wyjątkami – całkowicie organicznym planie globalistycznych elity, i to nie tylko na kwestia zdrowia, ale także i przede wszystkim w odniesieniu do Wielkiego Resetu i całej ideologicznej ramy, na której się on opiera.

Aby to zrobić, musiał odstąpić od doktryny, zaprzeć się Chrystusa i zhańbić swój Kościół.
.
.