ekans
21.1K

pro modernistické adorátory arcibiskupa Vigána

VIGANÒ ODPOVÍDÁ V srpnu napsal jeden novinář z LifeSiteNews arcibiskupu Viganòvi, který se skrývá v Itálii, kvůli článku týkajícímu se každodenního života katolíků, kteří si chtějí zachovat Víru …More
VIGANÒ ODPOVÍDÁ
V srpnu napsal jeden novinář z LifeSiteNews arcibiskupu Viganòvi, který se skrývá v Itálii, kvůli článku týkajícímu se každodenního života katolíků, kteří si chtějí zachovat Víru v dnešním světě. Název zněl Otázky pro Vigana: Jeho Excelence má pravdu ohledně Druhého vatikánského koncilu. Co si však myslí, že by měli katolíci udělat nyní? Arcibiskup začal svou odpověď z 1. září ujištěním Stephena Kokxe, že rád odpoví na tyto otázky, protože se týkají „záležitostí, které jsou pro věřící velmi důležité“. Arcibiskupova odpověď je zde shrnuta níže, přičemž na jejím konci autor tohoto „Komentáře“ zvlášť vyzvedne jeden bod.
Kokx se arcibiskupa zeptal: „Kdo patří do katolické Církve a kdo se od ní oddělil?“ Arcibiskup odpověděl, že každý, kdo předkládá jakékoliv naředěné koncilní nauky, nejspíš nemůže být katolíkem. Katolíkem nemůže být ani nikdo, kdo takové nauky přijímá a ví, že jsou v rozporu s neměnnou naukou Církve. Na druhou stranu, jestliže je člověk pokřtěný, sám …More
ekans
ekans