09:50
ľubica
1191.9K
Viganov list Františkovi: Sám si to povedal. ....a odložil Rybárský prsteň - od 1: 28 :11 www.youtube.com/watchMore
Viganov list Františkovi: Sám si to povedal.

....a odložil Rybárský prsteň - od 1: 28 :11 www.youtube.com/watch
ľubica
+
ľubica shares this
331
pozrite si video ako sa sám rímsky biskup Bergoglio vzdal primátu ! a porovnajte s citátom:„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa; zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“ (Sv. Gregor Veľký )
3 more comments from ľubica
ľubica
pozrite si video ako sa sám rímsky biskup Bergoglio vzdal primátu !
ľubica
VIGANO rímskemu biskupovi Františkovi: sám si to povedal
ľubica
Odstraňte černého papeže Bergoglia
nie, načo? sám sa odstránil....PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, dokonce …More
Odstraňte černého papeže Bergoglia
nie, načo? sám sa odstránil....PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, dokonce i keby nastupila do úradu, bola intronizována a prijala od všetkych veriacich prejavy úcty a poslušnosti.
ľubica
VIGANO rímskemu biskupovi Františkovi: sám si to povedal
Tymián
Tymián
Ľubka, dobre si pozri ten rybársky prsteň na ruke pápeža Františka
ľubica
prečo sa snažite tymian pliesť hlavu tým ktorí nesledujú situáciu v RKC? Mne ju nemôžete popliesť, nakoľko tie fotografie čo ste komentoval, sú staré! jedná sa o 13 nových kardinálov, ale nie z tohto roku"! Foto je z konzistória z 5. októbra 2019, ked sa rímsky biskup František a trinásti novovymenovaný kardináli previezli pár sto metrov autobusom do kláštora Mater Ecclesiae, aby sa stretli …More
prečo sa snažite tymian pliesť hlavu tým ktorí nesledujú situáciu v RKC? Mne ju nemôžete popliesť, nakoľko tie fotografie čo ste komentoval, sú staré! jedná sa o 13 nových kardinálov, ale nie z tohto roku"! Foto je z konzistória z 5. októbra 2019, ked sa rímsky biskup František a trinásti novovymenovaný kardináli previezli pár sto metrov autobusom do kláštora Mater Ecclesiae, aby sa stretli s J. E. pp. Benediktom XVI.
...a je tam aj Mons Ganswein, o ktorého rímsky biskup F. sa už postaral a odstránil z aktívneho života. Tak neklamte! Naopak video ´Sám si to povedal! je z toho roku, a aj pápežská ročenka, o ktorej sa hovorí vo videu je najnovšia a sú v nej pozmenené poradia titulov Kristovho námestníka! To hovorí za všetko! Bud máte vážne medzery.... alebo dobre viete, o čo sa jedná a robíte to naschvál, čo je ale diabolské!
Dana22
Benedikt XVI. nenapísal knihu EIN LEBEN...
Autorom knihy je Peter Seewald.
www.vaticannews.va/…/seewald-benedik…
Seewald: Benedikt XVI. přečetl z nové biografie jen pár kapitol
Souběžně v několika jazycích dnes vyšel nový životopis emeritního papeže.
Autorem objemného svazku (1184 stran), nazvaného “Benedikt XVI. – život ” (Benedikt XVI. – Ein Leben, Droemer Knaur) je
bavorský vatikanista …More
Benedikt XVI. nenapísal knihu EIN LEBEN...

Autorom knihy je Peter Seewald.

www.vaticannews.va/…/seewald-benedik…
Seewald: Benedikt XVI. přečetl z nové biografie jen pár kapitol
Souběžně v několika jazycích dnes vyšel nový životopis emeritního papeže.

Autorem objemného svazku (1184 stran), nazvaného “Benedikt XVI. – život ” (Benedikt XVI. – Ein Leben, Droemer Knaur) je

bavorský vatikanista Peter Seewald, který před zveřejněním díla poskytl rozhovor poslednímu číslu německého katolického týdeníku Die Tagespost (30.4.).
Odpovídá mimo jiné na otázku, zda si již Benedikt XVI. přečetl tuto knihu, z níž různá katolická média (Tagespost, Lifesitenews) přetiskla ukázky.
“Emeritnímu papeži jsem předem ukázal pár kapitol, aby si o knize mohl udělat představu. Líbila se mu zejména část, kde se mluví o encyklice "Mit brennender Sorge" z roku 1937. »Je to vzorný příklad důkladně podané informace o dobové situaci«, napsal mi ve své reakci, »o tom, jak vstoupila do mého života, a konečně je tato kapitola také vyčerpávající výpovědí o pronásledované církvi«. Nemohu říci, zda se mu zamlouvaly všechny kapitoly. Životopis přece nemá být zpravodajstvím z panovnického dvora”,
soudí autor nové biografické knihy o emeritním papeži pro německý katolický týdeník. Benedikt XVI. obdržel Seewaldovo dílo jako dárek k 93. narozeninám. Dodejme, že tento publicista v minulosti zveřejnil čtyři knižní rozhovory s Josephem Ratzingerem/Benediktem XVI., z nichž poslední vyšel již po Benediktově abdikaci pod titulem “Poslední hovory” (Letzte Gespräche, 2016). Dosavadní nejobsáhlejší Ratzingerův životopis pochází z pera italského novináře a teologa Elia Guerriera, šéfredaktora italské edice teologického časopisu Communio (Elio Guerriero “Servitore di Dio e dell’umanità”, Mondadori, 552 stran).
(jag)
Coburg
Už keď pri vyhlásení za pápeža sa "vzdal" pápežských červených topánok, pretože si nechal svoje vlastné čierne, oslavovali ho ako vzor pokory. Ja som v tom videl práve naopak - ukážku vzdornej pýchy. Pretože vtedy sa mal vzdať všetkého svojho, dokonca samého seba, pretože prijímal úrad Kristovho zástupcu. Červené topánky sú jedným zo symbolov tohto úradu. Ale nie, on vzdorovite týmto symbolom …More
Už keď pri vyhlásení za pápeža sa "vzdal" pápežských červených topánok, pretože si nechal svoje vlastné čierne, oslavovali ho ako vzor pokory. Ja som v tom videl práve naopak - ukážku vzdornej pýchy. Pretože vtedy sa mal vzdať všetkého svojho, dokonca samého seba, pretože prijímal úrad Kristovho zástupcu. Červené topánky sú jedným zo symbolov tohto úradu. Ale nie, on vzdorovite týmto symbolom pohrdol a nechal si svoje - zrejme obľúbené - topánky. Tak isto je to s presťahovaním sa do Domu sv. Marty. Podobne je to s jeho nekľakaním si pred Najsv. Eucharistiou a naopak, kľakaním si pred neznámymi ani nie kresťanmi, a ženami pri veľkonočnom obrade umývania nôh. A už nehovorím o pestovaní si svojho kultu osobnosti. o chovaní sa ako populárneho politika (viď jeho kontroverzné "tlačovky" na palube lietadla) či odvolávaní nepohodlných. Jeho zodvihnutý palec namiesto požehnávania krížom je už len ako "chuťovka" v jeho chovaní sa na verejnosti.
Janka S.
Coburg, keby si tieto tvrdenia o rímskom biskupovi písal pod Petrom /skalom/ už by si bol vymazaný. 🤭
Dana22
Je máj,mesiac našej drahej nebeskej Matky.
www.lumendelumine.cz/index.php
Mariin kalendář a její největší zázrak
V nové knize nakladatelství Ares "Tutti i giorni con Maria"(Každý den s Marií) vypráví autor den po dni o zjeveních Panny Marie během dvou tisíciletí křesťanství. Objevují se tu zázraky a divy všeho druhu, jejichž původcem je sama Matka Boží ve prospěch svých dětí. Ale tím, …More
Je máj,mesiac našej drahej nebeskej Matky.

www.lumendelumine.cz/index.php

Mariin kalendář a její největší zázrak

V nové knize nakladatelství Ares "Tutti i giorni con Maria"(Každý den s Marií) vypráví autor den po dni o zjeveních Panny Marie během dvou tisíciletí křesťanství. Objevují se tu zázraky a divy všeho druhu, jejichž původcem je sama Matka Boží ve prospěch svých dětí. Ale tím, který je z nich největší, je reálná přítomnost Panny Marie v životě každého člověka. Maria je skutečně Maminka, která žije a kráčí s námi k šťastným vrcholům věčnosti.

To zamotá hlavu skeptikům, kteří musí opět vynaložit své negativistické úsilí. Současně však také zamotá hlavu zbožným ctitelům, kteří na takovou skutečnost nejsou připraveni.
Každý den s Marií. Kalendář zjevení od Rino Camilieriho není jen novinkou tohoto nakladatelství, ale je to skutečný objev pro každého, kdo se s ní setká. Jedná se o více než 700 stran, na kterých je všech 365 dnů roku spojeno s vyprávěním o zjeveních Panny Marie, mimo řídké výjimky, za které suplují data, kdy se návštěvy nebeské Matky na zemi setkávají ve stejném dnu.
Výchozím bodem je prohlášení Panny Marie za Matku Ježíšovu a Matku Boží, které učinili otcové na koncilu v Efesu v roce 431: Je to prvního ledna. Dlouhou řadu uzavírá 31. prosince památka Kateřiny Labourè, jejíž obraz se vtiskl do mysli věřících ve spojitosti se zázračnou medailkou.
Mezi těmito mezníky se odvíjí celý mariánský kalendář, nikoliv ve stylu encyklopedie, nýbrž v duchu kompilace chce přinášet čtenáři den po dni ducha zvláštní radosti. Na druhé straně obsah je absolutně vážný, jedná se o to, co Matka věčného Slova pověděla nebo učinila svému lidu v průběhu dvou tisíců let křesťanských dějin.
Autor upozorňuje, že ne vždy se jedná o pravá zjevení, nýbrž také o nadpřirozené jevy, které mají jako protagonistu Pannu Marii, kterou připomíná stavba svatyně nebo místní svátek. Jindy se Madona omezuje na to, že obrací zrak a ruku k obrazu či soše, která ji představuje nebo která pláče. Ale vždy se jedná o projev, který přichází z její iniciativy. Proto se slušelo, aby byly také zařazeny mezi tato fakta.
V každém případě u převážné části vyprávění se jedná o autentická zjevení Panny Marie, k čemuž autor poznamenává: Ne všechna mají církevní uznání (takových oficiálně uznaných mariánských zjevení je jen patnáct). Kniha si však všímá především místních kultů (existují tisíce případů, kdy mariánské svatyně jsou uznány místním biskupem, který je kompetentní autoritou k takovému úkonu.)
Podívejme se např. na Gdaňsk - Matemblewo v Polsku, kde Panna Maria svým zásahem pomohla zachránit rodičku a její novorozené stvoření i jeho otce (27.ledna). Ve Forte Deus v Indii v roce 1536 „Paní nesrovnatelné krásy“ oslnila svými paprsky strašné muslimské vojsko, osvobodila obklíčené křesťany a zachránila město (14. února). Pokračujme se sochou Panny Marie v Capacabana, která před pozdviženou Nejsvětější Svátostí dala vytrysknout vodě a zachránila město postižené suchem (Peru 23. května). Dále je zde freska, která roní krev poté, co jeden hazardní hráč ze vzteku udeřil do tváře Madonu ve svatyni Santa Maria del Paradiso v Clusone (Bergamo) (19. června) A ještě černá Madona v Altötingu v Bavorsku, která vrátila život tříletému dítěti, které spadlo do potoka a utonulo (27. května); nebo Naše Paní v Ostiglia (Mantova), která se zjevila jedné malé hluchoněmé vesničance, aby požádala místní obyvatele o stavbu svatyně k její cti. Dítě poslušně oznámilo všem tento zázrak (26. listopadu). Konečně Madona, která oživla i se svým Dítětem Ježíšem, které udělilo požehnání věřícím kostela sv. Celsa v Miláně (30. prosince); nebo Madona v Schiaffo, jejíž tvář je zázračně oteklá od úderů jednoho opilého rouhače v dómu ve Vercelli (21. dubna).
A tak bychom mohli pokračovat na 760 stránkách, kde jsou představeny zázračné zásahy Matky Boží, o kterých kalendář vypráví. Ale největší zázrak o kterém kniha nemluví, ale o kterém se můžeme dočíst mezi řádky: Maria je skutečně Maminkou, která kráčí po našem boku a plane touhou, aby nás mohla vidět šťastné na věky. Proto nás nikdy neopouští. Naléhavě se přimlouvá za svět i za každého člověka: Maria nás chce všechny přivést do nebe, do náruče svého Syna. Hle, to je ten největší zázrak!
Constanza Signorelli, La Nuova Bussola Quotidiana

www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
....Jestliže se Benedikt XVI. zřekl justičního vykonávání úřadu Náměstka Kristova, věc se jeví tak, jakoby papež František rezignoval na morální výkon tohoto úřadu. Zrušení velikonočních obřadů na celém světě, způsobené koronavirem, jeví se jako symbolická, ale reálná a dosud nikdy nevídaná situace, ve které Boží Prozřetelnost odnímá Pastýřům lid, který opustili.
viac: Svatý týden,…More
....Jestliže se Benedikt XVI. zřekl justičního vykonávání úřadu Náměstka Kristova, věc se jeví tak, jakoby papež František rezignoval na morální výkon tohoto úřadu. Zrušení velikonočních obřadů na celém světě, způsobené koronavirem, jeví se jako symbolická, ale reálná a dosud nikdy nevídaná situace, ve které Boží Prozřetelnost odnímá Pastýřům lid, který opustili.
viac: Svatý týden, který vstoupí do dějin
Libor Halik
Rybárský prsteň nemá na Veľký piatok ani na lavej ruke ani na pravej ruke
Netreba nám viacej dôkazov, všetko je vidno. Bergoglio nie je pápež.
ľubica
ono tým dokazom je podstatne to čo je na tom videu, že sa vzdal byť Kristov vikár...a tým povedal VSETKO:
„Antikristov predchodca (falošný prorok) bude ten, kto zo seba urobí všeobecného biskupa; zbeh Pravdy a dezertér svojho primátu.“ (Sv. Gregor Veľký )
Libor Halik
Judáš Bergoglio (František) a s ním veľmi veľa biskupov súčasnosti - taktiež Judášovia. Kriste, smiluj sa, osloboď nás od nich!
ľubica
Nech dobrotivý Boh žehná takýchto odvážnych Božích mužov ako je arc. Viganó!! DEO GRATIAS, že sa zastávate KRISTA=PRAVDY!!! a tiež dakujem za tento koment, v ktorom si pozorný divák všimol že Bergoglio už odložil rybársky prsteň od 1: 28 :11 www.youtube.com/watch