JEZUS: Ważne jest, żebyście rozpowszechniali Moje święte Słowo i Moje modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać

JESUS: It is important that you spread My Holy Word and My prayers even among those who do not want to listen to Me

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 5 czerwca 2012 roku, godz. 22.00

Moja córko, jest to niemądre, że ci, którzy podążają za Moimi wizjonerami na całym świecie, ulegają teraz nowemu planowi złego ducha. Zamierza on zatruć dla tej Misji umysły niektórych z Moich wybranych dusz. Obróci on jednych przeciwko drugim. Wzbudzi pomiędzy nimi wątpliwości wobec tych świętych Orędzi i przysporzy wam wiele żalu i smutku. Duchowa zazdrość powstanie jak bestia podnosząca się z dna oceanu i wyleje się straszliwym potopem nienawiści nie tylko na Moje Orędzia, ale i ciebie. Musisz się modlić, bo to nastąpi wkrótce.

Oczekuj na te wydarzenia w codziennej modlitwie i nie pozwól, aby ta seria ataków cię zniechęciła. Moi wyznawcy muszą pozostać czujni, bo kiedy w ciągu następnego miesiąca się to rozpocznie, wy także będziecie kuszeni, aby wątpić w Moje święte Słowo. To proroctwo będzie się spełniać na waszych oczach i będzie to jak do tej pory najbardziej agresywna i bolesna napaść na tę Misję. Te ataki będą pochodzić nie tylko od propagujących orędzia tych, co do których są przekonani, że są prawdziwymi współczesnymi wizjonerami i prorokami, ale będą one również wspierane przez niektórych z Moich wyświęconych sług. Jad zatruje wiele dusz i wielu Mnie odrzuci.

Ignoruj te ataki, Moja córko. Idź naprzód i przekazuj światu Moje Orędzia tak szybko, jak jesteś w stanie. Ważne jest, żebyście rozpowszechniali Moje święte Słowo i Moje modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać. Bo wielu, kiedy zostaną im wręczone te Orędzia, odczuje wyrzuty sumienia i wtedy otrzyma Łaski, aby dostrzec prawdę.

Absolutnie nigdy nie lekceważcie mocy oddziaływania szatana względem was. Namierza w szczególności te dusze, których potrzebuję, aby Mi pomogły w Mojej Misji ratowania ludzkości.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ej-misji-umysly-niektorych-z-moich-wybranych-dusz-

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego świętego Słowa

JEZUS: Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

_______________________________________________________