Clicks560
Caesar
8

V EÚ sa bude postupne zavádzať vyučovanie islamu na školách – v Nemecku sa islam už vyučuje

Berlín 19. júla 2018
V Nemecku sa islam vyučuje už vo všetkých spolkových krajinách, aj keď nie na všetkých školách a zatiaľ „len“ v rámci tzv. modelových projektoch, ktoré schvaľujú krajinské vlády. V Bádensku-Württembersku beží tento projekt už 12 rokov. V súčasnosti sa tam islam vyučuje na 93 školách a zúčastňuje sa ho okolo 6000 žiakov.

Vyučovanie islamu na školách je výsledkom veľkého tlaku početných vplyvných islamských organizácii na vládu v Berlíne i na jednotlivé krajinské vlády. Bolo zavedené napriek odporu veľkej časti etnických Nemcov v Nemecku. Je však aj veľký počet politikov i predstaviteľov cirkvi, ktorí to nielen podporovali, ale si to vyslovene želali.

Pritom im vôbec neprekážalo, že hlavný iniciátor v tejto veci, najvplyvnejšia moslimská organizácia v Nemecku DITIB (Zväz mešít v Nemecku) je v podozrení, že spolupracuje so salafistami a islamistami a zároveň je finančne podporovaná tureckou vládou.

Jeden z vplyvných nemeckých politikov, ministerský predseda vlády Bádenska-Württemberska, ktorý je veriacim katolíkom, Winfried Kretschmann, je presvedčený, že vyučovanie islamu na školách je mimoriadne dôležitým integračno-politickým inštrumentom.
Je zarážajúce, že politik jeho formátu a naviac aj mimoriadne aktívny katolík nevie alebo nechce vedieť, že práve pri vyučovaní islamu na školách dochádza aj k intenzívnej indoktrinácii mladých moslimských žiakov ideami fundamentalistického islamu, ktoré im sprostredkovávajú učitelia dosadení z veľkej časti práve nebezpečným fundamentalistickým DITIB-om.

Islam na kresťanských školách je súčasťou plánu postupného zislamizovnia Európy – v Turecku a v arbských štátoch už len vyslovenie myšlienky na zavedenie výuky kresťanských náboženstiev by bolo životunebezpečné.
Islam chce v Nemecku presadiť aj uzákonenie islamských sviatkov ako štátnych sviatkov, a to ako rovnoprávnych s kresťanskými štátnymi sviatkami.
evelina
@majina1 ...bude sa klaňať Alahovi a to 5 krát denne bez milosti, lebo islam nedá na výber. Ale dá --- len kto bude na to pripravený?
Samson1
majina1
Veru Európa odvrhla Pána Boha a dala možnosť bez boja rozšíriť islam do celej Európy. Neklaňala a neďakovala Bohu Otcu Všemohúcemu Stvoriteľovi neba i zeme bude sa klaňať Alahovi a to 5 krát denne bez milosti, lebo islam nedá na výber. A ani bezbožné Slovensko s veľmi biednou a slabou živou vierou v Boha nebude ochránené a nebude mať na výber.
amarillo
Vzhľadom na nebezpečenstvo,treba Nemecku navrhnut nase Kotlebove hliadky
apredsasatoci
ani slovensko nebude ochranene!
apredsasatoci
alica111 Takže šup, šup, kupovať si koberčeky a učiť sa mumlať korán!

je tu aj druha moznost.
Libor Halik
V Turecku a v arabských štátoch už len vyslovenie myšlienky na zavedenie výuky kresťanských náboženstiev na školách by bolo životunebezpečné.