Anton Čulen
4367

Bez kresťanstva slovenský národ neprežije

Bez kresťanstva slovenský národ neprežije

V nedávnom rozhovore sa maďarský premiér Viktor Orbán pre chorvátske katolícke noviny Glas Koncila vyjadril, že „Keby sme my, Maďari, tisíc rokov nevyznávali kresťanstvo, zanikli by sme.
“1 Vôbec pritom nejde o prehnané tvrdenie, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať; Viktor Orbán má pravdu: nebyť kresťanstva, európske národy by stratili svoju identitu. Platí to ako pre Maďarov, Francúzov, Španielov, Chorvátov a i., tak aj pre nás, Slovákov. Ale pekne poporiadku.

Keď som chodieval na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, často som sa v internátnom svete stretával s názorom že „za slovenských politikov by som bojovať nešiel, nie som predsa padnutý na hlavu“. S týmto „osvieteným“ názorom súhlasili v podstate všetci debatujúci, teda okrem mňa. A všetci sa mi čudovali – ako by som mohol riskovať vlastný drahocenný život za skorumpovanú vládnu garnitúru, ktorá „ľudí len ožobračuje“? Veď to je šialenstvo! Vládu treba zvrhnúť, zhodiť, zničiť a nie za ňu bojovať a brániť ju!

Na takéto tvrdenia som dával vždy protiotázku: „A čo národ? Zánik nášho národa by vám nevadil, keď by ste odmietali zaň bojovať?“ Na to zväčša prišlo mávnutie rukou a prihlúple úsmevy. Národ mladých naozaj nezaujímal, keď „sa majú zle“ (vôbec sa zle nemali a dnes to už hádam vedia). Prevládal názor, že niečo tak bolestivé, strastiplné a neisté, kde môžete prísť o život (!) nestojí ani za zdvihnutie sa od počítača, zvlášť, keď vlastným národom pohŕdali, viery nemali a z úprimného vlastenectva sa smiali.

Uvažoval som, prečo je medzi mnou a nimi taký rozdiel? Rovnako ako mnohí z nich, aj ja som čítaval o veľkých bitkách, postupujúcich armádach a nebojácnych veliteľoch. Prečo to ich necháva chladných a mňa nie?

Vtedy som si uvedomil, že zatiaľ čo ja som obdivoval hrdinské činy, či už vojakov alebo rytierov a križiakov, moji spolužiaci skôr obdivovali moc tankov a silu stíhačiek. Kým ja som obdivoval armádu z pohľadu obrany a záchrany viery a národov, oni ju vnímali z pohľadu „predstavenia sily“. Do tanku by sadli – aj keby bol nacistický –, ale ku povstalcom by sa nepridali, „lebo boli slabí“. U mňa to bolo presne naopak.

Všetko je o viere, o kresťanskej viere, o katolíckej viere. Pretože naši predkovia zrejme tak isto mali tendenciu uvažovať podobne – načo vlastne bojovať za pána, ktorý ich zdiera? Sultán im mohol sľúbiť lepšie podmienky pre život, možno nižšie dane, možno iné výhody… Avšak medzi nimi a nami bol jeden zásadný rozdiel – oni mali vieru, pravú vieru. Preto nebojovali ani tak za svojich pánov, ale za Ježiša Krista ukrižovaného a Jeho Svätú Matku.

Sultánovi by sa nikdy nepoddali, pretože predstava, žeby ich deti mali prijať falošnú vieru vedúcu do večného zatratenia bola pre nich proste neprijateľná. Obetovali by čokoľvek, aby takej hrôze zabránili. „My sme sem neprišli bojovať za kráľa, ale za našu vieru!“, zvolal slávny uhorský rytier Ján Huňady,2 keď kráľa Vladislava Turci v boji zabili a zvyšok kresťanského vojska sa rozpadával.

Je to sotva 100 rokov, čo sa európske národy začali vzdávať svojej kresťanskej a katolíckej viery. O tom, aká je situácia v západnej Európe dnes sa netreba veľmi rozpisovať. Človek nemusí byť génius, aby si všimol, že 1450 rokov boli Francúzi relatívne jednoliata masa obyvateľov, kým za posledných 50 rokov strácajú okrem svojej viery aj svoju národnú jedinečnosť. A nielen to: známy francúzsky socialistický politik Jean-Luc Mélenchon vyzýva na „postupné kríženie populácie“!

Jeho vlastnými slovami: „V roku 2050 bude 50 % francúzskej populácie skríženej. My sme tí ľudia, ktorí sú práve teraz kreolizovaní.“3 Do roku 2100 teda viery pozbavený, morálne zdegenerovaný francúzsky národ prestane existovať. A býval to tak veľký a slávny národ! Jeho kráľ – svätý Ľudovít IX. – bol jedným z najmocnejších mužov svojej doby…

Bez kresťanstva by slovenský národ minulé turbulencie neprežil. Už dávno by sa vzdal svojej vlastnej identity za pokoj, mier, či pohodlie. Ak sa však nespamätá a urýchlene sa nevráti k pravej katolíckej viere, slovenský národ proste nemá šancu budúce turbulencie z uvedených dôvodov ustáť.
Bez kresťanstva slovenský národ neprežije.

Matej Gavlák
Foto zdroj: Internet
alianciazanedelu.sk/archiv/9372
Hermenegild
Modrému hlubok. nebu: názov kresťanstvo je od kmeňa Kristoví nasledovníci. Takže sa máš "po chlebe", lebo podľa teba sú na tomto svete už len satanoví nasledovníci, čiže peklo ty s ním.
Hermenegild
Málokto vie, že kráľ Štefan Uhorský, keď stratil nasledovníka uhorskej koruny sv. Imricha, na smrteľnej posteli zasvätil celé Uhorsko, celú uhorskú korunu Matke Božej naveky ako Kráľovnej pozemskej Uhorska. Preto má Maďarsko ochranu cez Orbána, hoci nie je katolík. Božia prozreteľnosť je úžasná, tisíce rokov naprieč dejinami. Preto to znamenie v Šaštíne, ktoré slovenskí biskupi nepochopili …More
Málokto vie, že kráľ Štefan Uhorský, keď stratil nasledovníka uhorskej koruny sv. Imricha, na smrteľnej posteli zasvätil celé Uhorsko, celú uhorskú korunu Matke Božej naveky ako Kráľovnej pozemskej Uhorska. Preto má Maďarsko ochranu cez Orbána, hoci nie je katolík. Božia prozreteľnosť je úžasná, tisíce rokov naprieč dejinami. Preto to znamenie v Šaštíne, ktoré slovenskí biskupi nepochopili, ale aj malý zbytok ľudu, ak sa obráti, síce s veľkými ujmami, zachráni národ pre Boha.
Modré Hluboké Nebe
Bez křesťanství se přežije, bez Krista ne.
apredsasatoci
Bez kresťanstva neprežije ľudstvo!