Klamstvo v „pastierskom liste“ odpadlíckej Konferencie biskupov Slovenska a neplatnosť formy premenenia

Ľudia, píšem vám na Druhú adventnú nedeľu, lebo je náležitá príležitosť odhaliť veľké klamstvo z „pastierskeho listu“ cirkvi II. vatikánskeho koncilu, ktoré sa týka závažných vecí. Advent je …More
Ľudia, píšem vám na Druhú adventnú nedeľu, lebo je náležitá príležitosť odhaliť veľké klamstvo z „pastierskeho listu“ cirkvi II. vatikánskeho koncilu, ktoré sa týka závažných vecí. Advent je obdobím na prípravu na slávenie sviatkov narodenia Ježiša Krista, na slávenie Vianoc. Pre mnohých to má byť aj obdobie pokánia a ľudia v spoločenstve so sektou II. vatikánskeho koncilu, „matkou neviestok a ohavností zeme“ (Zjv 17:5), ktorá má v ruke „zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva“ (Zjv 17:4), ako aj „biskupi“ a „kňazi“ z odpadlíckej Konferencie biskupov Slovenska či iní „klerici“ z babylonskej neviestky, ako aj ďalší, čo zanevreli na Boha, veru majú z čoho konať pokánie.
A konferencia „biskupov Slovenska“ môže ísť prvá príkladom a môže začať s pokáním z klamstva vo svojom „pastierskom liste“ na Prvú adventnú nedeľu a konkrétne zo svojho „vysvetlenia“ „ohľadom nového prekladu Rímskeho misála“, ktorý by mala sekta II. vatikánskeho koncilu začať „záväzne používať od 1. januára …More
Unam Sanctam SK and 2 more users link to this post
Metod
Apostáza na pokračovanie.....
Unam Sanctam SK
Mimochodom, ten "pastiersky list" obsahuje aj iné zavádzajúce veci a sú s ním aj iné problémy. A obsahuje herézy. Ale nemám časť odhaľovať všetko, či už v tomto "pastierskom liste" alebo v "kázňach" hentých heretikov zo sekty II. vatikánskeho koncilu, ako zvádzajú ľudí a škodia zemi.
Ale zoberte si napríklad toto z ich "pastierskeho listu":
"Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť …More
Mimochodom, ten "pastiersky list" obsahuje aj iné zavádzajúce veci a sú s ním aj iné problémy. A obsahuje herézy. Ale nemám časť odhaľovať všetko, či už v tomto "pastierskom liste" alebo v "kázňach" hentých heretikov zo sekty II. vatikánskeho koncilu, ako zvádzajú ľudí a škodia zemi.
Ale zoberte si napríklad toto z ich "pastierskeho listu":
"Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš 21, 28)."
Uvedomujete si, ako je toto, čo tu kážu, nepravdivé a zavádzajúce?
Vykúpením dal Kristus svetu možnosť dosiahnutia spásy. Aby človek spásu dosiahol, musí byť v prvom rade pokrstený, lebo krst je absolútne nevyhnutný k spáse, a krst je oslobodením od moci diabla a od dedičného hriechu (zla), nie vykúpenie.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 11. zasadanie, 4. február 1442, ex cathedra:Pokiaľ ide o deti, vskutku kvôli nebezpečenstvu smrti, ktoré môže častokrát nastať, keď sa im nemôže dostať žiadnej pomoci iným liekom lež skrze sviatosť krstu, prostredníctvom ktorej sú vytrhnuté z nadvlády diabla a adoptované ako Božie deti, odporúča, aby sa svätý krst neodkladal štyridsať alebo osemdesiat dní alebo akýkoľvek čas podľa dodržiavania zvyklostí určitých ľudí...“

Ďalej, z toho, čo píšu vyplýva, že vykúpením Kristus "priniesol celému svetu" čisté svedomie naplnené Božím pokojom! Toto je totálne nepravdivé. Ide o ďalšiu herézu.
Ďalšia heréza: Kristovo vykúpenie celého sveta je "nový život s Bohom". Nový život s Bohom je možný dosiahnuť jedine skrze krst.
Ak si všetky tieto herézy dáte dokopy, bludne učia, že vykúpení Kristus celé ľudstvo oslobodil od zla a priniesol mu život v stave milosti v čistým svedomím. Toto je totálne kacírstvo. A je v skutočnosti učením antipápeža heretika Jána Pavla II., ktorý učí všeobecnú spásu (že všetci sú spasení):

Ján Pavol II., Redemptoris missio (# 4), 7. december 1990: „V udalosti vykúpenia je spása všetkých, ‘lebo každý je zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým sa Kristus skrze toto tajomstvo navždy spojil.’“

Ján Pavol II., 27. 12. 1978: „Ježiš je druhá osoba Svätej Trojice, ktorá sa stala človekom; a preto je v Ježišovi ľudská prirodzenosť, a preto celé ľudstvo, vykúpené, spasené, povznesené do rozmeru participovania na ‘božskom živote’ skrze milosť.“

Ján Pavol II., Redemptor hominis (# 13), 4. marec 1979: „Ide o každého človeka, lebo každý je zahrnutý do tajomstva vykúpenia a s každým sa Kristus skrze toto tajomstvo navždy spojil.“

Ak je Kristus "navždy" spojený s každým, niekto nemôže ísť do pekla, ktoré je večným odlúčením od Boha. A peklo je miesto s pekelnými ohňami, nie iba stav duše. Ján Pavol II. tiež popiera, že nebo a peklo sú miesta. O JPII si prečítajte toto:
vatikankatolicky.com/antikrist-obrateny-kriz/

vatikankatolicky.com/jan-pavol-ii-redemptor-hominis/ vatikankatolicky.com/antikrist/
Unam Sanctam SK
Prosím vás zdieľajte tento článok, aby sa aj ostatní dozvedeli o pravde. Odpadlícka Konferencia biskupov Slovenska klame.
Hermenegild
A prečo sa tie zmeny zavádzajú v SK až po viac ako 10 rokoch po výzve predošlého pápeža B XVI? A viete si predstaviť US SK zmeny, ktoré vzídu zo synódy? Vtedy bude Cirkev ukrižovaná.
Unam Sanctam SK
Rozmýšľajte. Väčšina "kňazov" bola vysvätená v novom neplatnom "rímskokatolíckom" obrade ordinácie heretika Pavla VI. A Benedikt XVI. je podlý antipápežský kacír ako František. Teda diabol môže uskutočniť tento manéver, pretože väčšina "kňazov" je neplatná (okrem línií biskupov Lefebvra a Thuca a okrem napríklad grékokatolíckych línii (tí používajú byzantský obrad vysviacok)) a teda …More
Rozmýšľajte. Väčšina "kňazov" bola vysvätená v novom neplatnom "rímskokatolíckom" obrade ordinácie heretika Pavla VI. A Benedikt XVI. je podlý antipápežský kacír ako František. Teda diabol môže uskutočniť tento manéver, pretože väčšina "kňazov" je neplatná (okrem línií biskupov Lefebvra a Thuca a okrem napríklad grékokatolíckych línii (tí používajú byzantský obrad vysviacok)) a teda sviatosť Eucharistie nemôže vyslúžiť. Okrem toho bola katolícka viera zo sveta do značnej miery vykorenená. Väčšina ľudí neverí v nevyhnutnosť katolíckej viery k spáse a žije v skazonosnom blude, že aj keď človek žije v ťažkom hriechu alebo bez katolíckej viery, stále je tu prinajmenšom šanca byť spasený, keď to nie je pravda. Takéto postoje úplne rozvracajú vieru ľudí a takéto herézy ich z Katolíckej Cirkvi exkomunikujú ipso facto. Teda aj ak by bola novus ordo forma premenenia v budúcnosti platná (a ja zastávam názor, že platná bude, hoci sú tam problémy, ako som spomenul), drvivej väčšine ľudí to nepomôže, keďže sú heretikmi/nekresťanmi alebo žijú v hriechu. A aj keď začnú používať nový preklad, stále majú katolíci zakázané zúčastňovať sa na novus ordo, pretože je to nekatolícky protestantský obrad antipápeža Pavla VI. Nie je to katolícka liturgia. A naviac tá forma, aj tá opravená, má svoje problémy, ako som spomenul. Nie je to forma schválená Katolíckou Cirkvou, ale sektou II. vatikánskeho koncilu.

Takmer nikto dnes neverí v dogmu mimo Cirkvi niet spásy. Stačí sa pozrieť na ľudí spravujúcich portály ako alianciazarodinu, christianitas a podobne. Viacnásobne bolo dokázané, že ich postoje sú nezlúčiteľné s dogmami Katolíckej Cirkvi, ale oni sa ich aj tak držia. Sú to heretici, čo nemajú žiadnu vieru. A to, že na Slovensku vítali hentoho totálneho heretika Františka, tak to bol vrchol...
A ešte objasním, že napísal som "drvivej väčšine ľudí to nepomôže, keďže sú heretikmi/nekresťanmi alebo žijú v hriechu." Napísal som to takto, pretože azda jediní ľudia, ktorí sú v tejto fáze veľkého odpadnutia pred koncom sveta "ospravedlnení" z ťažkého hriechu účasti na novus ordo, to jest nepáchajú ťažký hriech účasťou na nej, by mohli byť malé deti, ktorých tam vedú rodičia a ktoré si ešte neuvedomujú, že ide o neplatnú liturgiu. Takéto malé deti, ktoré by tam do istej doby mohli chodiť bez hriechu, by boli výnimkou. Ale ako človek vyrastá, bezpochyby - ak by bol v stave milosti - a väčšina detí v stave milosti nie je - Boh by ho naviedol k informáciám, ktoré by ho viazali novus ordo opustiť a odmietnuť heretickú "Cirkev". A aj malé alebo menšie dieťa, ak je informované o problémoch s novus ordom a pod. je viazané tieto problémy preveriť, a ak sa dozvie, ako je už dávno zverejnené na vatikankatolicky.com, že novus ordo je neplatná, musí si prejsť argumentami, prečo je tomu tak, a potom musí pochopiteľne svoj postoj zmeniť.
Unam Sanctam SK
A každý, kto odmietne zaujať správny postoj po prečítaní si tohto článku, každý, kto odmietne naštudovať si, prečo sú "pápeži" po II. vatikánskom koncile heretikmi alebo prečo je 2VK heretický atď., a každý, kto odmietne naštudovať si, aké správne postoje musí človek zaujať na základe učenia Katolíckej Cirkvi ohľadom krízy po 2VK (odkazujem na tie články vo svojom článku), pácha ťažký hriech.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Dôležité: V dekréte De Defectibus sa píše: "Nuž, ak by človek odstránil alebo zmenil čokoľvek vo FORME konsekrácie Tela a Krvi a v tej samej zmene slov by [nové] znenie zlyhalo znamenať tú istú vec, nekonsekroval by sviatosť." Aj keď nová forma, ktorá sa používa od r. 2022 obsahuje slová "za mnohých", existuje názor, že táto NOVÁ FORMA JE AJ TAK NEPLATNÁ, pretože ide o Cirkvou neschválenú …More
Dôležité: V dekréte De Defectibus sa píše: "Nuž, ak by človek odstránil alebo zmenil čokoľvek vo FORME konsekrácie Tela a Krvi a v tej samej zmene slov by [nové] znenie zlyhalo znamenať tú istú vec, nekonsekroval by sviatosť." Aj keď nová forma, ktorá sa používa od r. 2022 obsahuje slová "za mnohých", existuje názor, že táto NOVÁ FORMA JE AJ TAK NEPLATNÁ, pretože ide o Cirkvou neschválenú formu "RÍMSKEHO RÍTU", ktorá neobsahuje slová mysterium fidei, ktoré značia skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii. Ide o novú formu, ktorú pravá Katolícka Cirkev neschválila. Keď sa porovná časť neomylne definovanej formy premenenia s novou formou, ktorú používajú, v novej chýbajú slová mysterium fidei; a takýto je argument: keďže tieto slová v časti novej formy premenenia chýbajú, v tej časti sa mení význam slov vzhľadom na katolícku formu premenenia rímskeho rítu; preto je spôsobená pochybnosť a podľa učenia vyššie (ak toto učenie aplikujeme na časť novej formy, pričom ju porovnáme tradičnou formu) by takáto nová forma "rímskeho rítu" mala byť neplatná.
Okrem toho sa v novej forme nachádzajú slová navyše a aj formulácia je zmenená. Keďže odstránenie slov mysterium fidei z rímskeho rítu spôsobuje veľkú pochybnosť, katolík sa nemôže (okrem MNOHÝCH iných dôvodov) zúčastňovať na novu ordo pod hrozbou smrteľného hriechu!