Evanjelizacia
11.6K
04:59
† Meditácie Ľubomíra Stančeka | 25.12. Narodenie Pána Jn 1,1-18 Slovo, ktoré sa telom stalo. www.evanjelizacia.eu Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju …More
† Meditácie Ľubomíra Stančeka | 25.12. Narodenie Pána Jn 1,1-18 Slovo, ktoré sa telom stalo.
www.evanjelizacia.eu Ak máte záujem dostávať denné meditácie zdarma priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle …More
Evanjelizacia
Prajeme všetkým požehnaný čas. 😇