Neslýchané! Útoky proti Kristovej Cirkvi na ešte stále katolíckom Slovensku! Ako katolícky žurnalista a spisovateľ chcem vyjadriť plnú podporu statočnému kňazovi Jaroslavovi Kličovi

Neslýchané! Útoky proti Kristovej Cirkvi na ešte stále katolíckom Slovensku! Ako katolícky žurnalista a spisovateľ chcem vyjadriť plnú podporu statočnému kňazovi Jaroslavovi Kličovi

To, čo si dňa 6. novembra 2022 dovolila TV Markíza vo večerných správach, je neslýchané!

Skvelého kňaza Jaroslava Kliča, rímskokatolíckeho farára vo farnosti Hertník, označila za konšpirátora pre jeho kázeň z nedele 16. 10. 2022, v ktorej precízne, do dôsledkov obhajoval katolícke učenie! Obvinila ho z konšpirovania, prekrútiac jeho slová, len preto, že dobre vykonáva svoje kňazské povolanie a neohrozene hlása učenie Ježiša Krista!

Nemôžem mlčať, pretože keď budem mlčať, budú kričať kamene okolo mňa. Podľa všetkého sa rýchlo približuje doba, keď vyznanie vernosti katolíckemu učeniu bude cestou k prenasledovaniu, možno aj k mučeníctvu. Javí sa, že každý z nás bude musieť verejne prejaviť a vyznať hodnoty, pre ktoré žije.

Ako katolícky žurnalista a spisovateľ chcem vyjadriť plnú podporu statočnému kňazovi Jaroslavovi Kličovi. S jeho kázňou, ktorú Markíza pranierovala v spomenutých večerných správach, súhlasím na sto percent. Podpisujem sa pod každé slovo a čo najrozhodnejšie protestujem proti nekalým praktikám TV Markíza, ktorá prekračuje svoje právomoci a pranieruje vernosť členov Katolíckej cirkvi učeniu jej zakladateľa Ježiša Krista. Mimochodom, podobné vyjadrenia zazneli v ten istý deň aj v televízii TA3 z úst moderátora relácie V politike.

Čomu inému by sme mali byť verní, ak nie učeniu Ježiša Krista? Komu inému by sme mali ostať verní, ak nie Ježišovi Kristovi? Začínajú sa opakovať praktiky totalitného režimu z rokov 1948–1989?!

Práve v nedeľu 6. novembra bolo na svätých omšiach prvé čítanie z Druhej knihy Machabejcov (2 Mach 7, 1–2. 9–14) o siedmich bratoch, ktorí radšej prijali mučenícku smrť, než by zradili Boží zákon. Napadá mi, či sa ešte nedožijem doby, keď my katolíci budeme musieť vernosť katolíckemu učeniu dokázať aj za cenu tých najťažších obetí. Budeme mať takú silu ako tí siedmi bratia? Vieme, že vlastnými silami to nikto z nás nedokáže, ale ak budeme úpenlivo prosiť Boha, aby nám dal silu zachovať mu až do konca vernosť, ON nás neopustí a tú silu nám dá.

Obávam sa, že súčasné ťaženie proti Katolíckej cirkvi je nebezpečnejšie ako to po roku 1948. Je totiž sofistikované, skrýva sa za pekné frázy o všeobjímajúcej láske, ale v princípe ide o rozloženie a zničenie Katolíckej cirkvi.


Lenže úlohou Katolíckej cirkvi nie je ospravedlňovať mravný úpadok spoločnosti. Spomeňme si, že sám Ježiš Kristus povedal: „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12, 51–53).

Katolícka cirkev nemôže robiť kompromis s hriechom. Za žiadnych okolností! Hriešnikov miluje, ale hriech nenávidí. Ak toto niekto nechce pochopiť, nepochopil poslanie Katolíckej cirkvi na tomto svete.

Preto bude svet vždy nenávidieť Katolícku cirkev ako obhajkyňu učenia Ježiša Krista. Nie je vylúčené, že aj v 21. storočí povstanú noví katolícki mučeníci. Takí ako farár Josef Toufar či slovenský biskup Pavel Peter Gojdič a mnohí ďalší.

Zdá sa, že sa budeme musieť pripraviť aj na alternatívu, že za vernosť Kristovmu učeniu bude odmenou diskriminácia, zosmiešňovanie, prenasledovanie, väznenie… A ak si niekto myslí, že maľujem čerta na stenu, musím pripomenúť, že už dnes sa to deje v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku ešte nie. Zatiaľ…

Karol Dučák, katolícky žurnalista a spisovateľ (zatiaľ ešte neprenasledovaný)
alianciazanedelu.sk/archiv/12812
dominikguzman
Ešte niekde nájdem tú kázeň?
dominikguzman
@Marieta Ria ďakujem.
dominikguzman
Vlastne som si pozrel ju už vtedy, keď si ju nahrala, ale už som zabudol, tak bolo dobré si pripomenúť, čo tam zaznelo, ale dobre to povedal. Súhlasím s ním.
Marieta Ria
Áno, aj si to zdieľal.
Tomek P
Takto si to idu premyslietvproti cirkvi daju akoze utlacanych lgbti..je toho teraz vela lebo rodiny su rozpadnute..ta marha rohata si to dobre vymyslel...ale aj tak vyhrame
Metod
Nebojte sa, povedal Ježiš!
Zuzka M S shares this
1303
Anton Čulen
Šavol predsa neprenasledoval Pána Ježiša Krista, ale jeho učeníkov a nasledovníkov. A predsa mu Ježiš pri páde s koňa povedal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 4)
Coburg shares this
1306
Dori-2000
Súhlasím. Treba sa ich zastať.