Edward7
Wszystkie maski ,zwłaszcza te jednorazowe , wynika z tego, mogą być z grafenem powodującym trudności z oddychaniem, tak samo obecność tego składnika w testach PCR, czy szczepionkach może mniej dziwić ...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU