Clicks1.2K
Edward7
10

Zbezczeszczenie „Natale Petri de cathedra”

Obecnie każdy atak na Papieża Jana Pawła II, czy Benedykta XVI , jest usprawiedliwieniem Bergoglio, i wsparciem jego niszczenia Kościoła. Np;

Kult pachamamy i intronizacja tego demona w Watykanie , czy film Bergoglio (Apostolatu modlitwy) , w którym Dzieciątko Jezus przedstawione jest tak samo jak budda - równość, czy deklaracja z Abu Zabi - w której wszystkie religie są przedstawione jako pożądane przez Boga czyli całkowicie prawdziwe - czyli odrzucenie Kościoła Katolickiego Chrystusa.

Nigdy czegoś takiego nie było w historii Kościoła , każdy kto wypomina błędy poprzedników (którzy nie zakazywali nawracać i nie odrzucali Ewangelii) , powoduje że te i inne herezje i apostazja , staje się bardziej „przystępna” .

Obecnie największymi obrońcami herezji Bergoglio jest ; Bractwo Świętego Piusa X...
niektórzy zajmują się „hermeneutyką ciągłości” (herezji) , przypisując poprzednim papieżom złe intencje ...
Zajmują się ciągłym atakiem na poprzedników , i przez to przedstawiają czyny Bergoglio jako coś normalnego - ewolucja od Soboru W.II - jednak obecnie to co się dzieje nawet nie byłoby dopuszczone przez ten sobór - który miał zgubny skutek dla Kościoła i przyniósł „zgniłe owoce” - jednak jego obrońcy nie znali jakie będą „owoce” i chcieli jego interpretacji zgodnie z Ewangelią i Tradycją. Obecnie odrzuca się nie tylko Tradycje , Ewangelię , ale Chrystusa Zbawiciela - Kościół , sobór można powiedzieć otworzył drzwi do tego , ale przekroczenie „drzwi” nastąpiło w 2013...

Atakują Benedykta XVI - (jak pies który gryzie właściciela) który bardzo zasłużył się dla Towarzystwa i Mszy Św. Trydenckiej. Nie znając wszystkich okoliczności winią go za podwójne papiestwo, sami myślą że wszystko wiedzą i znają całą sytuacje (odrzucają źródło wiary - objawienie prywatne) ...

Obecnie następuje zupełna zbieżność między celami masonerii - braterstwo bez Boga i uniwersalizmem - Jedna Światowa Religia - a Kościołem który oddziela się od Chrystusa - jest zastępowany.

Zamknięcie oczy na teraźniejszość a skupienie się na kilku błędach z przeszłości , które są coraz bardziej wyolbrzymiane i przesadzane , powoduje że „dzisiaj” zmienia się bez sprzeciwu i podejrzeń - że coś jest nie tak.

„Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” Łk, 9, 57

***
The Pope Video - na początek 2021 r. Modlitwę "w służbie braterstwa" zgodnie z encykliką "Wszyscy Bracia" [ patrz ] i Deklaracji z Abu Zabi [ patrz ]...

Jest to kontynuacją filmu z 2016 r.

Dwa filmy połączone tą ścieżką nieubłaganą i nieustępliwą apostazją, która zaprzecza prymatowi Chrystusa Pana.
Każdy człowiek jest stworzeniem Bożym ale: „Ale tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dzieci Bożymi; tym, którzy wierzą w Jego Imię, zrodzeni ”. (J Prolog, 11-13) Tylko w Chrystusie, umiłowanym Synu, w którym ma upodobanie Ojciec, jesteśmy adoptowani jako dzieci!

Prawdziwe braterstwo jest tylko w Chrystusie
To, co można tutaj łatwo pominąć i całkowicie zignorować, to fakt, że aby być prawdziwymi braćmi, musimy być dziećmi w Synu i że nie rodzimy się takimi (wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, a nie dziećmi), ale stajemy się z sakramentem chrztu; co jest i pozostaje faktem ontologicznym. Dlatego prawdziwe braterstwo jest w Chrystusie.

Jeśli ktoś ... odwołuje się do horyzontalnego braterstwa, jaka jest funkcja, racja bytu Kościoła? Dlaczego Chrystus wcielił się, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zesłał swojego Ducha i założył i ustanowił Kościół, którego zadaniem jest nauczanie, prowadzenie i uświęcanie swoich poprzez akty mocy z wysoka (sakramenty), które towarzyszą chrześcijanina przez całe życie, aby wywoływał w nim taki skutek, że żadne inne zewnętrzne działanie nie mogłoby to wywołać, i czy nie powinni być świadkiem i nie powinni to głosić wszystkim narodom?

Z drugiej strony, Bergoglio to nic innego jak nowa teologia „Powszechnego Braterstwa” nowej synkretycznej religii globalizmu . Samo zabezpieczenie stworzenia i wsparcie ubogich - które zresztą nie są głównym celem człowieka, który jest "quaerere Deum" - nie może być zrealizowane, jeśli nie są one konsekwencją dzieł zrodzonych z odkupionych serc. Nieporozumienie ma bliskie i odległe korzenie, i wypływa z błędnego stwierdzenia, że wszyscy „modlimy się do tego samego Boga”, przypisywanego monoteizmom, wielokrotnie obalanym jasno i stanowczo.

Pokój, który zaprzecza Chrystusowi i naszej wierze, bez tęsknoty za ewangelizacją, czym jest, jeśli nie samobójstwem Kościoła katolickiego, któremu nie jest obca ta relatywistyczna i islamofilska Europa, która podziela szaleństwo legitymizowania islamu jako religii ( ignorując, że jest to zwycięska teokracja) i sprzyja islamizacji samej Europy?

A co, jeśli ten, kto powinien zachowywać się jak namiestnik Chrystusa na ziemi, coraz bardziej objawia się jako promotor „zjednoczonej religii świata” , która wydaje się teraz koagulować wokół nieprzyzwoitego sojuszu między nierozpoznawalnym Kościołem a większościowym islamem ...

I jak możemy nie czuć się wyobcowani z tych orientacji, całkowicie niezgodnych z naszymi prawami, regułami, na których opiera się współżycie obywatelskie, z wartościami chrześcijańskimi, które są podstawą naszej wiary, a potem także nasza cywilizacja? I jak możemy nie poczuć się ponownie zdradzeni przez tego, który powinien utwierdzać nas w wierze? (Maria Guarini)

więcej - chiesaepostconcilio.blogspot.com/…ettive-tra-bergoglio-e-la.html

***

18.05.2014, 19:15 (...) Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec podaje szczegóły przyszłych wydarzeń w ramach Jego Misji ratowania dusz, bądźcie pewni, że one się wydarzą. Gdy rozpoczyna się nowa era radkalnych reform w Moim Kościele, zostanie przyjętych wiele grup niechrześcijańskich. I podczas gdy z radością witam wszystkie dusze, nigdy nie pozwolę, aby Moje Słowo - na którym Mój Kościół został zbudowany - zostało zepchnięte na bok.

Ci, którzy Mnie nie przyjmują, ponieważ nie wierzą w to Kim Ja Jestem, zostaną serdecznie przyjęci w Moim Domu. Będzie im okazana wszelkiego rodzaju gościnność; będą traktowani z wielką uprzejmością; będą im przekazane dary, a jednak odmówią oni uznania ich Gospodarza. Następnie, z czasem wykorzystają oni Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom, jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie.

Chrześcijanom powiedzą, że Bóg oczekuje od nich, by serdecznie przyjmowali niewierzących w Kościele. Że niektóre praktyki, które oddają Mi cześć, będą musiały zostać tak skorygowane, aby nie urazić tych gości. Wkrótce Mój Dom nie będzie już należał do Mnie, ponieważ będzie się niewiele wspominało o Moim Prawdziwym Świętym Słowie.

Nowe słowa, o których będą wam mówili, że pochodzą z Moich Ust, zostaną wykorzystywane przez Mój Kościół na Ziemi, aby serdecznie przywitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja będę cicho siedział w kącie, oni będą biegać w amoku po Moim Domu; wynosić skarby i wszystkie symbole, które są związane ze Mną, Moją ukochaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie i zamieszkają w nim oszuści. Stanie się on miejscem dziwnych okolicznościowych ceremonii; nowych i niezwykłych modlitw, a stara księga zostanie zastąpiona nową. Tak będzie trwało do czasu, gdy Ja zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż nie będzie on się już nadawał dla Mojej Świętej Obecności. Wszyscy Moi niewinni wyznawcy będą w tym widzieli tylko to, co w ich mniemaniu będzie próbą modernizacji religii katolickiej.

Niedługo nie będę już miał klucza do Mojego Domu, albowiem oni także go zabiorą. Wtedy uczynię Mój Dom tylko w sercach Moich wiernych wyświęconych sług, umiłowanych wyznawców i tych, których serca będą na Mnie otwarte. Mój Dom jest wasz. Mój Dom jest dla każdego. Ale gdy w Moim Domu witam pogan, to nie daję im prawa do zmuszania dzieci Bożych, aby przyjęli ich zwyczaje ani nie zezwalam, aby ich ceremonie odbywały się w Domu Pańskim.
Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu. Wasz Jezus paruzja.info/2014.05.18_19-15.php
Armia_Reszty
Chwała Panu! Dziękuję i koniecznie czytajmy obiecaną nam w Biblii, a właśnie odpieczętowaną Księgę Prawdy!
V.R.S.
"odrzucają źródło wiary - objawienie prywatne"
---

Po tym zdaniu zastanawiam się wyznawca jakiej wiary pisał ten przydługi tekst. Bo że nie tej Katolickiej jest jasne po tym krótkim cytacie.
Edward7
Czyli Boga nie obchodzi Kościół i zbawienie ludzi , ostatnie prawdziwe Objawienie to Apokalipsa Św, Jana - Objawienie publiczne...

Matka Boska mówiąca do dzieci w Fatimie nie chciała wzrostu wiary ,nawrócenia i zbawienia grzeszników - tylko mówiła o kwiatkach i pogodzie ...

"Jest jedno źródło wiary: Pismo Święte wraz z Tradycją, tworzące jedność'
Jednak ; objawienie prywatne, jako uzupełnienie…More
Czyli Boga nie obchodzi Kościół i zbawienie ludzi , ostatnie prawdziwe Objawienie to Apokalipsa Św, Jana - Objawienie publiczne...

Matka Boska mówiąca do dzieci w Fatimie nie chciała wzrostu wiary ,nawrócenia i zbawienia grzeszników - tylko mówiła o kwiatkach i pogodzie ...

"Jest jedno źródło wiary: Pismo Święte wraz z Tradycją, tworzące jedność'
Jednak ; objawienie prywatne, jako uzupełnienie objawienia publicznego - też przyczynia się do wzrostu wiary ,
jeśli Kościół uznaje je za Głos Boga, czy Matki Boskiej - jak można uznawać że Bóg nie pragnie wzrostu wiary , i Jego Głos nie jest jej źródłem .

Objawienia prywatne nikt nie musi przyjmować , ale te uznane - jako Głos Boga - zawsze były źródłem wiary dla wierzących.
V.R.S.
@Edward7
Nawet tak wiarygodne objawienia prywatne jak Fatima nie są źródłem wiary. Zresztą Fatima nie dostarcza nowych prawd do wierzenia tylko potwierdza te przekazywane przez Kościół - przestroga przed piekłem, błędem, grzechem. Nota bene, skoro już powołał się pan na Fatimę to Jan Paweł II zlekceważył przekaz fatimski i nie mówię jedynie o konsekracji, której nie było lecz o przestrogę …More
@Edward7
Nawet tak wiarygodne objawienia prywatne jak Fatima nie są źródłem wiary. Zresztą Fatima nie dostarcza nowych prawd do wierzenia tylko potwierdza te przekazywane przez Kościół - przestroga przed piekłem, błędem, grzechem. Nota bene, skoro już powołał się pan na Fatimę to Jan Paweł II zlekceważył przekaz fatimski i nie mówię jedynie o konsekracji, której nie było lecz o przestrogę przed błędami Rosji. To on w końcu uparł się by nazwać heretyków odrzucających Niepokalane Poczęcie i prymat Piotrowy "kościołem siostrzanym" (Slavorum Apostoli).
Boga obchodzi zbawienie ludzi dlatego m.in. Syn Boży ostrzegał przed mnożeniem się fałszywych proroków bez względu na biel ich owczej skóry. A dziś pseudo-wizjonerów mamy na pęczki.
Edward7
Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe.

Ponieważ to Bóg daje łaskę wiary - nasza wiara jest darem Bożym - wszystko co jest od Boga służy wzmocnieniu wiary i jest pomocą do zbawienia.
V.R.S.
@Edward7
"Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe"
---
Wiara polega na przyjęciu tego co zostało objawione w źródłach: Piśmie Świętym i Tradycji. Oprócz tego istnieje wiele rzeczy prawdziwych, wspomagających pobożność ale nie będących źródłami wiary.
Natomiast to modernistyczne podejście zakład…More
@Edward7
"Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe"
---
Wiara polega na przyjęciu tego co zostało objawione w źródłach: Piśmie Świętym i Tradycji. Oprócz tego istnieje wiele rzeczy prawdziwych, wspomagających pobożność ale nie będących źródłami wiary.
Natomiast to modernistyczne podejście zakłada że źródłem wiary dla każdego człowieka jest jego przeżycie/doświadczenie religijne. W tym heretyckim ujęciu jeśli przemawia do mnie to co np. mówi niejaka Gospa w Medjugorje i czuję że dzięki temu nawiązuję relację z Absolutem to jest to dla mnie źródło wiary.
Edward7
Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru - Kościół uciszył Głos Matki Boskiej , i ucisza głos Boga , Który mówi do człowieka...

Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność - dwie strony są złe za bardzo …More
Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru - Kościół uciszył Głos Matki Boskiej , i ucisza głos Boga , Który mówi do człowieka...

Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ...

Na Piśmie Świętym opiera się większość sekt , odrzucają Tradycje Kościoła i interpretują Biblie po ludzku aby im pasowało , wybierając fragmenty... Największe herezje wyszły od teologów - którzy w swojej pysze polegali na własnym rozumie - i diabeł ich zwiódł ... objawienia prywatne też zwodzą , jeśli są fałszywe, te nie od Boga są wewnętrznie sprzeczne i przynoszą złe owoce ... prorocy byli prześladowani , prawdziwe proroctwa też są prześladowane. Każda sekta która niby ma objawienia wchodzi w New Age i odrzuca prawdziwą Ewangelie - i wchodzi np. w teologie sukcesu - korzyści finansowe ...
V.R.S.
"Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność. - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ..."
---
Nie, to nie są przeciwne "skrajności" gdyż brak wierzenia w jakiekolwiek objawienie prywatne nie zagraża zbawieniu i nie stanowi błędu, natomiast …More
"Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność. - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ..."
---
Nie, to nie są przeciwne "skrajności" gdyż brak wierzenia w jakiekolwiek objawienie prywatne nie zagraża zbawieniu i nie stanowi błędu, natomiast wierzenie w jakiekolwiek owszem.

"Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru"
---
Wiele okoliczności (podnoszonych przez Socciego czy ks. Kramera ale też relacji siostry Łucji "w Portugalii dogmat wiary będzie zachowany, etc.") wskazuje że ma pan rację i to że Roncalli jej nie ujawnił wskazuje że jakoś kolidowała z jego wizją "nowej Pięćdziesiątnicy".

"Największe herezje wyszły od teologów - którzy w swojej pysze polegali na własnym rozumie "
--
Nie zgadzam się. Teologia to pragnienie opisywania Boga w oparciu o Wiarę i rozum, jej źródłem jest miłość do Boga. Natomiast co do pychy - ma pan rację. Tę pychę widać w posoborowej ideologii, ukutej przez osoby, które stawiają się na miejscu Boga. Przykładowo: jeżeli jest jakiś sprawiedliwy żyd czy inny poganin, który dąży do prawdy ale jest zaślepiony to Bóg oczywiście może mu okazać nadzwyczajną łaskę - jak Szawłowi żeby przejrzał i dostąpił zbawienia. Natomiast Bóg nie powierzył nigdy swemu Kościołowi nauczania że usprawiedliwieni i zbawieni mogą być ludzie bez wiary w Chrystusa, będący poza Kościołem. Przeciwnie - powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc im chrzest po to by dostąpili zbawienia. Tyle. I Kościół powinien się tego trzymać, tak jak zawsze się trzymał (głosząc zasadę: extra Ecclesiam salus nulla) a nie prowadzić rozważania czy i na jakich warunkach zbawi się jakiś lama w Tybecie czy derwisz w dżungli Borneo. Proszę zwrócić uwagę że tradycyjnie w Kościele wszystkie rozważania i nauczanie co do możliwości zbawienia poza Chrztem sakramentalnym dotyczyły sytuacji osób posiadających wiarę w Chrystusa np. męczenników, którzy oddali życie za wiarę (tzw. chrzest krwi) oraz katechumenów, którzy umarli podczas przygotowania do sakramentu Chrztu (tzw. chrzest płomienia - pragnienia). Kościół nie zajmował się "anonimowymi chrześcijanami" w lasach Amazonii i teoretyczną możliwością ich zbawienia, bo nie był do tego nigdy powołany, tylko wysyłał misjonarzy aby ich nauczali i zupełnie nieanonimowo chrzcili. A to m.in. dlatego że zawsze wyznawał zasadę de occultis Ecclesia non iudicat czyli o sprawach wewnętrznych człowieka Kościół nie orzeka. Dla porównania Nouvelle théologie na ten temat:
"Na ogół «poprzez praktykowanie tego, co dobre w ich własnych tradycjach religijnych i postępując zgodnie z głosem sumienia, członkowie innych religii odpowiadają pozytywnie na Boże wezwanie i dostępują zbawienia w Jezusie Chrystusie, nawet jeżeli nie uznają Go za swego Zbawiciela (por. Ad gentes, 3, 9, 11)» (Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego — Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Instrukcja Dialog i przepowiadanie, 19 maja 1991, n. 29: Enchiridion Vaticanum 13 [1991-1993], s. 203).
Jak bowiem poucza Sobór Watykański II, «skoro (…) za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy» (Gaudium et spes, 22)." vatican.va/…nts/hf_jp-ii_aud_09091998.html
służebnica Pańska
Atakują Benedykta XVI - (jak pies który gryzie właściciela) który bardzo zasłużył się dla Towarzystwa i Mszy Św. Trydenckiej. Nie znając wszystkich okoliczności winią go za podwójne papiestwo, sami myślą że wszystko wiedzą i znają całą sytuacje (odrzucają źródło wiary - objawienie prywatne) ...
służebnica Pańska
TRAFNE PORÓWNANIE