Armia_Reszty
Chwała Panu! Dziękuję i koniecznie czytajmy obiecaną nam w Biblii, a właśnie odpieczętowaną Księgę Prawdy!
V.R.S.
"odrzucają źródło wiary - objawienie prywatne"
---

Po tym zdaniu zastanawiam się wyznawca jakiej wiary pisał ten przydługi tekst. Bo że nie tej Katolickiej jest jasne po tym krótkim cytacie.
Edward7
Czyli Boga nie obchodzi Kościół i zbawienie ludzi , ostatnie prawdziwe Objawienie to Apokalipsa Św, Jana - Objawienie publiczne...

Matka Boska mówiąca do dzieci w Fatimie nie chciała wzrostu wiary ,nawrócenia i zbawienia grzeszników - tylko mówiła o kwiatkach i pogodzie ...

"Jest jedno źródło wiary: Pismo Święte wraz z Tradycją, tworzące jedność'
Jednak ; objawienie prywatne, jako uzupełnienie…More
Czyli Boga nie obchodzi Kościół i zbawienie ludzi , ostatnie prawdziwe Objawienie to Apokalipsa Św, Jana - Objawienie publiczne...

Matka Boska mówiąca do dzieci w Fatimie nie chciała wzrostu wiary ,nawrócenia i zbawienia grzeszników - tylko mówiła o kwiatkach i pogodzie ...

"Jest jedno źródło wiary: Pismo Święte wraz z Tradycją, tworzące jedność'
Jednak ; objawienie prywatne, jako uzupełnienie objawienia publicznego - też przyczynia się do wzrostu wiary ,
jeśli Kościół uznaje je za Głos Boga, czy Matki Boskiej - jak można uznawać że Bóg nie pragnie wzrostu wiary , i Jego Głos nie jest jej źródłem .

Objawienia prywatne nikt nie musi przyjmować , ale te uznane - jako Głos Boga - zawsze były źródłem wiary dla wierzących.
V.R.S.
@Edward7
Nawet tak wiarygodne objawienia prywatne jak Fatima nie są źródłem wiary. Zresztą Fatima nie dostarcza nowych prawd do wierzenia tylko potwierdza te przekazywane przez Kościół - przestroga przed piekłem, błędem, grzechem. Nota bene, skoro już powołał się pan na Fatimę to Jan Paweł II zlekceważył przekaz fatimski i nie mówię jedynie o konsekracji, której nie było lecz o przestrogę …More
@Edward7
Nawet tak wiarygodne objawienia prywatne jak Fatima nie są źródłem wiary. Zresztą Fatima nie dostarcza nowych prawd do wierzenia tylko potwierdza te przekazywane przez Kościół - przestroga przed piekłem, błędem, grzechem. Nota bene, skoro już powołał się pan na Fatimę to Jan Paweł II zlekceważył przekaz fatimski i nie mówię jedynie o konsekracji, której nie było lecz o przestrogę przed błędami Rosji. To on w końcu uparł się by nazwać heretyków odrzucających Niepokalane Poczęcie i prymat Piotrowy "kościołem siostrzanym" (Slavorum Apostoli).
Boga obchodzi zbawienie ludzi dlatego m.in. Syn Boży ostrzegał przed mnożeniem się fałszywych proroków bez względu na biel ich owczej skóry. A dziś pseudo-wizjonerów mamy na pęczki.
Edward7
Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe.

Ponieważ to Bóg daje łaskę wiary - nasza wiara jest darem Bożym - wszystko co jest od Boga służy wzmocnieniu wiary i jest pomocą do zbawienia.
V.R.S.
@Edward7
"Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe"
---
Wiara polega na przyjęciu tego co zostało objawione w źródłach: Piśmie Świętym i Tradycji. Oprócz tego istnieje wiele rzeczy prawdziwych, wspomagających pobożność ale nie będących źródłami wiary.
Natomiast to modernistyczne podejście zakład…More
@Edward7
"Jeśli objawienia prywatne w Fatimie uzupełniające i wyjaśniające objawienia publiczne nie jest źródłem wiary, to znaczy że nie jest prawdziwe"
---
Wiara polega na przyjęciu tego co zostało objawione w źródłach: Piśmie Świętym i Tradycji. Oprócz tego istnieje wiele rzeczy prawdziwych, wspomagających pobożność ale nie będących źródłami wiary.
Natomiast to modernistyczne podejście zakłada że źródłem wiary dla każdego człowieka jest jego przeżycie/doświadczenie religijne. W tym heretyckim ujęciu jeśli przemawia do mnie to co np. mówi niejaka Gospa w Medjugorje i czuję że dzięki temu nawiązuję relację z Absolutem to jest to dla mnie źródło wiary.
Edward7
Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru - Kościół uciszył Głos Matki Boskiej , i ucisza głos Boga , Który mówi do człowieka...

Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność - dwie strony są złe za bardzo …More
Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru - Kościół uciszył Głos Matki Boskiej , i ucisza głos Boga , Który mówi do człowieka...

Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ...

Na Piśmie Świętym opiera się większość sekt , odrzucają Tradycje Kościoła i interpretują Biblie po ludzku aby im pasowało , wybierając fragmenty... Największe herezje wyszły od teologów - którzy w swojej pysze polegali na własnym rozumie - i diabeł ich zwiódł ... objawienia prywatne też zwodzą , jeśli są fałszywe, te nie od Boga są wewnętrznie sprzeczne i przynoszą złe owoce ... prorocy byli prześladowani , prawdziwe proroctwa też są prześladowane. Każda sekta która niby ma objawienia wchodzi w New Age i odrzuca prawdziwą Ewangelie - i wchodzi np. w teologie sukcesu - korzyści finansowe ...
V.R.S.
"Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność. - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ..."
---
Nie, to nie są przeciwne "skrajności" gdyż brak wierzenia w jakiekolwiek objawienie prywatne nie zagraża zbawieniu i nie stanowi błędu, natomiast …More
"Jeśli każde objawienie prywatne jest odrzucane - jako wyłącznie "przeżycie/doświadczenie religijne" - to wchodzi się w druga skrajność. - dwie strony są złe za bardzo ufanie i odrzucenie objawień prywatnych . W każdym przypadku można zbłądzić ..."
---
Nie, to nie są przeciwne "skrajności" gdyż brak wierzenia w jakiekolwiek objawienie prywatne nie zagraża zbawieniu i nie stanowi błędu, natomiast wierzenie w jakiekolwiek owszem.

"Trzecia Tajemnica Fatimska do tej pory nie została w całości ujawniona - jeśliby była ujawniona przed 1960 może by nie było takiego soboru"
---
Wiele okoliczności (podnoszonych przez Socciego czy ks. Kramera ale też relacji siostry Łucji "w Portugalii dogmat wiary będzie zachowany, etc.") wskazuje że ma pan rację i to że Roncalli jej nie ujawnił wskazuje że jakoś kolidowała z jego wizją "nowej Pięćdziesiątnicy".

"Największe herezje wyszły od teologów - którzy w swojej pysze polegali na własnym rozumie "
--
Nie zgadzam się. Teologia to pragnienie opisywania Boga w oparciu o Wiarę i rozum, jej źródłem jest miłość do Boga. Natomiast co do pychy - ma pan rację. Tę pychę widać w posoborowej ideologii, ukutej przez osoby, które stawiają się na miejscu Boga. Przykładowo: jeżeli jest jakiś sprawiedliwy żyd czy inny poganin, który dąży do prawdy ale jest zaślepiony to Bóg oczywiście może mu okazać nadzwyczajną łaskę - jak Szawłowi żeby przejrzał i dostąpił zbawienia. Natomiast Bóg nie powierzył nigdy swemu Kościołowi nauczania że usprawiedliwieni i zbawieni mogą być ludzie bez wiary w Chrystusa, będący poza Kościołem. Przeciwnie - powiedział: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głosząc im chrzest po to by dostąpili zbawienia. Tyle. I Kościół powinien się tego trzymać, tak jak zawsze się trzymał (głosząc zasadę: extra Ecclesiam salus nulla) a nie prowadzić rozważania czy i na jakich warunkach zbawi się jakiś lama w Tybecie czy derwisz w dżungli Borneo. Proszę zwrócić uwagę że tradycyjnie w Kościele wszystkie rozważania i nauczanie co do możliwości zbawienia poza Chrztem sakramentalnym dotyczyły sytuacji osób posiadających wiarę w Chrystusa np. męczenników, którzy oddali życie za wiarę (tzw. chrzest krwi) oraz katechumenów, którzy umarli podczas przygotowania do sakramentu Chrztu (tzw. chrzest płomienia - pragnienia). Kościół nie zajmował się "anonimowymi chrześcijanami" w lasach Amazonii i teoretyczną możliwością ich zbawienia, bo nie był do tego nigdy powołany, tylko wysyłał misjonarzy aby ich nauczali i zupełnie nieanonimowo chrzcili. A to m.in. dlatego że zawsze wyznawał zasadę de occultis Ecclesia non iudicat czyli o sprawach wewnętrznych człowieka Kościół nie orzeka. Dla porównania Nouvelle théologie na ten temat:
"Na ogół «poprzez praktykowanie tego, co dobre w ich własnych tradycjach religijnych i postępując zgodnie z głosem sumienia, członkowie innych religii odpowiadają pozytywnie na Boże wezwanie i dostępują zbawienia w Jezusie Chrystusie, nawet jeżeli nie uznają Go za swego Zbawiciela (por. Ad gentes, 3, 9, 11)» (Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego — Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Instrukcja Dialog i przepowiadanie, 19 maja 1991, n. 29: Enchiridion Vaticanum 13 [1991-1993], s. 203).
Jak bowiem poucza Sobór Watykański II, «skoro (…) za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy» (Gaudium et spes, 22)." vatican.va/…nts/hf_jp-ii_aud_09091998.html
służebnica Pańska
Atakują Benedykta XVI - (jak pies który gryzie właściciela) który bardzo zasłużył się dla Towarzystwa i Mszy Św. Trydenckiej. Nie znając wszystkich okoliczności winią go za podwójne papiestwo, sami myślą że wszystko wiedzą i znają całą sytuacje (odrzucają źródło wiary - objawienie prywatne) ...
służebnica Pańska
TRAFNE PORÓWNANIE