lt.news
5

Fiducia Supplicans: Kardinolas Kochas atvirai kritikuoja Tucho sukurtą netvarką

Sausio mėnesį Romoje vykusiame "Tarptautinės teologinio dialogo su Rytų šalimis komisijos" plenariniame posėdyje turėjo būti kalbama apie Dievo Motiną.

Tačiau rytiečiai norėjo kalbėti apie Pranciškaus homoseksualizmo propagandos kūrinį "Fiducia supplicans", sakė kardinolas Kurtas Kochas (gegužės 23 d.) portalui Die-Tagespost.de.

Taigi kardinolas į susitikimą pakvietė Tucho Fernándezą. Tačiau bailys "negalėjo atvykti" asmeniškai ir atsiuntė tik rašytinį pareiškimą, kurį rytiečiai pavadino "nepakankamu".

Dar nesukėlęs Katalikų Bažnyčios skilimo, homoseksualumo klausimas jau suskaldė anglikonus. Neseniai vykusiame Kocho susitikime su anglikonų vyskupais pasauliečiais Afrikos atstovai nedalyvavo. Priežastis: Kenterberio vyskupija skatina homoseksualumo propagandą ir anglikonų moterų įšventinimą.

"Kalbėdamas su [pasauliečiu] arkivyskupu Welby, turėjau atvirai pasakyti, kad Katalikų Bažnyčioje turime panašią įtampą dėl tų pačių klausimų", - pripažįsta kardinolas Kochas.

Jis įspėjo, kad "Vokietijoje, Šveicarijoje ir kitose šalyse yra nemažai vyskupų, kurie ryžtingai ragina įšventinti moteris ir iš tikrųjų nuo to priklauso Katalikų Bažnyčios gyvybingumas ateityje".

Visi šie vyskupai vadovauja vyskupijoms, kurios dirbtinai išlaikomos iš valstybinių bažnytinių mokesčių. Be šių pinigų šios vyskupijos žlugtų per kelias savaites, nes tikėjimas visiškai sunyko, ypač tarp vyskupų ir kunigų, kurie yra pasaulietiški ir sekuliarizuoti.

AI vertimas