csk.news
33.8K

Prekvapivo neúspešný: Nemeckí biskupi ODMIETLI homosexuálnu nemorálnosť

Prvý text zamietnutý: Dokument nemeckej synody proti sexuálnej morálke "Život v úspešných vzťahoch" získal 61% súhlas biskupov (8. septembra), a tak NEZÍSKAL potrebnú dvojtretinovú väčšinu, ktorá …More
Prvý text zamietnutý: Dokument nemeckej synody proti sexuálnej morálke "Život v úspešných vzťahoch" získal 61% súhlas biskupov (8. septembra), a tak NEZÍSKAL potrebnú dvojtretinovú väčšinu, ktorá je podmienkou pre prijatie akejkoľvek rezolúcie.
Medzi laikmi získal text nadpolovičnú dvojtretinovú väčšinu.
Dokument chcel "nanovo definovať" sexuálne učenie Cirkvi a klamal, že "homosexualita - prejavujúca sa aj v sexuálnych aktoch - [...] nie je hriech" a "nemá sa posudzovať ako vnútorne zlá".
Po hlasovaní sa objavilo veľa frustrácie. Plačúci delegáti protestovali alebo opúšťali sálu.
Birgit Mocková, podpredsedníčka laického orgánu Zentralkomitee deutscher Katholiken, povedala: ,,Nebudeme sa snažiť o to, aby sme sa dostali do konfliktu: "Neviem, čo mám po dnešnom stretnutí povedať svojim deťom."
Predsedajúci biskup Georg Bätzing z Limburgu je "osobne sklamaný z tohto hlasovania": "Je to krízová situácia."
Irme Stetter-Karp, predsedníčka ZdK, v slzách: "Prečo tu investujeme toľko energie …More
Marieta Ria
Tak pani Birgit nevie, čo povedať svojim deťom?? A k čomu tie svoje deti viedla... k rozvoju úchyliek a nezriadeného života? Treba im povedať jedno: Hriech zostane hriechom, aj keď ho zabalíme do akéhokoľvek pozlátka. Nie bojovať za to, aby sa menila náuka Cirkvi, aby sme vyhoveli tým, ktorí v tom hriechu zotrvávajú!
rufff
Ta stará rachejtle má děti? To je vodí za ručičku do čtyřiceti nebo jak? Vždyť jí je podle fotky aspoň sedmdesát. Pokud jsou normální, tak si názor udělají sami. Ovšem jestli jsou po ní, tak jim to bude muset asi opravdu dlouho vysvětlovat... Kdyby zašívala staré ponožky, byla by užitečnější.
Antonia Orosova
Jeej🥰Prekvapivo úspešne vyhrata bitka na slávu svätého Mena živého Boha Otca