AJPM
4111.8K
29:41
Mgr VIGANÒ RÉCITE les 5 MYSTÈRES JOYEUX du ROSAIRE en LATIN AVEC VOUS J’invite tout le monde à une Croisade mondiale du Rosaire Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum quemquam ad …More
Mgr VIGANÒ RÉCITE les 5 MYSTÈRES JOYEUX du ROSAIRE en LATIN AVEC VOUS
J’invite tout le monde à une Croisade mondiale du Rosaire
Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia
esse derelictum.
(Saint Bernard)

>>> Mgr VIGANÒ RÉCITE les 5 MYSTÈRES DOULOUREUX du ROSAIRE en LATIN AVEC VOUS
>>> Mgr VIGANÒ RÉCITE les 5 MYSTÈRES GLORIEUX du ROSAIRE en LATIN AVEC VOUS Après deux ans de mensonges et de tromperie, l’humanité, assujettie par l’oligarchie mondialiste, assiste aux derniers coups de queue du Léviathan ; et alors que la vérité éclate de toutes parts, révélant la fraude et la trahison de beaucoup, elle semble vouloir se déchaîner en imposant des lois de plus en plus absurdes, avec lesquelles on veut nous réduire en esclavage au nom d’une urgence sanitaire qui veut légitimer la limitation des libertés fondamentales, la ségrégation de ceux qui ne cèdent pas au chantage, la criminalisation des …More
AJPM and 3 more users link to this post
Montfort AJPM
« Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer,
récitez chaque soir le Chapelet en famille.»
(St Pie X)

🙏 PDF illustré de 12 pages : Le ROSAIRE : MÉTHODE & EXPLICATION en CANTIQUE par St Louis-Marie Grignion de Montfort 🙏
>>> Le CHAPELET QUOTIDIEN RÉCITÉ avec vous !More
« Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer,
récitez chaque soir le Chapelet en famille.»
(St Pie X)


🙏 PDF illustré de 12 pages : Le ROSAIRE : MÉTHODE & EXPLICATION en CANTIQUE par St Louis-Marie Grignion de Montfort 🙏

>>> Le CHAPELET QUOTIDIEN RÉCITÉ avec vous !
AJPM shares this
171
Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 VREUGDEVOLLE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS
Ik nodig iedereen uit voor een wereld rozenkrans kruistocht
Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Sint Bernard)

>>> Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 DROEVIGE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN …More
Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 VREUGDEVOLLE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS

Ik nodig iedereen uit voor een wereld rozenkrans kruistocht

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Sint Bernard)


>>> Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 DROEVIGE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS

>>> Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 GLORIEUZE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS

Na twee jaar van leugens en bedrog is de mensheid, onderworpen door de globalistische oligarchie, getuige van de laatste slagen van Leviathans staart; en terwijl de waarheid aan alle kanten aan het licht komt en het bedrog en verraad van velen aan het licht brengt, lijkt zij zich te willen ontketenen door steeds meer absurde wetten op te leggen, waarmee zij ons tot slaaf willen maken in naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die de beperking van de fundamentele vrijheden, de segregatie van degenen die niet toegeven aan chantage, de criminalisering van andersdenkenden wil legitimeren.

Wij begrepen de geestelijke dimensie van deze strijd, waarin een in een laboratorium geproduceerd virus de Grote Herinitialisatie mogelijk moest maken die de Nieuwe Wereldorde al lang en gedetailleerd had gepland, om alle sporen van onze identiteit als christenen uit te wissen, en daarmee ook wat er nog over was van de beschaving en de cultuur die de godsdienst in de samenleving heeft geïnspireerd.

Wij realiseerden ons ook dat het verraad van autoriteit door autoriteit niet alleen degenen betreft die het lot van naties bepalen, maar ook de katholieke hiërarchie, in een poging om de Kerk van Christus te veranderen in de dienstmaagd van de globalistische ideologie. Wij hebben met ontzetting gezien hoe de "Deep State" en de "Deep Church" zich tegen God en de mens hebben verenigd om het koninkrijk van de Antichrist op aarde te vestigen.

Zoals de Maagd Maria de herderskinderen in Fatima de pijnen van de hel en de verdoemde zielen toonde, zo wordt ons het model getoond van de helse samenleving die de globalistische elite op aarde zou willen scheppen. Een samenleving zonder God, zonder Waarheid, zonder Goed; waarin dood, haat, verdorvenheid, ondeugd en zonde heersen; waarin het schepsel in opstand komt tegen de Schepper.

In een geestelijke strijd zijn geestelijke wapens nodig. Dit wordt goed begrepen door de duizenden katholieken, vooral mannen, die in verschillende delen van de wereld zijn begonnen in het openbaar de rozenkrans te bidden voor de bevrijding van hun vaderland. Deze prijzenswaardige en moedige initiatieven zijn het begin van een christelijke opstand en een wedergeboorte van het geloof, alsmede een plechtige daad van verering jegens de Moeder Gods.

Menselijke krachten alleen zijn niet in staat om de dreiging het hoofd te bieden. Daarom moeten wij begrijpen hoe belangrijk en onvervangbaar het is onze toevlucht te nemen tot gebed en goddelijke hulp, met het onoverwinnelijke wapen dat de heilige Maagd Maria ons heeft gegeven om de Vijand van het menselijk ras te bestrijden.

Ik nodig iedereen uit tot een wereldwijde rozenkranskruistocht, om door de machtige voorspraak van de Heilige Maagd Maria Gods tussenkomst en overwinning te verkrijgen over de ontketening van de krachten van het kwaad. Mijn eigen smeekbede is verenigd met die van u allen in het bidden van de drie rozenkransen.

In alle naties, in alle steden van de wereld, laat de roep van ons gebed opstijgen met vertrouwen en kracht. Laten wij ons, als door beproeving getroffen kinderen, aan de voeten van onze Moeder werpen en haar aanroepen met de zekerheid gehoord te worden. Laten wij ons de woorden van de H. Bernardus eigen maken: "Gedenk, o vrome Maagd Maria, dat er nooit iemand is gehoord die een beroep deed op uw bescherming, die uw hulp inriep, die om uw bijstand vroeg en die in de steek werd gelaten. Laten wij knielen om te bidden in onze huizen, in onze kerken, in de straten en op de pleinen van onze steden. Laten wij, in het besef dat wij allen de hulp van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans nodig hebben, de goddelijke orde tegen de helse chaos eren en al onze hoop stellen op haar die ons als Moeder aan de voet van het Kruis is gegeven en die ons als Moeder liefheeft en ons helpt, zoals zij door de geschiedenis heen altijd heeft gedaan.

Mogen de kleintjes, wier onschuld de hemel beweegt, ons vergezellen in deze kruistocht. Mogen ook ouderen en zieken geestelijk met ons verenigd zijn en hun lijden aanbieden in verbondenheid met het lijden van Onze Heer Jezus Christus. De duivel vreest het gebed van kinderen en de boete van hen die lijden, want in reinheid en opoffering ziet hij het beeld van Christus, die hem overwonnen heeft.

Moge ons hartelijk gebed overal weerklinken. We vragen de Middelares van alle genaden om deze vernietiging van onze wereld, onze vrijheid, onze identiteit, onze genegenheden te stoppen. Wij vragen haar onze ogen te openen, opdat wij ons niet in de afgrond van wanhoop, haat en sociale conflicten laten duwen door hen die verdeeldheid zaaien om ons in ons lichaam en in onze ziel te treffen. Wij smeken u de weifelende geesten van ouders, die niet op de hoogte zijn van de gevolgen van genetisch serum voor kinderen, te verlichten; artsen aan te moedigen hun patiënten te behandelen en geen cynische en ondoeltreffende protocollen toe te passen; leiders, magistraten en politiediensten wakker te schudden zodat zij zich inzetten voor het algemeen welzijn en niet gehoorzamen aan dictators zonder moraal. Wij smeken U diegenen te bekeren die, verblind door de zucht naar macht en geld, zich medeplichtig hebben gemaakt aan een zeer ernstige misdaad tegen God en tegen hen die uw Zoon heeft verlost aan het Kruis. Wij vragen u de herders te bekeren aan wie de Heer zijn kudde heeft toevertrouwd en aan wie Hij iedere ziel ter verantwoording zal roepen. En daarvoor smeken wij om vergeving van onze zonden en van de openbare zonden van de volkeren, want alleen door berouw en het voornemen Zijn Goddelijke Zoon niet langer te beledigen, kunnen wij hopen te worden gehoord.

Bezield door dit vertrouwen wend ik mij tot u, o Moeder, Maagd der maagden; tot u kom ik, voor u werp ik mij neer, een berouwvolle zondaar. Veracht mijn gebeden niet, o Moeder van het Woord, maar luister naar mij met vriendelijkheid en hoor mij.

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

6 januari 2021

In Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii
Montfort.
Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 VREUGDEVOLLE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS
Ik nodig iedereen uit voor een wereld rozenkrans kruistocht

Na twee jaar van leugens en bedrog is de mensheid, onderworpen door de globalistische oligarchie, getuige van de laatste slagen van Leviathans staart; en terwijl de waarheid aan alle kanten aan het licht komt en het bedrog en verraad van velen aan het …More
Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 VREUGDEVOLLE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS

Ik nodig iedereen uit voor een wereld rozenkrans kruistocht


Na twee jaar van leugens en bedrog is de mensheid, onderworpen door de globalistische oligarchie, getuige van de laatste slagen van Leviathans staart; en terwijl de waarheid aan alle kanten aan het licht komt en het bedrog en verraad van velen aan het licht brengt, lijkt zij zich te willen ontketenen door steeds meer absurde wetten op te leggen, waarmee zij ons tot slaaf willen maken in naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die de beperking van de fundamentele vrijheden, de segregatie van degenen die niet toegeven aan chantage, de criminalisering van andersdenkenden wil legitimeren.

Wij begrepen de geestelijke dimensie van deze strijd, waarin een in een laboratorium geproduceerd virus de Grote Herinitialisatie mogelijk moest maken die de Nieuwe Wereldorde al lang en gedetailleerd had gepland, om alle sporen van onze identiteit als christenen uit te wissen, en daarmee ook wat er nog over was van de beschaving en de cultuur die de godsdienst in de samenleving heeft geïnspireerd.

Wij realiseerden ons ook dat het verraad van autoriteit door autoriteit niet alleen degenen betreft die het lot van naties bepalen, maar ook de katholieke hiërarchie, in een poging om de Kerk van Christus te veranderen in de dienstmaagd van de globalistische ideologie. Wij hebben met ontzetting gezien hoe de "Deep State" en de "Deep Church" zich tegen God en de mens hebben verenigd om het koninkrijk van de Antichrist op aarde te vestigen.

Zoals de Maagd Maria de herderskinderen in Fatima de pijnen van de hel en de verdoemde zielen toonde, zo wordt ons het model getoond van de helse samenleving die de globalistische elite op aarde zou willen scheppen. Een samenleving zonder God, zonder Waarheid, zonder Goed; waarin dood, haat, verdorvenheid, ondeugd en zonde heersen; waarin het schepsel in opstand komt tegen de Schepper.

In een geestelijke strijd zijn geestelijke wapens nodig. Dit wordt goed begrepen door de duizenden katholieken, vooral mannen, die in verschillende delen van de wereld zijn begonnen in het openbaar de rozenkrans te bidden voor de bevrijding van hun vaderland. Deze prijzenswaardige en moedige initiatieven zijn het begin van een christelijke opstand en een wedergeboorte van het geloof, alsmede een plechtige daad van verering jegens de Moeder Gods.

Menselijke krachten alleen zijn niet in staat om de dreiging het hoofd te bieden. Daarom moeten wij begrijpen hoe belangrijk en onvervangbaar het is onze toevlucht te nemen tot gebed en goddelijke hulp, met het onoverwinnelijke wapen dat de heilige Maagd Maria ons heeft gegeven om de Vijand van het menselijk ras te bestrijden.

Ik nodig iedereen uit tot een wereldwijde rozenkranskruistocht, om door de machtige voorspraak van de Heilige Maagd Maria Gods tussenkomst en overwinning te verkrijgen over de ontketening van de krachten van het kwaad. Mijn eigen smeekbede is verenigd met die van u allen in het bidden van de drie rozenkransen.

In alle naties, in alle steden van de wereld, laat de roep van ons gebed opstijgen met vertrouwen en kracht. Laten wij ons, als door beproeving getroffen kinderen, aan de voeten van onze Moeder werpen en haar aanroepen met de zekerheid gehoord te worden. Laten wij ons de woorden van de H. Bernardus eigen maken: "Gedenk, o vrome Maagd Maria, dat er nooit iemand is gehoord die een beroep deed op uw bescherming, die uw hulp inriep, die om uw bijstand vroeg en die in de steek werd gelaten. Laten wij knielen om te bidden in onze huizen, in onze kerken, in de straten en op de pleinen van onze steden. Laten wij, in het besef dat wij allen de hulp van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans nodig hebben, de goddelijke orde tegen de helse chaos eren en al onze hoop stellen op haar die ons als Moeder aan de voet van het Kruis is gegeven en die ons als Moeder liefheeft en ons helpt, zoals zij door de geschiedenis heen altijd heeft gedaan.

Mogen de kleintjes, wier onschuld de hemel beweegt, ons vergezellen in deze kruistocht. Mogen ook ouderen en zieken geestelijk met ons verenigd zijn en hun lijden aanbieden in verbondenheid met het lijden van Onze Heer Jezus Christus. De duivel vreest het gebed van kinderen en de boete van hen die lijden, want in reinheid en opoffering ziet hij het beeld van Christus, die hem overwonnen heeft.

Moge ons hartelijk gebed overal weerklinken. We vragen de Middelares van alle genaden om deze vernietiging van onze wereld, onze vrijheid, onze identiteit, onze genegenheden te stoppen. Wij vragen haar onze ogen te openen, opdat wij ons niet in de afgrond van wanhoop, haat en sociale conflicten laten duwen door hen die verdeeldheid zaaien om ons in ons lichaam en in onze ziel te treffen. Wij smeken u de weifelende geesten van ouders, die niet op de hoogte zijn van de gevolgen van genetisch serum voor kinderen, te verlichten; artsen aan te moedigen hun patiënten te behandelen en geen cynische en ondoeltreffende protocollen toe te passen; leiders, magistraten en politiediensten wakker te schudden zodat zij zich inzetten voor het algemeen welzijn en niet gehoorzamen aan dictators zonder moraal. Wij smeken U diegenen te bekeren die, verblind door de zucht naar macht en geld, zich medeplichtig hebben gemaakt aan een zeer ernstige misdaad tegen God en tegen hen die uw Zoon heeft verlost aan het Kruis. Wij vragen u de herders te bekeren aan wie de Heer zijn kudde heeft toevertrouwd en aan wie Hij iedere ziel ter verantwoording zal roepen. En daarvoor smeken wij om vergeving van onze zonden en van de openbare zonden van de volkeren, want alleen door berouw en het voornemen Zijn Goddelijke Zoon niet langer te beledigen, kunnen wij hopen te worden gehoord.

Bezield door dit vertrouwen wend ik mij tot u, o Moeder, Maagd der maagden; tot u kom ik, voor u werp ik mij neer, een berouwvolle zondaar. Veracht mijn gebeden niet, o Moeder van het Woord, maar luister naar mij met vriendelijkheid en hoor mij.

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

6 januari 2021

In Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Sint Bernard)


>>> Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 DROEVIGE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS

>>> Mgr. VIGANÒ HERHAALT MET U DE 5 GLORIEUZE MYSTERIEËN VAN HET ROSARIAAT IN HET LATERS
Montfort AJPM shares this
2303
Msgr. VIGANÒ RECITES THE 5 JOYFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU 🙏
I invite everyone to a World Rosary Crusade
Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Saint Bernard)

>>> Msgr. VIGANÒ RECITES THE 5 SORROWFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU 🙏
>>> Msgr. VIGANÒ …More
Msgr. VIGANÒ RECITES THE 5 JOYFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU 🙏

I invite everyone to a World Rosary Crusade

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Saint Bernard)


>>> Msgr. VIGANÒ RECITES THE 5 SORROWFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU 🙏

>>> Msgr. VIGANÒ RECITES THE 5 GLORIOUS MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU 🙏

After two years of lies and deception, humanity, subjugated by the globalist oligarchy, is witnessing the last strokes of Leviathan's tail; and while the truth is coming out on all sides, revealing the fraud and treachery of many, it seems to want to unleash itself by imposing more and more absurd laws, with which they want to enslave us in the name of a health emergency that wants to legitimize the limitation of fundamental freedoms, the segregation of those who do not give in to blackmail, the criminalization of dissidents.

We understood the spiritual dimension of this battle, in which a virus produced in a laboratory was supposed to allow the Great Reinitialization that the New World Order had long planned in great detail, to erase all traces of our identity as Christians, and with it what remains of the civilization and culture that Religion has inspired in society.

We also realized that the betrayal of authority by authority involves not only those who govern the destiny of nations, but also the Catholic hierarchy, in an attempt to transform the Church of Christ into the handmaiden of globalist ideology. We have watched with dismay as the Deep State and the Deep Church have allied themselves against God and man in order to establish the kingdom of the Antichrist on earth.

Just as the Virgin Mary showed the shepherd children in Fatima the pains of hell and the damned souls, so we are shown the model of the hellish society that the globalist elite would like to create on earth. A society without God, without Truth, without Good; in which death, hatred, impiety, vice and sin reign; in which the creature rebels against the Creator.

In a spiritual battle, spiritual weapons are necessary. This is well understood by the thousands of Catholics, especially men, who, in various parts of the world, have begun to publicly recite the rosary for the liberation of their homeland. These commendable and courageous initiatives are the beginning of a Christian uprising and a rebirth of the Faith, as well as a solemn act of veneration towards the Mother of God.

Human forces alone are incapable of facing the threat that is looming. That is why we must understand how important and irreplaceable it is to have recourse to prayer and divine help, with the invincible weapon that the Blessed Virgin Mary has given us to fight the Enemy of the human race.

I invite everyone to a worldwide Rosary Crusade, to obtain, through the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary, God's intervention and victory over the unleashing of the forces of evil. My own supplication is united with that of all of you in the recitation of the three rosaries.

In all nations, in all cities of the world, may the cry of our prayer rise with confidence and strength. Like children seized by tribulation, let us throw ourselves at our Mother's feet, invoking her with the certainty of being heard. Let us make our own the words of St. Bernard: Remember, O most pious Virgin Mary, that no one has ever been heard of who had recourse to your protection, who implored your help, who asked for your assistance, and who was abandoned. Let us kneel down to pray in our homes, in our churches, in the streets and squares of our cities. Recognizing that we all need the help of Our Lady of the Holy Rosary, let us honor the divine order against the infernal chaos, putting all our hope in her who was given to us as Mother at the foot of the Cross, and who as Mother loves us and helps us, as she has always done throughout history.

May the little ones, whose innocence moves Heaven, accompany us in this Crusade. May the elderly and the sick also be united spiritually with us, offering their sufferings in union with the Passion of Our Lord Jesus Christ. The devil fears the prayer of children and the penance of those who suffer, for in purity and sacrifice he sees the image of Christ, who has overcome him.

May our sincere prayer resound everywhere. We ask the Mediatrix of all graces to put an end to this destruction of our world, our freedom, our identity, our affections. We ask her to open our eyes, so that we do not allow ourselves to be pushed into the abyss of despair, hatred and social conflicts by those who sow division to strike us in our body and soul. We beg You to enlighten the wavering minds of parents, unaware of the consequences of genetic serum on children; to urge doctors to treat their patients, not to apply cynical and ineffective protocols; to shake up leaders, magistrates and police forces so that they work for the common good, not to obey dictators without morals. We beg you to convert those who, blinded by the thirst for power and money, have made themselves accomplices in a very serious crime against God and against those whom your Son redeemed on the Cross. We ask you to convert the shepherds to whom the Lord has entrusted his flock and to whom he will call to account every soul. And for this we implore forgiveness of our sins and the public sins of the nations, for only through repentance and the resolution to no longer offend His Divine Son can we hope to be heard.

Animated by this confidence, I turn to you, O Mother, Virgin of virgins; to you I come, before you I prostrate myself, repentant sinner. Do not despise my prayers, O Mother of the Word, but listen to me with kindness and hear me.

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop

January 6, 2021

In Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii
AJPM
Msgr. VIGANÒ RECIPES THE 5 JOYFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU
I invite everyone to a World Rosary Crusade
After two years of lies and deception, humanity, subjugated by the globalist oligarchy, is witnessing the last strokes of Leviathan's tail; and while the truth is coming out on all sides, revealing the fraud and treachery of many, it seems to want to unleash itself by imposing …More
Msgr. VIGANÒ RECIPES THE 5 JOYFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU

I invite everyone to a World Rosary Crusade

After two years of lies and deception, humanity, subjugated by the globalist oligarchy, is witnessing the last strokes of Leviathan's tail; and while the truth is coming out on all sides, revealing the fraud and treachery of many, it seems to want to unleash itself by imposing more and more absurd laws, with which they want to enslave us in the name of a health emergency that wants to legitimize the limitation of fundamental freedoms, the segregation of those who do not give in to blackmail, the criminalization of dissidents.

We understood the spiritual dimension of this battle, in which a virus produced in a laboratory was supposed to allow the Great Reinitialization that the New World Order had long planned in great detail, to erase all traces of our identity as Christians, and with it what remains of the civilization and culture that Religion has inspired in society.

We also realized that the betrayal of authority by authority involves not only those who govern the destiny of nations, but also the Catholic hierarchy, in an attempt to transform the Church of Christ into the handmaiden of globalist ideology. We have watched with dismay as the Deep State and the Deep Church have allied themselves against God and man in order to establish the kingdom of the Antichrist on earth.

Just as the Virgin Mary showed the shepherd children in Fatima the pains of hell and the damned souls, so we are shown the model of the hellish society that the globalist elite would like to create on earth. A society without God, without Truth, without Good; in which death, hatred, impiety, vice and sin reign; in which the creature rebels against the Creator.

In a spiritual battle, spiritual weapons are necessary. This is well understood by the thousands of Catholics, especially men, who, in various parts of the world, have begun to publicly recite the rosary for the liberation of their homeland. These commendable and courageous initiatives are the beginning of a Christian uprising and a rebirth of the Faith, as well as a solemn act of veneration towards the Mother of God.

Human forces alone are incapable of facing the threat that is looming. That is why we must understand how important and irreplaceable it is to have recourse to prayer and divine help, with the invincible weapon that the Blessed Virgin Mary has given us to fight the Enemy of the human race.

I invite everyone to a worldwide Rosary Crusade, to obtain, through the powerful intercession of the Blessed Virgin Mary, God's intervention and victory over the unleashing of the forces of evil. My own supplication is united with that of all of you in the recitation of the three rosaries.

In all nations, in all cities of the world, may the cry of our prayer rise with confidence and strength. Like children seized by tribulation, let us throw ourselves at our Mother's feet, invoking her with the certainty of being heard. Let us make our own the words of St. Bernard: Remember, O most pious Virgin Mary, that no one has ever been heard of who had recourse to your protection, who implored your help, who asked for your assistance, and who was abandoned. Let us kneel down to pray in our homes, in our churches, in the streets and squares of our cities. Recognizing that we all need the help of Our Lady of the Holy Rosary, let us honor the divine order against the infernal chaos, putting all our hope in her who was given to us as Mother at the foot of the Cross, and who as Mother loves us and helps us, as she has always done throughout history.

May the little ones, whose innocence moves Heaven, accompany us in this Crusade. May the elderly and the sick also be united spiritually with us, offering their sufferings in union with the Passion of Our Lord Jesus Christ. The devil fears the prayer of children and the penance of those who suffer, for in purity and sacrifice he sees the image of Christ, who has overcome him.

May our sincere prayer resound everywhere. We ask the Mediatrix of all graces to put an end to this destruction of our world, our freedom, our identity, our affections. We ask her to open our eyes, so that we do not allow ourselves to be pushed into the abyss of despair, hatred and social conflicts by those who sow division to strike us in our body and soul. We beg You to enlighten the wavering minds of parents, unaware of the consequences of genetic serum on children; to urge doctors to treat their patients, not to apply cynical and ineffective protocols; to shake up leaders, magistrates and police forces so that they work for the common good, not to obey dictators without morals. We beg you to convert those who, blinded by the thirst for power and money, have made themselves accomplices in a very serious crime against God and against those whom your Son redeemed on the Cross. We ask you to convert the shepherds to whom the Lord has entrusted his flock and to whom he will call to account every soul. And for this we implore forgiveness of our sins and the public sins of the nations, for only through repentance and the resolution to no longer offend His Divine Son can we hope to be heard.

Animated by this confidence, I turn to you, O Mother, Virgin of virgins; to you I come, before you I prostrate myself, repentant sinner. Do not despise my prayers, O Mother of the Word, but listen to me with kindness and hear me.

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop

January 6, 2021

In Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(Saint Bernard)


>>> Msgr. VIGANÒ RECIPES THE 5 SORROWFUL MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU

>>> Msgr. VIGANÒ RECIPES THE 5 GLORIOUS MYSTERIES OF THE ROSARY IN LATIN WITH YOU
Jeffrey Ade
Wow just like the TFP has been doing for 50 years! At least he understands this right!
GChevalier shares this
186
D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS ALEGRES DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ
Convido todos para uma Cruzada Mundial do Rosário
Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(São Bernardo)

>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS DOLOROSOS DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ
>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS …More
D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS ALEGRES DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ

Convido todos para uma Cruzada Mundial do Rosário

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(São Bernardo)


>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS DOLOROSOS DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ

>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS GLORIOSOS DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ

Após dois anos de mentiras e enganos, a humanidade, subjugada pela oligarquia globalista, assiste às últimas pinceladas da cauda do Leviatã; e embora a verdade esteja a sair por todos os lados, revelando a fraude e a traição de muitos, parece querer libertar-se impondo cada vez mais leis absurdas, com as quais nos querem escravizar em nome de uma emergência sanitária que quer legitimar a limitação das liberdades fundamentais, a segregação daqueles que não cedem à chantagem, a criminalização dos dissidentes.

Compreendemos a dimensão espiritual desta batalha, na qual um vírus produzido em laboratório deveria permitir à Grande Reinicialização que a Nova Ordem Mundial há muito tinha planeado em grande detalhe, apagar todos os vestígios da nossa identidade como cristãos, e com ela o que resta da civilização e cultura que a Religião inspirou na sociedade.

Compreendemos também que a traição da autoridade pela autoridade envolve não só aqueles que governam o destino das nações, mas também a hierarquia católica, numa tentativa de transformar a Igreja de Cristo na escrava da ideologia globalista. Observámos com consternação como o Estado Profundo e a Igreja Profunda se aliaram contra Deus e o homem a fim de estabelecer o reino do Anticristo na terra.

Tal como a Virgem Maria mostrou às crianças pastoras de Fátima as dores do inferno e das almas condenadas, também nos é mostrado o modelo da sociedade infernal que a elite globalista gostaria de criar na Terra. Uma sociedade sem Deus, sem Verdade, sem Bem; na qual reina a morte, o ódio, a impiedade, o vício e o pecado; na qual a criatura se revolta contra o Criador.

Numa batalha espiritual, são necessárias armas espirituais. Isto é bem compreendido pelos milhares de católicos, especialmente homens, que em várias partes do mundo começaram a recitar publicamente o rosário para a libertação da sua pátria. Estas louváveis e corajosas iniciativas são o início de uma revolta cristã e um renascimento da Fé, bem como um acto solene de veneração para com a Mãe de Deus.

Só as forças humanas são incapazes de lidar com a ameaça que se aproxima. É por isso que devemos compreender quão importante e insubstituível é recorrer à oração e à ajuda divina, com a arma invencível que a Virgem Maria nos deu para combater o Inimigo da raça humana.

Convido todos a uma Cruzada do Rosário mundial, para obter, através da poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a intervenção de Deus e a vitória sobre o desencadeamento das forças do mal. A minha própria súplica está unida com a de todos vós na recitação dos três terços.

Em todas as nações, em todas as cidades do mundo, deixe o grito da nossa oração subir com confiança e força. Como crianças apanhadas pela tribulação, atiremo-nos aos pés da nossa Mãe, invocando-a com a certeza de sermos ouvidos. Façamos nossas as palavras de São Bernardo: Lembrai-vos, ó Virgem Maria piedosa, que nunca se ouviu falar de ninguém que tenha recorrido à vossa protecção, que tenha implorado a vossa ajuda, que tenha pedido a vossa ajuda e que tenha sido abandonado. Ajoelhemo-nos para orar nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas ruas e praças das nossas cidades. Reconhecendo que todos nós precisamos da ajuda de Nossa Senhora do Santo Rosário, honremos a ordem divina contra o caos infernal, colocando toda a nossa esperança nela que nos foi dada como Mãe aos pés da Cruz, e que como Mãe nos ama e nos ajuda, como ela sempre fez ao longo da história.

Que os pequenos, cuja inocência move o Céu, nos acompanhem nesta Cruzada. Que os idosos e os doentes se unam também espiritualmente a nós, oferecendo os seus sofrimentos em união com a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo teme a oração das crianças e a penitência dos que sofrem, pois na pureza e sacrifício vê a imagem de Cristo, que o venceu.

Que nossa oração sincera ressoe em todos os lugares. Pedimos à Medianeira de todas as graças que pare esta destruição de nosso mundo, nossa liberdade, nossa identidade, nossos afetos. Pedimos-lhe que abra nossos olhos, para que não nos deixemos empurrar para o abismo do desespero, do ódio e do conflito social por aqueles que semeiam divisão para nos atingir em nossos corpos e almas. Pedimos-Lhe que ilumine as mentes hesitantes dos pais, desconhecendo as conseqüências do soro genético sobre as crianças; que incentive os médicos a tratar seus pacientes, a não aplicar protocolos cínicos e ineficazes; que sacuda líderes, magistrados e forças policiais para que trabalhem para o bem comum, a não obedecer a ditadores sem moral. Pedimos-lhe que converta aqueles que, cegos pela sede de poder e de dinheiro, se fizeram cúmplices de um crime gravíssimo contra Deus e contra aqueles que seu Filho resgatou na cruz. Pedimos-lhes que convertam os pastores a quem o Senhor confiou seu rebanho e a quem Ele chamará para prestar contas a cada alma. E por isso imploramos perdão de nossos pecados e dos pecados públicos das nações, pois só através do arrependimento e da resolução de ofender Seu Divino Filho é que podemos esperar não mais ser ouvidos.

Animado por esta confiança, recorro a ti, ó Mãe, Virgem das virgens; a ti venho, antes de ti me prostrado, pecador arrependido. Não despreze minhas orações, ó Mãe da Palavra, mas escute-me com gentileza e ouça-me.

+ Carlo Maria Viganò, Arcebispo

6 de janeiro de 2021

Em Epifania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii
Montfort AJPM
D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS ALEGRES DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ
Convido todos para uma Cruzada Mundial do Rosário

Após dois anos de mentiras e enganos, a humanidade, subjugada pela oligarquia globalista, assiste às últimas pinceladas da cauda do Leviatã; e embora a verdade esteja a sair por todos os lados, revelando a fraude e a traição de muitos, parece querer libertar-se impondo cada vez …More
D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS ALEGRES DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ

Convido todos para uma Cruzada Mundial do Rosário


Após dois anos de mentiras e enganos, a humanidade, subjugada pela oligarquia globalista, assiste às últimas pinceladas da cauda do Leviatã; e embora a verdade esteja a sair por todos os lados, revelando a fraude e a traição de muitos, parece querer libertar-se impondo cada vez mais leis absurdas, com as quais nos querem escravizar em nome de uma emergência sanitária que quer legitimar a limitação das liberdades fundamentais, a segregação daqueles que não cedem à chantagem, a criminalização dos dissidentes.

Compreendemos a dimensão espiritual desta batalha, na qual um vírus produzido em laboratório deveria permitir à Grande Reinicialização que a Nova Ordem Mundial há muito tinha planeado em grande detalhe, apagar todos os vestígios da nossa identidade como cristãos, e com ela o que resta da civilização e cultura que a Religião inspirou na sociedade.

Compreendemos também que a traição da autoridade pela autoridade envolve não só aqueles que governam o destino das nações, mas também a hierarquia católica, numa tentativa de transformar a Igreja de Cristo na escrava da ideologia globalista. Observámos com consternação como o Estado Profundo e a Igreja Profunda se aliaram contra Deus e o homem a fim de estabelecer o reino do Anticristo na terra.

Tal como a Virgem Maria mostrou às crianças pastoras de Fátima as dores do inferno e das almas condenadas, também nos é mostrado o modelo da sociedade infernal que a elite globalista gostaria de criar na Terra. Uma sociedade sem Deus, sem Verdade, sem Bem; na qual reina a morte, o ódio, a impiedade, o vício e o pecado; na qual a criatura se revolta contra o Criador.

Numa batalha espiritual, são necessárias armas espirituais. Isto é bem compreendido pelos milhares de católicos, especialmente homens, que em várias partes do mundo começaram a recitar publicamente o rosário para a libertação da sua pátria. Estas louváveis e corajosas iniciativas são o início de uma revolta cristã e um renascimento da Fé, bem como um acto solene de veneração para com a Mãe de Deus.

Só as forças humanas são incapazes de lidar com a ameaça que se aproxima. É por isso que devemos compreender quão importante e insubstituível é recorrer à oração e à ajuda divina, com a arma invencível que a Virgem Maria nos deu para combater o Inimigo da raça humana.

Convido todos a uma Cruzada do Rosário mundial, para obter, através da poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a intervenção de Deus e a vitória sobre o desencadeamento das forças do mal. A minha própria súplica está unida com a de todos vós na recitação dos três terços.

Em todas as nações, em todas as cidades do mundo, deixe o grito da nossa oração subir com confiança e força. Como crianças apanhadas pela tribulação, atiremo-nos aos pés da nossa Mãe, invocando-a com a certeza de sermos ouvidos. Façamos nossas as palavras de São Bernardo: Lembrai-vos, ó Virgem Maria piedosa, que nunca se ouviu falar de ninguém que tenha recorrido à vossa protecção, que tenha implorado a vossa ajuda, que tenha pedido a vossa ajuda e que tenha sido abandonado. Ajoelhemo-nos para orar nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas ruas e praças das nossas cidades. Reconhecendo que todos nós precisamos da ajuda de Nossa Senhora do Santo Rosário, honremos a ordem divina contra o caos infernal, colocando toda a nossa esperança nela que nos foi dada como Mãe aos pés da Cruz, e que como Mãe nos ama e nos ajuda, como ela sempre fez ao longo da história.

Que os pequenos, cuja inocência move o Céu, nos acompanhem nesta Cruzada. Que os idosos e os doentes se unam também espiritualmente a nós, oferecendo os seus sofrimentos em união com a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo teme a oração das crianças e a penitência dos que sofrem, pois na pureza e sacrifício vê a imagem de Cristo, que o venceu.

Que nossa oração sincera ressoe em todos os lugares. Pedimos à Medianeira de todas as graças que pare esta destruição de nosso mundo, nossa liberdade, nossa identidade, nossos afetos. Pedimos-lhe que abra nossos olhos, para que não nos deixemos empurrar para o abismo do desespero, do ódio e do conflito social por aqueles que semeiam divisão para nos atingir em nossos corpos e almas. Pedimos-Lhe que ilumine as mentes hesitantes dos pais, desconhecendo as conseqüências do soro genético sobre as crianças; que incentive os médicos a tratar seus pacientes, a não aplicar protocolos cínicos e ineficazes; que sacuda líderes, magistrados e forças policiais para que trabalhem para o bem comum, a não obedecer a ditadores sem moral. Pedimos-lhe que converta aqueles que, cegos pela sede de poder e de dinheiro, se fizeram cúmplices de um crime gravíssimo contra Deus e contra aqueles que seu Filho resgatou na cruz. Pedimos-lhes que convertam os pastores a quem o Senhor confiou seu rebanho e a quem Ele chamará para prestar contas a cada alma. E por isso imploramos perdão de nossos pecados e dos pecados públicos das nações, pois só através do arrependimento e da resolução de ofender Seu Divino Filho é que podemos esperar não mais ser ouvidos.

Animado por esta confiança, recorro a ti, ó Mãe, Virgem das virgens; a ti venho, antes de ti me prostrado, pecador arrependido. Não despreze minhas orações, ó Mãe da Palavra, mas escute-me com gentileza e ouça-me.

+ Carlo Maria Viganò, Arcebispo

6 de janeiro de 2021

Em Epifania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(São Bernardo)


>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS DOLOROSOS DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ

>>> D. VIGANÒ RECEBE OS 5 MISTÉRIOS GLORIOSOS DO ROSARY IN LATIN COM VOCÊ
Montfort. shares this
1288
Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS ALEGRES DEL ROSARIO EN LATÍN 🙏
Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario
Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(San Bernardo)
>>> Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS DOLOROSOS DEL ROSARIO EN LATÍN 🙏
>>>More
Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS ALEGRES DEL ROSARIO EN LATÍN 🙏

Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(San Bernardo)

>>> Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS DOLOROSOS DEL ROSARIO EN LATÍN 🙏

>>> Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS GLORIOSOS DEL ROSARIO EN LATÍN 🙏

Tras dos años de mentiras y engaños, la humanidad, subyugada por la oligarquía globalista, asiste a los últimos coletazos del Leviatán; y mientras la verdad sale a la luz por todos lados, revelando el fraude y la traición de muchos, parece querer desatarse imponiendo leyes cada vez más absurdas, con las que quieren esclavizarnos en nombre de una emergencia sanitaria que quiere legitimar la limitación de las libertades fundamentales, la segregación de los que no ceden al chantaje, la criminalización de los disidentes.

Comprendimos la dimensión espiritual de esta batalla, en la que un virus producido en laboratorio debía permitir la Gran Reinicialización que el Nuevo Orden Mundial había planeado desde hace tiempo con todo lujo de detalles, para borrar todo rastro de nuestra identidad como cristianos, y con ello lo que queda de la civilización y la cultura que la Religión ha inspirado en la sociedad.

También nos dimos cuenta de que la traición de la autoridad por la autoridad implica no sólo a los que rigen el destino de las naciones, sino también a la jerarquía católica, en un intento de convertir a la Iglesia de Cristo en la servidora de la ideología globalista. Hemos visto con consternación como el Estado profundo y la Iglesia profunda se han aliado contra Dios y el hombre para establecer el reino del Anticristo en la tierra.

Al igual que la Virgen María mostró a los niños pastores en Fátima las penas del infierno y las almas condenadas, se nos muestra el modelo de la sociedad infernal que la élite globalista quisiera crear en la tierra. Una sociedad sin Dios, sin Verdad, sin Bien; en la que reinan la muerte, el odio, la impiedad, el vicio y el pecado; en la que la criatura se rebela contra el Creador.

En una batalla espiritual, se necesitan armas espirituales. Esto lo entienden bien los miles de católicos, especialmente hombres, que en diversas partes del mundo han comenzado a rezar públicamente el rosario por la liberación de su patria. Estas loables y valientes iniciativas son el comienzo de un levantamiento cristiano y un renacimiento de la Fe, así como un solemne acto de veneración hacia la Madre de Dios.

Las fuerzas humanas por sí solas son incapaces de hacer frente a la amenaza que se avecina. Por eso debemos comprender lo importante e insustituible que es recurrir a la oración y a la ayuda divina, con el arma invencible que la Santísima Virgen María nos ha dado para combatir al Enemigo del género humano.

Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario, para obtener, por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, la intervención y la victoria de Dios sobre el desencadenamiento de las fuerzas del mal. Mi propia súplica se une a la de todos vosotros en el rezo de los tres Rosarios.

En todas las naciones, en todas las ciudades del mundo, que el grito de nuestra oración se eleve con confianza y fuerza. Como niños presos de la tribulación, arrojémonos a los pies de nuestra Madre, invocándola con la certeza de ser escuchados. Hagamos nuestras las palabras de San Bernardo: Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, de que nunca se ha sabido de nadie que haya recurrido a tu protección, que haya implorado tu ayuda, que haya pedido tu asistencia y que haya sido abandonado. Arrodillémonos para rezar en nuestras casas, en nuestras iglesias, en las calles y plazas de nuestras ciudades. Reconociendo que todos necesitamos la ayuda de Nuestra Señora del Santo Rosario, honremos el orden divino contra el caos infernal, poniendo toda nuestra esperanza en Aquella que nos fue dada como Madre al pie de la Cruz, y que como Madre nos ama y nos ayuda, como siempre ha hecho a lo largo de la historia.

Que los pequeños, cuya inocencia conmueve al Cielo, nos acompañen en esta Cruzada. Que los ancianos y los enfermos se unan también espiritualmente a nosotros, ofreciendo sus sufrimientos en unión con la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. El diablo teme la oración de los niños y la penitencia de los que sufren, porque en la pureza y el sacrificio ve la imagen de Cristo, que lo ha vencido.

Que nuestra oración de corazón resuene en todas partes. Pedimos a la Mediadora de todas las gracias que detenga esta destrucción de nuestro mundo, nuestra libertad, nuestra identidad, nuestros afectos. Le pedimos que nos abra los ojos, para que no nos dejemos empujar al abismo de la desesperación, del odio y del conflicto social por aquellos que siembran la división para golpearnos en el cuerpo y en el alma. Le rogamos que ilumine las mentes vacilantes de los padres, que desconocen las consecuencias del suero genético en los niños; que anime a los médicos a tratar a sus pacientes, no a aplicar protocolos cínicos e ineficaces; que sacuda a los dirigentes, a los magistrados y a las fuerzas policiales para que trabajen por el bien común, no para obedecer a dictadores sin moral. Te rogamos que conviertas a quienes, cegados por la sed de poder y de dinero, se han hecho cómplices de un gravísimo crimen contra Dios y contra aquellos a quienes tu Hijo redimió en la Cruz. Te pedimos que conviertas a los pastores a los que el Señor ha confiado su rebaño y a los que pedirá cuentas a cada alma. Y por ello imploramos el perdón de nuestros pecados y de los pecados públicos de las naciones, pues sólo mediante el arrepentimiento y la resolución de no ofender más a su Divino Hijo podemos esperar ser escuchados.

Animado por esta confianza, me dirijo a ti, oh Madre, Virgen de las vírgenes; a ti vengo, ante ti me postro, pecador arrepentido. No desprecies mis oraciones, oh Madre del Verbo, sino que escúchame con bondad y escúchame.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

6 de enero de 2021
En Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL Translate: The world's most accurate translator
GChevalier
Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS ALEGRES DEL ROSARIO EN LATÍN
Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario

Tras dos años de mentiras y engaños, la humanidad, subyugada por la oligarquía globalista, asiste a los últimos coletazos del Leviatán; y mientras la verdad sale a la luz por todos lados, revelando el fraude y la traición de muchos, parece querer desatarse imponiendo leyes …More
Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS ALEGRES DEL ROSARIO EN LATÍN

Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario


Tras dos años de mentiras y engaños, la humanidad, subyugada por la oligarquía globalista, asiste a los últimos coletazos del Leviatán; y mientras la verdad sale a la luz por todos lados, revelando el fraude y la traición de muchos, parece querer desatarse imponiendo leyes cada vez más absurdas, con las que quieren esclavizarnos en nombre de una emergencia sanitaria que quiere legitimar la limitación de las libertades fundamentales, la segregación de los que no ceden al chantaje, la criminalización de los disidentes.

Comprendimos la dimensión espiritual de esta batalla, en la que un virus producido en laboratorio debía permitir la Gran Reinicialización que el Nuevo Orden Mundial había planeado desde hace tiempo con todo lujo de detalles, para borrar todo rastro de nuestra identidad como cristianos, y con ello lo que queda de la civilización y la cultura que la Religión ha inspirado en la sociedad.

También nos dimos cuenta de que la traición de la autoridad por la autoridad implica no sólo a los que rigen el destino de las naciones, sino también a la jerarquía católica, en un intento de convertir a la Iglesia de Cristo en la servidora de la ideología globalista. Hemos visto con consternación como el Estado profundo y la Iglesia profunda se han aliado contra Dios y el hombre para establecer el reino del Anticristo en la tierra.

Al igual que la Virgen María mostró a los niños pastores en Fátima las penas del infierno y las almas condenadas, se nos muestra el modelo de la sociedad infernal que la élite globalista quisiera crear en la tierra. Una sociedad sin Dios, sin Verdad, sin Bien; en la que reinan la muerte, el odio, la impiedad, el vicio y el pecado; en la que la criatura se rebela contra el Creador.

En una batalla espiritual, se necesitan armas espirituales. Esto lo entienden bien los miles de católicos, especialmente hombres, que en diversas partes del mundo han comenzado a rezar públicamente el rosario por la liberación de su patria. Estas loables y valientes iniciativas son el comienzo de un levantamiento cristiano y un renacimiento de la Fe, así como un solemne acto de veneración hacia la Madre de Dios.

Las fuerzas humanas por sí solas son incapaces de hacer frente a la amenaza que se avecina. Por eso debemos comprender lo importante e insustituible que es recurrir a la oración y a la ayuda divina, con el arma invencible que la Santísima Virgen María nos ha dado para combatir al Enemigo del género humano.

Invito a todos a una Cruzada Mundial del Rosario, para obtener, por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, la intervención y la victoria de Dios sobre el desencadenamiento de las fuerzas del mal. Mi propia súplica se une a la de todos vosotros en el rezo de los tres Rosarios.

En todas las naciones, en todas las ciudades del mundo, que el grito de nuestra oración se eleve con confianza y fuerza. Como niños presos de la tribulación, arrojémonos a los pies de nuestra Madre, invocándola con la certeza de ser escuchados. Hagamos nuestras las palabras de San Bernardo: Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, de que nunca se ha sabido de nadie que haya recurrido a tu protección, que haya implorado tu ayuda, que haya pedido tu asistencia y que haya sido abandonado. Arrodillémonos para rezar en nuestras casas, en nuestras iglesias, en las calles y plazas de nuestras ciudades. Reconociendo que todos necesitamos la ayuda de Nuestra Señora del Santo Rosario, honremos el orden divino contra el caos infernal, poniendo toda nuestra esperanza en Aquella que nos fue dada como Madre al pie de la Cruz, y que como Madre nos ama y nos ayuda, como siempre ha hecho a lo largo de la historia.

Que los pequeños, cuya inocencia conmueve al Cielo, nos acompañen en esta Cruzada. Que los ancianos y los enfermos se unan también espiritualmente a nosotros, ofreciendo sus sufrimientos en unión con la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. El diablo teme la oración de los niños y la penitencia de los que sufren, porque en la pureza y el sacrificio ve la imagen de Cristo, que lo ha vencido.

Que nuestra oración de corazón resuene en todas partes. Pedimos a la Mediadora de todas las gracias que detenga esta destrucción de nuestro mundo, nuestra libertad, nuestra identidad, nuestros afectos. Le pedimos que nos abra los ojos, para que no nos dejemos empujar al abismo de la desesperación, del odio y del conflicto social por aquellos que siembran la división para golpearnos en el cuerpo y en el alma. Le rogamos que ilumine las mentes vacilantes de los padres, que desconocen las consecuencias del suero genético en los niños; que anime a los médicos a tratar a sus pacientes, no a aplicar protocolos cínicos e ineficaces; que sacuda a los dirigentes, a los magistrados y a las fuerzas policiales para que trabajen por el bien común, no para obedecer a dictadores sin moral. Te rogamos que conviertas a quienes, cegados por la sed de poder y de dinero, se han hecho cómplices de un gravísimo crimen contra Dios y contra aquellos a quienes tu Hijo redimió en la Cruz. Te pedimos que conviertas a los pastores a los que el Señor ha confiado su rebaño y a los que pedirá cuentas a cada alma. Y por ello imploramos el perdón de nuestros pecados y de los pecados públicos de las naciones, pues sólo mediante el arrepentimiento y la resolución de no ofender más a su Divino Hijo podemos esperar ser escuchados.

Animado por esta confianza, me dirijo a ti, oh Madre, Virgen de las vírgenes; a ti vengo, ante ti me postro, pecador arrepentido. No desprecies mis oraciones, oh Madre del Verbo, sino que escúchame con bondad y escúchame.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

6 de enero de 2021
En Epiphania Domini

Rosarium Beatæ Mariæ Virginis : Mysteria Gaudii

Memorare, piissima Virgo Maria, a sæculo non esse auditum
quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia esse derelictum.

(San Bernardo)

>>> Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS DOLOROSOS DEL ROSARIO EN LATÍN

>>> Monseñor VIGANÒ RECIBE CON USTED LOS 5 MISTERIOS GLORIOSOS DEL ROSARIO EN LATÍN

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL Translate: The world's most accurate translator
jili22
En latin ,le sommum !
AveMaria44
Dans la langue de Notre Mère la Sainte Église pour bisquer François. Viva Vigano
profides
en latin papa subito
profides
subito un papa