BOMBA ! PFIZER PRZYZNAJE ,,TRZYMAJ SIĘ Z DALEKA OD ZASZCZEPIONYCH"

Nowe przełomowe dokumenty firmy Pfizer pokazują, że zarówno wdychanie, jak i kontakt ze skórą osób zaszczepionych przenosi szczepionkę na osoby nieszczepione.

Niepokojący dokument ujawnia, co następuje:
Jeśli niezaszczepiony mężczyzna dotknie zaszczepionej kobiety lub wdycha wydychane przez nią powietrze, a następnie uprawia seks z żoną, jego żona może doświadczyć efektu ubocznego, a następnie zostanie pozbawiona dzieci.
Jeśli kobieta, która nigdy nie była szczepiona, wejdzie w kontakt z zaszczepioną kobietą, może:

A: poronienie,
B: samoistne poronienie,
C. zatrucie dziecka mlekiem matki,
D: urodzenie dziecka z problemami poznawczymi (słaba pamięć i koncentracja).

Anonymouswire.com donosi: To jest uniwersalne i bardzo złe. Oto mała część tekstu:

8.3.5.3. Narażenie zawodowe

„Narażenie zawodowe ma miejsce, gdy dana osoba ma nieplanowany bezpośredni kontakt ze szczepionym, który może, ale nie musi skutkować wystąpieniem zdarzenia niepożądanego. Osoby te mogą obejmować opiekunów, krewnych i inne osoby bliskie badanemu.

W przypadku wystąpienia takiego narażenia badacz musi zgłosić to firmie Pfizer saftey w ciągu 24 godzin od powiadomienia, niezależnie od tego, czy wystąpiło powiązane wtórne zdarzenie niepożądane. Zgłoszenia należy dokonać przy użyciu formularza zgłaszania wtórnych działań niepożądanych szczepionki. PONIEWAŻ INFORMACJE NIE DOTYCZĄ ŻADNEGO UCZESTNIKA BADANIA, BĘDĄ PRZECHOWYWANE ODDZIELNIE OD BADANIA.”


Żeby było jasne, uczestnicy prób szczepionek stają się super propagatorami czegoś, czego nie mówią, co to jest, ale co po wystawieniu na kontakt z ludźmi powoduje wtórne niepożądane zdarzenia u ludzi, którzy nigdy nie otrzymali „szczepionki”, którzy otrzymali „szczepionkę”. ”.

TO JEST TAK ZŁE, że tutaj, w tej małej części cytowanego tekstu, znajduje się ostrzeżenie, że nieszczepieni mężczyźni, którzy wejdą w kontakt z zaszczepioną kobietą, przeniosą szczepionkę na inną kobietę.

Nawet stosunkowo niewielka część dokumentu przytoczona poniżej stwierdza, że szczepionka powoduje spontaniczne poronienia i problemy z reprodukcją, gdy nieszczepione osoby wchodzą w kontakt z osobami zaszczepionymi, a mleko matki od zaszczepionej matki może być szkodliwe dla niemowlęcia. A jeśli w to nie wierzysz, kliknij powyższy link i przejrzyj ten długi i celowo zagmatwany dokument. To prawda ludzie, szczepionka jest rzeczywiście śmiertelnym zastrzykiem.

Nie pozwól, aby zaszczepieni zbliżyli się do ciebie, to już oficjalne.

Oto mały fragment tego obszernego dokumentu, prosto od firmy Pfizer:

warunki

Interwencja w badaniu – przedmiot szczepionki.
AE – zdarzenie niepożądane u osoby, która otrzymała szczepionkę.
SAE: Zdarzenie niepożądane u osoby, która miała kontakt z osobą, która otrzymała szczepionkę.
EDP: ekspozycja w czasie ciąży.

8.3.5. Narażenie na badaną interwencję podczas ciąży lub karmienia piersią, a także narażenie zawodowe należy zgłosić firmie Pfizer Safety w ciągu 24 godzin od uzyskania wiedzy badacza.

8.3.5.1. Narażenie w ciąży – EDP występuje, gdy:

*U jednej z uczestniczek zdiagnozowano ciążę podczas badania lub po zaprzestaniu jego przyjmowania.
*Uczestnik płci męskiej, który przechodzi lub przerwał interwencję badawczą, jest narażony przed poczęciem partnerki lub w okolicach tego czasu.
*Kobieta została zdiagnozowana jako ciąża podczas narażenia na interwencję badawczą lub została narażona w wyniku narażenia środowiskowego. Oto przykłady narażenia na badane środowisko podczas ciąży:
* Krewna lub opiekunka płci żeńskiej zgłasza, że jest w ciąży po narażeniu na interwencję badawczą poprzez inhalację lub kontakt ze skórą.
* Krewny lub opiekun płci męskiej, który był narażony na interwencję badawczą przez inhalację lub kontakt ze skórą, naraża swoją partnerkę na badanie przed lub w czasie poczęcia.


Jeśli to szczepienie nie jest przenoszone na inne osoby, dlaczego kontakt między zaszczepionymi a nieszczepionymi miałby być ważnym wydarzeniem? Jeśli to szczepienie nie jest przenoszone, DLACZEGO mężczyzna, który przebywał w pobliżu zaszczepionej kobiety, nawet jeśli nie dotykał jej ani nie uprawiał seksu, miałby martwić się o zajście w ciążę innej kobiecie?

A to nie wszystko, bo to, co następuje, jest jeszcze gorsze.

Badacz musi zgłosić EDP firmie Pfizer Safety w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o tym, niezależnie od tego, czy doszło do SAE. Pierwsza podana informacja musi zawierać przewidywaną datę porodu (patrz poniżej informacje na temat przerywania ciąży).

* Jeśli EDP występuje jako część narażenia środowiskowego, badacz musi zgłosić te informacje firmie Pfizer Safety, korzystając z formularza raportu SAE dotyczącego szczepionki i formularza uzupełniającego EDP. Ponieważ informacje o narażeniu nie są związane z tematem, informacje te nie są rejestrowane w CRF; jednak kopia wypełnionego Formularza Raportu SAE Szczepionek zostanie zachowana w siedzibie badacza. Dla wszystkich raportów EDP o nieznanym wyniku przeprowadzane jest badanie kontrolne w celu uzyskania ogólnych informacji o ciąży i jej wyniku. Badacz śledzi ciążę aż do jej zakończenia (lub przerwania ciąży) i powiadamia firmę Pfizer Safety o wyniku w ramach uzupełnienia oryginalnego formularza suplementu EDP. W przypadku żywego porodu integralność strukturalną noworodka można ocenić w momencie porodu. W przypadku przerwania ciąży należy podać przyczynę (przyczyny) przerwania oraz, o ile jest to klinicznie możliwe, integralność strukturalną poronionego płodu ocenić wzrokowo (chyba że wyniki badania wskazują na wrodzoną wadę i wyniki są raportowane). Nieprawidłowe wyniki ciąży są uważane za SAE. Jeśli wynik ciąży spełnia kryteria SAE (tj. ciąża pozamaciczna, samoistne poronienie, wewnątrzmaciczny zgon płodu, zgon noworodka lub wada wrodzona), badacz powinien postępować zgodnie z procedurami zgłaszania SAE.

* Aborcja spontaniczna, w tym poronienie i nieodebrana aborcja;

* Zgony noworodków występujące w ciągu jednego miesiąca od urodzenia należy zgłaszać jako SAE bez względu na przyczynę. Ponadto śmiertelność niemowląt w ciągu jednego miesiąca należy zgłaszać jako SAE, jeśli badacz uważa, że zgon niemowląt jest lub może być związany z narażeniem na interwencję w ramach badania. Klient może zażądać dodatkowych informacji na temat PBT. Dalsze obserwacje wyników porodu będą ustalane indywidualnie dla każdego przypadku (np. obserwacja wcześniaków w celu wykrycia opóźnień rozwojowych). W przypadku narażenia ojca, badacz przekaże uczestnikowi formularz ujawnienia partnerki w ciąży, który wręczy jego partnerce.

8.3.5.2. Narażenie w okresie karmienia piersią – narażenie w okresie karmienia piersią występuje, gdy:

* Jedna uczestniczka karmi piersią w trakcie lub po interwencji badawczej.

* Stwierdzono, że kobieta karmi piersią, gdy jest lub była narażona na interwencję badawczą (tj. ekspozycję na środowisko). Przykładem narażenia środowiskowego podczas karmienia piersią jest zgłoszenie przez krewną lub opiekunkę, że karmi piersią po ekspozycji na interwencję badawczą poprzez inhalację lub kontakt ze skórą. Badacz musi zgłosić narażenie w okresie laktacji firmie Pfizer Safety w ciągu 24 godzin od wykrycia, niezależnie od tego, czy wystąpiło SAE. Informacje należy zgłaszać za pomocą Formularza Zgłoszenia Szczepień SAE. Jeśli narażenie podczas karmienia piersią jest częścią narażenia środowiskowego, informacje o narażeniu nie odnoszą się do podmiotu uczestniczącego w badaniu i dlatego nie są rejestrowane w CRF. Jednak kopia wypełnionego formularza raportu SAE na temat szczepionki zostanie zachowana w aktach badacza. Nie odnotowuje się narażenia podczas karmienia piersią, gdy produkt leczniczy firmy Pfizer zatwierdzony specjalnie do stosowania u kobiet karmiących piersią (np. witaminy) jest podawany zgodnie z zatwierdzonym zastosowaniem. Jeśli jednak niemowlę rozwinie SAE związane z takim lekiem, SAE zostanie zgłoszone wraz z ekspozycją podczas karmienia piersią. Jednak kopia wypełnionego formularza raportu SAE na temat szczepionki zostanie zachowana w aktach badacza. Nie zgłasza się narażenia w okresie laktacji gdy produkt leczniczy firmy Pfizer zatwierdzony specjalnie do stosowania u kobiet karmiących piersią (np. witaminy) jest podawany zgodnie z zatwierdzonym zastosowaniem. Jeśli jednak niemowlę rozwinie SAE związane z takim lekiem, SAE zostanie zgłoszone wraz z ekspozycją podczas karmienia piersią. Jednak kopia wypełnionego formularza raportu SAE na temat szczepionki zostanie zachowana w aktach badacza. Nie zgłasza się narażenia w okresie laktacji, gdy produkt leczniczy firmy Pfizer zatwierdzony specjalnie do stosowania u kobiet karmiących piersią (np. witaminy) jest podawany zgodnie z zatwierdzonym zastosowaniem. Jeśli jednak u niemowlęcia wystąpi SAE związany z takim lekiem,


Oto jasna część, którą każdy może zrozumieć:

8.3.5.3. Ekspozycja zawodowa - Ekspozycja zawodowa występuje, gdy osoba wchodzi w nieplanowany bezpośredni kontakt z interwencją badawczą, co może, ale nie musi prowadzić do wystąpienia SAR. Osoby te mogą obejmować opiekunów, członków rodziny lub inne osoby zaangażowane w opiekę nad uczestnikiem badania. Prowadzący dochodzenie musi zgłosić firmie Pfizer Safety informacje o narażeniu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o nich, niezależnie od tego, czy wystąpi SAE. Informacje należy zgłaszać za pomocą Formularza Zgłoszenia Szczepień SAE. Ponieważ informacje nie dotyczą uczestnika badania, nie zostaną zapisane w CRF;

Narażenie zawodowe ma miejsce wtedy, gdy osoba ma nieplanowany bezpośredni kontakt ze szczepionym, który może, ale nie musi skutkować zdarzeniem niepożądanym. Osoby te mogą być opiekunami, członkami rodziny i innymi osobami bliskimi tematowi.

W przypadku wystąpienia takiego narażenia badacz musi zgłosić to firmie Pfizer Safety w ciągu 24 godzin od powiadomienia, niezależnie od tego, czy wystąpiło powiązane wtórne zdarzenie niepożądane. W celu zgłoszenia należy użyć formularza zgłoszenia wtórnych działań niepożądanych szczepionki. PONIEWAŻ INFORMACJE NIE DOTYCZĄ ŻADNEGO UCZESTNIKA ZAANGAŻOWANEGO W BADANIE, INFORMACJE BĘDĄ TRAKTOWANE ODDZIELNIE OD BADANIA.


ŹRÓDŁO: PFIZER BOMBSHELL: „TRZYMAJ SIĘ Z DALA OD ZASZCZEPIONYCH”

===============================================================

Alarmujące reakcje układu nerwowego na szczepionkę Covid

W moim raporcie na temat danych o zdarzeniach niepożądanych MHRA trzy tygodnie temu obiecałem, że opublikujemy dogłębną analizę tego, co jest zdecydowanie największą kategorią tych reakcji na szczepionki Covid-19 – zaburzeń układu nerwowego. Mimo swojej częstotliwości nie wzbudziły zainteresowania mediów głównego nurtu.

Tak duża łączna liczba negatywnych skutków sama w sobie jest bezprecedensowa. Fakt, że jedna piąta z nich, 282.605, to zaburzenia układu nerwowego, z pewnością zasługuje na komentarz i dochodzenie. Do tej pory 318 przypadków zakończyło się śmiercią, a wiele innych spowodowało długotrwały paraliż i niepełnosprawność. Czy powinniśmy je po prostu zignorować?

Szczepionka AstraZeneca wydaje się być szczególnie zła. Jest odpowiedzialny za 491 z 609 przypadków zespołu Guillain-Barré, który może pozostawić ofiary trwałym paraliżem całego ciała, jak w przypadku 58-letniego Tony'ego Shinglera, o którym tutaj pisaliśmy. Spośród 161 reakcji na poprzeczne zapalenie rdzenia rozpoznanych przez MHRA, 121 przypisuje się firmie AstraZeneca.

Wymienione główne podkategorie zaburzeń nerwowych to:

Bóle głowy - 31 623 (Pfizer) + 85 475 (AZ) + 8 418 (Moderna) = 125 516

Parestezje i dysestezje (przewlekłe pieczenie, przeszywający nerwoból) - 9208 (Pfizer) + 17 735 (AZ) + 1807 (Moderna) = 28 750

Zaburzenia świadomości – 7427 (Pfizer) + 10 942 (AZ) + 2126 (Moderna) = 20 495

Migreny - 3911 (Pfizer) + 8472 (AZ) + 892 (Moderna) = 13275

W każdej z tych kategorii AstraZeneca jest powiązana z największą liczbą reakcji, zarówno liczbowo, jak i proporcjonalnie.

Ogólnie rzecz biorąc, 1 na 117 osób wstrzykujących lek doświadczył do tej pory zdarzenia niepożądanego z żółtą kartką, które według samego MHRA stanowi mniej niż 10% prawdziwych liczb. Całkowita liczba (wszystkich) reakcji wynosi 1 475 298, dotykając 450 567 osób, z których 2 075 zmarło.

Nasz specjalnie zlecony podział zaburzeń nerwowych za okres zakończony 23 marca (dane opublikowane 31 marca 2022 r.) przedstawia się następująco

Odpowiedzi na zaburzenia układu nerwowego – 80 331 (Pfizer) + 182 572 (AZ) + 19 702 (Moderna) = 282 605

Niektóre osoby mogły zgłaszać więcej niż jeden rodzaj reakcji.

Zgony związane z zaburzeniami układu nerwowego – 87 (Pfizer) + 227 (AZ) + 4 (Moderna) = 318

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista najczęściej zgłaszanych zaburzeń układu nerwowego i doświadczanych objawów.

Nieprawidłowe odruchy - 28 (Pfizer) + 77 (AZ) = 105

Bezsenność - 31 (Pfizer) + 26 (AZ) + 5 (Moderna) = 62

Zespół Guillain-Barré - 101 (Pfizer) + 491 (AZ) + 17 (Moderna) = 609

Udar i krwotok do OUN - 779 (Pfizer) + 2340 (AZ) + 57 (Moderna) = 3176

Zakrzepica żył mózgowo-naczyniowych i zatok – 74 (Pfizer) + 312 (AZ) + 5 (Moderna) = 391

Koordynacja i równowaga – 683 (Pfizer) + 1365 (AZ) + 113 (Moderna) = 2161

Zaburzenia świadomości – 7427 (Pfizer) + 10 942 (AZ) + 2126 (Moderna) = 20 495

Zaburzenia nerwu twarzowego, w tym porażenie Bella - 1286 (Pfizer) + 1240 (AZ) + 180 (Moderna) = 2706

Dyskinezy i zaburzenia ruchu - 384 (Pfizer) + 601 (AZ) + 70 (Moderna) = 1055

Bóle głowy - 31 623 (Pfizer) + 85 475 (AZ) + 8 418 (Moderna) = 125 516

Zapalenie mózgu i encefalopatie - 17 (Pfizer) + 43 (AZ) + 1 (Moderna) = 61

Rwa kulszowa - 135 (Pfizer) + 244 (AZ) + 12 (Moderna) = 391

Utrata pamięci i amnezja - 491 (Pfizer) + 897 (AZ) + 87 (Moderna) = 1475

Upośledzenie umysłowe z wyłączeniem demencji i utraty pamięci - 566 (Pfizer) + 1144 (AZ) + 118 (Moderna) = 1828

Migreny - 3911 (Pfizer) + 8472 (AZ) + 892 (Moderna) = 13275

Mononeuropatie - 114 (Pfizer) + 156 (AZ) + 13 (Moderna) = 283

Stwardnienie Rozsiane - 67 (Pfizer) + 140 (AZ) + 12 (Moderna) = 219

Poprzeczne zapalenie rdzenia – 36 (Pfizer) + 121 (AZ) + 4 (Moderna) = 161

Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe - 31 (Pfizer) + 95 (AZ) + 5 (Moderna) = 131

Vertigo - 12 221 (Pfizer) + 25 063 (AZ) + 3426 (Moderna) = 40 710

Parestezje i dysestezje (przewlekłe uczucie pieczenia, przeszywający nerwoból) - 9208 (Pfizer) + 17 735 (AZ) + 1807 (Moderna) = 28 750

Paraliż i niedowład - 508 (Pfizer) + 883 (AZ) + 103 (Moderna) = 1494

Miastenia gravis - 17 (Pfizer) + 24 (AZ) + 1 (Moderna) = 42

Neuropatie obwodowe - 199 (Pfizer) + 384 (AZ) + 24 (Moderna) = 607

Zaburzenia nerwów węchowych - 677 (Pfizer) + 798 (AZ) + 85 (Moderna) = 1560

Napady - 1096 (Pfizer) + 2067 (AZ) + 256 (Moderna) = 3419

Zaburzenia języka i mowy - 368 (Pfizer) + 684 (AZ) + 65 (Moderna) = 1117

Przejściowy incydent mózgowo-naczyniowy - 195 (Pfizer) + 525 (AZ) + 20 (Moderna) = 740

Zaburzenia rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – 29 (Pfizer) + 62 (AZ) + 4 (Moderna) = 95

Wstrząsy - 2165 (Pfizer) + 9944 (AZ) + 661 (Moderna) = 12770

Zaburzenie trójdzielne - 93 (Pfizer) + 164 (AZ) + 6 (Moderna) = 263

Zaburzenia czucia - 3532 (Pfizer) + 6368 (AZ) + 631 (Moderna) = 10 531

Zjawiska zamrażania – 18 (Pfizer) + 163 (AZ) + 12 (Moderna) = 193

Narkolepsja, katapleksja i hipersomnia - 135 (Pfizer) + 254 (AZ) + 30 (Moderna) = 419

Zaburzenia nerwowe ruchów gałek ocznych III, IV i VI – 24 (Pfizer) + 22 (AZ) + 1 (Moderna) = 47

Znaczna część tych pacjentów będzie wymagała pilnej pomocy lekarskiej, a skutki mogą odmienić życie lub być długotrwałe.

Pełne raporty, w tym 26 stron z wyszczególnieniem reakcji układu nerwowego, można znaleźć tutaj .

ŹRÓDŁO: ALARMUJĄCE REAKCJE UKŁADU NERWOWEGO NA SZCZEPIONKĘ COVID
Prawda Jest Jedna
Zaszczepieni na księżyc
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1.3K
megur shares this
12.9K
szary człek
Nawet jakby opublikowali wszystkie dokumenty, to kowidianom i tak już to nie pomoże. A część z nich i tak by jeszcze broniła szprycy, bo tak dali się zaprogramować.. tu ten portal poprzez niektórych członków naganiaczy również przyłożył do tego rękę.
ľubica
Alarmujúce reakcie nervového systému na Covid
Vo svojej správe o údajoch o nežiaducich udalostiach MHRA pred tromi týždňami som sľúbil, že zverejníme hĺbkovú analýzu toho, čo je zďaleka najväčšia kategória týchto reakcií na vakcíny proti Covid-19 – poruchy nervového systému. Napriek svojej frekvencii neupútali pozornosť mainstreamových médií.
Takýto veľký kumulatívny počet negatívnych …More
Alarmujúce reakcie nervového systému na Covid

Vo svojej správe o údajoch o nežiaducich udalostiach MHRA pred tromi týždňami som sľúbil, že zverejníme hĺbkovú analýzu toho, čo je zďaleka najväčšia kategória týchto reakcií na vakcíny proti Covid-19 – poruchy nervového systému. Napriek svojej frekvencii neupútali pozornosť mainstreamových médií.

Takýto veľký kumulatívny počet negatívnych vplyvov je sám o sebe bezprecedentný. Skutočnosť, že jedna pätina z nich, 282 605, sú poruchy nervového systému, si určite zaslúži komentár a preskúmanie. K dnešnému dňu sa 318 prípadov skončilo smrťou a mnohé ďalšie viedli k dlhotrvajúcej paralýze a invalidite. Mali by sme ich jednoducho ignorovať?

Zdá sa, že vakcína AstraZeneca je obzvlášť zlá. Má na svedomí 491 zo 609 prípadov syndrómu Guillain-Barrého, ktorý môže obetiam zanechať trvalé ochrnutie celého tela, ako to bolo v prípade Tonyho Shinglera (58), o ktorom sme písali tu. Zo 161 odpovedí transverzálnej myelitídy rozpoznaných MHRA sa 121 pripisuje AstraZeneca.

Uvedené hlavné podkategórie nervových porúch sú:

Bolesti hlavy - 31 623 (Pfizer) + 85 475 (AZ) + 8 418 (Moderná) = 125 516

Parestézia a dysestézia (chronické pálenie, bodavá neuralgia) - 9208 (Pfizer) + 17 735 (AZ) + 1807 (Moderná) = 28 750

Poruchy vedomia – 7427 (Pfizer) + 10 942 (AZ) + 2 126 (Moderná) = 20 495

Migrény – 3911 (Pfizer) + 8472 (AZ) + 892 (Moderná) = 13275

V rámci každej z týchto kategórií je AstraZeneca spojená s najvyšším počtom odpovedí, a to číselne aj proporcionálne.

Celkovo 1 zo 117 ľudí injekčne užívajúcich drogu doteraz zažilo nežiaducu udalosť so žltou kartou, čo len podľa MHRA tvorí menej ako 10 % skutočných čísel. Celkový počet (všetkých) reakcií je 1 475 298, čo sa týka 450 567 ľudí, z ktorých 2 075 zomrelo.

Náš špeciálne objednaný rozpis nervových porúch za obdobie končiace 23. marca (údaje zverejnené 31. marca 2022) je nasledujúci

Reakcie na poruchy nervového systému - 80 331 (Pfizer) + 182 572 (AZ) + 19 702 (Moderná) = 282 605

Niektorí ľudia mohli hlásiť viac ako jeden typ reakcie.

Úmrtia súvisiace s nervovým systémom – 87 (Pfizer) + 227 (AZ) + 4 (Moderna) = 318

Nižšie je uvedený neúplný zoznam najčastejšie hlásených porúch nervového systému a symptómov, ktoré sa vyskytli.

Abnormálne reflexy - 28 (Pfizer) + 77 (AZ) = 105

Nespavosť – 31 (Pfizer) + 26 (AZ) + 5 (Moderná) = 62

Guillain-Barrého syndróm - 101 (Pfizer) + 491 (AZ) + 17 (Moderná) = 609

Mŕtvica a krvácanie do CNS - 779 (Pfizer) + 2340 (AZ) + 57 (Moderná) = 3176

Trombóza cerebrovaskulárnych žíl a sínusov - 74 (Pfizer) + 312 (AZ) + 5 (Moderná) = 391

Koordinácia a rovnováha - 683 (Pfizer) + 1365 (AZ) + 113 (Moderna) = 2161

Poruchy vedomia – 7427 (Pfizer) + 10 942 (AZ) + 2 126 (Moderná) = 20 495

Poruchy tvárového nervu vrátane Bellovej obrny - 1286 (Pfizer) + 1240 (AZ) + 180 (Moderna) = 2706

Dyskinézy a poruchy hybnosti - 384 (Pfizer) + 601 (AZ) + 70 (Moderná) = 1055

Bolesti hlavy - 31 623 (Pfizer) + 85 475 (AZ) + 8 418 (Moderná) = 125 516

Encefalitída a encefalopatie - 17 (Pfizer) + 43 (AZ) + 1 (Moderná) = 61

Ischias - 135 (Pfizer) + 244 (AZ) + 12 (Moderná) = 391

Strata pamäte a amnézia – 491 (Pfizer) + 897 (AZ) + 87 (Moderná) = 1475

Mentálna retardácia okrem demencie a straty pamäti - 566 (Pfizer) + 1144 (AZ) + 118 (Moderna) = 1828

Migrény – 3911 (Pfizer) + 8472 (AZ) + 892 (Moderná) = 13275

Mononeuropatia - 114 (Pfizer) + 156 (AZ) + 13 (Moderná) = 283

Skleróza multiplex – 67 (Pfizer) + 140 (AZ) + 12 (Moderná) = 219

Transverzálna myelitída - 36 (Pfizer) + 121 (AZ) + 4 (Moderná) = 161

Zvýšený intrakraniálny tlak - 31 (Pfizer) + 95 (AZ) + 5 (Moderna) = 131

Vertigo - 12 221 (Pfizer) + 25 063 (AZ) + 3426 (Moderná) = 40 710

Parestézia a dysestézia (chronické pálenie, bodavá neuralgia) - 9208 (Pfizer) + 17 735 (AZ) + 1807 (Moderná) = 28 750

Paralýza a paréza - 508 (Pfizer) + 883 (AZ) + 103 (Moderná) = 1494

Myasthenia gravis – 17 (Pfizer) + 24 (AZ) + 1 (Moderná) = 42

Periférne neuropatie - 199 (Pfizer) + 384 (AZ) + 24 (Moderná) = 607

Poruchy čuchového nervu - 677 (Pfizer) + 798 (AZ) + 85 (Moderná) = 1560

Záchyty - 1096 (Pfizer) + 2067 (AZ) + 256 (Moderná) = 3419

Poruchy reči a reči - 368 (Pfizer) + 684 (AZ) + 65 (Moderná) = 1117

Prechodná cerebrovaskulárna príhoda - 195 (Pfizer) + 525 (AZ) + 20 (Moderná) = 740

Poruchy miechy a nervových koreňov - 29 (Pfizer) + 62 (AZ) + 4 (Moderná) = 95

Tlmiče - 2165 (Pfizer) + 9944 (AZ) + 661 (Moderná) = 12770

Trikuspidálna porucha – 93 (Pfizer) + 164 (AZ) + 6 (Moderná) = 263

Senzorické poruchy - 3532 (Pfizer) + 6368 (AZ) + 631 (Moderna) = 10 531

Mrazivé javy - 18 (Pfizer) + 163 (AZ) + 12 (Moderna) = 193

Narkolepsia, kataplexia a hypersomnia - 135 (Pfizer) + 254 (AZ) + 30 (Moderná) = 419

Poruchy nervovej hybnosti očí III, IV a VI - 24 (Pfizer) + 22 (AZ) + 1 (Moderná) = 47

Významná časť týchto pacientov si bude vyžadovať naliehavú lekársku starostlivosť a následky môžu zmeniť život alebo môžu trvať dlho.

Úplné správy, vrátane 26 strán s podrobnosťami o reakciách vášho nervového systému, nájdete tu.

ZDROJ: ALARMOVANÉ REAKCIE NERVOVÉHO SYSTÉMU NA VAKCÍNU COVID
Alarming nervous system reactions to Covid vaccine - The Conservative Woman
modernistae prohibere
Przeklejam mój wpis od sługusa systemu
Art Kolos z Manhatanu
(sic!!! 😂) który dopatrzył się nieprawidłowego rozumowania w kwestii szczepionki Sputnik z Rosji kasując mój wpis na jego mediach Sputnik to szczepionka p. grypie, a jak działają i jak powstają, oraz jak są wyodrębnione szczepy na patogeny wiedzą wszyscy dlatego niewielu ludzi z nich korzysta
Taaak władze Federacji Rosyjskiej ,której …More
Przeklejam mój wpis od sługusa systemu
Art Kolos z Manhatanu

(sic!!! 😂) który dopatrzył się nieprawidłowego rozumowania w kwestii szczepionki Sputnik z Rosji kasując mój wpis na jego mediach Sputnik to szczepionka p. grypie, a jak działają i jak powstają, oraz jak są wyodrębnione szczepy na patogeny wiedzą wszyscy dlatego niewielu ludzi z nich korzysta

Taaak władze Federacji Rosyjskiej ,której olbrzymie granice terytorium otoczone jest w połowie przez ussraelskie bazy wojskowe chce uśmiercić swoich obywateli sic!!! Niezły paszkwil. Jeśli wklejasz go tu to podaj źródło bo wiszący w górnym rogu masoński orzełek nie daje gwarancji pochodzenie fake z wiarygodnych źródeł. Już lepiej by się tu prezentowały banderowskie widły
King ArKo
@modernistae prohibere, biedny kacap jesteś, czyli opozycja banderowców tutaj na gloria. W głowie masz mało, a wiadomo, że z braku wiedzy niestety zginiesz. Leć w podskokach i wstrzyknij sobie sputnika i też nie zapomnij wstrzyknąć sobie jedną w mózg i tak twój mózg nie pracuje. Wiadomo też, jest, że kacapy i banderowcy to tchórze i pewnie to jest powód, że mnie zablokowałeś, masz racje, tacy …More
@modernistae prohibere, biedny kacap jesteś, czyli opozycja banderowców tutaj na gloria. W głowie masz mało, a wiadomo, że z braku wiedzy niestety zginiesz. Leć w podskokach i wstrzyknij sobie sputnika i też nie zapomnij wstrzyknąć sobie jedną w mózg i tak twój mózg nie pracuje. Wiadomo też, jest, że kacapy i banderowcy to tchórze i pewnie to jest powód, że mnie zablokowałeś, masz racje, tacy nieinteligentni (Głupi) ludzie jak ty muszą się trzymać z daleka od normalnych.
ľubica
BOMBA! SPOLOČNOSŤ PFIZER PRIZNÁVA, ŽE "SA DRŽÍ ĎALEJ OD OČKOVANÝCH"
Nové prelomové dokumenty spoločnosti Pfizer ukazujú, že očkovacia látka sa prenáša na neočkované osoby vdýchnutím aj kožným kontaktom očkovaných osôb. Tento znepokojujúci dokument odhaľuje, že:
Ak sa neočkovaný muž dotkne očkovanej ženy alebo vdýchne vzduch, ktorý ona vydychuje, a potom má pohlavný styk so svojou ženou, môže …More
BOMBA! SPOLOČNOSŤ PFIZER PRIZNÁVA, ŽE "SA DRŽÍ ĎALEJ OD OČKOVANÝCH"
Nové prelomové dokumenty spoločnosti Pfizer ukazujú, že očkovacia látka sa prenáša na neočkované osoby vdýchnutím aj kožným kontaktom očkovaných osôb. Tento znepokojujúci dokument odhaľuje, že:

Ak sa neočkovaný muž dotkne očkovanej ženy alebo vdýchne vzduch, ktorý ona vydychuje, a potom má pohlavný styk so svojou ženou, môže sa u jeho ženy vyskytnúť vedľajší účinok a následne môže prísť o deti.

Ak žena, ktorá nikdy nebola očkovaná, príde do kontaktu s očkovanou ženou, môže:

Odpoveď: potrat,
B: spontánny potrat,
C: otrava dieťaťa materským mliekom,
D: narodenie dieťaťa s kognitívnymi problémami (slabá pamäť a koncentrácia).

Anonymouswire.com uvádza: Je to všeobecné a veľmi zlé. Tu je malá časť textu:

8.3.5.3 Profesionálna expozícia

"Profesionálna expozícia nastáva vtedy, keď má osoba neplánovaný priamy kontakt s očkovanou osobou, ktorý môže, ale nemusí viesť k nežiaducej udalosti. Medzi tieto osoby môžu patriť opatrovatelia, príbuzní a iné osoby blízke účastníkovi štúdie.

Ak dôjde k takejto expozícii, skúšajúci ju musí nahlásiť spoločnosti Pfizer saftey do 24 hodín od oznámenia bez ohľadu na to, či sa vyskytla súvisiaca sekundárna nežiaduca udalosť. Hlásenie by sa malo podať prostredníctvom formulára na hlásenie sekundárnych nežiaducich reakcií na vakcíny. KEĎŽE SA TIETO INFORMÁCIE NETÝKAJÚ ŽIADNEHO ÚČASTNÍKA ŠTÚDIE, BUDÚ UCHOVÁVANÉ ODDELENE OD ŠTÚDIE."


Aby bolo jasné, účastníci testov vakcín sa stávajú superpropagátormi niečoho, o čom sa nehovorí, čo to je, ale čo po vystavení ľuďom spôsobuje sekundárne nežiaduce účinky u ľudí, ktorí "vakcínu" nikdy nedostali, ktorí "vakcínu" dostali. ".

JE TAK ZLÉ, že tu, v tejto malej časti citovaného textu, je varovanie, že neočkovaní muži, ktorí prídu do kontaktu s očkovanou ženou, prenesú vakcínu na inú ženu.

Dokonca aj v relatívne malej časti nižšie citovaného dokumentu sa uvádza, že vakcína spôsobuje spontánne potraty a reprodukčné problémy, keď sa neočkované osoby dostanú do kontaktu s očkovanými osobami, a že materské mlieko očkovaných matiek môže byť pre dieťa škodlivé. A ak tomu neveríte, kliknite na vyššie uvedený odkaz a prečítajte si tento dlhý a zámerne mätúci dokument. Je to tak, vážení, vakcína je skutočne smrtiaca injekcia.

Nedovoľte očkovaným, aby sa k vám priblížili, teraz je to oficiálne.

Tu je malý výňatok z tohto rozsiahleho dokumentu priamo od spoločnosti Pfizer:

podmienky a ustanovenia

Intervencia v štúdii - predmet očkovania.
AE: nežiaduca udalosť u osoby, ktorá dostala vakcínu.
SAE: nežiaduca udalosť u osoby, ktorá bola v kontakte s osobou, ktorá dostala vakcínu.
EDP: expozícia počas tehotenstva.

8.3.5 Expozícia skúšanej intervencii počas tehotenstva alebo dojčenia a profesionálna expozícia sa musí hlásiť spoločnosti Pfizer Safety do 24 hodín od chvíle, keď sa o tom skúšajúci dozvie.

8.3.5.1 Expozícia počas tehotenstva - EDP nastáva, keď:

* U jednej účastníčky bolo počas štúdie alebo po jej ukončení diagnostikované tehotenstvo.
*Mužský účastník, ktorý podstupuje alebo ukončuje výskumnú intervenciu, je vystavený riziku pred alebo v čase počatia partnerky.
*Žena bola diagnostikovaná ako tehotná počas vystavenia výskumnej intervencii alebo bola vystavená v dôsledku environmentálnej expozície. Nižšie sú uvedené príklady expozície študijnému prostrediu počas tehotenstva:
* Príbuzná alebo opatrovateľka oznámi, že je tehotná po expozícii výskumnej intervencii vdýchnutím alebo kontaktom s pokožkou.
* Mužský príbuzný alebo opatrovateľ, ktorý bol vystavený intervencii štúdie inhaláciou alebo kontaktom s pokožkou, vystaví svoju partnerku štúdii pred alebo v čase počatia.


Ak sa toto očkovanie neprenáša na iné osoby, prečo by mal byť kontakt medzi očkovanými a neočkovanými významnou udalosťou? Ak toto očkovanie nie je prenosné, PREČO by sa mal muž, ktorý sa pohyboval v blízkosti očkovanej ženy, aj keď sa jej nedotýkal alebo s ňou nemal pohlavný styk, obávať otehotnenia inej ženy?

A to nie je všetko, pretože to, čo nasleduje, je ešte horšie.

Skúšajúci musí nahlásiť EDP spoločnosti Pfizer Safety do 24 hodín od zistenia EDP bez ohľadu na to, či sa vyskytol SAE. Prvá uvedená informácia musí obsahovať očakávaný dátum pôrodu (informácie o potrate nájdete nižšie).

* Ak sa EDP vyskytne ako súčasť environmentálnej expozície, skúšajúci musí túto informáciu nahlásiť spoločnosti Pfizer Safety pomocou formulára na hlásenie SAE vakcíny a formulára na doplnenie EDP. Keďže informácie o expozícii sa netýkajú subjektu, tieto informácie sa nezaznamenávajú do CRF; kópia vyplneného formulára hlásenia SAE vakcíny sa však uchová v kancelárii skúšajúceho. Pri všetkých hláseniach o EDP s neznámym výsledkom sa vykonáva následný prieskum s cieľom získať všeobecné informácie o tehotenstve a jeho výsledku. Skúmajúci sleduje tehotenstvo až do jeho ukončenia (alebo prerušenia) a výsledok oznámi spoločnosti Pfizer Safety v rámci vyplnenia pôvodného formulára EDP. V prípade živého pôrodu možno štrukturálnu integritu novorodenca posúdiť v čase pôrodu. V prípade ukončenia tehotenstva by sa mal uviesť dôvod(-y) ukončenia a ak je to klinicky možné, mala by sa vizuálne posúdiť štrukturálna integrita potrateného plodu (pokiaľ výsledky testov nenaznačujú vrodenú chybu a výsledky sa neoznámia). Abnormálne výsledky tehotenstva sa považujú za SAE. Ak výsledok tehotenstva spĺňa kritériá SAE (t. j. mimomaternicové tehotenstvo, spontánny potrat, vnútromaternicové úmrtie plodu, úmrtie novorodenca alebo vrodená vývojová chyba), skúšajúci by mal dodržiavať postupy hlásenia SAE.

* Spontánny potrat vrátane potratu a vynechania potratu;

*Úmrtia novorodencov, ku ktorým došlo do jedného mesiaca od narodenia, by sa mali hlásiť ako SAE bez ohľadu na príčinu. Okrem toho úmrtie dojčiat do jedného mesiaca by sa malo hlásiť ako SAE, ak sa skúšajúci domnieva, že úmrtie dojčiat súvisí alebo môže súvisieť s vystavením intervencii v rámci štúdie. Klient môže požiadať o ďalšie informácie o PBT. Ďalšie pozorovania výsledkov pôrodu sa určia na základe jednotlivých prípadov (napr. pozorovanie predčasne narodených detí z hľadiska oneskoreného vývoja). V prípade otcovskej expozície poskytne skúšajúci účastníkovi formulár na zverejnenie informácií o tehotnej partnerke, ktorý odovzdá jeho partnerke.

8.3.5.2 Expozícia pri dojčení - Expozícia pri dojčení nastáva, keď:

* Jeden účastník dojčí počas alebo po intervencii v rámci štúdie.

Zistilo sa, že žena dojčí, keď je alebo bola vystavená výskumnej intervencii (t. j. environmentálnej expozícii). Príkladom environmentálnej expozície počas dojčenia je hlásenie príbuzného alebo opatrovateľa, že dojčia po vystavení výskumnej intervencii inhaláciou alebo kontaktom s pokožkou. Vyšetrovateľ musí nahlásiť expozíciu počas laktácie spoločnosti Pfizer Safety do 24 hodín od zistenia, či už došlo k SAE alebo nie. Informácie by sa mali nahlásiť pomocou formulára správy o imunizácii SAE. Ak je expozícia počas dojčenia súčasťou environmentálnej expozície, informácie o expozícii nie sú pre testovanú osobu relevantné, a preto nie sú zaznamenané v CRF. Kópia vyplneného formulára správy o očkovaní SAE však zostane v spise vyšetrovateľa. Žiadna expozícia počas dojčenia sa nezaznamená, keď sa liek Pfizer špecificky schválený na použitie u dojčiacich žien (napr. vitamíny) podáva v súlade so schváleným použitím. Ak sa však u dojčaťa vyvinie SAE súvisiaca s takýmto liekom, SAE bude hlásená spolu s expozíciou počas dojčenia. Kópia vyplneného formulára správy o očkovaní SAE však zostane v spise vyšetrovateľa. Počas obdobia laktácie sa neuvádza žiadna expozícia, keď sa liek Pfizer špecificky schválený na použitie u dojčiacich žien (napr. vitamíny) podáva v súlade so schváleným použitím. Ak sa však u dojčaťa vyvinie SAE súvisiaca s takýmto liekom, SAE bude hlásená spolu s expozíciou počas dojčenia. Kópia vyplneného formulára správy o očkovaní SAE však zostane v spise vyšetrovateľa. Počas obdobia laktácie sa neuvádza žiadna expozícia, keď sa liek Pfizer špecificky schválený na použitie u dojčiacich žien (napr. vitamíny) podáva v súlade so schváleným použitím. Ak sa však u dieťaťa vyvinie SAE súvisiaca s takýmto liekom,

Tu je jasná časť, ktorej rozumie každý:

8.3.5.3. Pracovná expozícia - Pracovná expozícia nastáva, keď sa osoba dostane do neplánovaného priameho kontaktu s výskumným zásahom, ktorý môže, ale nemusí viesť k SAR. Medzi týchto jednotlivcov môžu patriť opatrovatelia, rodinní príslušníci alebo iní, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o účastníka štúdie. Vyšetrovatelia musia nahlásiť informácie o expozícii na pracovisku spoločnosti Pfizer Safety do 24 hodín od prijatia informácií bez ohľadu na to, či sa SAE vyskytne alebo nie. Informácie by sa mali nahlásiť pomocou formulára správy o imunizácii SAE. Keďže sa informácie netýkajú subjektu skúšania, nebudú zaznamenané v CRF;

K pracovnej expozícii dochádza vtedy, keď sa osoba dostane do neplánovaného priameho kontaktu s očkovanou osobou, čo môže, ale nemusí mať za následok nežiaducu udalosť. Týmito ľuďmi môžu byť opatrovatelia, rodinní príslušníci a iní ľudia, ktorí majú k danej téme blízko.

Ak dôjde k takejto expozícii, výskumník to musí oznámiť spoločnosti Pfizer Safety do 24 hodín od oznámenia, či už došlo k súvisiacej sekundárnej nežiaducej udalosti alebo nie. Na hlásenie použite prosím formulár na hlásenie sekundárnych nežiaducich účinkov očkovania. KEĎŽE INFORMÁCIE SA NEVZŤAHUJÚ NA ŽIADNEHO ÚČASTNÍKA ZAPOJENÝCH DO ŠTÚDIE, S INFORMÁCIAMI SA BUDE ZAOBCHÁDZAŤ SAMOSTATNE OD ŠTÚDIE.

zdroj: Pfizer Bombshell: ‘Stay Away from the Vaccinated’ - News Punch
Teresa Baj shares this
3
C Z W shares this
130
wacula25wp.pl
WŁADYSŁAW KRÓL Piszesz -[ O Bożej Opiece,,.
... I choćby 1000 padło u boku twego, i 10000 po twojej prawicy, ciebie to nie spotka.... Amen ]==.Piszesz i myślisz i mówisz jak pewien sprytny pastor z USA nawiedzony który podczas ceremonii mszy świętej nakłada na ludzi węże jadowite jak napisane jest w piśmie św.-[ w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą …More
WŁADYSŁAW KRÓL Piszesz -[ O Bożej Opiece,,.

... I choćby 1000 padło u boku twego, i 10000 po twojej prawicy, ciebie to nie spotka.... Amen ]==.Piszesz i myślisz i mówisz jak pewien sprytny pastor z USA nawiedzony który podczas ceremonii mszy świętej nakłada na ludzi węże jadowite jak napisane jest w piśmie św.-[ w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią:]== I oto w faryzejski ten pomysł ogłupia ludzi wiary .A którego gad ukąsi i zabije bo nie wolno oczywiście nieszczęśnika ratować czekają na ten cud którego nie ma a gdy umrze pastor zarabia na ich grobach mówiąc do ludzi BO BÓG tak chciał .POMYŚL nad Boskim ostrzeżeniem odpowiedz krótko tak - Nienadużywać imienia Bożego znaczy nazywać Boga Panem dla kłamstwa lub w innym niegodziwym celu, w jakikolwiek sposób by się to działo.PAMIĘTAJ
WŁADYSŁAW KRÓL
To twoje myśli nie moje.
Wiara Góry przenosi ale to nie znaczy że wejdę do klatki z lwami w zoo i powiem,, Panie Ratuj,,
Z Mocy Wiary korzystamy gdy nas spotka zło a my Wierzący się wtedy uratujemy
wacula25wp.pl
WŁADYSŁAW KRÓL Piszesz -[Z Mocy Wiary korzystamy gdy nas spotka zło a my Wierzący się wtedy uratujemy ]==Hmm-I tak myślisz sobie że wszystko jest takie proste jak piszesz -a w obozie niemieckim koncentracyjnym ks. kolbę i ksiądz Drzewiecki zostali spaleni
Radek33
Ludzie przestańcie się bać ,bo to co tu można przeczytać zaczyna przypominać paranoję covidową.Mamy naszego Zbawiciela i ufamy mu bezgranicznie.Przecież to jest jakiś obłęd,omijać i unikać zaszczepionych.Nic się nam nie stanie bez woli Stwórcy
Bos016
I racja Radku33. W jednym domu 3 osoby niezaszczepione, wszystkie 60+. Jedna zachorowała na zaraźliwego omikrona. Chorowała 1 miesiąc, dość cieżko. Pozostali zdrowi jak ryby. Powiem krótko, to jak na wojnie. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi, podobnie z covidem.
Bos016
Dr Piotr Wojciechowski powiedział na komisji śledczej , na czym polega różnica pomiędzy tzw.klasycznym udarem dotychczas znanym , a udarem po preparacie..Dobrze aby rozpowszechniać tą wiedzę. W zwykłym udarze triggerem tworzenia skrzepliny( często w wyniku złamań dolnych partii , biodra, miednicy , kości udowych)- jest kaskada krzepnięcia. TUTAJ po eliksirze dr wskazał że erytrocyty * czerwone …More
Dr Piotr Wojciechowski powiedział na komisji śledczej , na czym polega różnica pomiędzy tzw.klasycznym udarem dotychczas znanym , a udarem po preparacie..Dobrze aby rozpowszechniać tą wiedzę. W zwykłym udarze triggerem tworzenia skrzepliny( często w wyniku złamań dolnych partii , biodra, miednicy , kości udowych)- jest kaskada krzepnięcia. TUTAJ po eliksirze dr wskazał że erytrocyty * czerwone krwinki tworzą jakieś" dziwne konglomeraty ", będące przyczyną udaru..tzw.poszcze....o.A co jeszcze- to wyjdzie za kilka, kilkanaście lat jeśli jacyś uczciwi ludzie z branży medycznej zechcą się temu przyjrzeć.
Bos016
05.04.2022 zmarł najstarszy Polak. Preparat otrzymał w styczniu 2021, wylądował w szpitalu i od tego czasu nie mógł dojść do siebie.17 marca pochował córkę, która przyjęła dwie dawki.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Gdyby nie przyjął tego preparatu, pewnie pożył by jeszcze.
UA Jaa shares this
2426
Bos016
Nie wierzę w to. Straszenie.
Julia Pole
@Bos016 dokładnie, oni (ludzie stojący za pandemią i innymi atrakcjami) manipulują obie strony w ten sam sposób- napuszczają zaszczepionych na niezaszczepionych i vice versa.
Melchior Baltazar Kacperski
Co tu komentować 2 słońca? youtu.be/mRqhS_NViDQ
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ten kto ma wiarę, to nawet jeśliby co zatrutego zjadł nie będzie mu szkodzić. Przed jedzeniem błogosławimy pokarm , robimy znak Krzyża i modlimy się. Po jedzeniu też dziękujemy Bogu za posiłek.
Jarujestem
Medalik proponuje zmienić nick na Hannibal Lecter. On miał podobne rozterki.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jarujestem
Ja nie mam żadnych rozterek, ja mam wiarę. I nie boję sę nawet spotykać z osobami zaszczepionymi.
WŁADYSŁAW KRÓL
Poza tym to znowu ma być element strachu, a my Ufajmy tylko Bogu Najlepszemu Ojcu i Módlmy się. Polecam Psalm 90,, O Bożej Opiece,,.
... I choćby 1000 padło u boku twego, i 10000 po twojej prawicy, ciebie to nie spotka.... Amen.
WŁADYSŁAW KRÓL
Ufać Bogu tak jak z jedzeniem gdy Pobłogosławione znakiem Krzyża i Modlitwa to szkodzić nie może. Amen.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A jak to zrobić , aby trzymać się z dala od zaszczepionych, skoro nie wiemy, kto jest zaszczepiony z tych ludzi ,których spotykamy na swojej drodze?
Anieobecny
A co, jeśli dziecko twoje...
Przecież nie przestaniesz przytulać...
Radek33
Tak,albo powiedz swojej zaszczepionej matce ,czy ojcu,że co najwyżej sobie możecie porozmawiać przez telefon,bo już sie nie zobaczycie