Bos016
Bos016
816
25:37
Bos016
389
25:38
Bos016
1179
Gorzkie Żale cz. III. Gorzkie Żale część 3
16:12
nihil quicquam
Super wykonanie👍
Bos016
1342
EWANGELIA (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Słowa Ewangelii według Świętego Jana Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami …More
EWANGELIA (J 2, 13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów,
powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?». On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, …More
Bos016
Bos016
481
Być sobą ks. T. Kostecki. youtube.com/watch?v=p_Ul4TgdFOg
12:57
Bos016
1444
42:55
Bos016
1538
Ratujcie grzeszników w pierwsze soboty miesiąca. W 1917 r w Fatimie Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Pokazała im swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, …More
Ratujcie grzeszników w pierwsze soboty miesiąca.
W 1917 r w Fatimie Matka Boża objawiła się trojgu dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie.
Pokazała im swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, przebite i krwawiące z powodu ludzkich grzechów. Pokazała też dzieciom wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników i powiedziała:
" Aby je ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca [...] tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie.
OBIETNICA :
Matka Boża objawiła się Łucji ponownie 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra i złożyła następującą obietnicę:
"Ogłoś w moim imieniu, że obiecuję przybyć w chwili śmierci ze wszystkimi łaskami koniecznymi do zbawienia tym osobom, które w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy przystąpią do sakramentu Spowiedzi, Komunii św, odmówią pięć dziesiątek różańca i dotrzymają mi towarzystwa przez 15 minut, rozwazając 15 tajemnic różańcowych z intencją zadośćuczynienia mojemu Niepokalanemu Sercu"
WARUNKI NABOŻEŃSTWA W intencji …More
Bos016
1870

DWIE GODZINY CZYŚĆCA br. Daniela Natale kapucyna.

DWIE GODZINY CZYŚĆCA br. Daniela Natale kapucyna. „Stanąłem przed tronem Bożym. Widziałem Boga, ale nie jako surowego sędziego, ale jako miłosiernego i pełnego miłości Ojca. Wówczas zrozumiałem, że …More
DWIE GODZINY CZYŚĆCA br. Daniela Natale kapucyna.
„Stanąłem przed tronem Bożym. Widziałem Boga, ale nie jako surowego sędziego, ale jako miłosiernego i pełnego miłości Ojca.

Wówczas zrozumiałem, że Pan troszczył się o mnie od pierwszej do ostatniej chwili mego życia, kochając mnie tak, jak gdybym był jedynym istniejącym stworzeniem na ziemi. Zdałem sobie jednak sprawę, że nie odwzajemniłem tej nieskończonej Bożej miłości… Zostałem skazany na dwie do trzech godzin czyśćca.
»Jak to? – zapytałem samego siebie – tylko dwie-trzy godziny? A potem będę mógł pozostać na wieki przy Bogu – odwiecznej miłości?«. Podskoczyłem z radości i poczułem się wybrańcem. (…)
Doświadczałem okrutnego i intensywnego bólu, który nie wiadomo skąd się brał. Zmysły, które najbardziej obraziły Boga na tym świecie: oczy, język… doświadczały największych cierpień, a były to cierpienia nie do uwierzenia, ponieważ w czyśćcu dusza czuje się tak, jak gdyby miała ciało… Nie minęło parę chwil tego cierpienia, a mnie się …More
Bos016
Po tym zdarzeniu br. Daniele powrócił do głoszenia jako wierny uczeń św. o. Pio z Pietrelciny, który obiecał mu kiedyś: „Dokąd pójdziesz ty, tam …More
Po tym zdarzeniu br. Daniele powrócił do głoszenia jako wierny uczeń św. o. Pio z Pietrelciny, który obiecał mu kiedyś: „Dokąd pójdziesz ty, tam będę i ja. Co ty mówisz, mówię i ja”.
Żył jeszcze czterdzieści dwa lata.
Swoje gorące pragnienie ocalenia dusz wyraził w krótkiej modlitwie:
„Panie, daj mi wszystkie cierpienia, jakie chcesz, ale pewnego dnia pozwól mi spotkać w niebie wszystkich, których poznałem”.
A jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości co do czyśćca, br. Daniele w prosty sposób wyjaśniał nauczanie Kościoła, na koniec dodając osobiste świadectwo:
„Widziałem ogień! Płonąłem i straszliwie cierpiałem. Ale znacznie większą udręką niż ogień było oddalenie od Boga”.
W 2012 r. arcybiskup Michele Castoro rozpoczął diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego brata Daniele Natale.
Bos016
1388
EWANGELIA (Łk 15, 1-3. 11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to …More
EWANGELIA (Łk 15, 1-3. 11-32)
Przypowieść o synu marnotrawnym
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”
. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem …More
Izabela Sylwia - IS 2201
Syn marnotrawny na końcu przypowieści okazał się lepszym od swego brata, gdyż sprawił swemu ojcu radość ze swego powrotu, podczas gdy jego brat nie …More
Syn marnotrawny na końcu przypowieści okazał się lepszym od swego brata, gdyż sprawił swemu ojcu radość ze swego powrotu, podczas gdy jego brat nie chciał podzielać radości swego ojca, do którego miał pretensje, o uczczenie powrotu syna.
Patrząc na Europę widzimy...
Walczyć o prawdę
Humanizm oznacza, że człowiek jest w centrum. W dużym stopniu to też wynika z nauczania Franciszka.
Geminiano Secundo shares this
37:16
EWANGELIA (Mt 21, 33-43. 45-46) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był …More
EWANGELIA (Mt 21, 33-43. 45-46)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, wkońcu oddał ją wdzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?».
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę …More

"Polscy bandyci" (Autor nieznany)

"Polscy bandyci" (Autor nieznany) Za carskich czasów, wiemy to sami, Byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, Kto pragnął zostać przy polskiej wierze, Kto nie chciał lizać …More
"Polscy bandyci" (Autor nieznany)
Za carskich czasów, wiemy to sami,
Byliśmy zwani wciąż bandytami.
Każdy, kto Polskę ukochał szczerze,
Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,
Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy,
Komu obrzydły carskie ochłapy
I wstrętnym było carskie koryto, Był „miateżnikiem” – polskim bandytą.
„Polskich bandytów” smutne mogiły Tajgi Sybiru liczne pokryły. Przyszedł bolszewik – znów piosnka stara Czerwonych synów białego cara. Polak, co nie chciał zostać Kainem, Że chciał być wiernym ojczyźnie synem, Chciał jej wolności w słońcu i chwale, A że śmiał mówić o tym zuchwale, Że nie chciał, by go więziono, bito, Był „reakcyjnym polskim bandytą”. I znowu Sybiru tajgi pokryły „Polskich bandytów” smutne mogiły. Gdy odpłynęła krasna nawała, Germańska fala Polskę zalała. Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, W pruską obrożę nie włożył głowy, Nie oddał resztek swojego mienia, Swojej godności, swego sumienia, Kto nie dziękował, kiedy go bito, Ten był „przeklętym polskim bandytą”. …More
Bos016
One more comment
33:48
chrystusowiec
Z wielką pasją Ksiądz świadczy! Ksiądz Chrystusowiec o tym samym w większym skrócie free.fr/Manopello.mp4 Można sobie zarejestrować i przekazać innym …More
Z wielką pasją Ksiądz świadczy! Ksiądz Chrystusowiec o tym samym w większym skrócie free.fr/Manopello.mp4 Można sobie zarejestrować i przekazać innym z miłości do Jezusa Chrystusa! Módlmy się o Wiarę, Nadzieję i Miłość w naszym Polskim Narodzie, bo przyszłość Ojczyzny od Wiary Katolickiej zależy! JEDNA MINUTA ZA JEDEN ROK DOCZESNEGO PRZEBYWANIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA - TAKA JEST MIARKA TEJ MODLITWY … – Gloria.tv Dwóch świadków Kapłanów! Módlmy się za wszystkich Kapłanów w Polsce i na świecie!
Geminiano Secundo
Ksiądz Zbigniew Dudek fantazjuje, bowiem relikwie-wizerunki znane jako 'Chusta z Manoppello' oraz 'Całun Turyński' Pan Zbawiciel cudownie sporządził …More
Ksiądz Zbigniew Dudek fantazjuje, bowiem relikwie-wizerunki znane jako 'Chusta z Manoppello' oraz 'Całun Turyński' Pan Zbawiciel cudownie sporządził tego samego dnia w Wielki Piątek w podzięce: a) świętej Weronice za podanie chusty do otarcia potu (VI stacja Drogi Krzyżowej), b) innym osobom za zdjęcie Jego ciała z Krzyża i przygotowanie do pochówku.
4 more comments
Bos016 shares from Quas Primas
1.8K

+ PIUS XI - O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - ENCYKLIKA CASTI CONNUBI

PIUS XI +ENCYKLIKA CASTI CONNUBI Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność z Stolicą Apostolską utrzymujących. O MAŁŻEŃSTWIE …More
PIUS XI
+ENCYKLIKA CASTI CONNUBI

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność z Stolicą Apostolską utrzymujących.
O MAŁŻEŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM NA TLE OBECNYCH STOSUNKÓW, POTRZEB, BŁĘDÓW I WYKROCZEŃ W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE.
CZCIGODNI BRACIA
POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE.
Wstęp
Nieskalanego małżeństwa godność stąd zwłaszcza, Czcigodni Bracia, poznać można, że Chrystus Pan, Syn Ojca Przedwiecznego, przybrawszy ciało człowieka upadłego, umyślił małżeństwo, początek i podstawę społeczności domowej a nawet ogólnoludzkiej, nie tylko objąć w sposób szczególniejszy miłościwym swym planem zbawienia całej ludzkości, lecz, powoławszy je na nowo do nieskażonego stanu, w jakim znajdowało się z ustanowienia Bożego, wyniósł je do godności prawdziwego i "wielkiego" Sakramentu Nowego Zakonu i oddał szafarstwo jego i pieczę o nim całą Kościołowi, Swej Oblubienicy. Potrzeba nauki o małżeństwie. Aby jednak z tego odnowienia …More
01:24:18
Mariusz Per shares this
Chwała bohaterom, uczmy też nasze dzieci, że bohaterska postawa taka co zapobiega wojnie!More
Chwała bohaterom,
uczmy też nasze dzieci, że bohaterska postawa taka co zapobiega wojnie!
Bos016
Bos016
406
05:25

BŁ. Kard. STEFAN WYSZYŃSKI - fragmenty ostatniego przemówienia w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana w Warszawie

BŁ. Kard. STEFAN WYSZYŃSKI - fragmenty ostatniego przemówienia w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana w Warszawie. Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma przekazać …More
BŁ. Kard. STEFAN WYSZYŃSKI - fragmenty ostatniego przemówienia w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana w Warszawie.
Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś.
Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć!
/..../
" Kamienie wołać będą! " Nie można zamknąć ust ani dziecku, ani młodzieńcowi, ani mężowi dojrzałemu, nie można zamknąć ust Narodowi! /... /
Na niedalekim stąd Zamku car ongiś krzyczał: "Porzućcie, Polacy, nadzieję!". Zamknijcie usta!- Nie zamknęli . I któż ich dzisiaj potępi, skoro oni przekazali resztki ducha narodowego pokoleniom idącym.
I Polska dziś żyje! Żyje swą przeszłością dziejową: żyje chrztem z czasów Mieszka, duchem Ewangelii i Krzyża, żyje mądrością Bolesława Chrobrego, krwią męczeńską świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Polska żyje męstwem Łokietka i tradycjami Płowiec, ofiarą Jadwigi Śląskiej i mądrością Jadwigi Wawelskiej.
Polska …More
Geminiano Secundo
Prymas Wyszyński odwołując się do "konstytucji 3 maja" ujawnia, że wpadł w pułapkę masońskiego "demokratyzmu" i tkwił w niej do końca swych dni.
V.R.S.
"Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez …More
"Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś.
Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współczesnych"
---
Jak można mówić jedno a robić dokładnie odwrotnie?
Bo przecież zrobiono niemal wszystko aby "owe moce nagromadzone przez tysiąclecie" zepchnąć na śmietnik historii.
Śpiewający Bogurodzicę? Ksiądz Biskup Kadłubek? O. Piotr Skarga SJ?
Przecież oni by tej Polski i tego Kościoła w roku 1981 nie poznali.
A odwoływanie się do jakiejś tradycji i jednocześnie cudzołożenie z tym co tą tradycję niszczy jest aberracją umysłową i duchową.
One more comment
Bos016
452
EWANGELIA (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior …More
EWANGELIA (Łk 16, 19-31)
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie.
U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza; aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby …More
deon.pl

Jak powinien modlić się chrześcijanin? Te wskazówki mogą być bardzo pomocne

Gdybyśmy modlili się inaczej, niż On nauczył, popełnilibyśmy błąd, a nawet grzech. Sam Chrystus zwrócił na to uwagę, mówiąc …
Bos016
''Módl się za ludzi przewrotnych, módl się za ludzi gorliwych, módl się za Papieża, w intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego …More
''Módl się za ludzi przewrotnych, módl się za ludzi gorliwych, módl się za Papieża, w intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego Kościoła, naszej najczulszej Matki. W sposób szczególny zanoś modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy pracują nad zbawieniem dusz i na chwałę naszego Ojca w niebie.''
Św. Ojciec Pio
Bos016
Gdy się ktoś modli, winien mówić i prosić ze spokojem i bojaźnią. Musimy zdawać sobie sprawę, że stoimy przed obliczem Boga. Powinna podobać Mu się i …More
Gdy się ktoś modli, winien mówić i prosić ze spokojem i bojaźnią. Musimy zdawać sobie sprawę, że stoimy przed obliczem Boga. Powinna podobać Mu się i postawa ciała, i sposób mówienia; tak bowiem jak człowieka aroganckiego charakteryzuje podnoszenie głosu, tak przeciwnie, człowiekowi skromnemu wypada modlić się pokornymi słowami.