Církví Boha živého
Církví Boha živého

Europejski zielony ład - trzeba leczyć przyczynowo a nie objawowo

Konferenční tisková konference v Polsku hostila řečníka jménem Martha Czych, který vyjádřil své srdečné blahopřání a radost z vítězství. Martha Czych se představila jako členka Konfederace Koruny Polska. Na konferenci byli také přítomni prezident Gorz Braun, místopředsedové WÅ'odzimierz Skalik, Roman Fritz, poslanec Andrzej ZapaĹ'owski a také pan poslanec Witold Tomczak. Martha Czych …More
Konferenční tisková konference v Polsku hostila řečníka jménem Martha Czych, který vyjádřil své srdečné blahopřání a radost z vítězství. Martha Czych se představila jako členka Konfederace Koruny Polska. Na konferenci byli také přítomni prezident Gorz Braun, místopředsedové WÅ'odzimierz Skalik, Roman Fritz, poslanec Andrzej ZapaĹ'owski a také pan poslanec Witold Tomczak. Martha Czych přítomným lidem vyslovila svou vděčnost a uvítání. Zaznamenala, že Polsko je zemí s bohatou historií a kulturním dědictvím. Konfederace Koruny Polska se snaží chránit a podporovat tuto polskou identitu. Cílem konference bylo diskutovat o důležitých otázkách týkajících se Polska a představit stanoviska Konfederace. Martha Czych zdůraznila, že Konfederace Koruny Polska se zasazuje o zlepšení ekonomické situace v zemi a ochranu polského pracovního trhu. Důležitou prioritou je také nestranický přístup Konfederace, díky němuž mohou spolupracovat s různými politickými stranami a hledat kompromisy ve prospěch Polska. V závěru svého projevu Martha Czych zdůraznila, že Konfederace Koruny Polska je oddaná polskému lidu a bude nadále usilovat o ochranu a podporu polského národa. Jejich snahou je také posílit postavení Polska v mezinárodním prostředí a hájit jeho zájmy. Společným cílem je vybudovat silnou a prosperující Polskou republiku pro další generace.
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Alespoň toto čtěte a prohlédněte, prohlédněte a pochopte, pochopte a chvalte Hospodina. O cokoliv žádejte v Jeho jménu. Amen, amen.
25 Když se nemohli shodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: „Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše:
26 ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete.
27 Neboť srdce …More
Alespoň toto čtěte a prohlédněte, prohlédněte a pochopte, pochopte a chvalte Hospodina. O cokoliv žádejte v Jeho jménu. Amen, amen.

25 Když se nemohli shodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: „Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše:
26 ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete.
27 Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.‘[4]
28 [29] Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší!“[5]
30 Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli.
31 Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek.
Skutky apoštolů 28:25-31
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Dt 6,13 Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat.
@Sophia Ela Ignorace Bible neztvárňuje lež a naopak - Matka Boží je pohanská tradice. Je to doslova vymyšlené. Písmo svaté Boží nás usvědčuje z těchto zhoubných scestí, a pokud neargumentuješ Písmem svatým Božím, pak opovrhuješ Pravdou. Dokaž opak dcero vzpurnosti, svárů a klamů.More
Dt 6,13 Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat.

@Sophia Ela Ignorace Bible neztvárňuje lež a naopak - Matka Boží je pohanská tradice. Je to doslova vymyšlené. Písmo svaté Boží nás usvědčuje z těchto zhoubných scestí, a pokud neargumentuješ Písmem svatým Božím, pak opovrhuješ Pravdou. Dokaž opak dcero vzpurnosti, svárů a klamů.
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Sophia Ela církev nepravosti a smilství, bludů a intrik, včetně papeženského zlořádu nazývá Světlo protestantstvím? Že by dvanáct Ježíšových učedníků a tedy i následovníků, nebo protestantů??
Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská) (se zájmem doporučeno i …More
Sophia Ela církev nepravosti a smilství, bludů a intrik, včetně papeženského zlořádu nazývá Světlo protestantstvím? Že by dvanáct Ježíšových učedníků a tedy i následovníků, nebo protestantů??

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská) (se zájmem doporučeno i ostatním, jako @ABADAN . . a další)
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Sophia Ela @- fixa - řekni nám více o 2. a 3. verši v Desateru (Exodus 20). Nechápeš nic. Narážím na to, že pokud by chtěl někdo vyvyšovat prostého člověka, i kdyby třeba Marii, nejprve by musel škrtnout ony zmíněné verše. Naopak, to ovšem nelze. Nehrajte si na slepé, jen kvůli tomu, že se vám to u několika věcí (u této předně) hodí!
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

@dalila pokud ti kdokoliv řekl, že Marie má stejnou moc, jako Spasitel, potom tě oklamal - úspěšně oklamal! Ježíš nebyl na kříži, aby jste vyvyšovali člověka (idolatrie/modla), která nemá Spasitelská privilegia. Víte, že Marie, ani Johanka z Arku nikoho spasit nemůže, ale to by potom znamenalo, že spasit vlastně nepotřebujete. Kdo tedy nabízí Spásu? Že ne pouze Syn Boží?
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Sophia Ela U katolíků není nic jiného, než růženec a Marie, vůbec žádné Desatero, žádná Bible. Pletu se??
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

@Sophia Ela Proč stále spamuješ ostatní naháníš a nutíš k modlitbě katolického růžence? Věřící nemusíš učit, jak zabloudit do Nevěstky!
Církví Boha živého

Vladimir Putin – KGB Agent

Metod opravdu? Proč tedy měli v Rusku zimu i v bytech, kde byl pouze led, žádné teplo?? Slepí a lháři se vždy budou nad Pravdou urážet.
Církví Boha živého

Cirkus Novus-Ordo: (Video)

Jsme totiž takoví "hrdinové", že Ducha svatého už více rmoutit a obracet proti sobě snad ani není možné. Dokonce si toto ani nedokážeme přiznat - i přesto, že je to svatá pravda!
Církví Boha živého

Pravoslavný biskup Longin od návratu z nemocnice 6.2.2024 nosí sluneční brýle a veřejně odpustil …

Svatý Longin je jméno dané bezejmennému římskému vojákovi, který podle Janova evangelia probodl Ježíši Kristu na kříži bok kopím. Longinovo kopí je nazýváno Kopí osudu nebo Svaté kopí Páně; v římskokatolické, řeckokatolické a v ortodoxních církvích se slaví jako světec. (Wikipedia)
Církví Boha živého

Církví Boha živého

@ABADAN . .
Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
1. Korintským 1:10
Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
Přísloví 11:2
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
Římanům 15:2More
@ABADAN . .

Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
1. Korintským 1:10
Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
Přísloví 11:2
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
Římanům 15:2
Církví Boha živého

Církví Boha živého

Avi Liva naopak, i já všechny odblokoval.
Církví Boha živého

Zemřel Alexej Navalnyj, jeden z nejhlasitějších kritiků Kremlu

Uveď lepší důkaz, než pouze tvá vlastní slova
Církví Boha živého

Modlite sa ruzenec?

Je ďáblovým počinem lhát, domýšlet si vlastní vyfantazírované scénáře o tom, jak co zabírá, kde jako jediný jediný správný je růženec, katolická nevěstka, katolicismus jako takový a podobně. To jsou nehorázné urážky, doslova děláte z Boha a jeho Písma Božího svatého nehorázného lháře!!