Církví Boha živého
#Uctívání svatých, andělů nebo zesnulých osob jako prostředníků mezi námi a Bohem není součástí křesťanské víry...
deponativ.info

Církví Boha živého

#Uctívání svatých, andělů nebo zesnulých osob jako prostředníků mezi námi a Bohem není součástí křesťanské víry. #Bible jasně učí, že jediný #Prostředník mezi námi a Bohem …
Církví Boha živého
@ABADAN . . Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou …More
@ABADAN . .
Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
1. Korintským 1:10
Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
Přísloví 11:2
Ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.
Římanům 15:2
Agent0
Co znamená uctívání?
7 more comments
deponativ.info

Církví Boha živého

Ne, modláře nespasí obrácená pravda a cesta od Světla, než-li k Němu - Světlem je pouze Ježíš. Nemá žádnou náhradnici! Jak by jste chtěli ještě více znesvětit 2. a 3. verš v …
Deponativ.info shares this

Ptačí TV CHŘIPKA!!!

Zajímavé, že ptačí chřipka dokáže ptactvo usmrtit pouze až po fyzickém zásahu a přenáší se pouze na ty, co slepice a jinou drůbež vlastní. Testování podobné jako na certifikát (zkratka pro …More
Zajímavé, že ptačí chřipka dokáže ptactvo usmrtit pouze až po fyzickém zásahu a přenáší se pouze na ty, co slepice a jinou drůbež vlastní. Testování podobné jako na certifikát (zkratka pro certifikát není VIRUS a navíc plně neizolovatelný poháněný opět TV!) C.o.V ID (Certification Of Vaccinate ID)? NEPOCHYBUJ!
Skutečná pravda je nejděsivější jen pro ty, co celým svým mrtvým srdcem věřili lžím (protože pravdu nehledali, ale jen vše bezmezně odkývávali)!

Kdo nebude vpuštěn, a kdo ano? Věděli jste to moc dobře... (přesně proto ne všichni budou vpuštěni!)

Stejně, jako vcházíte jedinými dveřmi do svého bytu, stejně takový, a tedy pouze jediný vchod je do věčného života v nebi. Jen modláři a ti, co zrazují Krista křičí "haha my na Něho kašleme, my …More
Stejně, jako vcházíte jedinými dveřmi do svého bytu, stejně takový, a tedy pouze jediný vchod je do věčného života v nebi. Jen modláři a ti, co zrazují Krista křičí "haha my na Něho kašleme, my to bereme oknem!" - těch se nedržte, buďte živí na věky věků. AMEN
Deponativ.info shares this
Církví Boha živého
Ex 15,26 Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna …More
Ex 15,26 Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“
Proč byl pater #Pio (údajný #kněz), natolik oddaný #modlář?...
deponativ.info

Církví Boha živého

Proč byl pater #Pio (údajný #kněz), natolik oddaný #modlář? Proč ho tolik věřících z katolické nevěstky neprávem uctívá? Proč #Vatikán takto ničí slabé a snadno manipu
Deponativ.info shares this
Proč byl pater #Pio (údajný #kněz), natolik oddaný #modlář?...

Starý Zákon v Bibli i Desaterem je příliš starý, tak ho roztrháme, říkají pohané. Právě na takové bludné mezi námi si dejme pozor, než abychom se …

Pozor na ty, co už jsou oklamáni a rozlišují nad Starým a Novým Zákonem! Bůh nám dal Bibli, nikoliv úkol ji opravovat, či upravovat... ČÍST CELÉ: - Církví Boha živéhoMore
Pozor na ty, co už jsou oklamáni a rozlišují nad Starým a Novým Zákonem! Bůh nám dal Bibli, nikoliv úkol ji opravovat, či upravovat...
ČÍST CELÉ:
- Církví Boha živého
Deponativ.info shares this
Znamení / cejch šelmy, přijetí jejího jména, infiltrace skrze zdravotnictví (nové "testování") Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré …More
Znamení / cejch šelmy, přijetí jejího jména, infiltrace skrze zdravotnictví (nové "testování")
Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.
Žalm 52,11
ČÍST CELÉ + KONEČNÉ VAROVÁNÍ:
- Církví Boha živého
Proto buďme i ze své strany více iniciativní. Život má nějakou hodnotu a svou vlastní vlažností ho ubíjíme neuvěřitelným způsobem. Pojďte! Budeme si říkat vyvolení, budeme si říkat, ti silně věřící, budeme se plácat se stejně lhostejnými, jako jsme my po zádech a budeme si pravidelně přidávat na sociální sítě veršíky. To je náš život... to je on? Není to lhostejnost, nebo pohodlí???...
deponativ.info

Církví Boha živého

Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným. Žalm 52,11 Proto buďme i ze své strany více iniciativní. Život …
Lukáš Masaryk
Toto bude pro ostatní nepřipravené vlažné křestany kteří ještě nepřijaly vakcínu srovnejme se v Pánu připravme se na poslední boj ..proroctví se …More
Toto bude pro ostatní nepřipravené vlažné křestany kteří ještě nepřijaly vakcínu srovnejme se v Pánu připravme se na poslední boj ..proroctví se naplnuje řeka Eufrat je téměř vyschlá
Deponativ.info shares this
Znamení / cejch šelmy, přijetí jejího jména, infiltrace skrze zdravotnictví (nové "testování") Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal …More
Znamení / cejch šelmy, přijetí jejího jména, infiltrace skrze zdravotnictví (nové "testování")
Navěky ti budu vzdávat chválu, protože JSI jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.
Žalm 52,11
ČÍST CELÉ + KONEČNÉ VAROVÁNÍ:
- Církví Boha živého
Proto buďme i ze své strany více iniciativní. Život má nějakou hodnotu a svou vlastní vlažností ho ubíjíme neuvěřitelným způsobem. Pojďte! Budeme si říkat vyvolení, budeme si říkat, ti silně věřící, budeme se plácat se stejně lhostejnými, jako jsme my po zádech a budeme si pravidelně přidávat na sociální sítě veršíky. To je náš život... to je on? Není to lhostejnost, nebo pohodlí???...
7 more comments
Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu...
deponativ.info

Církví Boha živého

Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí …
Deponativ.info shares this
Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu...
Sociální síť - Deponativ.info je nově zpřístupněna veřejnosti a otevřena se všemi novými funkcemi bez omezení. REGISTRACE: Svobodná Česko-slovenská sociální síť, nejen pro věřící První sociální …More
Sociální síť - Deponativ.info je nově zpřístupněna veřejnosti a otevřena se všemi novými funkcemi bez omezení.
REGISTRACE:
Svobodná Česko-slovenská sociální síť, nejen pro věřící
První sociální CZ/SK síť bez omezení, cenzury a nesoukromí.
deponativ.info

Svobodná Česko-slovenská sociální síť, nejen pro věřící

...
Deponativ.info shares this
Sociální síť - Deponativ.info je nově zpřístupněna veřejnosti a otevřena se všemi novými funkcemi bez omezení. REGISTRACE: Svobodná Česko-slovenská …More
Sociální síť - Deponativ.info je nově zpřístupněna veřejnosti a otevřena se všemi novými funkcemi bez omezení.
REGISTRACE:
Svobodná Česko-slovenská sociální síť, nejen pro věřící
První sociální CZ/SK síť bez omezení, cenzury a nesoukromí.
Bible – Nový zákon (audio)
deponativ.info

Bible – Nový zákon (audio)

Skip to content nz01_matous Audio přehrávač Sledovat na: Signal | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS © 2022 Deponativ.info | Nezávislý informační deník s výběrem …
Deponativ.info shares this
Bible – Nový zákon (audio)

Kdo odmítá Krista, vítá papeže, i kdyby byl právoplatný

Proč stále toužíte po skutečném papeži? Kristus je jediná cesta, pravda a život, ale vy stále toužíte po papeži, tom právoplatně zvoleném. Kristus nemá papeže, i vy máte Krista, ale odmítáte ho!
Církví Boha živého
Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje ABADDON a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce. Zjevení Janovo 9:11More
Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje ABADDON a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.
Zjevení Janovo 9:11
Církví Boha živého
Samson1 takže Krista nemají ti, kdo následují Písmo svaté, Desatero, pokání a skutečnou duchovní víru (duch není hmota, ani nic uchopitelného), …More
Samson1 takže Krista nemají ti, kdo následují Písmo svaté, Desatero, pokání a skutečnou duchovní víru (duch není hmota, ani nic uchopitelného), ale ti, kdo následují uživatele Samson1! Ne. o raději ať stále skuteční věřící následují Krista - jediná a nenahraditelná duchovní cesta, pravda a život. Amen.
35 more comments

Falešní věřící, co raději vše zadupou, než aby vyzvedli k Boží slávě a též byly vyzvednuti

Sk 28,27 Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.‘More
Sk 28,27 Neboť srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.‘
Církví Boha živého
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Galatským …More
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
Galatským 5:22-23
5 more comments
Církví Boha živého
61K

Je čas rozumnosti a odblokovávání si všech nebo jen a pouze opět nový rok?

Buďme "hloupí lidé" a raději si "hloupě a naivně" všechny odblokujme :) Šťastný nový rok s vícero přímluvami k Duchu svatému, aby spočinul na všech a usvědčil mnohé pro jejich vlastní dobro a …More
Buďme "hloupí lidé" a raději si "hloupě a naivně" všechny odblokujme :)
Šťastný nový rok s vícero přímluvami k Duchu svatému, aby spočinul na všech a usvědčil mnohé pro jejich vlastní dobro a nápravu, a započal konat pouze to nejlepší z nás a v nás, díky Němu. Amen.
Ján Slovák
Už viacerí ludia, ktorí prišli ako noví na GTV sa dušovali ako by oni lepšie moderovali a že netreba mazať či blokovať, lenže to len zo začiatku, …More
Už viacerí ludia, ktorí prišli ako noví na GTV sa dušovali ako by oni lepšie moderovali a že netreba mazať či blokovať, lenže to len zo začiatku, pokial nemali vela prace so zaujmami o diskusiu. Neskôr, ked sa do nich obuli trolovia a sektari, tak zistili, že moderovať je o zodpovednosti.
Prajem Ti do nového roka vela uprimnosti a zodpovednosti 😇
5 more comments
Církví Boha živého
1718

Proto protlačuje nesvatý neotec (papež) žehnat hříchu a homosexuálům..

1. Korintským 6:9 "Nebo nevíte, že hříšníci nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži, kteří souloží s muži."
Církví Boha živého
25401

Jediná katolická pravda - KATOLICKÁ "Bible", jediné KATOLICKÉ SVĚTLO "Marie"

Katolická církev nyní pracuje na likvidaci 3. a 4. verše v Bibli a později kompletním nahrazením Desatera, včetně Spasitele Ježíše s nahrazením za "přesvatě klečící Spasitelky Marie pod křížem". …More
Katolická církev nyní pracuje na likvidaci 3. a 4. verše v Bibli a později kompletním nahrazením Desatera, včetně Spasitele Ježíše s nahrazením za "přesvatě klečící Spasitelky Marie pod křížem".
Jaký názor mají skuteční věřící? Nejsou vlažní, ale mlčí? Nejsou vlažní, ale nic nekritizují??
Je neuvěřitelné, jak někteří lidé hodnotí "jedinou správnou cestu" - mnoho pohanů jde právě tímto myšlenkovým pochodem a nemyslete si, že toto budou zářící hvězdy v něčem, co bude Boží království, pokud se neobrátí!!
apredsasatoci
Cirkev je stľp a opora! Somár je kto odmieta 2000 ročnú skúsenosť svätych!More
Cirkev je stľp a opora! Somár je kto odmieta 2000 ročnú skúsenosť svätych!
Církví Boha živého
jaro214 co je podle tebe blud?
23 more comments
Církví Boha živého
666

Katolické ANTIdesatero ověnčeno obludnými modlami

Nevěstka v Bibli je podobenství a není tím myšlena žádná jiná smilnice/nevěstKa, než katolická církev plná lží, protiřečení, dvojsmyslů, bludů a naprosto morbidního modlářství - jediné světlo …More
Nevěstka v Bibli je podobenství a není tím myšlena žádná jiná smilnice/nevěstKa, než katolická církev plná lží, protiřečení, dvojsmyslů, bludů a naprosto morbidního modlářství - jediné světlo je pouze nenahraditelný Pán Ježíš Kristus, ten jediný Vykupitel, prostředník, přímluvce i utěšitel. Katolická modla vše převrátila a přikázala, aby pohané stavěli "pravdu" na lži - čekejte naprosto neuvěřitelný výbuch lží ve smyslu nahrazení Světla Marií a obludné močení na 3. a 4. přikázání v Exodus 20 - Desatero. Amen, amen.
Pokud o tomto nebudete varovat a usvědčovat tyto toxické a morbidní katolické lži, jak moc nejste lhostejní, nebo jste? Poznáte to vůbec?
Církví Boha živého
423

Nabízí Vatikánsko-mariánská modla světlo, které nabízí pouze nenahraditelný Pán JEŽÍŠ KRISTUS??

Dejte si pozor na Satanovo Vatikánsko-mariánské sekty - je POUZE JEDINÉ SVĚTLO, to je JEŽÍŠ KRISTUS. Vatikán vám bude drtit naprosto ohavným způsobem - přímé močení na 3. a 4. verš v Exodus 20 (…More
Dejte si pozor na Satanovo Vatikánsko-mariánské sekty - je POUZE JEDINÉ SVĚTLO, to je JEŽÍŠ KRISTUS. Vatikán vám bude drtit naprosto ohavným způsobem - přímé močení na 3. a 4. verš v Exodus 20 (Desatero). Marie je Satanova nejúčinnější zbraň, jak nahradit skutečné a nezaměnitelné Světlo Boží, které není žádné jiné a v nikom jiném, než v Ježíši Kristu.
POZOR NA NEJAGRESIVNĚJŠÍ MODLÁŘSKÉ SEKTY!
FB.com/svetlomariino

Katolíci opusťte jejich Babylon!

Jr 50,34 Jejich Vykupitel je ale silný – má jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek.More
Jr 50,34 Jejich Vykupitel je ale silný – má jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek.
Církví Boha živého
Modlete se za ty v Babylonu, za modláře, pro to, aby se obrátili zpět pouze k tomu jedinému a nenahraditelnému Spasiteli, přímluvci a prostředníku …More
Modlete se za ty v Babylonu, za modláře, pro to, aby se obrátili zpět pouze k tomu jedinému a nenahraditelnému Spasiteli, přímluvci a prostředníku (podle Písma Božího svatého) mezi lidmi a Bohem - jméno jeho je jen a pouze Pán Ježíš Kristus - Vykupitel, Syn Boží!
Církví Boha živého
1588

ŽE NEPLIVETE NA PRAVDU? PROČ POTOM DOKAZUJETE OČIVIDNÝ OPAK??

Být vámi řeším znamení na ruku, či na čelo. Je ve vás tolik "pravdy", že kdyby vám znamení někdo odhalil, vy by jste tutopravdu poplivali. Že ne? Co říkáte na tohle?! (+VIDEO) Biblické znamení …More
Být vámi řeším znamení na ruku, či na čelo. Je ve vás tolik "pravdy", že kdyby vám znamení někdo odhalil, vy by jste tutopravdu poplivali. Že ne? Co říkáte na tohle?! (+VIDEO)
Biblické znamení šelmy je biologické – kvantové digitální ID, které bude náhradou za vakcíny. Lhostejnost s arogantní povýšeností snadno svedených pro přijmutí kvantové mikrojehličkové metody (microneedle)!
Deponativ.info shares this

Katolická nevěstka nabízí vždy falešnou pravdu a tedy falešnou spásu

Katolicismus udržuje při životě první satanovu lež tím, že prohlašuje „jistě nezemřeš“, pokud zhřešíš proti Bohu, neboť všechno jistí bájný očistec, kde se každý očistí až do zlata. Katolicismus …More
Katolicismus udržuje při životě první satanovu lež tím, že prohlašuje „jistě nezemřeš“, pokud zhřešíš proti Bohu, neboť všechno jistí bájný očistec, kde se každý očistí až do zlata. Katolicismus učí, že lidé nezemřou, když se dopouštějí hříchů a prohřešků, neboť je čeká pouze dočasný trest.