Ján Gregorovič
Ján Gregorovič

😲😱 SHOCKING MINISTER'S ORDER!!! TODAY IN CANADA - TOMORROW HERE???

reakcia na Zuz S.
chcel by som Vám každopádne poďakovať za Váš komentár..........v pokore sa stiahnem, a nebudem sa s Vami hádať, čo však neznamená, že s Vami súhlasím, skôr naopak, s drvivou väčšinou Vaších faktov či argumentov nesúhlasím.......ak by som reagoval na Váš komentár rovnako, ako Vy na môj, v čom by som sa líšil od Vás ??? Nepotrebujem si tu masírovať svoje ego, ani sa pretláčať …More
reakcia na Zuz S.
chcel by som Vám každopádne poďakovať za Váš komentár..........v pokore sa stiahnem, a nebudem sa s Vami hádať, čo však neznamená, že s Vami súhlasím, skôr naopak, s drvivou väčšinou Vaších faktov či argumentov nesúhlasím.......ak by som reagoval na Váš komentár rovnako, ako Vy na môj, v čom by som sa líšil od Vás ??? Nepotrebujem si tu masírovať svoje ego, ani sa pretláčať argumentmi, kto z nás je lepší a kto horší, kto má aké múdre deti a kto také nemá, ani z tejto kresťanskej stránky robiť druhý Facebook - kde sú hádky, nadávky, ohovárania a osočovania každo-sekundovou záležitosťou. Sú to žabomyšie vojny, ktoré nikdy, nikomu, nič dobrého neprinesú. Váš komentár si vážim, pretože je v ňom obsiahnutý Váš názor aj postoj k danej problematike. Každý človek, je Božie dieťa, je unikátny, jediný aj so svojími názormi a postojmi. Boh ho stvoril a miluje ho. A kto som ja, aby som Vami pohrdal, alebo odsudzoval Váš názor ??? Prajem Vám aj Vašej rodinke všetko dobré. S pozdravom Ján
Ján Gregorovič

😲😱 SHOCKING MINISTER'S ORDER!!! TODAY IN CANADA - TOMORROW HERE???

Chcel by som reagovať na Zuz S
Presne takýmto spôsobom, ako nám to tu ponúkate,sa za cca 20 - 30 rokov v našej krajine udialo to, že si my Slováci, nevážime náš slovenský jazyk, v školách sa deti učia 6-7 hodín týždenne anglický jazyk zatiaľ čo slovenčinu 4-5 hodín, používajú sa čoraz viac anglické výrazy, napr. teamleader,atď...., A keď si pozriete niektoré komentáre na soc.sieťach,tak je to …More
Chcel by som reagovať na Zuz S
Presne takýmto spôsobom, ako nám to tu ponúkate,sa za cca 20 - 30 rokov v našej krajine udialo to, že si my Slováci, nevážime náš slovenský jazyk, v školách sa deti učia 6-7 hodín týždenne anglický jazyk zatiaľ čo slovenčinu 4-5 hodín, používajú sa čoraz viac anglické výrazy, napr. teamleader,atď...., A keď si pozriete niektoré komentáre na soc.sieťach,tak je to hotová katastrofa.......Určite budem zastávať názor, aby sa tu žiadné anglické názvy nepoužívali, žiadne anglické videá nepridávajú - a keď už,tak aspoň s prekladom alebo s titulkami.....
Ján Gregorovič

Ide sa Dozadu? Starí Františkáni Pohŕdajú Mladími Veriacimi Kňazmi

Dyk, váž každé slovo, ktoré povieš alebo napíšeš.........raz budeš súdený za každé jedno slovíčko,ktoré si vyslovil proti Bohu a proti Božím veciam......
Ján Gregorovič

to jsou žvásty modernisty, vážená paní @apredsasatoci

Škoda len, že tieto kázne osobne ,,poprel",keď povedal,že on to tak nemyslel........že ľudia to nepochopili správne.........v tejto farnosti už ľudia nahlas rozprávajú, že bol na koberčeku u svojho biskupa - ( jeho farnosť patrí do Košickej arcidiecézy....... )
Ján Gregorovič

Video: Kňaz Ľ. Volko na sviečkovom pochode 15. 11. 2020: Sú naši pastieri dobrými pastiermi? Ja …

Toto je obdivuhodné svedectvo !!!!!!!
Milí slovenský kňazi a biskupi - vzor už máte........dal vám ho tento kňaz o.Ľuboš Volko - koľký z vás ho budú nasledovať a zvolia si tú ,, úzku " cestu, ktorá vedie do neba ???? Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,…
More
Toto je obdivuhodné svedectvo !!!!!!!
Milí slovenský kňazi a biskupi - vzor už máte........dal vám ho tento kňaz o.Ľuboš Volko - koľký z vás ho budú nasledovať a zvolia si tú ,, úzku " cestu, ktorá vedie do neba ???? Alebo strčíte hlavy do piesku a budete sa vyhovárať, že ste nič nevideli a nič nepočuli,len v záujme zachovania si svojích ,,štandardov " ( mesačný plat, ubytovanie zadarmo na fare,intencie a ďalšie ,, benefity ".....) len, aby ste nevytrčali z davu ???? Pamätajte na slová : úzka cesta vedie do neba a široká do pekla..........Prosím Vás pokorne, slušne a s patričnou úctou či dôstojnosťou : Zobuďte sa !!! doba milostí je na konci, a nastáva čas skúšok .......prečo máte tak zaslepené oči ???? Ak sa postavíte na stranu KRISTA, a za KRISTA, čohože sa máte báť....veď : Ak je BOH za nás, kto je proti nám ???? Ak sa budete postupne vy - kňazi, pridávať a nasledovať vzor tohoto kňaza, či vari každý biskup všetkých svojich kňazov prepustí zo služby ??? Kto mu potom bude slúžiť v jednotlivých farnostiach ???? Nedajte sa odradiť - biskup zmení svoje stanovisko,a nebude Vás nijako sankcionovať či trestať za Vaše počínanie. Či už vari ani trošičku, v kútiku svojej duše, necítite , nespoznávate a nepočujete hlas samotného Pána JEŽIŠA, ako Vás volá, pretože Vás potrebuje ???? Peto Vás ešte raz PROSíM a VYZýVAM, postavte sa aj Vy, na stranu tohoto kňaza,nasledujte jeho príklad a nebojte sa ..........BOH sa o Vás postará........Je to skúška Vašej viery a oddanosti KRISTOVI..... ( pripomínam KRISTOVI a nie biskupovi ....)Zachovajte sa ako ozajstný kresťania - katolíci, a nezatvárajte kostoly pred veriacimi, neuplatňujte akési pochybné kvoty či limity na množstvo veriacich v kostole, neodstraňujte svätenú vodu z kostolov, nepodávajte sv.prijimanie veriacim na ruku, ale s láskou a úctou k samotnej EUCHARISTII - jedine do úst......a pri sv.omši, keď spomínate pápeža a zjednocujete sa s ním v modlitbe po premenení, nespomínajte meno Františka - iba stručne a jednoducho - ,, v jednote s naším pápežom ".............( bez mena )........Tieto všetky tzv. opatrenia,ktoré nám svetské mocnosti prikazujú a nútia, majú iba jediný cieľ - odstrániť, rozbiť, alebo zničiť našu vieru v Krista, a pripraviť tak cestu novému,jednotnému,svetovému, náboženstvu.......Vari sme sa ešte my, ako celé ľudské pokolenie, Pána Boha málo naurážali, a chceme pokúšať, či až sa vlastne rúhať a vysmievať Bohu aj naďalej ???? Ešte nestačilo ??? OK, ale zvolávame na seba prísny, spravodlivý a strašný trest Boží......Miesto toho, aby sme konali pokánie , tak skúšame Božiu trpezlivosť......Chcem Vás preto uistiť a ubezpečiť, že veriaci sa za Vás vrúcne modlia,ale teraz je potrebný krok z Vašej strany. Vzdajte sa všetkých svetských vymožeností, pôžitkov, naviazaností a prepojenia na tento svet, a oddajte sa jednotlivo do Božej vôle. Boh sa o Vás postará ..... Nebojte sa......
Ján Gregorovič

Arcibiskup Ján Babjak sa vyhráža svojim kňazom. Ak sa nedajú otestovať, nedostanú výplatu | Prehľad…

Nuž ja, ak môžem k tejto téme niečo povedať, tak napadlo ma toto: evanjelium Sv.Matúša, kapitola 23

Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani …
More
Nuž ja, ak môžem k tejto téme niečo povedať, tak napadlo ma toto: evanjelium Sv.Matúša, kapitola 23

Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. ( Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: "Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže." Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: "Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže." Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!" Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: "Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov." A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste! Hľa, váš dom vám ostáva pustý. Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: "Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."
Ján Gregorovič

Zavádza KBS totalitné praktiky v Božích chrámoch? Sväté omše len pre 6 „negatívnych“ veriacich! Ak …

dyk, ja Vám posielam na oplátku :
youtube.com/watch?v=c2XndKjBUI4

je to posolstvo z La Salette - ináč veľmi pekne spracované........
Ján Gregorovič

Zavádza KBS totalitné praktiky v Božích chrámoch? Sväté omše len pre 6 „negatívnych“ veriacich! Ak …

a ešte doplním aby som teda písal k veci : od začiatku neustúpiť, ale trvať na sv.omšiach bez obedzenia - a všetci biskupi jednotne ( vrátane Grekokatolíkov ) - tak mi ukážte, že by ich všetkých Matovič pozatváral,veď to je v pohode niekoľko tisíc ľudí.......toto keby videli veriaci ľudia, tak Vám garantujem,že už by bolo po vláde I.Matoviča.......ale to by sme museli mať medzi biskupmi …More
a ešte doplním aby som teda písal k veci : od začiatku neustúpiť, ale trvať na sv.omšiach bez obedzenia - a všetci biskupi jednotne ( vrátane Grekokatolíkov ) - tak mi ukážte, že by ich všetkých Matovič pozatváral,veď to je v pohode niekoľko tisíc ľudí.......toto keby videli veriaci ľudia, tak Vám garantujem,že už by bolo po vláde I.Matoviča.......ale to by sme museli mať medzi biskupmi osobnosti rangu kardinála Duku, arcibiskupa Vigana,alebo kazašského biskupa Schneidera........Ja mám však na Vás otázku : prečo biskupi nariaďujú kňazom rozdávať sv.prijímanie veriacim LEN do ruky ?????? Lebo evidentne to,čo je uvedené na stránke KBS, neplatí.........mám s tým aj ja osobne svoju vlastnú skúsenosť........Keby to bolo tak, že kto chce, môže prijať na jazyk a kto chce môže prijať na ruku, tak beriem - je to na osobnom zvážení každého človeka, ale takto, je to zase len nútené ( a mne to v skutku celkom pripomína celoslovenskú ,, úspešnú akciu " Matoviča - dobrovoľné testovanie ) ........A neobstojí ani fakt, že Pán Ježiš rozdával tiež apoštolom pri poslednej večery svoje telo ( premenený chlieb ) do rúk, pretože sú nato dôkazy,že ho rozdával priamo do úst......( mimochodom to priznal sám diabol pri exorcizmoch, keď bol donútený hovoriť pravdu )........., a neobstojí u mňa ani fakt, že jazykom sa prenáša najviac baktérii,pretože zase to môžem aj dokázať,že v Rakúsku ( myslím že v Rakúsku, ale nie som si celkom istí )sa robila rozsiahla štúdia, kde vedci skúmali, akou formou sa prenášajú bacily najviac, a čudujte sa, jazyk bol na tom oveľa lepšie ako ruky- záver bol, že rukami sa prenášajú bacily v oveľa väčšom možstve ako jazykom...........takže teraz čakám ja na Vašu odpoveď...........tak do toho........
Ján Gregorovič

Zavádza KBS totalitné praktiky v Božích chrámoch? Sväté omše len pre 6 „negatívnych“ veriacich! Ak …

dyk, ja budem prvý, ktorý Vám odpovie na Vašu otázku,čo by mali otcovia biskupi robiť...... : tak za 1.) povedať Matovičovi,pri ich spoločných stretnutiach, že v zmluve, ktorú má podpísané Slovensko so Sv. stolicou,je dohodnuté a deklarované, že do Cirkevných záležitostí nemá právo hovoriť a už tobôž nie niečo nariaďovať svetská moc -t.j. predseda vlády, prezident republiky, predseda parlamentu, …More
dyk, ja budem prvý, ktorý Vám odpovie na Vašu otázku,čo by mali otcovia biskupi robiť...... : tak za 1.) povedať Matovičovi,pri ich spoločných stretnutiach, že v zmluve, ktorú má podpísané Slovensko so Sv. stolicou,je dohodnuté a deklarované, že do Cirkevných záležitostí nemá právo hovoriť a už tobôž nie niečo nariaďovať svetská moc -t.j. predseda vlády, prezident republiky, predseda parlamentu, atď..... za 2.) istotne poznáte Fatimu, aj celý jej príbeh, a určite Vám nieje cudzie ani slovné spojenie POKáNIE...........POKáNIE............POKáNIE.............to je to, čo by mali naši otcovia biskupi robiť........V Čechách sa konajú za účasti kardinála Duku, rôzne sprievody k sochám P.Márie - a na Slovensku ???? ja som z Košickej diecézy...... ale nepamätám si, aby bolo v Košickej diecéze organizované čo i len jediné stretnutie, sprievod či pochod, k stlpu Panny Márie - ktorý je hneď pri kostole Najsv. Trojice na Hlavnej ulici ........................je potrebné činiť a vyzývať aj ľudí ( veriacich ) na POKáNIE......... za 3.) chcel by som sa Vás opýtať, prečo tí naši otcovia biskupi,rok a pol či dva roky spätne,Slovensko NEZASVäTILI, ale len ZVERILI, pod ochranu Panny Márie ( česť výnimkám - niektorý biskupi svoje diecézy zasvätili a niektorý iba zverili ).......nedivme sa preto,čo sa tu dnes na Slovensku deje..........a za 4.) keď môže byť v autobuse v pohode aj 35 ľudí, a nieje s tým problém, tak prečo v kostoloch, kde mimochodom len pripomeniem,že častokrát ide o priestor niekoľko desaťkrát násobne väčší ako v autobusoch, a tu je dovolené slúžiť sv.ošu len 6 ľuďom,vrátane kňaza.......( dokonca bolo doteraz platné obdobie,kedy sa vôbec nemohli slúžiť sv.omše ),tento fakt,už mali dávno ,, otrepať " Matovičovi o hlavu ( a to nehovorím o nákupných centrách......) Prosím, odpusťte mi, ale príde mi konanie biskupov Slovenska v súvislosti s momentálnou situáciou na Slovensku,ako málo dôrazné,bojazlivé,ustráchané..............v minulosti, pri podobných situáciach sa kostoly nezatvárali, práve naopak, ľudia sa v kostoloch stretávali a modlili sa, odprosovali, konali rôzne pobožnosti či adorácie - a podotýkam, všetko sa konalo s úctou...... AJ SV. PRIJíMANIE,............ z kostolov sa neodstaňovali sväteničky ako je tomu dnes - ja by som sa Vás len chcel opýtať ......akú vieru má človek, keď sa bojí, že sa on alebo aj niekto iný, môže nakaziť sv. vodou alebo sv.prijímaním ????? Tu mi prichádzajú na um slová P.Ježiša : keby ste mali vieru, ako je horčičné zrnko, a povedali by ste tomuto stromu vytrhni sa aj s koreňom a hoď sa do mora, stane sa.......
Ján Gregorovič

Video: Kňaz odmietol v prázdnom kostole podať po sviatosti zmierenia Eucharistiu do úst o.i. aj zo …

A ešte na potvrdenie Vám odporúčam - prečítajte si prosím, Knihu proroka Ezechiela, kap.34, verš 1 - 11 ............
Ján Gregorovič

Video: Kňaz odmietol v prázdnom kostole podať po sviatosti zmierenia Eucharistiu do úst o.i. aj zo …

dyk, ja by som sa Vás chcel opýtať ??? je tu Pán Ježiš Kristus pre kňazov a biskupov, alebo biskupy a kňazi pre Ježiša ???? Chcete mi snáď tvrdiť, že pri osobnom súde tých kňazov, sám Najvyšší Sudca ich pochváli, že nebojovali za neho, že dovolili a súhlasili so znesvecovaním Eucharistie formou Sv. prijímania veriacim na ruku - za cenu toho, aby boli poslušný voči svojmu biskupovi, resp.voči …More
dyk, ja by som sa Vás chcel opýtať ??? je tu Pán Ježiš Kristus pre kňazov a biskupov, alebo biskupy a kňazi pre Ježiša ???? Chcete mi snáď tvrdiť, že pri osobnom súde tých kňazov, sám Najvyšší Sudca ich pochváli, že nebojovali za neho, že dovolili a súhlasili so znesvecovaním Eucharistie formou Sv. prijímania veriacim na ruku - za cenu toho, aby boli poslušný voči svojmu biskupovi, resp.voči svojmu nadriadenému ????? Čo je viac ??? Poslušnosť biskupovi alebo poslušnosť Pánu Bohu ............