Kamil Horal
Kamil Horal
1418

M O D E R N Á ...Ž E N A ...A ...JEJ...LÁSKY...

MODERNÁ ŽENA a jej lásky MODERNÁ ŽENA a jej lásky Nedávno som náhodne stretol jednu dávnu spolužiačku,ktorá sa kedysi vydala do Anglicka.... Ahoooj...si to Ty Chantal? Extravagatná žena v ohromnom …More
MODERNÁ ŽENA a jej lásky
MODERNÁ ŽENA a jej lásky
Nedávno som náhodne stretol jednu dávnu spolužiačku,ktorá sa kedysi vydala do Anglicka....
Ahoooj...si to Ty Chantal? Extravagatná žena v ohromnom klobúku sa pristavila...OOO Džefry...ako si ma spoznal? som taká neprehliadnuteľná? No to teda si...Veru,už sme sa dlhšie nevideli...A ako sa máš Chantal...Óóó Džefry...skvelé...mala som nádhernú oslavu, 50 hostí,super hudbu.družičky,jedla a pitia do zbláznenia...bolo to v jednom viachviezdičkovom hoteli...nejdem pod úroveň...chápeš...A Chantal to si mala už tú svadbu?ˇÓooo nieeee....rozvod predsa...bolo to také dojemné....Svadby som mala 3 a 2 rozvody a teraz tretí rozvod...boli tam ako hostia aj moji bývalí ex,boli dojatí...predstavila som im môjho štvrtého ....chceme sa zobrať,mala som černocha,američana a žida...tento je rodený Angličan...vybavovala som aj krásny rozvod v kostole...tam je to také nadnesené,dojemné a príchuťou dávnovekosti v jednej katedrále...a predstav si,že tam nejaký …More
Janko333
Chceš byť moderná žena, budeš mať moderné peklo. Svätý Pio povedal, pekných (moderných) žien sa v pekle len tak hemží
Kamil Horal
356

Svätá L E O K Á D I A ...panna a mučenica-sviatok 9.december

Sv. Leokádia vyobrazuje sa ako útla panna s rozpustenými vlasmi a s vencom na hlave; v pravej ruke drží palmovú ratolesť, v ľavej putá. Sv. Leokádia, panna a mučenica-sviatok 9.december,veľká …More
Sv. Leokádia vyobrazuje sa ako útla panna s rozpustenými vlasmi a s vencom na hlave; v pravej ruke drží palmovú ratolesť, v ľavej putá.
Sv. Leokádia, panna a mučenica-sviatok 9.december,veľká španielska svätica a mučenica z konca obdobia prenasledovania kresťanov z mesta Toleda...
Sme v roku 305...už 2 roky zúri kruté prenasledovanie rímskeho cisára Diokleciána po celej ríši..kresťanská krv tečie potokami,vraždí sa ako na bežiacom páse,nestačia pochovávať telá mučeníkov,hádžu ich do spoločných hrobov za mesto...alebo ako strava pre šelmy...druhy mučení sú hrôzostrašné a je ohromujúce, aké človek dokáže vymyslieť vo svojej zlobe...
Kto môže uteká,ukrýva sa...kresťania sú pohanmi udávaní..ale tiež aj nenávistnými židmi,žijúcimi po celej ríši...V provincii Hispánia v slávnom a bohatom meste Tolede žije vznešená mladá panna Leokádia,zbožná kresťanka,na ktorú číha hrozná smrť...Prefekt Toleda krutý pohan Dacián sa už na úbohú pannu chystá...blížia sa hrozné telesné muky a z temnôt sa vynárajú …More
Kamil Horal
333

Svätý P E T E R ... F O U R I E R,kňaz

Pierre Fourier bol francúzsky kňaz, ktorý bol roku 1897 svätorečený. Stal sa jedným zo zakladateľov rádu kanoničiek sv. Augustína, ktorý vznikol v roku 1597 v Mattaincourte vo Francúzsku. Bol …More
Pierre Fourier bol francúzsky kňaz, ktorý bol roku 1897 svätorečený. Stal sa jedným zo zakladateľov rádu kanoničiek sv. Augustína, ktorý vznikol v roku 1597 v Mattaincourte vo Francúzsku. Bol scholastickým teológom, ktorý poznal Summu Theologiae naspamäť.
Dátum a miesto narodenia: 30. novembra 1565, Mirecourt, Francúzsko
Dátum úmrtia: 9. decembra 1640, Gray, Francúzsko
Založené organizácie: Canonesses of Saint-Augustin of the Notre-Dame Congregation, VIAC
Vzdelanie: Nancy-Université
sviatok : 9. december
Pierre Fourier ( 30. novembra 15659. decembra 1640 ) bol francúzsky kňaz, ktorý bol roku 1897 svätorečený . Stal sa jedným zo zakladateľov rádu kanoničiek sv. Augustína , ktorý vznikol v roku 1597 v Mattaincourte vo Francúzsku. Bol scholastickým teológom , ktorý poznal Summu Theologiae naspamäť.
Svätý Peter Fourier - zakladateľ-reformátor (1565-1640) Zažiaril na oblohe Cirkvi po Tridentskom koncile v období dejinných premien a veľkých reformných snáh vo všetkých náboženských …More
Kamil Horal shares from Kamil Horal
1K
Je viac článkov o sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,čo je pekné a dobré a značí aj význam Panny Márie pre nás dôležitý ...Je odvodený od sviatku Narodenia Panny Márie -8.septembra...a ten …More
Je viac článkov o sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,čo je pekné a dobré a značí aj význam Panny Márie pre nás dôležitý ...Je odvodený od sviatku Narodenia Panny Márie -8.septembra...a ten významný deň bol zjavený samotným nebom a anjelom zbožnému pútnikovi...lebo v posvätnú noc z 7. na 8.septembra sa diali zvláštne udalosti a ozýval sa ľúbezný spev anjelov...A spätne odčítaním 9. mesiacov je dátum 8.decembra...

N E P O Š K V R N E N É....P O Č A T I E...P A N N Y....M Á R I E -sviatok 8.december

8. decembra. Slávnosť nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie. Panna Mária sa narodila v skutočnosti okolo r. 20 pred naším letopočtom /zahrňuje sa i chybný výpočet začiatku letopočtu mníchom …More
8. decembra.
Slávnosť nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie.
Panna Mária sa narodila v skutočnosti okolo r. 20 pred naším letopočtom /zahrňuje sa i chybný výpočet začiatku letopočtu mníchom Dionýzom Malým r.532 o cca 4-6 rokov skôr/.Panna Mária porodila Spasiteľa mladá 16-17 ročná...v r.6 pr. naším letopočtom / dátum reálny s chybou Dionýza...teda v skutočnosti r.2023 je rok 2029/...dožila sa cca 63-70 ... rokov,čo bol vysoký vek na tú dobu a usnula cca r. 53 až 60 nášho letopočtu...Po slobode kresťanom r.313 začali kresťanskí pútnici putovať po sv.Zemi a miestach,kde žil Spasiteľ...V mieste,kde kedysi býval domček Anny a Joachima sa v noci zo 7..na 8.septembra ozýval divný,tajomný nebeský spev anjelov,čo počuli aj pútníci...ale nevedeli čo to značí...Príroda a zvieratá sa na večer 7.septembra v tých končinách stávali krotké a v prírode sa niesla zvláštná,ľúbezná vôňa...Jeden zbožný pútnik si všimol divné udalosti na večer 7.septembra...a bdel a modlil sa v noci na tých miestach...…More
Kamil Horal
492

R O D I N A ...N E P O Š K V R N E N E J -sviatok 8.december

Rodina Nepoškvrnenej Spolu so sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie má aj svoj sviatok -Rodina Nepošvrnenej....8.december Rehoľná sestrička Bernadeta,ako sama telesne postihnutá,odkázaná na …More
Rodina Nepoškvrnenej
Spolu so sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie má aj svoj sviatok -Rodina Nepošvrnenej....8.december
Rehoľná sestrička Bernadeta,ako sama telesne postihnutá,odkázaná na svoj ťažký údel života na vozíčku naplnila svoj život a duchovné poslanie službou ostatným telesne postihnutým,aby i oni mohli byť účastní na duchovnom živote v cirkvi a mohli zažiť aj neopísateľnú atmosféru duchovných pútí do Lurd,a tak obohatiť svoj duchovný život...Vytvorila veľké duchovné spoločenstvo chorých a postihnutých,ktoré presiahlo hranice Slovenska...
Je ohromujúce aké veľké duchovné dielo vytvorila táto skromná sestrička,ktorá by inak prežila svoj život nna vozíčku zabudnutá v nejakom ústave...ale takto postupne spolupracovala s božím hlasom a volaním a vytvorila s pomocou božou veľkolepé duchovné dielo,presahujúce malé Slovensko...Hoci už pred 8 rokmi odišla do nebeskej vlasti a odtiaľ pomáha a prosí za toto duchovné dielo...
Rodina Nepoškvrnenej
Rodina Nepoškvrnenej vznikla na …More
Kamil Horal
11K

N E P O Š K V R N E N É....P O Č A T I E...P A N N Y....M Á R I E -sviatok 8.december

8. decembra. Slávnosť nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie. Panna Mária sa narodila v skutočnosti okolo r. 20 pred naším letopočtom /zahrňuje sa i chybný výpočet začiatku letopočtu mníchom …More
8. decembra.
Slávnosť nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie.
Panna Mária sa narodila v skutočnosti okolo r. 20 pred naším letopočtom /zahrňuje sa i chybný výpočet začiatku letopočtu mníchom Dionýzom Malým r.532 o cca 4-6 rokov skôr/.Panna Mária porodila Spasiteľa mladá 16-17 ročná...v r.6 pr. naším letopočtom / dátum reálny s chybou Dionýza...teda v skutočnosti r.2023 je rok 2029/...dožila sa cca 63-70 ... rokov,čo bol vysoký vek na tú dobu a usnula cca r. 53 až 60 nášho letopočtu...Po slobode kresťanom r.313 začali kresťanskí pútnici putovať po sv.Zemi a miestach,kde žil Spasiteľ...V mieste,kde kedysi býval domček Anny a Joachima sa v noci zo 7..na 8.septembra ozýval divný,tajomný nebeský spev anjelov,čo počuli aj pútníci...ale nevedeli čo to značí...Príroda a zvieratá sa na večer 7.septembra v tých končinách stávali krotké a v prírode sa niesla zvláštná,ľúbezná vôňa...Jeden zbožný pútnik si všimol divné udalosti na večer 7.septembra...a bdel a modlil sa v noci na tých miestach...…More
Kamil Horal shares this
Je viac článkov o sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,čo je pekné a dobré a značí aj význam Panny Márie pre nás dôležitý ...Je odvodený od …More
Je viac článkov o sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,čo je pekné a dobré a značí aj význam Panny Márie pre nás dôležitý ...Je odvodený od sviatku Narodenia Panny Márie -8.septembra...a ten významný deň bol zjavený samotným nebom a anjelom zbožnému pútnikovi...lebo v posvätnú noc z 7. na 8.septembra sa diali zvláštne udalosti a ozýval sa ľúbezný spev anjelov...A spätne odčítaním 9. mesiacov je dátum 8.decembra...
Kamil Horal
314

Svätý A M B R Ó Z -arcibiskup milánsky,učiteľ cirkvi,patrón včelárov -sviatok 7.december

Svätý Ambróz-arcibiskup Milána,patrón včelárov -sviatok 7.decembra Ambrósius patrí k vrcholným svätcom,učiteľom cirkvi z čias vznikajúcej cirkvi 4.storočia.Jeho otec mal vysoké politické postavenie …More
Svätý Ambróz-arcibiskup Milána,patrón včelárov -sviatok 7.decembra
Ambrósius patrí k vrcholným svätcom,učiteľom cirkvi z čias vznikajúcej cirkvi 4.storočia.Jeho otec mal vysoké politické postavenie,bol miestodržiteľom-guvernérom a zástupcom rímskeho cisára celej Západnej Európy...
Jeden zo štyroch veľkých latinských učiteľov a spisovateľov sv. cirkve je nesmrteľný arcibiskup Milánsky, sv. Ambróz. Tento zriedkavý muž Boží pochádzal zo staroslávneho a vznešeného rodu rimského, predkov svojich konzulov a vladárov, a od tretieho storočia stal sa kresťanským. Otec jeho Ambrósius Aurélius bol miestodržiteľom Gallie /Francúzska/, pod ktorého správu patrili i Britania, Španielsko a Mauritania v severnej Afrike.
Narodil sa roku 340 v Gallii (Francúzsku). Už jako dieťa objavoval veľké dary a milosti Božie a označoval slávne svoje povolanie.Slúžka ho nechala nna dvore sedieť na stoličke vonku. Keď raz ako útle dieťa zaspal na dvore domu na stoličke s otvorenými ústami, a naraz obletoval ho roj …More

Svätý M I K U L Á Š - biskup v Myre -sviatok 6.december

Niet známejšieho a populárnejšieho svätca v katolíckej cirkvi ako sv.Mikuláš-najväčší priateľ detí.Už od pradávna detí dostávali darčeky...aj v chudobných rodinách našli ráno vo vyčistených …More
Niet známejšieho a populárnejšieho svätca v katolíckej cirkvi ako sv.Mikuláš-najväčší priateľ detí.Už od pradávna detí dostávali darčeky...aj v chudobných rodinách našli ráno vo vyčistených topánkach aspoň kocky cukru zabaleného v pozlátke...aj to bol veľký dar...Mnohí starí sa radi vracajú spomienkami do dávneho,sladkého detstva ,do čara nostalgických, prekrásných spomienok,do časov,keď deti verili na zázraky a keď s napätím očakávali príchod svätého Mikuláša...do tých krásnych,tajomných čias,keď ešte detí verili,že sv. Mikuláš schádza z nočného neba,posiateho iskrivými hviezdami, na svojom štrngajúcom koči a roznáša deťom darčeky...S Mikulášom prišli aj sladkí krásni anjeli...ale pre zlé deti sa priplychtil aj rohatý čert...s uhlím a sadzami...
Reálny, svätý Mikuláš nikdy ani netušil akým populárnym,obľúbeným raz bude...niekedy až za 1700 rokov a čo bude znamenať pre všetky deti...
Skutočný Mikuláš od toho rozprávkového mal omnoho ťažší život...Narodil sa v meste Patara na juhu Turecka …More

Blahoslavený F I L I P ....R I N A L D I -salezián-sviatok 5.december

Filip Rinaldi Blahoslavený Sviatok: 5. december * 28. mája 1856, Lu, Taliansko † 2. júla 1931, Turín, Taliansko Krátky životopis Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „…More
Filip Rinaldi
Blahoslavený
Sviatok:
5. december
* 28. mája 1856, Lu, Taliansko
† 2. júla 1931, Turín, Taliansko
Krátky životopis
Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „Dobrovoľníčky dona Bosca“.
Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne. Na duchovné čítanie Rodičia Filipa Rinaldiho Krištof Rinaldi a Antónia Brezziová mali živú vieru. Každý večer si matka kľakala so svojimi deviatimi deťmi pred sochu Panny Márie a učila ich opakovať po sebe: „Pozdravujem ťa, Mária. Dávam ti svoje srdce a ty mi ho už nevracaj.“ Traja z týchto chlapcov sa stali kňazmi. Filip bol ôsmy z deviatich detí. Keď dovŕšil desať rokov, vstúpil do jeho života don Bosco. V susednej dedine Mirabello totiž tento turínsky kňaz otvoril malý seminár a otec tam zaviedol Filipa. So svojím učiteľom …More
Kamil Horal
493

Svätý S A B B A S /SÁVA/, opát a vyznavač -sviatok 5.december...v detstve kruto týraný zlou tetou...

5. decembra. Sv. Sabbas, opát a vyznavač /439 -5.december 532/ Dojemný,smutný príbeh malého,6 ročného chlapčeka,vlastne siroty,ktorého museli opustiť milujúci rodičia a dostal sa do opatery zlej ,…More
5. decembra.
Sv. Sabbas, opát a vyznavač /439 -5.december 532/
Dojemný,smutný príbeh malého,6 ročného chlapčeka,vlastne siroty,ktorého museli opustiť milujúci rodičia a dostal sa do opatery zlej ,krutej tety,ktorá ho neľudsky týrala,bila,mučila,nechala o hlade a vyháňala vo do zimy a chcela ho utýrať k smrti a zabiť,aby získala jeho dedičstvo...Ale milostivý Boh sa zmiloval nad úbohou sirotou a zachránil ho...A z týraného chlapčeka,utečenca,ktorý zažil ťažké a bolestné detstvo, vyrástol zbožný mních,opát,pustovník a významný svätec,ktorý viedol dokonca byzantských cisárov a zachránil mnoho ľudí od smrti,prenasledovania a útlaku...a tým malým bitým,týraným chlapčekom je svätý Sabbas...mních,opát,pustovník...a veľký svätec kresťanského Východu....Ešte raz sa stretol ako dospelý-urastený,krásny mladík-mních, so svojimi rodičmi,ktorí ho neprestali hľadať a pátrať...dávali mu bohatstvo,zabezpečený život...ale on všetko svetské bohatstvo odmietol a vybral si najväčší poklad nad všetkým,čo je …More
Kamil Horal
2767

Svätá B A R B O R A -panna a mučenica,sviatok 4.december

Sv.Barbora panna a mučenica,patrónka umierajúcich- sviatok 4. december Svätá Barbora patrí k najväčším sväticiam v cirkvi...Žila v prvokresťanských časoch prenasledovaní kresťanov za Rímskej ríše …More
Sv.Barbora panna a mučenica,patrónka umierajúcich- sviatok 4. december
Svätá Barbora patrí k najväčším sväticiam v cirkvi...Žila v prvokresťanských časoch prenasledovaní kresťanov za Rímskej ríše a patrí k najväčším sväticiam rannej cirkvi...Pochádzala z mesta Nikomédie, v dnešnom Turecku...Ako veľmi mladá sa oboznámila s kresťanstvom a stala sa tajnou kresťankou.Jej otec-zaslepený pohan Dioskuros sa dozvedel,že jeho jediná dcéra sa stala nenávidenou kresťankou.Mal s ňou iné plány a tie sa mu prekazili...vlastnú dcéru udal ako kresťanku a dal na mučenie...Nakoniec jej sám sťal hlavu...čo strestali samotné nebesia...lebo sa strhla silná búrka,blesky lietali a zasiahli do skrvaveného meča aj Dioskura a usmrtili ho...
Sv.Barbora je i patrónkou baníkov a bola veľmi uctievaná v banských oblastiach,kde mala zasvätených veľa kostolov,kaplniek a sôch...Mnoho baníkov sa k nej modlilo o ochranu,keď vchádzali fárať do zeme...
Je i patrónkou ochrany pred búrkou,bleskami a hromobitím...Naši predkovia …More
Kamil Horal
Kamil Horal
Popravil ju,sťal jej hlavu vlastný otec pohan...
Kamil Horal
21.1K

R O K 1000....čakanie na koniec sveta...

ROK 1000 Šialenstvo pred tisíc rokmi! Na Silvestra roku 999 sa ľudia chystali na koniec sveta. So všetkou vážnosťou...Verilo sa,že nastane súdny deň a Ježiš vstúpi do tohto sveta a začne slávnostný …More
ROK 1000
Šialenstvo pred tisíc rokmi! Na Silvestra roku 999 sa ľudia chystali na koniec sveta. So všetkou vážnosťou...Verilo sa,že nastane súdny deň a Ježiš vstúpi do tohto sveta a začne slávnostný,všeobecný súd nnad ľudmi a svetom...Vtedajší pápež Silvester II...vyzýval veriacich k maximálnemu pokániu a prípravu na smrť...ROK 1000 ...tesne pred ním mal vypustený Satan...spútaný na rieke Eufrat
To, že príde koniec sveta a nastane súdny deň, je napísané v Biblii.
Stačilo si len pozorne prečítať Apokalypsu, čiže proroctvo sv. Jána Evanjelistu. Podľa neho okolo roku 1000 zostúpi z nebies Syn boží, aby súdil dobré aj zlé. Každý chcel pred Posledný súd predstúpiť bez hriechov a tak už od roku 998 zavládla všeobecná nálada priznávania hriechov, pokánia i ľútosti, šírená obzvlášť chiliastami, očakávajúcimi koniec sveta práve teraz. Dlžníci vracali svoje dlhy a veritelia ich šľachetne odmietali prijať. Bohatí ľudia sa o prekot vzdávajú majetku ako priťažujúce okolnosti pred nastávajúcim koncom …More
Mira393
....a začalo kulové....stejně jako v roce 2000 A teď nezačne zase nic, kromě další světové války......... Všechno jde stále stejným směrem, dobří …More
....a začalo kulové....stejně jako v roce 2000
A teď nezačne zase nic, kromě další světové války.........
Všechno jde stále stejným směrem, dobří se mají špatně, obyčejní lidi jsou jen hovn* v trávě, čas plyne dál a drtí všechno kolem, dobře bude snad až po smrti, snad.
Hrajeme divadlo v tomto světě, Bůh si nás stvořil a vsadil nás sem a my musíme hrát podle jeho not.
Nebo podle not Satana?
Jak dlouho ještě???
Generální prediktor, je ten který vládne světu, on je tu šéfem.....

Svätý J Á N z D A M A Š K U-kňaz a učiteľ cirkvi -sviatok 4.decembra

Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi Svätý Sviatok: 4. december * okolo 650 Damask, Sýria † 4. december pred 754 kláštor Mār Saba pri Jeruzaleme, Izrael Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) …More
Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
Svätý
Sviatok:
4. december
* okolo 650 Damask, Sýria
† 4. december pred 754 kláštor Mār Saba pri Jeruzaleme, Izrael
Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)
Atribúty: turban na hlave (kvôli svojmu orientálnemu pôvodu)
Patrón maliarov, lekárnikov, študentov teológie
Sv. Ján Damascénsky, grécka ikona O živote sv. Jána Damascénskeho nevieme toho veľa. Narodil sa okolo roku 650 v Damasku, ktorý bol vtedy centrom politickej, svetskej aj duchovnej sféry. Jeho rodičia boli bohatí kresťania. Otec bol veľmi dobročinný. Pomáhal chudobným a vykupoval zajatých. Hoci bol kresťan, zaujímal významné miesto na dvore mohamedánskeho kalifa. Raz sa medzi zajatými objavil mních zo Sicílie. Jánov otec sa o tom dozvedel a hneď si ho od kalifa vypýtal. Sicílčan dostal slobodu a stal sa Jánovým učiteľom. Ján sa učil veľmi rýchlo. Po čase sa sicílsky mních utiahol na púšť a Ján začal pomáhať svojmu otcovi v jeho práci. Po čase prevzal po ňom úrad. Koncom 7. storočia však …More

P O S L E D N Ý ...R U Ž E N E C - skutočný príbeh

Posledný ruženec... Starí manželia Ján a Anna žili spolu už vyše 50 rokov,oslávili zlatú svadbu a vychovali 9 detí 5 synov a 4 dcéry...Trápili sa ako vedeli,vyšli obaja zo skromných pomerov z …More
Posledný ruženec...
Starí manželia Ján a Anna žili spolu už vyše 50 rokov,oslávili zlatú svadbu a vychovali 9 detí 5 synov a 4 dcéry...Trápili sa ako vedeli,vyšli obaja zo skromných pomerov z viacdetných rodín,ale boli horliví katolíci,ako aj boli vychovaní...Bývali v staršom dome,ktorý ešte Ján dávno postavil,keď sa vzali.Ján bol murár,chodil za robotou kde bolo treba,a mal svoju partiu a každú zarobenú korunku poctivo doniesol domov...nepil...len pivo si dal a bol to slušný človek.Niektoré z detí urobili aj VŠ a všetci sa uplatnili v živote...Ján bol starostlivý otec,ale deti nerozmaznával,robili všetko,čo bolo možné...mali gazdovstvo,kravu,býka,prasa,kury,husi,kozu..psa a mačky...ako vtedy v každej chalupe.Ján bol rozvážny,prakticky múdry človek...veľa toho nenahovoril,ale keď už povedal,tak to málo svoju váhu a punc...Deti vychovával k zodpovednosti,vzájomnej láske a úcte k starým...A hlavne k viere v Boha a praktickému kresťanskému životu...Deti pomáhali aj starým rodičom aj ešte …More
Kamil Horal
304

Svätá B I B I Á N A ...PANNA a MUČENICA -sviatok 2.december

Sv.Bibiana,panna a mučenica -2. decembra 342- 2.december 363...mučenícka smrť za vlády mladého cisára-odpadlíka od kresťanskej viery -rímskeho cisára Juliána Odpadlíka Julián (Apostata) (iné mená: …More
Sv.Bibiana,panna a mučenica -2. decembra
342- 2.december 363...mučenícka smrť za vlády mladého cisára-odpadlíka od kresťanskej viery -rímskeho cisára Juliána Odpadlíka
Julián (Apostata) (iné mená: Julian (Apostata), Julianus (Apostata), Iulianus (Apostata), Flavius Claudius Iulianus; * máj alebo jún 332 – † 26. jún 363) bol rímsky cisár (caesar od novembra 355 do februára 361; augustus od februára 361 do júna 363).
Julián (Apostata)
rímsky cisár
Narodenie
máj alebo jún 332
Úmrtie 26. jún 363,ktorý už ako jediný rím.cisár /po svojom strýkovi -Konnštantínovi Veľkom/ nariadil prenasledovanie kresťanov,likvidáciu kresť. viery a cirkvi a nastolenie nového pohanstva... Starodávny príbeh sv.mučenice Bibiany z čias vlády cisára Juliána,rímskeho cisára-odpadlého od kresťanstva...Sv.Bibiana patrí k velkým sväticiam,mučenicam z čias rímskej ríše.Zvláštnosťou bolo,že bola umučená už v čase vládnuceho kresťanstva,počas krátkej vlády mladého cisára Juliána,ktorý bol vychovaný ako kresťan a …More
Kamil Horal
363

Svätý S I L V E R I U S ...P Á P E Ž a M U Č E N Í K -druhý pápež ,ktorý sa vzdal úradu pápeža-sviatok 2.december

Sv. Silverius, pápež a mučeník Dnes uplynulo 1486 rokov /2.12.537/ od mučeníckej smrti hladom slávneho pápeža Silvéria,ktorý bránil čistotu cirkvi až na smrť... Svätý pápež Silverius bol druhým …More
Sv. Silverius, pápež a mučeník
Dnes uplynulo 1486 rokov /2.12.537/ od mučeníckej smrti hladom slávneho pápeža Silvéria,ktorý bránil čistotu cirkvi až na smrť...
Svätý pápež Silverius bol druhým pápežom,ktorý abdikoval-vzdal sa úradu pápeža /po pápežovi Ponciánovi-mučeníkovi z prvokresťanských čias/.bol pápežom od 1.6.536 do 11.11.537 -abdikácia...Bezbožná,kacírská byzantská cisárovná Theodora /cisár v sukni/,ktorá úplne ovládala svojho manžela cisára Justiniána a o všetkom rozhodovala,riadila a samotný cisár bol úplne v jej moci a "pod riadnou papučou".Cisárovná dala príkaz na uväznenie pápeža,ktorý bol vo väzení mučený a bol daný do hladomorne,aby umrel hladom.Cisárovná pápeža prinútila vo väzení podpísať svoju abdikáciu-zrieknutie sa úradu pápeža 11.11.537...a za 21 dní v hladomorni potom umrel od hladu dňa 2.12.537...Tak bezbožná cisárovná Theodora sa pomstila pápežovi...Nakoľko umrel vyhladovaním sa uctieva ako mučeník...Zvláštnosťou je ,že bol synom pápeža sv.Hormizdasa,/ jeho otec …More

MASÍVNA ...ERUPCIA ...NA ...SLNKU...OHROZUJE...NAŠU ...ZEM...

MASÍVNA ...ERUPCIA ...NA ...SLNKU... Na Slnku došlo v pondelok 27.11.2023 večer k intenzívnej erupcii, ktorá to má namierené priamo na Zem, informuje SpaceWeatherLive. Podľa najpresnejších meraní …More
MASÍVNA ...ERUPCIA ...NA ...SLNKU...
Na Slnku došlo v pondelok 27.11.2023 večer k intenzívnej erupcii, ktorá to má namierené priamo na Zem, informuje SpaceWeatherLive. Podľa najpresnejších meraní dosiahla triedu M.9.82, takmer triedu X, čo je najvyššia možná trieda, akú môže slnečná erupcia v triede M dosiahnuť.
Podľa očakávaní by erupcia mala k Zemi doraziť už v piatok 1. decembra. Vyšla z nej aj koronálna hmota (CME), ktorá s vysokou pravdepodobnosťou zasiahne Zem naplno. Je však možné, že prudko nabité častice z tohto výbuchu k našej planéte dorazia po pár dňoch. Spôsobia nielen problémy, ale aj silnú polárnu žiaru. Tá je na programe už dnes.
Vďaka erupcii by sme mohli vidieť ďalšie nebeské divadlo
„Ak by nám počasie prialo, mohli by sme pozorovať polárnu žiaru. Udalosť bude trvať 2 až 3 dni, kým dorazí k zemi,“ informovalo Severe Weather Slovakia na sociálnej sieti v pondelok večer. Dnes však už vieme, že z nášho územia bude možné polárnu žiaru uvidieť, a to už dnes večer.
Erupcia …More
Metod
Predzvesť Varovania!
Mira393
je to trochu silnější než běžné erupce ke kterým na slunci holt dochází.... Myslím že někdo zase vydá nějaké (zaručeně) pravé poselství díky …More
je to trochu silnější než běžné erupce ke kterým na slunci holt dochází....
Myslím že někdo zase vydá nějaké (zaručeně) pravé poselství díky zvýšení aktivitě na slunci, těmto erupcím a někdo to zveřejní na glorii...😂
One more comment
Kamil Horal
869

N U L I T A ...M A N Ž E L S T V A ....NEPLATNOSŤ

Čo Boh spojil,človek nech nerozlučuje V súčasnosti sa objavuje čoraz častejšie nový,temný fenomén...vyhlásenie doterajšieho manželstva za neplatné,resp. že nikdy nebolo platne uzavreté v zmysle …More
Čo Boh spojil,človek nech nerozlučuje
V súčasnosti sa objavuje čoraz častejšie nový,temný fenomén...vyhlásenie doterajšieho manželstva za neplatné,resp. že nikdy nebolo platne uzavreté v zmysle cirk.práva /rozsudok cirkevného súdu/...teda doterajší manželia sú úplne voľní a môžu uzavrieť aj v kostole nové platné manželstvo...
Morálne hodnotenie nulity nie je zmyslom článku sú uvedené len platné,holé fakty...Teda ...ľudovo povedané...čo doteraz bolo...odteraz nikdy nebolo...ale je zvláštne,že nulitu manželstva využívajú aj starší manželia aj po mnoho rokoch spoločného života...keď už majú dospelé deti a sú dedkami a babičkami...Je zvláštne,že po toľkých rokoch naraz zisťujú,že ich manželstvo je neplatné...majú už svoje veľké deti a tie deti naraz nemajú rodičov ako manželov...Ale často sa stáva,že je nulita manželstva využívaná aj špekulatívne...stárnuci muž si nájde novú známosť.../zväčša omnoho mladšiu ženu...ak je bohatý...tak takých žien je more/ a použije nulitu,kde sa dá často nájsť …More

Svätý ..Š A R B E L ... M A K L Ú F -libanonský svätec,divotvorca a zázračné uzdravenie po jeho smrti-sviatok 24.júl

Poučné varovanie pred diablom od sv.Charbela Tajomný svätec,mních,divotvorca,ktorý ohromil svet až po svojej smrti množstvom zázrakov a zázračných uzdravení...Po jeho smrti okolo hrobu vychádzalo …More
Poučné varovanie pred diablom od sv.Charbela
Tajomný svätec,mních,divotvorca,ktorý ohromil svet až po svojej smrti množstvom zázrakov a zázračných uzdravení...Po jeho smrti okolo hrobu vychádzalo tajomné svetlo...Z jeho tela vytakal zvláštny olej a telo ostalo neporušené...Svätec po smrti uzdravuje...Je svetoznámou drahocennou perlou Libanonu...
Svätý Šarbel Machlúf (rehoľné meno, niekedy aj Charbel, arab. مار شربل, vlastným menom: Júsef Antún Machlúf, v slovenskom tvare aj: Jozef Anton Machlúf alebo Šarbel Maklúf; * 8. máj 1828, Békaa Kafra, Osmanská ríša – † 24. december 1898, Kláštor svätého Marona, Osmanská ríša) bol libanonský maronitský kňaz a mních. Šarbel je jeden z najznámejších svätých na Blízkom východe,askéta a mystik. Miesto jeho posledného odpočinku v kláštore je významným pútnickým miestom.
Neporušené telo zosnulého bolo uložené v kláštore svätého Marona v Annaji. Bolo podrobené lekárskym testom a potvrdilo sa, že tkanivo nejaví žiadne známky rozkladu. Telo …More
Kamil Horal
578

Svätý O N D R E J -A P O Š T O L a mučeník -sviatok 30.novembra

30. novembra. Sv. Andrej, apoštol a mučeník. Kvapkami vody zachránil chlapca z horiaceho domu. V Nicei vyhnal sedem diablov v podobe psov, ale tí v inom meste zabili chlapca, ktorého vzkriesil modlitbou …More
30. novembra.
Sv. Andrej, apoštol a mučeník.
Kvapkami vody zachránil chlapca z horiaceho domu. V Nicei vyhnal sedem diablov v podobe psov, ale tí v inom meste zabili chlapca, ktorého vzkriesil modlitbou. Tiež potrestal diabla, prezlečeného za kurtizánu. Stolovala s istým biskupom. Ondrej prezlečený za pútnika však diabla odhalil a vyhnal ho.
Z ťažkej choroby vyliečil Maximillu, manželku rímskeho miestodržiteľa mesta Patras Aegea, ktorá z vďaky prestúpila na kresťanskú vieru. Podľa správ sa odmietol obetovať pohanským božstvám. Rímsky prefekt Patrasu-gréckeho mesta, Aegeas ho dal uväzniť. Odsúdili ho na smrť ukrižovaním. Stalo sa to v meste Patras priviazaním na kríž v tvare písmena „X“. Ondrej na kríži trpel v strašných mukách na kríži dva dni,padal skleslý dole a znova sa dvíhal na kríži, mukách stále volal meno Ježiš,aby prišiel po neho jeho milovaný Majster a Pán...Mnoho pohanov i prvých tajných kresťanov prišli pod kríž...a v hrôze sledovali smrtný boj slávneho verného apoštola …More