mirol
mirol
88

Sprawdzcie czy tam nie ma kogoś z waszych znajomych

mirol
2138

Alkoholizm

Alkoholizm - ogólna charakterystyka Odpowiedz sam sobie: 1. Czy kiedykolwiek czułeś, że powinieneś ograniczyć picie? tak - nie 2. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek zwracał Ci uwagę z powodu Twojego picia? …More
Alkoholizm - ogólna charakterystyka
Odpowiedz sam sobie:

1. Czy kiedykolwiek czułeś, że powinieneś ograniczyć picie?
tak - nie
2. Czy kiedykolwiek, ktokolwiek zwracał Ci uwagę z powodu Twojego picia?
tak - nie
3. Czy kiedykolwiek czułeś się winny z powodu picia?
tak - nie 4. Czy kiedykolwiek wypiłeś na pusty żołądek? tak - nie Dwie odpowiedzi twierdzące świadczą o tym, że uzależnienie już istnieje, a określone w kwestionariuszu zachowania pojawiły się po jakimś czasie picia. Wcześniej ich nie było. Alkoholizm czyli uzależnienie od alkoholu to choroba. Zaczyna się i rozwija najczęściej bez wiedzy chorego. Może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Jej objawy to: subiektywne poczucie łaknienia alkoholu - pojawiają się doznania podobne do głodu i wewnętrznego przymusu wypicia oraz poczucie paniki i obawa, że nie wytrzyma się długo bez alkoholu utrata kontroli nad piciem - po rozpoczęciu picia pojawia się niemożność decydowania o ilości wypijanego alkoholu i o momencie przerwania picia objawy …More
HOOI II
mirol-Czy ty jesteś alkoholikiem?????
Quas Primas
To samo jest z schizofrenią, zniewoleniem i klonowaniem nicków. ------------------------------------------------- rysio 2 minuty temu Integralną częścią …More
To samo jest z schizofrenią, zniewoleniem i klonowaniem nicków.
-------------------------------------------------
rysio 2 minuty temu
Integralną częścią choroby alkoholowej jest mechanizm, który nieustannie przekonuje chorego o tym, że nie jest on alkoholikiem.
mirol
49

Sylwester bez alkoholu - uwierz, że to możliwe!

mirol
151.5K

Oto graficzny komentarz do ... "Bolka"

Chyba najbardziej trafna analiza graficzna sprawy "Bolka" Lecha Wałęsy. Nic dodać nic ująć! beta.telewizjarepublika.pl/oto-graficzny-k…More
Chyba najbardziej trafna analiza graficzna sprawy "Bolka" Lecha Wałęsy. Nic dodać nic ująć!
beta.telewizjarepublika.pl/oto-graficzny-k…
NOWAERA
Oby się już opamiętał i więcej nie szkodził!!! 🙏
13 more comments
mirol
121.5K

Polak Wszech Czasów - Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik astronom Mikołaj Kopernik - astronom, matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, kanonik kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej. Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie …More
Mikołaj Kopernik
astronom
Mikołaj Kopernik
- astronom, matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, kanonik kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej. Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie od 1496 roku w Bolonii (astronomię) i od 1501 roku w Padwie (prawo i medycynę). W 1503 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. W końcu 1503 roku wrócił do Polski (na Warmię). W latach 1504-10 był sekretarzem i lekarzem przybocznym wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego i przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim. W 1509 roku ogłosił drukiem w Krakowie swój łaciński przekład greckich listów Teofilakta Symokatty. W 1510 jako kanonik osiedlił się we Fromborku, tu prowadził obserwacje astronomiczne i pisał główne dzieło. W latach 1516-19 i w połowie 1521 był administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Podczas wojny polsko-krzyżackiej 1520-21 bronił zamku olsztyńskiego przed Krzyżakami. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi, czego wynikiem był jego projekt reformy …More
Ewangelista
@Tymoteusz Bardzo możliwe, arabowie swojego czasu zajmowali się przepisywaniem. Wystarczy wspomnieć o Awerroesie, czyli Ibn Ruszdcie. Dość znany. …More
@Tymoteusz Bardzo możliwe, arabowie swojego czasu zajmowali się przepisywaniem. Wystarczy wspomnieć o Awerroesie, czyli Ibn Ruszdcie. Dość znany. Dzisiejszy islam tylko depcze... tamtejszy asymilował co napotykał i deptał... ten już tylko depcze. Z tamtym walczono, z tym należy tym bardziej walczyć!
Tymoteusz
@Ewangelista - mniej więcej właśnie o to mi chodziło. Może dodam, że Kopernik bazował (o ile dobrze zapamiętałem) na pismach któregoś z arabskich …More
@Ewangelista - mniej więcej właśnie o to mi chodziło. Może dodam, że Kopernik bazował (o ile dobrze zapamiętałem) na pismach któregoś z arabskich uczonych, który dotarł do greckich źródeł.
10 more comments