D4wCio121
D4wCio121
100

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Polega na wypowiadaniu […]More
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Polega na wypowiadaniu […]
Koronka do Bożego Miłosierdzia do modlitwa, którą Pan Jezus w objawieniu polecił odmawiać św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Polega na wypowiadaniu wezwań skierowanych do Boga Ojca w odniesieniu do zbawczej męki Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Odmawia się ją na różańcu, ponieważ jej budowa również opiera się na powtarzaniu pięciu dziesiątek wezwań. Modlitwę zatwierdził do praktykowania kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, 16 lutego 1980 w Krakowie.
Początek modlitwy
Na dużych paciorkach
Na małych paciorkach
Zakończenie
Jeśli modlisz się samodzielnie, odmawiasz zarówno fragmenty Prowadzącego jak i Wszystkich. 1. Początek modlitwy Prowadzący: Ojcze nasz, Wszyscy: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi …More
D4wCio121
1408

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

D4wCio121 shares this
D4wCio121
108

FREE TV

D4wCio121
138

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych …More
Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas !
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny,
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania,
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego,
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym,
Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu. Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw ! Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się …
More
D4wCio121 shares this
D4wCio121
2154

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ♥ MARYJA ARKĄ OCALENIA MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI ♥ Modlitwa o ochronę domu i rodziny za wstawiennictwem …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares this
woj_tek shares this
🙏 😍
D4wCio121
1887

NADZIEJA MATKĄ SPRAWIEDLIWYCH♥

D4wCio121 shares this
D4wCio121
153

Modlitwy dla dzieci

Modlitwy dla dzieci Musze wiecej modlic sie (youtube.com) NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i …More
Modlitwy dla dzieci
Musze wiecej modlic sie (youtube.com)
NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i mocniej Cię ukochać. Pomóż mi, Panie, uciszyć się w duszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie. Jestem słaby. Pomóż mi zerwać z tym, co przeszkadza mi być blisko Ciebie. Chcę wzrastać w latach, w łasce u Ciebie i ludzi. Chcę się dobrze wyspowiadać. Daj mojemu spowiednikowi Twoją dobroć i cierpliwość. Podpowiedz mu, jak najskuteczniej może mi pomóc. Pamiętaj też, Panie, o wszystkich moich koleżankach i kolegach, z którymi rozpoczynam te rekolekcje. Z nimi chcę być w niebie. Pomóż im być świętymi. Przecież po to przyszliśmy do Ciebie. Księdzu, który do nas będzie mówił, pomóż i pobłogosław. W ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy obmyjesz nam nogi, chcę złożyć głowę swoją na Twoich piersiach jak Jan i usłyszeć miłość Twego serca.
NA DZIEŃ MATKI
Panie mój, Ty też stałeś się człowiekiem i wziąłeś …More
D4wCio121 shares this
D4wCio121
1156

MODLITWY PORANNE

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać …More
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Wielka jest moc modlitwy -
jest niczym królowa, która ma
nieustanny dostęp do Króla i zawsze
jest w stanie otrzymać od Niego to,
o co prosi.
święta Teresa z Lisieux Modlitwa jest kluczem do Nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć. święty Augustyn Lekcja przykazań Jezusa „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (J 14,15). „A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka” (1 J 3,23-24). „Każdy …More
D4wCio121 shares this

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11) Idź, a od tej chwili już nie grzesz - J 8,1-11 (deon.pl) RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻYMore
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11)
Idź, a od tej chwili już nie grzesz - J 8,1-11 (deon.pl)
RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
Kim jest dla mnie Bóg? Czy mam mocną wiarę w Boga?
Czy jest On dla mnie Źródłem i celem życia?
Czy zawsze wyznawałem swoją wiarę, nie wstydziłem się tego,
że jestem praktykującym chrześcijaninem? Czy dążę do coraz głębszego poznawania Boga poprzez naukę religii, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, Żywoty Świętych, uczestniczenie w rekolekcjach itp.? Czy nie opuściłem w niedziele i święta Mszy świętej z własnej winy? Czy nie przekładałem telewizji, zabaw i innych przyjemności życiowych nad obowiązki chrześcijanina? Czy podczas Mszy świętej zachowywałem należytą powagę, brałem udział we wspólnych modlitwach i nie rozpraszałem uwagi innych? Czy podczas wakacji lub ferii zimowych nie zaniedbywałem niedzielnych Mszy świętych i czy pamiętałem o codziennych modlitwach? Czy nie spóźniam się na …
More
D4wCio121 shares this
2 more comments
D4wCio121
38

NAUKA O ŚMIERCI - MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ - MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA O DOBRĄ ŚMIERĆ - KOMUNIA DUCHOWA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Nauka o śmierci Co to jest śmierć? Śmierć jest to przejście z życia doczesnego do życia wiecznego: albo szczęśliwego z Aniołami i Świętymi w Niebie, albo nieszczęśliwego z szatanami i potępionymi w …More
Nauka o śmierci
Co to jest śmierć? Śmierć jest to przejście z życia doczesnego do życia wiecznego: albo szczęśliwego z Aniołami i Świętymi w Niebie, albo nieszczęśliwego z szatanami i potępionymi w piekle. Śmierć to koniec czasu i wszystkich rzeczy widzialnych. Umrę, to znaczy: opuszczę wszystko i wszyscy mnie opuszczą. Nic mi nie pozostanie, tylko dobre albo złe uczynki, które za życia spełniłem. Czas, świat i wszystkie rzeczy przeminą jako cień. Ludzie mnie opuszczą, zaszczyty i przyjemności się skończą, pozostanie wieczność. Umrę: to znaczy dusza moja rozłączy się z ciałem. Ciało moje będzie w grobie złożone na pokarm robactwu. Dusza zaś stanie na sądzie przed Bogiem wszystkowiedzącym i sprawiedliwym. Chwilo straszna, gdy znajdę się sam przed Najwyższym Sędzią, by zdać rachunek z całego mojego życia mego! "Postawiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd".
Pan Jezus sam nauczył Świętą Gertrudę, żeby codziennie przynajmniej raz tymi westchnęła słowami do Przenajświętszej Matki: "A przeto …
More
D4wCio121
14

Modlitwy wieczorne

Modlitwy wieczorne W Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław nas, Panie! Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec. Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego …More
Modlitwy wieczorne
W
Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pobłogosław nas, Panie!
Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec.
Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego serca za wszystkie dobrodziejstwa dnia dzisiejszego i za łaski mi udzielone.
Przybądź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym wszystkie grzechy w dniu dzisiejszym popełnione – szczególnie główną moją wadę – poznał: skrusz serce moje, bym za nie szczerze i prawdziwie żałował.
Zrób rachunek sumienia z całego dnia, potem wzbudź żal.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Żałuję, o Boże, żem Ciebie, najlepszego mego Ojca i najlepszego dobroczyńce, znów dzisiaj niezliczonymi grzechami obraził. Postanawiam przy pomocy łaski Twej poprawić się, czuwać nad sobą, by nie upaść w pokusie. Synu Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Módlmy się, Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie nasze i oddal od niego wszystkie zasadzki szatana. Niech …More
D4wCio121
138

Chorały Gregoriańskie dla Matki Jezusa | Święty Chór na Cześć Maryi (1 Godzina)

D4wCio121 shares this
D4wCio121
12202

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

D4wCio121 shares this
2 more comments
D4wCio121
100

Modlitwy dla dzieci

Modlitwy dla dzieci Musze wiecej modlic sie (youtube.com) NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i …More
Modlitwy dla dzieci
Musze wiecej modlic sie (youtube.com)
NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i mocniej Cię ukochać. Pomóż mi, Panie, uciszyć się w duszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie. Jestem słaby. Pomóż mi zerwać z tym, co przeszkadza mi być blisko Ciebie. Chcę wzrastać w latach, w łasce u Ciebie i ludzi. Chcę się dobrze wyspowiadać. Daj mojemu spowiednikowi Twoją dobroć i cierpliwość. Podpowiedz mu, jak najskuteczniej może mi pomóc. Pamiętaj też, Panie, o wszystkich moich koleżankach i kolegach, z którymi rozpoczynam te rekolekcje. Z nimi chcę być w niebie. Pomóż im być świętymi. Przecież po to przyszliśmy do Ciebie. Księdzu, który do nas będzie mówił, pomóż i pobłogosław. W ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy obmyjesz nam nogi, chcę złożyć głowę swoją na Twoich piersiach jak Jan i usłyszeć miłość Twego serca.
NA DZIEŃ MATKI
Panie mój, Ty też stałeś się człowiekiem i wziąłeś …More
D4wCio121
1339

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA

D4wCio121 shares this
D4wCio121
1593

Ile trwa odmówienie W czasie zabawy?

Ile trwa odmówienie W czasie zabawy? Odmówienie modlitwy trwa 4 minut 10 sekundy W czasie zabawy pełny tekst modlitwy Panie Jezu, to ja… przyszedłem dziś modlić się do Ciebie. Lubię bawić się, śpiewać …More
Ile trwa odmówienie W czasie zabawy?
Odmówienie modlitwy trwa 4 minut 10 sekundy
W czasie zabawy pełny tekst modlitwy
Panie Jezu, to ja… przyszedłem dziś modlić się do Ciebie.
Lubię bawić się, śpiewać, lubię biegać i hałasować, lubię budować,
lubię także psuć zabawki, by zobaczyć, co jest w środku.
Lubię bawić się w domu i ze swoimi przyjaciółmi.
Ty też w Nazarecie, gdy byłeś w moim wieku, bawiłeś się, biegałeś, śpiewałeś, budowałeś różne rzeczy. I zawsze lubiłeś przebywać ze swoimi przyjaciółmi. Wiem, że jesteś przy mnie i rozumiesz mnie. To z Tobą właśnie pragnę wszystko czynić, bo wiem, że Ty mnie kochasz. Panie Jezu, wiem dobrze, że Ty mnie kochasz. źródło kregi.zhr.pl Jak odmawiać W czasie zabawy? Podczas zabawy, gdy ktoś prosi nas o coś, czego nie chcemy zrobić, istnieje kilka sposobów, aby uprzejmie odmówić. Możemy zacząć od wyrażenia wdzięczności za zaproszenie lub propozycję, a następnie wyjaśnić, dlaczego nie możemy uczestniczyć. Możemy powiedzieć, że mamy już inne zobowiązania …More
D4wCio121 shares this
D4wCio121
146

ANNO DOMINI 2024 13 LIPCA SOBOTA 14. tydzień zwykły BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA ŻYCZĄ PATRONI DNIA Święci ANDRZEJ ŚWIERAD, I BENEDYKT, PUSTELNICY IMIENINY …

Koronka – „ Na Ratunek Dla Polski i Narodów Świata ” 1 x – Ojcze Nasz 3 x - Chwała Ojcu Odmawiać na różańcu 1 x – Boże Ojcze Niebieski Najświętszy Duchu Królewski Przed Tobą klękam w modlitewnym …More
Koronka –
„ Na Ratunek
Dla Polski
i
Narodów
Świata ”
1 x –
Ojcze Nasz
3 x - Chwała Ojcu
Odmawiać na różańcu 1 x – Boże Ojcze Niebieski Najświętszy Duchu Królewski Przed Tobą klękam w modlitewnym geście składam swe dłonie Błagam ratuj Polskę i Narody Świata Ognie miłosierdzia władco świata. Tobie otwieram serce na oścież i ku naszemu ratunkowi pośpiesz. 10 x – Boże Ojcze ratuj Polskę i narody świata Niezgłębionym miłosierdziem dotknij nas władco świata. Zakończenie 3 x – Boże Ojcze na niebieskim firmamencie Kocham Cię i uwielbiam w każdym życia momencie Niech chwała Bogu Ojcu ciągle brzmi Po wszystkie mojego życia dni Błagam rozgrzesz mnie biednego i uczyń zbawienia godnego. Amen. OFIAROWANIE Przyjmij, Ojcze święty, przez ręce kapłana dary chleba i wina, które słowa Syna Twego przemienia w Ciało i Krew Jego. Niech ta ofiara, zawierająca w sobie przeobfite skarby zadośćuczynienia, będzie należytym za niezliczone dobrodziejstwa dziękczynieniem i za grzechy moje zadośćuczynieniem. AKTY …More
D4wCio121 shares this

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA

D4wCio121 shares this

Chorały Gregoriańskie dla Matki Jezusa | Święty Chór na Cześć Maryi (1 Godzina)

D4wCio121 shares this

Modlitwy wieczorne

Modlitwy wieczorne W Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław nas, Panie! Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec. Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego …More
Modlitwy wieczorne
W
Imię Ojca † i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pobłogosław nas, Panie!
Niech Bóg wszechmogący da nam noc spokojną i szczęśliwy koniec.
Najłaskawszy Boże! Dziękuję Ci z głębi wdzięcznego serca za wszystkie dobrodziejstwa dnia dzisiejszego i za łaski mi udzielone.
Przybądź, Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym wszystkie grzechy w dniu dzisiejszym popełnione – szczególnie główną moją wadę – poznał: skrusz serce moje, bym za nie szczerze i prawdziwie żałował.
Zrób rachunek sumienia z całego dnia, potem wzbudź żal.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Żałuję, o Boże, żem Ciebie, najlepszego mego Ojca i najlepszego dobroczyńce, znów dzisiaj niezliczonymi grzechami obraził. Postanawiam przy pomocy łaski Twej poprawić się, czuwać nad sobą, by nie upaść w pokusie. Synu Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Módlmy się, Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to mieszkanie nasze i oddal od niego wszystkie zasadzki szatana. Niech …More
D4wCio121 shares this