D4wCio121
D4wCio121 shares from D4wCio121
215

Modlitwy dla dzieci

Modlitwy dla dzieci Musze wiecej modlic sie (youtube.com) Sieć (youtube.com) MP3 - MChWS (franciszkanie.pl) NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. …More
Modlitwy dla dzieci
Musze wiecej modlic sie (youtube.com)
Sieć (youtube.com)
MP3 - MChWS (franciszkanie.pl)
NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i mocniej Cię ukochać. Pomóż mi, Panie, uciszyć się w duszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie. Jestem słaby. Pomóż mi zerwać z tym, co przeszkadza mi być blisko Ciebie. Chcę wzrastać w latach, w łasce u Ciebie i ludzi. Chcę się dobrze wyspowiadać. Daj mojemu spowiednikowi Twoją dobroć i cierpliwość. Podpowiedz mu, jak najskuteczniej może mi pomóc. Pamiętaj też, Panie, o wszystkich moich koleżankach i kolegach, z którymi rozpoczynam te rekolekcje. Z nimi chcę być w niebie. Pomóż im być świętymi. Przecież po to przyszliśmy do Ciebie. Księdzu, który do nas będzie mówił, pomóż i pobłogosław. W ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy obmyjesz nam nogi, chcę złożyć głowę swoją na Twoich piersiach jak Jan i usłyszeć miłość Twego serca.
NA DZIEŃ MATKI
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
47

MODLITWY PORANNE

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać …More
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Wielka jest moc modlitwy -
jest niczym królowa, która ma
nieustanny dostęp do Króla i zawsze
jest w stanie otrzymać od Niego to,
o co prosi.
święta Teresa z Lisieux Modlitwa jest kluczem do Nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć. święty Augustyn Adam Mickiewicz - Wiersze Mickiewicza o miłości (milosc.info) Lekcja przykazań Jezusa „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (J 14,15). „A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
1.2K

Ora et labora! – Módl się i pracuj!

HOLENDERSKI POMYSŁ NA BIZNES? „MYCIE OKIEN” WYDRUKOWAĆ ULOTKI NAJLEPIEJ OBUSTRONNIE Z KALENDARZEM POROZWOZIĆ PO DOMACH NP. ROWEREM ALBO KUPIĆ BILET MIESIĘCZNY NA AUTOBUS DAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY …More
HOLENDERSKI POMYSŁ NA BIZNES?
„MYCIE OKIEN”
WYDRUKOWAĆ ULOTKI NAJLEPIEJ OBUSTRONNIE Z KALENDARZEM
POROZWOZIĆ PO DOMACH NP. ROWEREM ALBO
KUPIĆ BILET MIESIĘCZNY NA AUTOBUS
DAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY
PRZYKŁADOWA NAZWA –
CLEAN CLEAN WINDOW W co NAPRAWDĘ inwestuje Sławomir Mentzen? (youtube.com) Ora et labora! – Módl się i pracuj! Mówi się niekiedy, że dewizą mnichów jest Ora et labora! – „Módl się i pracuj!”, ale próżno by szukać tych słów w Regule. Mówi się niekiedy, że dewizą mnichów jest Ora et labora! – „Módl się i pracuj!”, ale próżno by szukać tych słów w Regule. To wezwanie wyraża jednak dobrze program mniszego życia, pod warunkiem że praca – nawet uświęcona i dobrze ukierunkowana – nie będzie stawiana na równi z modlitwą. W rzeczywistości bowiem jest jej podporządkowana, gdyż celem naszego życia jest zjednoczenie z Bogiem. Pod warunkiem również, że praca nie będzie stopniowo wchłaniała modlitwy jako takiej. Czyż nie słyszymy, że trzeba zrewidować znaczenie pewnych pojęć i że praca …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
272

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
185

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi ♥ Modlitwa przez wstawiennictwo świętej Filomeny ♥

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych …More
Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas !
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny,
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania,
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego,
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym,
Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu.
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw ! Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
194

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
425

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? (wwwtotustuusmaryjo.blogspot.com) MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIELE STWORZENIA (youtube.com) Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja …More
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? (wwwtotustuusmaryjo.blogspot.com)
MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIELE STWORZENIA (youtube.com)
Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, aby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc , o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednak mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen
Modlitwy za grzeszników
Boże …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
195

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
162

Modlitwy dla dzieci

Modlitwy dla dzieci Musze wiecej modlic sie (youtube.com) Sieć (youtube.com) NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej …More
Modlitwy dla dzieci
Musze wiecej modlic sie (youtube.com)
Sieć (youtube.com)
NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI
Przyszedłem, Panie, na rekolekcje. Chcę nauczyć się być lepszym. Chcę bardziej Cię poznać, bardziej Ci uwierzyć i mocniej Cię ukochać. Pomóż mi, Panie, uciszyć się w duszy, abym mógł lepiej słyszeć Ciebie. Jestem słaby. Pomóż mi zerwać z tym, co przeszkadza mi być blisko Ciebie. Chcę wzrastać w latach, w łasce u Ciebie i ludzi. Chcę się dobrze wyspowiadać. Daj mojemu spowiednikowi Twoją dobroć i cierpliwość. Podpowiedz mu, jak najskuteczniej może mi pomóc. Pamiętaj też, Panie, o wszystkich moich koleżankach i kolegach, z którymi rozpoczynam te rekolekcje. Z nimi chcę być w niebie. Pomóż im być świętymi. Przecież po to przyszliśmy do Ciebie. Księdzu, który do nas będzie mówił, pomóż i pobłogosław. W ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy obmyjesz nam nogi, chcę złożyć głowę swoją na Twoich piersiach jak Jan i usłyszeć miłość Twego serca.
NA DZIEŃ MATKI
Panie mój, Ty też stałeś się …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
383

MODLITWY PORANNE

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać …More
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętsza Trójca, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Wielka jest moc modlitwy -
jest niczym królowa, która ma
nieustanny dostęp do Króla i zawsze
jest w stanie otrzymać od Niego to,
o co prosi.
święta Teresa z Lisieux Modlitwa jest kluczem do Nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć. święty Augustyn Adam Mickiewicz - Wiersze Mickiewicza o miłości (milosc.info) Lekcja przykazań Jezusa „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (J 14,15). „A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
560

Ora et labora! – Módl się i pracuj!

30 sposobów na zarabianie pieniędzy w 2024 roku (youtube.com) HOLENDERSKI POMYSŁ NA BIZNES? „MYCIE OKIEN” WYDRUKOWAĆ ULOTKI NAJLEPIEJ OBUSTRONNIE Z KALENDARZEM POROZWOZIĆ PO DOMACH NP. ROWEREM ALBO …More
30 sposobów na zarabianie pieniędzy w 2024 roku (youtube.com)
HOLENDERSKI POMYSŁ NA BIZNES?
„MYCIE OKIEN”
WYDRUKOWAĆ ULOTKI NAJLEPIEJ OBUSTRONNIE Z KALENDARZEM
POROZWOZIĆ PO DOMACH NP. ROWEREM ALBO
KUPIĆ BILET MIESIĘCZNY NA AUTOBUS
DAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY
PRZYKŁADOWA NAZWA – CLEAN CLEAN WINDOW W co NAPRAWDĘ inwestuje Sławomir Mentzen? (youtube.com) Ora et labora! – Módl się i pracuj! Mówi się niekiedy, że dewizą mnichów jest Ora et labora! – „Módl się i pracuj!”, ale próżno by szukać tych słów w Regule. Mówi się niekiedy, że dewizą mnichów jest Ora et labora! – „Módl się i pracuj!”, ale próżno by szukać tych słów w Regule. To wezwanie wyraża jednak dobrze program mniszego życia, pod warunkiem że praca – nawet uświęcona i dobrze ukierunkowana – nie będzie stawiana na równi z modlitwą. W rzeczywistości bowiem jest jej podporządkowana, gdyż celem naszego życia jest zjednoczenie z Bogiem. Pod warunkiem również, że praca nie będzie stopniowo wchłaniała modlitwy jako takiej. Czyż nie słyszymy …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
880

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
250

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM (Święty Antoni z Padwy)

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM (Święty Antoni z Padwy) Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. †Bóg stał się człowiekiem† i …More
MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM
(Święty Antoni z Padwy)
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. †Bóg stał się człowiekiem† i Słowo stało się ciałem, † Chrystus narodził się z Dziewicy. †Chrystus cierpiał. † Chrystus został ukrzyżowany. † Chrystus umarł. †Chrystus powstał z martwych. † Chrystus wstąpił do Nieba. † Chrystus zwycięża. † Chrystus króluje. † Chrystus rządzi. † Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami. † Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju, † i Słowo stało się Ciałem. † Chrystus jest z nami i razem z Maryją. † Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. †Święty Boże† Święty mocny! †Święty i Nieśmiertelny ! †Zmiłuj się nad nami. Amen!
TOTUS TUUS MARYJO CAŁY TWÓJ MARYJO (wwwtotustuusmaryjo.blogspot.com)
D4wCio121 shares from D4wCio121
101

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from D4wCio121
380

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM (Święty Antoni z Padwy)

MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM (Święty Antoni z Padwy) Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. †Bóg stał się człowiekiem† i …More
MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM
(Święty Antoni z Padwy)
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju. †Bóg stał się człowiekiem† i Słowo stało się ciałem, † Chrystus narodził się z Dziewicy. †Chrystus cierpiał. † Chrystus został ukrzyżowany. † Chrystus umarł. †Chrystus powstał z martwych. † Chrystus wstąpił do Nieba. † Chrystus zwycięża. † Chrystus króluje. † Chrystus rządzi. † Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami. † Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju, † i Słowo stało się Ciałem. † Chrystus jest z nami i razem z Maryją. † Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. †Święty Boże† Święty mocny! †Święty i Nieśmiertelny ! †Zmiłuj się nad nami. Amen!
D4wCio121 shares from D4wCio121
387

LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO♥„ Totus Tuus ” – łacińskie słowo ( cały Twój)

D4wCio121 shares from D4wCio121
461

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi ♥ Modlitwa przez wstawiennictwo świętej Filomeny ♥

Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych …More
Zawierzenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas !
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny,
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania,
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego,
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym,
Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu.
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw ! Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się …More
D4wCio121 shares from D4wCio121
395

LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO♥„ Totus Tuus ” – łacińskie słowo ( cały Twój)

D4wCio121 shares from D4wCio121
811

ZJEDNOCZENI DLA ŻYCIA - WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ, W KOŚCIELE, W RODZINIE, W OJCZYŹNIE, DLA ŻYCIA OBRONY - GŁOSZENIA WSZĘDZIE I Z AMBONY ♥ KOCHAM …

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw …More
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Przeczysta Dziewico Maryjo, proszę Cię przez najniewinniejszą piękność, dla której Boskiemu Synowi w żywocie Swoim Panieńskim ulubione mieszkanie zgotowałaś, spraw, abym za pomocą Twoich modlitw od wszelakiej zmazy mógł być oczyszczony. Najpokorniejsza Panno Maryjo! Proszę Cie, przez najgłębszą pokorę, dla której nad wszystkie chóry Aniołów i Świętych zasłużyłaś być wywyższoną, aby modlitwy Twoje nagrodziły wszystkie niedbalstwa moje.
Najukochańsza Panno i Matko Maryjo! Proszę Cię, przez miłość nieoszacowaną, która Cię nierozdzielnie z Bogiem złączyła, aby za pomocą modlitw Twoich dostąpił pomnożenia różnych zasług.

Całując Obraz Chrystusa mów:
Jezu Najukochańszy! Całując Cię najgorętszą miłością serca, proszę Cię przez wartość wszystkich modlitw, które kiedykolwiek z Najsłodszego Serca Twojego wzniosły się do Boga Ojca, abyś łaskawie wstąpić raczył do nędznego serca mojego.
Komunia duchowa
(klęcząc)
Przyjdź, Dobry Jezu, przyjdź, Oblubieńcze duszy …
More
D4wCio121 shares from m.rekinek
32.6K

GLOBALNE PRZELUDNIENIE TO STAROŻYTNA MALTUZJAŃSKA IDEA, KTÓRA ZOSTAŁA WSPÓŁCZEŚNIE OBALONA

Koncepcja przeludnienia sięga czasów starożytności, kiedy to tacy osobistości jak Platon i Arystoteles opowiadali się za rygorystyczną kontrolą populacji. W ostatnich stuleciach Thomas Malthus zaproponował …More
Koncepcja przeludnienia sięga czasów starożytności, kiedy to tacy osobistości jak Platon i Arystoteles opowiadali się za rygorystyczną kontrolą populacji.
W ostatnich stuleciach Thomas Malthus zaproponował drastyczne środki w celu ograniczenia wielkości populacji, a teoria ewolucji Karola Darwina i eugenika jego kuzyna Francisa Galtona dodatkowo podsyciły debatę na temat kontroli populacji.
Jednak to maltuzjańska idea, że wzrost populacji musi zostać ograniczony, przetrwała.
Malthuzjańska wizja przeludnienia jako zagrożenia dla ludzkości została obalona przez współczesne badania i teorię ekonomiczną. Czas wyjść poza strach przed przeludnieniem i przyjąć potencjał rosnącej populacji globalnej jako siły pozytywnej zmiany.

Przeludnienie: starożytny mit obalony
Autorstwa Aidena Grogana , opublikowane przez American Institute of Economic Research
Książę Filip powiedział kiedyś : „Jeśli się odrodzę, chciałbym powrócić jako śmiertelny wirus, aby przyczynić się do rozwiązania problemu przeludnienia …More
jac05
Znam te doniesienia. Szatan wie że nie ma kosmosu i elity też wiedzą a to co pokazuje teleskop Webb czy inny to komputerowe bajki.
D4wCio121
One more comment