Ježíš je uzkou Cestou

Žalm140:2-4 K těm kdo svůj jazyk využívají ke své vlastní Hanbě.

Apoštol Pavel vynesl toto Slovo : efez.4:27,31, At z našich ust ,nevycházejí Urážky,veškerá hoškost ,hněv, kdoliv se tak chová k sobě na vzájem , nezrcadlí Krista ,ale přichází Dábel ,který …
Martina Bohumila Lutherová
Paní úzká můj odpor není k vaší osobě ale k vašemu hříchu nečistoty. Slušně jsem se vás ptala na co jste na té vaší úzké cestě myslela, když jste …More
Paní úzká můj odpor není k vaší osobě ale k vašemu hříchu
nečistoty
. Slušně jsem se vás ptala na co jste na té vaší

úzké cestě myslela, když jste tvořila toho šulinka u chlapa ve
vašem malování, kterým se v profilu chlubíte.

Nedostatek vašeho studu je zřejmý-nepřijímáte
Pannu Marii jako svoji Matičku z odkazu Krista Pána
pod křížem.
Proto kdejaká nečistá havěť vámi smýká.
Vraťe se k Matce jako pokřtěná katolička nic více a nic méně ctěte ji ve svém sredci a následujte- v jejím fiat a magnifikat .NEPROHLOUPÍTE!
Ježíš je uzkou Cestou
pokud jste tedy četli ,kde jsem vložila i pro vás ,mé osobní studium a rozjímání k současnosti,ráda bych ještě dodatkově . Bůh nám leckdy musí v …More
pokud jste tedy četli ,kde jsem vložila i pro vás ,mé osobní studium a rozjímání k současnosti,ráda bych ještě dodatkově . Bůh nám leckdy musí v trpělivosti snášet ,naše pachtění , nebo nevím jaké slovo ted správně použít co chci ještě vyjádřit. Honba za kde jakým poryvem učení?...Ano asi tak...Kdy žel se stane v jednom ůseku našich životu ,že se zaseknem, na jednom místě učení , zpráv ,apod. A stále se točíme ,jen na jednom místě , a nedokážem vidět porozumění ,do šířky, výšky, hloubky z dalších rozměru k dalším pravdám ,které nemůže člověk vynechávat ,jen proto ,že něco v určitým čase ,zaujalo ve světě své prvenství ve zprávách . ! Víte svět bude stále po něčem dychtit ,Chamtivost je modlářství. Po poznání....technologií...a další a další. To neovlivníme. Ale? Člověk narozený z Pravdy a Ducha Syna , neroste z jednoho učení , z jedné pravdy ! Protože pokud kdokoli prosazuje jen a stojí si na jakémkoliv zákonu, přikázaní , a založí se na tom vše! Potom se to stane Modlářstvím. A TO …More

Symboly - znaky Dabla ,že celý Svět mu patří .

Austrálie !

Samson1
Co? Lubomír volný je hlavně kněz. facebook.com/login/
Ježíš je uzkou Cestou
nedivím se . Já nemám důvod . Mě Bůh ukazuje ,že tomu se nelze vyhnout. A má přemáhat ty, co uctívají svědectvím Ježíše. zjev.13:7!! Ti nemůžou nést …More
nedivím se . Já nemám důvod . Mě Bůh ukazuje ,že tomu se nelze vyhnout. A má přemáhat ty, co uctívají svědectvím Ježíše. zjev.13:7!! Ti nemůžou nést žádné ze znaku šelmy!At by třeba přemohli , a udělali co udělají ! Jde tady o mysl ,ducha svědectví kdo si udrží víru ! To je od začátku duchovní ! Znak šelmy. ! Nejde tu o něco jen viditelné! Tudíž mě to nemá co nervovat. Já vím co ke mě osobně Kristus říká. Nepotřebuji se z nikým radit. Mám proroky starozakoný a svědectví Krista ,tudíž on mě učí , a ukazuje co je a bude. Zaměřujete se právě žel vy , zde mnozí špatně. Vidíte jen co chce Dábel. Vakcíny.? Ale to není komplexní pravda. Jde o vaše ,moje uctívání komMPLEXNÍ v Duchu a Pravdě! A vy neuctíváte v Pravdě , když jste převzali pohanství ,do uctívání. Trojice je nauka pohanu ! ne Uctívání dle Židu. Nauka ,která jde přímo proti SYNU I OTCI. Další ,vaše modly. To že nepřímáte vakcínu , Bohu stačit vážně nebude. Bůh vyžaduje celou Poslušnost svědectví ! Ne polopravdy. Vyjděte z té …More
8 more comments

Patent WO2020237100

Přírodní vakcína Česneková voda!

Zdraví Od Slovanů (eshop-rychle.cz) Způsob přípravy „česnekové vody“ je extrémně jednoduchý.⠀ 1. Večer jeden (!) oloupaný stroužek česneku se rozřízne na polovinu v příčném směru, vloží se do 1/2 l …

ůčel sítě 5G ,napojení na vaše vlnění v mozku

One more comment

Leviticus 17:11 -Posvátnost krve. ŽIVOT TĚLA JE v KRVI

Bude si dělat(systém šelmy) , co se mu zlíbí Daniel 11:36

Dr.Vladimír Zelenko ,svědčí u rabínu její komise o nebezpečí mRNA!

Ježíš je uzkou Cestou
ten doktor je kápo ,dobrý libí se mi 🤗Umí to dobře popsat a argumentace je důvěryhodná .

obraz šelmy -Lidé ,pro vakcínu, vás,MĚ, vydají do její ruky

ľubica
ano momentalne je ticho pred velkým výbuchom diabolských nariadeni po prazdninach.. 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭
Ježíš je uzkou Cestou
musím být silná ! Vzdát se vážně všeho pro jméno Krista. Prostě začíná , vážně ověření všech svatých Víra,hlásící se k jménu Krista . Ten čas je tu !…More
musím být silná ! Vzdát se vážně všeho pro jméno Krista. Prostě začíná , vážně ověření všech svatých Víra,hlásící se k jménu Krista . Ten čas je tu ! Ted není čas se dívat sem a tam. Ale stále usilovat o POSVĚCENÍ ,BOJOVAT VÍROU I PROTI SVÉMU TĚLU , KTERÉ MÁ SVÉ SKLONY PO STRÉM OBRAZU . Bojujme at Nás Systém ve Víře neporazí ! Život vzít mužou ,ale né moje přesvedčení ,stojím Vírou ve Vítězství skrz Králův Kříž.

Magnetismus ,potraviny,léky ,vodní zdroje ...

MAGNETIC FOODS, MEDICATIONS; WATER SOURCES [Poisoning The World... By All Means Possible!] (bitchute.com) překlad, není ani zapotřebí. Jinými slovy ,vy jste dávno tak ,jako celý svět dávno tráveni…
další můj obraz Krom toho ,že miluju Slovo. Mám ráda umění starých mistru . Dívka z perlou . R.Štěpánková :-)
mé dílo.
Ježíš je uzkou Cestou
V tom pojetí z mé inspirace vnímání v mém času, ano. Pokud nemyslíte ovšem originál ? Originál je od Michelangela B. Ludovica Simoni . rok dokončení …More
V tom pojetí z mé inspirace vnímání v mém času, ano. Pokud nemyslíte ovšem originál ? Originál je od Michelangela B. Ludovica Simoni . rok dokončení 1512. tuším. Sixtínská kaple. Nicméně nechápu spíše záměr otázky...Nemám vzdělání profi. Ale obrazy už jich sem pár prodala . Maluji dá se říci v širokém záběru, různé styly,jak kdo si přál . Ale staré umění mistru mě prostě táhne víc. Fascinující díla. Holandští mistři , Italští a další. Doma to mám jako v galerii ,dost lidí se ke mě chodilo jen dívat . Nebot ty obrazy neprodávám ,které jsou pro mne osobně bližší . Je to pro mne osobně meditace ,duchovní prožitek , když tam vkládám i kus sebe samé . Už mi hodně lidí říká ,že bych měla mít výstavu . Ale nevím. Navíc jsem dost handicap.na vozíku . Častečně mi to postihuje i mírně už ruce . Tudíž sama to nemůžu jaksi zrealizovat ,bez sponzora . Ten obraz stvoření Adama , není celý . Musela bych mít plátno minimálně velké přes dva metry. Ten to má 120 délka a plátno sem si koupila speciálně …More
apredsasatoci
Tvoje dielo Aj tvoja myšlienka?More
Tvoje dielo
Aj tvoja myšlienka?
2 more comments

NEVĚDOMOST PRAMENÍCÍ ZE ZATVRZELÉHO SRDCE

Staré a nové já 17Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. 18Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odciz…
Ježíš je uzkou Cestou
Bůh mi dává opětovné potvrzení ,že opět, Satan vymyslel dobrý plán ,pod pláštíkem Roušky ,jak dát nový podnět mezi věřící , téma Plánpandemie ,covid,…More
Bůh mi dává opětovné potvrzení ,že opět, Satan vymyslel dobrý plán ,pod pláštíkem Roušky ,jak dát nový podnět mezi věřící , téma Plánpandemie ,covid, aby to hojně zaplavilo jejich mysl , a tím tak způsobuje ještě větší zmatek ,chaos , v diskuzích , slovíček , opětovných debatách , točení se stále na místě , kde On vás tam přímo nahnal ! Tam Vás chce mít!!! A vy ,žel i já ,na naký čas ano , ale vidím dál nežli před rokem , Bohu díky za Tu Milost , manipuluje ,aby Jste přestali myslet na své posvěcení !!! Nedíváte se směrem k sobě skrz ,Králův Kříž ! Ale stále se točíte směrem dolu na věci ,které ovšem sám Ježíš předem řekl ,že příjdou ,falešné zprávy , bludná učení , a divy ...kouzla...magie. Došlo mi to už před pár měsíci , Buh mi vnitřně vlastně celý čas říká uvnitř do srdce, at se nenechám ted tím to zmást ! Co je už skoro dva roky. Ne! Tady nejde ještě stále co jiní kážou , Znak ,který přeurčí kdo přijímá jméno Šelmy! APOD. Není to Pravda. Můj Pán ,mě varuje přesně co zde říká …More

Lukáš10:21-22

Kristus je to Tajemství před počátkem světa , který Otec v sobě skrýval, před moudrými v očích toho to pomíjivého času. 1.korint. 2: 7-16. Sám Otec musí zjevit kdo je SYN a naopak ! Otec, Bůh Duch ,…

Hřích, který je Znamením smrti .! Smilstvo .

Efezským 5: 3-5 Ale smilství a všechnu nečistotu nebo lítost, nechť se jednou nesmí jmenovat mezi vámi, jak se stalo svatým; Ani špinavost, ani pošetilé mluvení, ani žvanění, které nejsou vhodné, …
Ježíš je uzkou Cestou
patří sem i duchovní Smilstvo Ezekiel 16 k.
One more comment

Znamení šelmy to není ,je to znamení ducha Lži ,vraha v jedné osobě ,Satan!Který nestál od počátku …

I zvířata svědčí o Bohu

Tak mě dojal ,příběh muže potápěč ,dokument z Názvem : Moje učitelka chobotnice . Neuvěřitelné a tak silné svědectví , že Bůh nám dal taková bohatství i z přírodou být s nimi jedno v souladu a v …

Ježíš jako Světlo světa!

46Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě Od včera hledám na kolenou odpovědi na své otázky z mého srdce , pro mé dny v soužení . Víte každý z nás jistě krom …
štefan161
Dobre napísané. Akurát ten Tešiteľ, Parakletos je Duch Svätý. Ale inak dobreMore
Dobre napísané.
Akurát ten Tešiteľ, Parakletos je Duch Svätý. Ale inak dobre
Ježíš je uzkou Cestou
To vím , a proto to mám vždy před sebou , řádech mnoho let . UZKÁ CESTA. Mám i kanál svůj , na You tube ,měla sem ,než mi ho definitivně smazali. …More
To vím , a proto to mám vždy před sebou , řádech mnoho let . UZKÁ CESTA. Mám i kanál svůj , na You tube ,měla sem ,než mi ho definitivně smazali. Vlastně dva jsem měla, EL Jhwh jeho Syn Kristus , Uzká Cesta . Satan je bůh , a vše ovládl ,ovzduší už dávno !Efez.2, I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, 2jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. 3My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. 4Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, 5že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! 6Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, 7aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. O tom je potřeba stále …More
2 more comments

jak dlouho ?

82 1Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed „bohů“ soud vynesl: 2„Jak dlouho budete soudit převráceně, jak dlouho budete na straně ničemů? séla 3Chudých a sirotků se zastávejte,…