2xs
2xs
6714

jen film, k zamyšlení

téměř všechno zlo dělají lidé. Bůh ne. a ten zbytek zla nepřímého, jakoby záhadného, "bez příčin", jsou důsledky narušení rovnováhy stvoření/vesmíru právě tím lidským zlem - neposlušností vůči …More
téměř všechno zlo dělají lidé. Bůh ne. a ten zbytek zla nepřímého, jakoby záhadného, "bez příčin", jsou důsledky narušení rovnováhy stvoření/vesmíru právě tím lidským zlem - neposlušností vůči dobrému řádu.
Chatrč / The Shack (2017) CZ --- sktorrent.eu/media/videos/h264/4799_720p.mp4
apredsasatoci
Od presladeného ma bolia zuby! 🥱
Samson1
Pádem andělů byl porušen Boží řád ve vesmíru. Člověk byl sveden.
4 more comments
2xs
81.3K
POKUS O OČISTU VÍRY PRAVÉ Z TRADOVANÉHO BALASTU ZASTAVENÍ PRVNÍ Předesílám, že proti Marii nemám naprosto nic. Naopak - určitý vděk a je nám příkladem člověka-nástroje, poslušně se odevzdávajícího …More
POKUS O OČISTU VÍRY PRAVÉ Z TRADOVANÉHO BALASTU
ZASTAVENÍ PRVNÍ
Předesílám, že proti Marii nemám naprosto nic. Naopak - určitý vděk a je nám příkladem člověka-nástroje, poslušně se odevzdávajícího pro potřeby Pána, svého Boha.
Katolická církev však Marii přisuzuje nepřiměřenou důležitost, takřka centrální roli ženy, bez níž by nebyla naše spása a bez jejíž přímluvy ničeho nedosáhneme - "to Bůh (náš nebeský Otec) by se na nás vykašlal, ale ona je zaručenější než Bůh, je nepostradatelná prostřednice a ji Bůh poslechne spíše". - Je to samozřejmě lež. A od koho je lež? Od koho je všechno zmatení? Kdo potřebuje odvést lidi kamkoliv stranou, aby třeštili kolem jiného člověka a "jeho zjevení", než aby zůstávali střízlivě v pravdě a v Bohu-Pravdě? Jak lépe, než falešnou zBOŽností k člověku přemáznout SKUTEČNOU a jedině spásonosnou zBOŽnost k Bohu? No přece zdánlivě ctihodnou ale přemrštěnou úctou k něčemu stvořenému. A nejlépe se to maskuje u osoby Marie. Kdokoliv by takovou nevhodnou úctu k ní …More
Sv.Prokop
„Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý spasitelný vliv …More
„Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý spasitelný vliv blahoslavené Panny na lidi … plyne z nadbytku Kristových zásluh; opírá se o jeho prostřednictví, na něm naprosto závisí a z něho čerpá celou svou sílu.“ „Žádný tvor nemůže být nikdy kladen na jednu rovinu s vtěleným Slovem a Vykupitelem. Avšak jako mají na Kristově kněžství rozličným způsobem účast jak posvěcení služebníci, tak věřící lid, a jako se Boží dobrota skutečně vylévá na tvorstvo různým způsobem, tak ani jediné prostřednictví Vykupitele nevylučuje, nýbrž vyvolává rozličnou spolupráci tvorů, vyplývající z účasti na jediném zdroji.“ „Budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). „Úcta církve ke svaté Panně je niterný prvek křesťanského kultu.“ „Marii … církev právem uctívá zvláštní úctou … Už od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem ‘Bohorodička’ a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech …More
běda vám bezbožníci
Omlouvám se za včerejší zveřejnění Jankova333 lživého komentáře směrem k Avi Liva - nebyla to moje věc a tím si mnozí sobě, ale i jiným ublížili. …More
Omlouvám se za včerejší zveřejnění Jankova333 lživého
komentáře směrem k Avi Liva - nebyla to moje věc
a tím si mnozí sobě, ale i jiným ublížili.
Otče odpusť nám nebot´ nevíme co činíme.
6 more comments