Sv.Prokop
Sv.Prokop
487

Evangelizace shora

Milosrdný Bože, dej ať Církev Svatá vyčlení katechety nejvlivnějším osobám. Například v Čechách byla nejprve pokřtěna knížata a potom lid ...
Sv.Prokop
12.1K
Modlitba ke Královně andělů, Přemožitelce Satana
Obrana katolíckej Cirkvi
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující …More
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující příklad. Sv. Alfons Maria de Liguori - S. Alphonsus - z knihy vnešenosti Panny Marie. Příklad. Tento příklad není v žádné knize. Ale vypravoval mi jej kněz, můj řeholní spolubratr, kterému se věc přihodila. Tento kněz jednou zpovídal. (Z dobrých důvodů pomlčím o místě, třebaže kajícník dal svolení, aby se věc uveřejnila.) Najednou si všiml mladého muže, který stál opodál, jako by se chtěl i nechtěl zpovídat. Kněz se něj několikrát podíval a nakonec se ho zeptal, chce-li jít ke zpovědi. Muž přisvědčil, ale protože zpověď měla být dlouhá, odvedl ho zpovědník do zvláštní místnosti. Mladík mu začal vypravovat, že je cizinec, že pochází z urozeného rodu, neví prý ale, jak by mu mohl Bůh odpustit po životě, jaký dosud vedl. Žaloval na sebe množství hříchů, nečistoty, vraždy a jiné věci. Přiznal se, že již ztratil naději, že bude spasen, takže nakonec …More
Sv.Prokop
3856
Výzva
One page
johanika
Dnes o tom hovoril Dr. Harabin: Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 2.3.2022More
Dnes o tom hovoril Dr. Harabin:
Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 2.3.2022
One more comment
Sv.Prokop
9348

Zjevení Janovo 9, 10-11

A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel.
8 more comments
Sv.Prokop
161

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7)

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7)
Sv.Prokop
165

Výběr z Kodexu kanonického práva

Krestané mají eucharistii v nejvetší úcte, cinne se úcastní slavení nejsvetejší obeti mše, velmi zbožne a casto tuto svátost prijímají a prokazují jí nejvyšší úctu (Kán. 898) Posvátní služebníci …
Sv.Prokop
31.1K

Jidášova zrada v pozadí věcí příštích ?

Následkem Jidášovy zrady se apoštolové rozutekli. Za Ježíšem šel jen Šimon a jeden učedník. Neúprosné boží dopuštění. Půjdeme za Ježíšem nebo do různých denominací ?
miloš kubelka
ty nejsi svatý prokop tak se podle toho chovej , ty jsi podvodník co ty řikáš by svatý prokop nikdy neřekl
Sv.Prokop
Východní církve, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, slaví eucharistii s velikou láskou. „Jelikož tyto církve, i když odloučené …More
Východní církve, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, slaví eucharistii s velikou láskou. „Jelikož tyto církve, i když odloučené, mají pravé svátosti a především, vlivem apoštolském posloupnosti, mají kněžství a eucharistii, které je s námi dosud těsně pojí.“ Jakési společenství ‘in sacris’, ve svatých věcech, tedy v eucharistii, „za vhodných okolností a se souhlasem církevní autority je nejen možné, ale dokonce se doporučuje“. (Katolický katechismus, §1399)
One more comment
Sv.Prokop
151

Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. (1. Petrův …
Sv.Prokop
251.3K

!!! Všichni se, prosím, zamysleme nad tím, komu prospívá rozkol mezo křesťanskými cirkvemi !!!

Pokud se pokusíte podporovat v komentářích jednotu v Kristu bez ohledu na to jestli jste katolík či pravoslavný, někteří zde působící autoři Vás zablokují, stejně jako mne. Komu to prospívá, …
b8111
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání ! Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu …More
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !
Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu zodpovězeno. Katolická dogmatika, po 2. Vat. koncilu tomu nebrání. Ba naopak ŘKC si to přeje. Otvírá svou náruč všem církvím, které uznávají trojjediného Boha. Snaží se církve sjednotit na hlavních bodech víry. Vzdává se kritiky a otvírá svou náruč druhým bratřím. Nevzdává se však vedoucí role a zároveň prohlašuje, že plnost Božích darů, je pouze v ŘKC, což u Pravoslavné církve může trochu dělat problém.
b8111
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která …More
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která učila, že mimo církev není spásy, znásilňovala svědomí lidí, schvalovala násilí, proti Těm, co jí stavěly na odpor…... Uvedu aspoň některé. Pius IX / cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX. / v encyklice Quata cura vynáší klatbu nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí.
henryklahola.nazory.cz/PIUS9QC1864CZ.htm
VÝTAH BLUDNÝCH NÁZORŮ
...Podobně se nestydí tvrdit proti učení svatých Písem a svatých Otců, že údajně prý veřejné dobro je nejlépe zajištěno tam, kde se veřejné moci údajně prý nepřiznává povinnost trestat rušitele katolického náboženství tresty stanovenými zákonem, leč pouze jen pokud toho žádá veřejný pořádek. Vycházejíc z této bludné ideje o takovéto společenské vládě, nestydí se hovět ani jiné bludné smyšlenině, nanejvýš zhoubné katolické Církvi a spáse duší, kterou Náš předchůdce, blahé paměti Řehoř XVI. (2) …More
23 more comments