b8111
b8111
1K

Satan bude spoután až po 2 příchodu J. Krista na tuto zem, tato událost spustí období1000 let.

ZAMYŠLENÍ NAD TEXTY SV. PÍSMA, KTERÉ SE VÁŽÍ K 1000 LETÉM OBDOBÍ…. / které jsou v rozporu s tím, co uvádí Bl. K. Emmerichová: ... satan bude vypustený 50-60 rokov pred rokom 2000.. / Problemat…