b8111
b8111

Bruselská internacionála

Zdravím Mirdo, žijeme spolu v jednom městě / měl jsem jít za Tebou dělat do D.D. - vím, že už jsi skončil, na velikonoce jsi byl u nás s koněm, jak jsi se přistěhoval, atd /. Mohl bys prosím tě vysvětlit Halíkovi a spol., že nejsem Kallistratos/hoki, atd... Díky a někdy na viděnou.
b8111

NEJVĚTŠÍ VŮL STÁDO VEDE

Tymián: Základní otázkou je: Mohou ostatní náboženství vést ke spáse /pan Kufa zde jasně tvrdí, že ano/ a pokud ne, proč ŘKC se snaží o Synkretismus?
b8111

NEJVĚTŠÍ VŮL STÁDO VEDE

Kdo bude spasen a kdo nebude, nechme na Bohu. Jeho milosrdenství je nezměrné. Má však, ale svoje pravidla, jinak by byli spaseni všichni. Základní otázkou tedy je: Zda ostatní náboženství mohou vést ke spáse /pan Kufa zde jasně tvrdí, že ano/ a pokud ne, proč ŘKC se snaží o Synkretismus?
b8111

NEJVĚTŠÍ VŮL STÁDO VEDE

Interpretace M. Kufy, že upřímně věřící všech náboženství, či nevěřící, se dostanou do nebe, je mylná vedoucí do věčné záhuby. Je v duchu Synkretismu na kterém se pracuje na půdě OSN již několik desetiletí za přispění ŘKC. Plné jednotě brání přijmutí J. Krista, jako Boha, který umřel za naše hříchy a vstal z mrtvých.
b8111

NEJVĚTŠÍ VŮL STÁDO VEDE

Coburg: Jan 10,16
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
Výklad: A- je zapotřebí všechny náboženství spojit pod jednotného pastýře / Synkretismus/.
B - Ježíš myslel na všechny, kdo se na zemi nechali svést falešnými pastýři. Lidé, které chtěl shromáždit jako ovce na svých pastvinách, byli rozptýleni mezi vlky.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ..ešte neičo čo ma zaujalo a prikláňa k názoru, že tých 3 a pol roka bude doslovných...

Dobrý postřeh. Jinak Petře, výše uvedené citace z Písma se vážou k 3 ½ roku, ale nejedná se o skutečnou délku. To znamená, že 1260 dní /3 ½ roku/ dle biblického principu uvedeného v Ezech. 4/6. a 4 Mojž .14/34., pokud by se na to vztahoval, by bylo 1260 roků. Jinak je to, ale u Luk4/25., …More
Peter(skala): ..ešte neičo čo ma zaujalo a prikláňa k názoru, že tých 3 a pol roka bude doslovných...

Dobrý postřeh. Jinak Petře, výše uvedené citace z Písma se vážou k 3 ½ roku, ale nejedná se o skutečnou délku. To znamená, že 1260 dní /3 ½ roku/ dle biblického principu uvedeného v Ezech. 4/6. a 4 Mojž .14/34., pokud by se na to vztahoval, by bylo 1260 roků. Jinak je to, ale u Luk4/25., tam je to doslova. U Zj. 11/9 nevím vysvětlení. Potom 3 ½ roku svázání satana může být, jak skutečných 3 ½ roku, tak i 1260 dní, tedy 1260 roků.

Já osobně preferuji skutečné 3 roky a 6 měsíců. Potom, ale vzniká problém s proroctvím bl. Emmerichové. Dle ní, měl být satan puštěn na svobodu 50-60 let před rokem 2000.
/ a jsme na začátku...…… , proto si zjišťuji další ověřené informace těch, kteří se tímto tématem zabývali. Pak si mohu udělat názor/ Přeji hezký den.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře díky. Ale prosím Tě, to dílo má skoro 400 stran, na což nemám čas. Kromě Tebou uváděného čísla 518, váže se k tomu ještě něco, někde? Ať mi to usnadníš. Díky.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Myslíš k těm mimozemšťanům? No, něco jsem viděl:
a- ale nebudu se tomu věnovat, pokud nejsem si jistý zdrojem
b- určitě bych si to nechal přeložit vlastním člověkem, jak je to doopravdy řečeno, pokud by to bylo pro mě důležité
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře, mohl by jsi uveřejnit něco z díla ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování / k otázce výkladu 1000 ročního království a 3,5 roku plného uvolnění satana?Děkuji
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ..inač, ked už niekto chce vedieť kolko rokov…
O těchto informacích mám poměrně dobrý přehled. Zdrojů je hodně ale mnohé si protiřečí. Mě spíše mrzí, že ŘKC v těchto věroučných naukách nedovedla a nedovede vydat oficiální stanovisko, které by bylo závazné, jak pro kněze, tak katechety, atd., tedy ty , kteří se zabývají výukou. Není možná taková nejednota názorů, a aby se každý …More
Peter(skala): ..inač, ked už niekto chce vedieť kolko rokov…
O těchto informacích mám poměrně dobrý přehled. Zdrojů je hodně ale mnohé si protiřečí. Mě spíše mrzí, že ŘKC v těchto věroučných naukách nedovedla a nedovede vydat oficiální stanovisko, které by bylo závazné, jak pro kněze, tak katechety, atd., tedy ty , kteří se zabývají výukou. Není možná taková nejednota názorů, a aby se každý odvolával na jiný zdroj, který je mu blízký, jemuž věří.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Toho jsem si samozřejmě velmi dobře vědom. S tímto problémem zápasí spousta lidí.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): ...kde v Biblii sa použiva 3 a pol roka (okrem tohto pripadu)?......
Důležitá zásada při výkladu časových proroctví: jeden rok – jeden den. / ne vždy, tak tomu je /
4 Moj 14/34 Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

Ezech 4/6 Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na …More
Peter(skala): ...kde v Biblii sa použiva 3 a pol roka (okrem tohto pripadu)?......
Důležitá zásada při výkladu časových proroctví: jeden rok – jeden den. / ne vždy, tak tomu je /
4 Moj 14/34 Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

Ezech 4/6 Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

Zj 11/2 Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců. /42měs:12měs = 3,5 roku /

Zj 11/3 A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. /1260dní:30dní=42měsíců:12měs=3,5 roku/

Zj11/9 Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. /1den=1rok=3,5 roku/

Zj 12/6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zj 13/5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

1 Král. 17/1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.

Luk 4/25 Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.

Proroctví je víc, ale jsou těžká na pochopení a počítání. I služba J. Krista dle některých trvala 3,5 roku. Židé se řídili lunárním kalendářem, ale nemohu dohledat staré počítání před 4. stol. n. l. / myslím zaokrouhlení měsíce na 30 dní, proč to tak Hospodin počítal /.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Velmi moudrý, znalý věcí je Tvůj názor. Chybí nám vyjádření odborníka na jeho dílo. Nemám rád vytrhávání z kontextu něčího díla, Sv. písma, kterým dotyční nerozumí a pak se zde dohadují celé dny….
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře a, b / uvedeno včera /nejsou otázky. Jsou to fakta , s kterými sv. Augustin pracuje a jsou uvedeny v těchto kapitolách 16,24., 20,7/ jeden den jako 1000 let a tisíc let jako jeden den, atd./. Sv. Augustin přesto, že zná tyto biblické časové principy, tak mi připadá, že naopak podporuje skutečnou časovou délku uvolnění satana na konci času, pouze na skutečné 3 roky a 6 …More
Peter(skala): Petře a, b / uvedeno včera /nejsou otázky. Jsou to fakta , s kterými sv. Augustin pracuje a jsou uvedeny v těchto kapitolách 16,24., 20,7/ jeden den jako 1000 let a tisíc let jako jeden den, atd./. Sv. Augustin přesto, že zná tyto biblické časové principy, tak mi připadá, že naopak podporuje skutečnou časovou délku uvolnění satana na konci času, pouze na skutečné 3 roky a 6 měsíců.
Symboliku těchto let v kap. 20,8, která se tímto zabývá, ale nikde nenacházím...
dotaz: Je moje vyhodnocení Jeho úvahy správné, vnímáš to taky tak /plné uvolnění sat. - 3,5 r/?
PS: Jistotu učení neřeším, tvořím si pouze názor.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené …More
Peter(skala): Další moje otázka je: Jak je to s uvolněním Satana na 3 ½ roku? Všímám si, že sv. Augustín si není jistý, s jeho časovým osazením v souvislosti s 1000 ročním královstvím. S tím problém nemám. Spíše se mi, ale zdá, že podporuje skutečnou časovou délku pouhé 3 roky a šest měsíců a s tím už problém mám. Přitom:
a- nelpí na 1000 letech / nemusí to být období těmito léty vymezené 16,24., 20,7.,atd../
b-mluví o uvolnění satana, které se začalo, když Církev překročila hranice Judey/ale to je něco jiného/
Mýlím se ?
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň …More
Peter(skala): Ano, mýlil jsem se. Měl jsi pravdu. Psané listy jsou slova sv. Augustina, beze vstupů překladatele. Zmátlo mě uvedení špatného letopočtu, kterému věřila v tehdejší době jak Církev, tak i sv. Augustin, který se celkově stavil k pojetí času filozoficky. Odpověď na otázku A+B je dostačující a plně v souladu s Jeho učením, jak jsi uvedl výše. Proto mažu svoji chybnou úvahu. Zároveň děkuji za obohacení mého malého rozhledu.
b8111

Brazília zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z iniciatívy katolíckych laikov napriek nesúhla…

Libor Halík: …. Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte…..

Takže, když nejste schopen objektivně reagovat, uzavřu to tedy já. Až budete mít osobní negativní zkušenost se mnou, pak můžete napsat to, co jste napsal. Vy ji ovšem nemáte. Na první kontakt s Vámi jste zareagoval zablokováním a křivým nactiutrháním. Nebyl důvod / pokud netrpíte strachem z konfrontace názorů, …More
Libor Halík: …. Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte…..

Takže, když nejste schopen objektivně reagovat, uzavřu to tedy já. Až budete mít osobní negativní zkušenost se mnou, pak můžete napsat to, co jste napsal. Vy ji ovšem nemáte. Na první kontakt s Vámi jste zareagoval zablokováním a křivým nactiutrháním. Nebyl důvod / pokud netrpíte strachem z konfrontace názorů, bezdůvodným protěžováním trollů, neschopností rozeznat kdo koho napadá, či nejste v zajetí mystifikačních her na nicky/, a pokud ano, mohl jste mě kdykoliv později zablokovat. To by bylo „křesťanské“ a to bych přijal. To jste však neudělal. Osobně se domnívám, že jste ve "vleku" místního trollení podlehl názoru, že B8111 je Kallistratos, nebo Vám vadilo, že se občas zastávám lidí, kteří Vám názorově nesedí. Obojí je špatně. Pokud se zde snažíte prezentovat, jako bohabojný muž, jemuž leží na srdci Boží dílo, tak se podle toho chovejte. V tomto případě jste se zachoval jako zbabělec, nebo jste zbabělec, když pozoruji Vaši toleranci ke zlu, které páchají zdejší Barbarin, Segal, atd…… Proč jim nenapíšete, že podněcují na Glorii hádky a že je zablokujete? Proč neměříte minimálně stejným metrem? Proč se nedržíte "kréda" o lži a pravdě, které máte napsané v pravém rohu nahoře Vaší stránky? Odpovím za Vás: Možná asi proto, že jak si všímám, je Vám toto zlo nějak blízké, v duchu hesla: účel světí prostředky. Což znamená v praxi, že špinavou práci udělají za Vás a Vy máte klid na uvádění svých názorů. Obranným valem křesťana má být Hospodin a né banda darebáků. Vidím ale, že máte asi větší důvěru v tyto trolly. Pokud ovšem máte odvahu vystupovat na veřejnosti, tak bych prosil, abyste prokázal stejnou odvahu i zde na Glorii a nechoval se, jak malý nevyzrálý kluk, který se schovává za máminou sukni, v případě nebezpečí.
Na závěr bych si dovolil pouze jednu myšlenku k Vaši působnosti zde. Prorocký duch musí být v souladu se Svatým písmem a a pozná se taky podle toho, že prorokované slovo se plní. Bůh není lhář. Ve Vašem případě: a - buď nerozumíte uváděným proroctvím, tedy neumíte s nimi pracovat, b - nebo jsou falešné. U Vás se domnívám, že občas splňujete obojí kritéria. Chrlíte jedno proroctví za druhým a nic …...

Nicméně osobně proti Vám nic nemám, určitě jste v jádru dobrý člověk. Jste můj bratr v Kristu, proto si přejme vše dobré a odpouštějme si navzájem dokud je čas. Velmi si taky vážím Vašich aktivit na obranu nenarozeného života, atd. Rovněž bych se chtěl omluvit, jest-li jsem Vůči Vám „tvrdý“ a ublížil Vám. Nemyslím to zle, pouze bych si přál, aby můj názor Vás dovedl k zamyšlení, zda neděláte něco ve svém životě špatně. Přeji hezký den.
Ps: Pletánek dobře ví, že nejsem Kallistratos. Měl jsem před 1,5 rokem s ním pracovat v domově důchodců u Luhačovic, jako ošetřovatel. Proč jste mu nevolal?
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 …More
Peter(skala):Tak to by mě zajímalo. Můžeš uveřejnit konkrétní stranu, nejlépe citaci, popř. odkaz k otázce a+b od sv. Augustína, včetně ct. Márie z Agredy / bez cizího vysvětlování a doplňování /? Nerad bych dopadl, jako u českosla /již tu není/. Ten uveřejňoval hromady knih na podporu ŘKC učení, které ve skutečnosti nečetl, nebo jim nerozuměl. Na obranu neděle jsem po přečtení takřka 200 stran jedné knihy, pak zjistil, že je autor plně v rozporu s ŘKC, protože tvrdil, že Kristus zrušil desatero a z toho vycházel. Taktéž Mates /nic proti němu/, na otázky a+b má stejný pohled jako Ty, pře se o ně a nakonec uveřejní Zjevení svatého Jana apoštola od Hečla, Sýkory, který je plně v rozporu s tím, co obhajuje…….. Co by mě taky zajímalo, zda sv. Augustin, ct. Márie z Agredy v těchto otázkách jsou zajedno s bl. Emmerichovou? Přeji hezký den.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledov…More
Peter(skala): Petře, zajímavou studii knihy Zjevení s úvahami a výkladem od Dr. J. Sýkory a J. Hečla / rok 1946, církevní schválení/ vložil Mates5485, 27. února: ZJEVENÍ - SVATÉHO JANA APOŠTOLA
Oba autoři odmítají Milenarizmus a Chiliazmus. 1000 leté království, ale očekávají v budoucnu, včetně spoutání satana, před 2. příchodem J.Krista, jemuž bude předcházet propuštění satana, pronásledování církve, tedy doba antikrista /str.164-180, str.299-309/. Rovněž trvají na přesném vymezení času 1000 let. Stejné úvahy jako u Tebe, pouze časový nesoulad hlavních událostí. I já jsem se tímto celé léta řídil. U ŘKC se setkávám spíše s tímto názorem. O názoru Bl. K. Ememrichové jsem se dozvěděl až od Matesa. ŘKC se k těmto věcem moc nevyjadřuje a s Jejími vizemi moc nepracuje. Jinak Tě Petře nechci nějak zatěžovat, až budeš mít někdy čas... A rozhodně se nechci o tyto věci přít.
b8111

Tri pápežove očakávania od Charisu – jednotnej katolíckej obnovy v Duchu Svätom

Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na …More
Peter(skala):Petře děkuji za námahu. Asi blbě hledám, ale nemohu zde najít ofic. vyjádření ŘKC k mé otázce. Pouze úvahy nějakých pisatelů na základě Sv. písma /např. milenarizmus.docx (80,5 kB) – vyjádření pod sv. Augustinem: strana 3-8, což předpokládám, že už nejsou myšlenky sv. Augustina/. Výklad Milenarismu, Chiliazmusu v interpretaci ŘKC, znám. Rovněž znám výklad o Božím království na zemi, taktéž i o omezení satanovi moci. Ale nikde zatím jsem nenašel ofic.vyjádření ŘKC např. v KKC, k těmto otázkám:
a-1000 roční království se začalo příchodem Krista na zemi a skončí Jeho 2. Příchodem.
b-spoutání satana a uvržení do propasti na 1000 let se už stalo smrtí a vzkříšením J.Krista.
Prosím tedy o konkrétní věty, výtah, odkazy, schválených ŘKC. Nechci studovat hromadu neschválených úvah, odkazů, byť dobře myšlených…….