b8111
b8111

Ruská armáda

Jak jsem dostal, tak posílám. Pochybuji, že to napsal Putin, ale situace je vážná. Nenechme se vtáhnout do intrik mocných. Proto říkám jasné ne, všem válečným štváčům a sráčům made in USA a spol....To_jsou_vazna_slova.docx (email.cz)
b8111

PROSÍM PŘIPRAVTE SE!

Jak jsem dostal, tak posílám. Pochybuji, že to napsal Putin, ale situace je vážná. Nenechme se vtáhnout do intrik mocných. Proto říkám jasné ne, všem válečným štváčům a sráčům made in USA a spol.....To_jsou_vazna_slova.docx (email.cz)
b8111

Pro Oligarchy, Je Kovid Pouze Nebezpečný Během Mše - 10 000 Cyklistů Je Ignoruje

Jak jsem dostal, tak posílám. Pochybuji, že to napsal Putin, ale situace je vážná. Nenechme se vtáhnout do intrik mocných. Proto říkám jasné ne, všem válečným štváčům a sráčům made in USA a spol....To_jsou_vazna_slova.docx (email.cz)
b8111

Bouře na galilejském moři, Rembrandt van Rijn, 1633

Jak jsem dostal, tak posílám. Pochybuji, že to napsal Putin, ale situace je vážná. Nenechme se vtáhnout do intrik mocných. Proto říkám jasné ne, všem válečným štváčům a sráčům made in USA a spol....
To_jsou_vazna_slova.docx (email.cz)
b8111

Vražedné nástroje globalistov (satanistov)- rúška, testovanie, očkovanie, lockdown. Ľudia nezomiera…

Jak jsem dostal, tak posílám. Pochybuji, že to napsal Putin, ale situace je vážná. Nenechme se vtáhnout do intrik mocných. Proto říkám jasné ne, všem válečným štváčům a sráčům made in USA a spol....To_jsou_vazna_slova.docx (email.cz)
b8111

Pro vyvážení.

tovika: …kdybyste měla manžela…
Opustit manžela pro nemoc je „prasárna“. Ale zcela jinou situací je, pokud zjistím, že manžel krade, podvádí, má podíl na vraždách. Potom se ptám: Co je příčinou jeho špatného chování - je to nemocí, zlou povahou? A pokud je to nemocí, zvládnu ji, existuje léčba, nehrozí něco i mě? Pokud je to povahou, jak mu mohu pomoci, čeho je zapotřebí v dané situaci? Ovšem …More
tovika: …kdybyste měla manžela…
Opustit manžela pro nemoc je „prasárna“. Ale zcela jinou situací je, pokud zjistím, že manžel krade, podvádí, má podíl na vraždách. Potom se ptám: Co je příčinou jeho špatného chování - je to nemocí, zlou povahou? A pokud je to nemocí, zvládnu ji, existuje léčba, nehrozí něco i mě? Pokud je to povahou, jak mu mohu pomoci, čeho je zapotřebí v dané situaci? Ovšem v případě, kdy jsem přesvědčena, že selhaly všechny dostupné prostředky k jeho odvrácení se od zla a manžel se nemíní změnit, pak je lepší jej opustit, než stáhne mě a naše děti do záhuby.
Každopádně v obou případech, je zapotřebí problém nazvat pravým jménem, řešit jej. Řešením rozhodně není to, že jej zametu pod stůl a budu dělat, že se nic neděje, neboť s takovou zločinnost narůstá, a já jsem částečným spoluviníkem ať chci, nebo nechci…
b8111

Pro vyvážení.

tovika: ... Kde je to psané v písmu...
Jen jsem si začal pročítat vaše komentáře a tohle mě zaujalo v komentáři nade mnou. A k tomu bych se vyjádřil, pokud Vám to nebude vadit, takto:
Jsou zákonité, podmíněné procesy v modelech chování, /šablony, principy - na názvu nezáleží / růstu a pádu dobra, zla, které probíhájí v nás, kolem nás, v církvích, atd. Těmto tématům se věnuje Ježíš v evangeliích,…More
tovika: ... Kde je to psané v písmu...
Jen jsem si začal pročítat vaše komentáře a tohle mě zaujalo v komentáři nade mnou. A k tomu bych se vyjádřil, pokud Vám to nebude vadit, takto:
Jsou zákonité, podmíněné procesy v modelech chování, /šablony, principy - na názvu nezáleží / růstu a pádu dobra, zla, které probíhájí v nás, kolem nás, v církvích, atd. Těmto tématům se věnuje Ježíš v evangeliích, neboť souvisí s naší spásou. Přál bych si, abyste si poctivě zodpověděla, proč se dostal do sporu s tehdejšími, náboženskými učiteli? Co bylo příčinou jejich odklonu od pravdy? A hlavně, kde se odklonili. Tyto procesy jsou stejné napříč celým starým zákonem a nevyhnuli se ani nám. Jak Ježíš, tak i apoštolové se v těchto problémech obraceli na Sv. písma a tak bylo doporučeno i nám křesťanům. Pokud zkoumáme Písma za určitých podmínek, je to v pořádku. Špatné je, když vytrháváme určité části z kontextu, které nám pasují pro naši "omezenou", předem cílenou argumentaci, nebo jím nerozumíme. Samozřejmě je problém zachovat nestrannost čtenáře, který si často nasazuje brýle své náboženské denominace. Taky dobře víme, že je velký problém „nacpat“ život Krista, evangelijní poselství a jeho vysvětlující rozsah na pár listů Nového zákona. Argumentace ohledně záchodu, i když jste to nemyslela zle / Váš důvtip mě spíše rozesmál/, není pro mě „vítězstvím“, ale totálním „propadákem“. / Jenom pro oživení: otázka chození na záchod je už řešena u izraelitů ve SZ, konkrétně Dt.23/13-15 /.
To co Kristus soustavně řešil s Farizei / starozákonní církví /, si myslíte, že nehrozí novozákonní církvi, potažmo nám? Samozřejmě, že hrozí a nejen to, odpovíte. Proto se zákonitě církev musela a musí dostávat do těchto podmíněných procesů. Proto je zapotřebí neustále konfrontace učení církve s Sv. písmem, pokud dojde evidentně k novým podnětům a následně vznikají další sporné body. Každopádně, ale kvalitní konfrontaci nemůžete čekat od těch, kteří církev odkloňují od pravdy, či již v minulosti svedli na scestí.
V tomto kontextu, je velkým problémem, rovněž stavění na tradicích. A církev, jak víme, hodně na nich staví. Tradice samy o sobě nemusí být špatné a nejsou, ale nemohou nahrazovat, či dokonce potlačovat požadavky Božího slova, či snad být nad ním. Jak víme, tak Ježíš tvrdě bojoval proti nim a odsuzoval je. Proto musíme stavět na Božím slově a ne tradicích. A tohle církev nedělá. Církev nejen vychází z tradic, které vyvýšila mnohde nad Boží požadavky, ale i se v minulosti otevřela pohanským zvykům a přijala je za své. Cožpak nynější synkretismus, atd., nejsou toho ovocem? A mě zajímá ovoce. Argumentace typu: ..a brány pekelné ji nepřemohou,… Ty jsi Petr a Tobě dám…, atd., může používat i samotný satan. Tedy nejsou pro mě zárukou, ani ukazatelem, omluvou, nynějšího stavu církve. Jediným ukazatelem je Slovo Boží a zda, učení církve, naše skutky jsou v souladu s ním. Pak vím, že stojím na skále. Ten, kdo argumentuje desítkami zjevení, tradicemi, které nemají Biblický podklad, či snad jdou proti Bibli, jasně staví na písku.... Ale nic ve zlém, odpovídat nemusíte. Jste slušné, milé "děvče" a to mě těší. Mám rád bystré lidi. Přeji hezký den.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Napsalas: ....Ještě se dotknu toho jak píšeš ohledně příslušnosti k církvi?..
Na konci časů, vyjdou opravdoví křesťané, hledájící pravdu, z mrtvých /nefunkčních/ církví a vytvoří ostatek Božího věrného lidu. Tehdy se spojí na pravém Božím zákonu. Bude mocné vanutí Ducha svatého a lidé spoustu věcí pochopí. Hlavní "gro" posledního zápasu bude spočívat v tom, který zákon je pravý. To rozdělí …More
Napsalas: ....Ještě se dotknu toho jak píšeš ohledně příslušnosti k církvi?..
Na konci časů, vyjdou opravdoví křesťané, hledájící pravdu, z mrtvých /nefunkčních/ církví a vytvoří ostatek Božího věrného lidu. Tehdy se spojí na pravém Božím zákonu. Bude mocné vanutí Ducha svatého a lidé spoustu věcí pochopí. Hlavní "gro" posledního zápasu bude spočívat v tom, který zákon je pravý. To rozdělí lid na kozly a ovce. Každý se bude muset rozhodnout, zda poslouchat člověka a jeho lidský zákon, který vydává za boží, anebo Boha a Jeho pravý zákon. Tak jak popisuje Dan. 7/25-27.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Ponaučení, které jsi uvedla, jsou velmi dobrá a pravdivá. Na některá je už ale pozdě a některá u křesťana, mají mantinely. Např.: Na hrubý pytel, hrubá záplata, se nemůže dostat za hranici, Božích zásad v chování. Křesťanství by mělo mít vyšší morálku, než která panuje v pohanském společenství. Pokud se dopracujeme k hádkám, nadávkám, které končí nenávistí a nedovedeme odpouštět, je něco špatně.…More
Ponaučení, které jsi uvedla, jsou velmi dobrá a pravdivá. Na některá je už ale pozdě a některá u křesťana, mají mantinely. Např.: Na hrubý pytel, hrubá záplata, se nemůže dostat za hranici, Božích zásad v chování. Křesťanství by mělo mít vyšší morálku, než která panuje v pohanském společenství. Pokud se dopracujeme k hádkám, nadávkám, které končí nenávistí a nedovedeme odpouštět, je něco špatně..... I já k tomu sklouzávám, a proto pracuji s "mechanismy", jak se z toho zavčasu dostat, než mě to přeroste a není cesty zpět. Proto jsem se taky včas omluvil Kallistrátovi. A udělal bych to, i kdyby neodešel.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Milá Bohumilo, nejmenuji se Libor a děkuji za podněty. Jednička nejsem, cítím se velmi slabým proti mnohým těm, s kterými sdílím společenství. Jsou to poctiví křesťané a to tě hodně ovlivní. Ano solidní administrátor zde chybí, ale křesťané by si měli spoustu věcí uhlídat u sebe, i bez administrátora, anebo odejít, pokud pro ně míra zdejšího zla, je silnější, než oni a stahuje je rovněž ke zlu, …More
Milá Bohumilo, nejmenuji se Libor a děkuji za podněty. Jednička nejsem, cítím se velmi slabým proti mnohým těm, s kterými sdílím společenství. Jsou to poctiví křesťané a to tě hodně ovlivní. Ano solidní administrátor zde chybí, ale křesťané by si měli spoustu věcí uhlídat u sebe, i bez administrátora, anebo odejít, pokud pro ně míra zdejšího zla, je silnější, než oni a stahuje je rovněž ke zlu, které převyšuje přínos tohoto webu. Rozhodně si nemyslím, že Zedad je administrátor, ale nepátrám po tom.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Nedávno jsem napsal, že o našem vstupu do Nebeského království, rozhodne naše povaha a ne naše příslušnost k nějaké církvi. To mějme prosím na mysli. Ano, Kristus zápasil se špatnými výklady písma Farizeji, Saducei, církevními tradicemi, byl k nim tvrdý, ale nikde není psáno, že by hřešil, tedy přestoupil Boží zákon. Neměl v sobě lsti, nenávist, nenadával sprostě druhým, nenazýval druhé blázny, …More
Nedávno jsem napsal, že o našem vstupu do Nebeského království, rozhodne naše povaha a ne naše příslušnost k nějaké církvi. To mějme prosím na mysli. Ano, Kristus zápasil se špatnými výklady písma Farizeji, Saducei, církevními tradicemi, byl k nim tvrdý, ale nikde není psáno, že by hřešil, tedy přestoupil Boží zákon. Neměl v sobě lsti, nenávist, nenadával sprostě druhým, nenazýval druhé blázny, atd… A taky nalomenou třtinu nedolomil. Konečné soudy nechme na něm. On vidí do našich srdcí, On zná naše pohnutky, On je spravedlivý. My ne.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Milá Bohumilo, to co jsem udělal, nevnímám, jako pokoření, ale jako svou povinnost. K Jeho chování jsem se vyjádřil a za těmi slovy si stojím. Otázkou je, zda jsem jej vyhodnotil správně. Druhá věc je hněv, snižování druhého, nadávky, pomluva. A zde jsem si plně vědom, že jsem přestoupil Boží zákon, zákon lásky. K tomuto je hodně psáno v Novém zákoně. Pokud chci chodit k sv. přijímání, večeři …More
Milá Bohumilo, to co jsem udělal, nevnímám, jako pokoření, ale jako svou povinnost. K Jeho chování jsem se vyjádřil a za těmi slovy si stojím. Otázkou je, zda jsem jej vyhodnotil správně. Druhá věc je hněv, snižování druhého, nadávky, pomluva. A zde jsem si plně vědom, že jsem přestoupil Boží zákon, zákon lásky. K tomuto je hodně psáno v Novém zákoně. Pokud chci chodit k sv. přijímání, večeři Páně, musím se napřed se svým bratrem usmířit. Pokud jsem viděl, že není schopen rozumné komunikace, po mojem upozornění, měl jsem přestat na něj reagovat, pouze jej zablokovat. Tato nepříjemná situace je pro mě zároveň ukazatelem, že nejsem stále pevný ve svých předsevzetích. Proto v něm nechci hledat viníka své vlastní slabosti. Já jsem to nezvládl, já. Zároveň na něm mohu narůst. Nepřítel je vždy nejlepší školou života, jak se říká.
b8111

Irák: Orientální Přivítání Pro Františka (Video)

Vím, že chodíš na Glorii, tak Ti chci sdělit na závěr, že proti Tobě nic nemám, že Ti i já odpouštím. A věřím, že se jednou tam potkáme. Pokojný den bratře.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Vím, že chodíš na Glorii, tak Ti chci sdělit na závěr, že proti Tobě nic nemám, že Ti i já odpouštím. A věřím, že se jednou tam potkáme. Pokojný den bratře.
b8111

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2021

Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, …More
Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, co mě k tomu vedlo. Jednoduše řečeno: Neuhlídal jsem svoji povahu. Místo, abych s Tebou přestal komunikovat, tak jsem se otevřel zlu.
Nemohu soudit pohnutky člověka, proč je takový, pouze mohu poukázat, odsoudit jasné zlo. To jsem také udělal a za to se omlouvat nechci. Omlouvám se tedy za výše uvedené, mrzí mě to a prosím o odpuštění. Závěrem rovněž prosím, až se vrátíš na Glorii pod jiným nickem, v zájmu toho, aby nevznikly nové spory, kdybychom se navzájem, sebe si nevšímali. Aspoń do té doby, než se oba dva naučíme slušné komunikaci.
b8111

Irák: Orientální Přivítání Pro Františka (Video)

Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, …More
Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, co mě k tomu vedlo. Jednoduše řečeno: Neuhlídal jsem svoji povahu. Místo, abych s Tebou přestal komunikovat, tak jsem se otevřel zlu.
Nemohu soudit pohnutky člověka, proč je takový, pouze mohu poukázat, odsoudit jasné zlo. To jsem také udělal a za to se omlouvat nechci. Omlouvám se tedy za výše uvedené, mrzí mě to a prosím o odpuštění. Závěrem rovněž prosím, až se vrátíš na Glorii pod jiným nickem, v zájmu toho, aby nevznikly nové spory, kdybychom se navzájem, sebe si nevšímali. Aspoń do té doby, než se oba dva naučíme slušné komunikaci.
b8111

Pagliarani: Františkovo “Milosrdenství” Je Všelékem Pro Svět, Který “Již Nelze Konvertovat”

Vím, že chodíš na Glorii, tak Ti chci sdělit na závěr, že proti Tobě nic nemám, že Ti i já odpouštím. A věřím, že se jednou tam potkáme. Pokojný den bratře.
b8111

Pagliarani: Františkovo “Milosrdenství” Je Všelékem Pro Svět, Který “Již Nelze Konvertovat”

Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, …More
Kallistratos: Chci se tímto veřejně omluvit bratře ve víře za svoje hrubá slova k Tobě. Vyřčena slova šmejd, hňup, udavač, špinavý člověk, zpochybňování Tvé psychiky, snižování člověka, stavu rodinného, atd., nepatří do slovníku a chování křesťana a vím, že jednou budou svědčit proti mě. Mrzí mě jejich vyřknutí, mrzí mě, že jsem Tobě vědomě chtěl ublížit a ublížil. Nebudu a nechci vysvětlovat, co mě k tomu vedlo. Jednoduše řečeno: Neuhlídal jsem svoji povahu. Místo, abych s Tebou přestal komunikovat, tak jsem se otevřel zlu.
Nemohu soudit pohnutky člověka, proč je takový, pouze mohu poukázat, odsoudit jasné zlo. To jsem také udělal a za to se omlouvat nechci. Omlouvám se tedy za výše uvedené, mrzí mě to a prosím o odpuštění. Závěrem rovněž prosím, až se vrátíš na Glorii pod jiným nickem, v zájmu toho, aby nevznikly nové spory, kdybychom se navzájem, sebe si nevšímali. Aspoń do té doby, než se oba dva naučíme slušné komunikaci.
b8111

Pagliarani: Františkovo “Milosrdenství” Je Všelékem Pro Svět, Který “Již Nelze Konvertovat”

Milá apredsasatoci, napsal jsem to pěkně, ale sama víš, že to tak u mě často není a dovedu ubližovat. Ale vždy si přeji k tomuto žitému se vrátit, v tom cítím vnitřní pokoj a radost žitého. Mít snahu a být otevřený chození s Kristem, nechat se proměňovat, Jím vyučovat.
A snad na závěr. Mějme důvěru k Bohu. On nás zná, On vidí naše zápasy. Hlavní je naše vůle jít do předu. Můžem často padat, …More
Milá apredsasatoci, napsal jsem to pěkně, ale sama víš, že to tak u mě často není a dovedu ubližovat. Ale vždy si přeji k tomuto žitému se vrátit, v tom cítím vnitřní pokoj a radost žitého. Mít snahu a být otevřený chození s Kristem, nechat se proměňovat, Jím vyučovat.
A snad na závěr. Mějme důvěru k Bohu. On nás zná, On vidí naše zápasy. Hlavní je naše vůle jít do předu. Můžem často padat, sejít na scestí, ale hlavní je konec. Často nevíme, jak dál, i při sebelepší vůli šlapem stále vedle, ale musíme si uvědomit jedno: JE TO JAKO S GPS V NAŠEM AUTĚ - I KDYŽ SJEDEM NA VEDLĚJŠÍ CESTU, BŮH NÁS ZNOVU DOVEDE NA TU SPRÁVNOU CESTU. Třeba obklikou, ale / každý máme jinačí čas zrání /věříme, že nás dovede do správného cíle. A já mu důvěřuji. Přeji Ti pokoj a vnitřní radost.
b8111

Pagliarani: Františkovo “Milosrdenství” Je Všelékem Pro Svět, Který “Již Nelze Konvertovat”

Bůh vidí do našich srdcí. Pokud zrno padne do dobré půdy, začnou se dít věci. A k tomu patří i někdy smutné a těžké chvilky. A zde mě vždycky potěší myšlenka Ch. Džabrána, který napsal: ..A není loutna, která konejší naši duši, vydlabána noži?... Takže nedejme se odradit, stůjme v důvěře v Ježíše a Jeho moc. Držme se toho co známe, čemu důvěřujeme, praktikujme to. Hlavně neběhejme od člověka …More
Bůh vidí do našich srdcí. Pokud zrno padne do dobré půdy, začnou se dít věci. A k tomu patří i někdy smutné a těžké chvilky. A zde mě vždycky potěší myšlenka Ch. Džabrána, který napsal: ..A není loutna, která konejší naši duši, vydlabána noži?... Takže nedejme se odradit, stůjme v důvěře v Ježíše a Jeho moc. Držme se toho co známe, čemu důvěřujeme, praktikujme to. Hlavně neběhejme od člověka k člověku. Nechtějme měnit druhé, chtějme měnit sebe. Dřívě jsem chtěl dělat velké věci, a dělal. Nakonec jsem zjistil, že je Bůh po mě nechce. Dnes se chci zaměřovat na to, co mi Bůh dá do cesty během každého dne. Být otevřený druhým, situacím a uvažovat, jak by se zachoval Ježíš, z pozice nic není náhoda. Pokud toto, upřimně žiji, při zachování rytmu modlitby, četby Sv. Písma, s vědomím toho, že Kristus jde vedle mne, tak vím, že jsem prožil "hezký den", v souladu s ním.