b8111
b8111 shares from štefan161
2K
Svätá trojica Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval …More
Svätá trojica
Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval Syna a Duch Svätý poukazuje v láske na Otca aj Syna.
Teraz trošku bližšie k osobe Ducha Svätého, keďže o Pánovi Ježišovi ako všemohúcom Bohu som už písal.
Pozrime sa bližšie na 2. Kor.3: 7-18. Všetky tieto verše sú o osobe Ducha Svätého.
Škoda verša..."Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.", ktorý vo väčšine prekladov nevystihuje pravú podstatu. Našiel som ale preklad a tu musím pochváliť Český Ekumenický preklad, kde autor absolútne presne, vzhľadom na dnešný moderný jazyk vystihol podstatu:
Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Presne to hovorí Sv. Písmo Tým Bohom, Pánom je Duch Svätý, ktorý premieňa kresťana na čoraz slávnejší obraz.
Asi najkrajšie verše o Božestve Ducha Sv. sä v liste Židom 10.kap.: "Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto …More
8 pages