b8111
b8111
568
DAVID WILKERSON proroctví z roku 1973 - původní překlad.More
DAVID WILKERSON proroctví z roku 1973 - původní překlad.
11 pages
b8111
1713
Mat 24/4,5 Ježíš jim odpověděl:" Dávejte si pozor, aby Vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Kristus a svedou mnohé.... Mat 24/11 Také povstanou mnozí lživí …More
Mat 24/4,5 Ježíš jim odpověděl:" Dávejte si pozor, aby Vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Kristus a svedou mnohé....
Mat 24/11 Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou....
4 pages
Mira393
...viz. Irka Marie Božího milosrdenství (její předpovědi se plnily ani ne z poloviny).
b8111 shares from Coburg
3.8K
Kde je pravda a je toto proroctví v souladu s proroctvími ŘKC? Ve videu 19:37 se mluví, že všichni opravdoví křesťané opustí své církevní denominace a vytvoří novou církev (Obnovení křesťané), …More
Kde je pravda a je toto proroctví v souladu s proroctvími ŘKC?
Ve videu 19:37 se mluví, že všichni opravdoví křesťané opustí své církevní denominace a vytvoří novou církev (Obnovení křesťané), založenou na Bohu a Jeho synu /samozřejmě včetně Ducha sv./. Zde se už nemluví o očištěné ŘKC, o učení vycházející z tradice, o papežské instituci, dogmatech, Marii, atd. Bude to církev, která se drží prvotního učení, bez nánosů, tak jak jej žila ve skutcích apoštolů. Naproti tomu, jsou proroctví samotných ŘKC věřících, která jsou v rozporu s tímto. Co tedy s tím? Nechme tomu čas. Jsem rád, že se mohu být svědkem tohoto proroctví, neboť i já věřím v toto poselství. Bůh Vám žehnej.
Šokujúce proroctvo z roku 1973 - David Willkerson, SK titulkyMore
Šokujúce proroctvo z roku 1973 - David Willkerson, SK titulky
50:55
b8111
2.1K
KDO JE DRUHÁ ŠELMA ZE ZJEVENÍ 13,11? Tento starý, z konce 19. století, výklad z proroctví knihy Zjevení, jsem poprvé slyšel v dobách komunismu. Dříve jsem se mu smál, dnes už mu věřím......More
KDO JE DRUHÁ ŠELMA ZE ZJEVENÍ 13,11? Tento starý, z konce 19. století, výklad z proroctví knihy Zjevení, jsem poprvé slyšel v dobách komunismu. Dříve jsem se mu smál, dnes už mu věřím......
4 pages
b8111
2.9K
JEDNO Z NEJKVALITNĚJŠÍCH ZPRACOVÁNÍ, BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ / i přesto, že některé pasáže považuji za sporné / KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V BRZKÉ DOBĚ. To tvrdím, po mnoha rozborech, různých výkladů, proroctví,…More
JEDNO Z NEJKVALITNĚJŠÍCH ZPRACOVÁNÍ, BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ / i přesto, že některé pasáže považuji za sporné / KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V BRZKÉ DOBĚ.
To tvrdím,
po mnoha rozborech, různých výkladů, proroctví, u všech církví, po víceletém sledování světových událostí, v kontextu poselství Sv. písma SZ+NZ.
43:42
b8111 shares from štefan161
22.1K
Svätá trojica Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval …More
Svätá trojica
Boh nie je len nejaká samostatná osoba, pretože pred stvorením by nemohol prebývať v láske a tento jeho základný atribút by bol nenaplnený. Boh ale vždy prebýval v láske. Otec miloval Syna a Duch Svätý poukazuje v láske na Otca aj Syna.
Teraz trošku bližšie k osobe Ducha Svätého, keďže o Pánovi Ježišovi ako všemohúcom Bohu som už písal.
Pozrime sa bližšie na 2. Kor.3: 7-18. Všetky tieto verše sú o osobe Ducha Svätého.
Škoda verša..."Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.", ktorý vo väčšine prekladov nevystihuje pravú podstatu. Našiel som ale preklad a tu musím pochváliť Český Ekumenický preklad, kde autor absolútne presne, vzhľadom na dnešný moderný jazyk vystihol podstatu:
Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Presne to hovorí Sv. Písmo Tým Bohom, Pánom je Duch Svätý, ktorý premieňa kresťana na čoraz slávnejší obraz.
Asi najkrajšie verše o Božestve Ducha Sv. sä v liste Židom 10.kap.: "Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: 16 "Toto je …More
8 pages
b8111
Athose Monacha, bratra ve víře dostihl syndrom těch, proti kterým bojuje. Stejně jako židé, kteří se hrdě hlásili k Bohu, nad druhé se povyšovali,…More
Athose Monacha, bratra ve víře dostihl syndrom těch, proti kterým bojuje. Stejně jako židé, kteří se hrdě hlásili k Bohu, nad druhé se povyšovali, nakonec Krista ukamenovali a Bůh je opustil. A PŘESTO VE SVÉ SLEPOTĚ A HLUCHOTĚ, stále ve většině nepochopili nic z těchto událostí a pořád " melou to stejné": ONI JSOU TÍM VYVOLENÝM NÁRODEM..........
běda vám bezbožníci
Ubohá duše pokřtěného protestanta, který protestoval proti protestantům a stal se latinským katolíkem, protestoval proti katolíkům a stal se pravoslavným …More
Ubohá duše pokřtěného protestanta, který protestoval proti protestantům
a stal se latinským katolíkem, protestoval proti katolíkům a stal se pravoslavným
udavačejm na gtv.
Athos Monach buď kladivem sám na sebe to ti prospěje.
b8111
1.3K
Boží zákon je neměnný.More
Boží zákon je neměnný.
3 pages
b8111
11.8K
Dopady tvrdých sankcí, které propaguje ČR-obrovský nárust Ruské ekonomiky a likvidace naší.More
Dopady tvrdých sankcí, které propaguje ČR-obrovský nárust Ruské ekonomiky a likvidace naší.
23:41
b8111
5:20 Český stát schválně nezasahuje na Lipské burze, jako jediný v Evropě../PLNĚ PODPORUJE energetické KŠEFTAŘE, na úkor občanů/. 16:00 pokud …More
5:20 Český stát schválně nezasahuje na Lipské burze, jako jediný v Evropě../PLNĚ PODPORUJE energetické KŠEFTAŘE, na úkor občanů/.
16:00 pokud přestane válka, zůstane ČR sama s nejdražšími energiemi...
15:50 POSTUPNĚ SE VYŘADÍME NA VÝCHODNÍM TRHU, KDEŽTO EU, ČINA, ATD., BUDE DÁL OBCHODOVAT s Ruskem...
b8111
1.1K
PODLE KTERÉHO ZÁKONA, BUDEM JEDNOU SOUZENI?More
PODLE KTERÉHO ZÁKONA, BUDEM JEDNOU SOUZENI?
4 pages
b8111
706
BOŽÍ SCHRÁNA - chápeme ROZDÍL mezi BOHEM VYŽADOVANOU ÚCTOU k výtvorům, NA JEHO POKYN, skrze naše ruce, a FALEŠNÝM UCTIVÁNÍM /MODLOSLUŽBOU/ k našim výtvorům, které SAMI NAVRHUJEME /nosíme je v …More
BOŽÍ SCHRÁNA - chápeme ROZDÍL mezi BOHEM VYŽADOVANOU ÚCTOU k výtvorům, NA JEHO POKYN, skrze naše ruce, a FALEŠNÝM UCTIVÁNÍM /MODLOSLUŽBOU/ k našim výtvorům, které SAMI NAVRHUJEME /nosíme je v průvodech, klaníme se jim, líbáme je, atd./, což Bůh ZAKAZUJE ?
4 pages