b8111
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

ZJEVENÍ "Knihy pravdy", nikdy nebylo OFICIÁLNĚ, církevně UZNANÉ. Ani papežem Benediktem XVI. Nejde mi už rozklikávat jednotlivé proroctví, abych Vám ukázal jasné lži. Varovani (jezis-kristus-varovanie.net) A jinak snad si nemyslíte, že Bibli si vykládám sám. Zkoumám věškeré křesťanské denominace, jejich odborníky s výklady jednotlivých, sporných pravd a pak dohledávám, proč se rozchází. …More
ZJEVENÍ "Knihy pravdy", nikdy nebylo OFICIÁLNĚ, církevně UZNANÉ. Ani papežem Benediktem XVI. Nejde mi už rozklikávat jednotlivé proroctví, abych Vám ukázal jasné lži. Varovani (jezis-kristus-varovanie.net) A jinak snad si nemyslíte, že Bibli si vykládám sám. Zkoumám věškeré křesťanské denominace, jejich odborníky s výklady jednotlivých, sporných pravd a pak dohledávám, proč se rozchází. PROBLÉM MODERNÍ ŘKC, která podporuje HKTeologii, je tvrzení, že Písmo svaté, OBSAHUJE BOŽÍ SLOVO. NA ROZDÍL OD BOHA, který sám tvrdí, že Písmo svaté, je CELÉ BOŽÍM SLOVEM. K tomu se přidají různé neověřené zjevení....A PAK SE NEDIVÍM, ŽE VĚŘÍCÍ ZMATENĚ POBÍHAJÍ OD ČERTA K ĎÁBLU A MAJÍ V TOM TAKOVÝ BORDEL.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Tak, asi tak Terezko. Kniha pravdy není nic nového, ale pouze shrnutím klasického VAROVÁNÍ, které běží několik let a které jsem studoval mnoho let varování Varování a Druhý příchod Ježíše Krista (jezis-kristus-varovanie.net). Takže nemáte dobrý přehled. A právě tam se mnohokrát lhalo, tam je v ráji ženění v oslavených tělech, atd.. A lže se i nyní. V kapitole: Zpráva ze dne 11.11.2011: "Nejp…More
Tak, asi tak Terezko. Kniha pravdy není nic nového, ale pouze shrnutím klasického VAROVÁNÍ, které běží několik let a které jsem studoval mnoho let varování Varování a Druhý příchod Ježíše Krista (jezis-kristus-varovanie.net). Takže nemáte dobrý přehled. A právě tam se mnohokrát lhalo, tam je v ráji ženění v oslavených tělech, atd.. A lže se i nyní. V kapitole: Zpráva ze dne 11.11.2011: "Nejprve se objeví znamení na obloze - slunce se bude otáčet", je uvedeno:
.....Všechny mé děti musí přijmout, že jsem to Já, kdo před ně nyní přichází.
Nemusí věřit, že toto je konec světa, protože není. Je to začátek nového období v době, kdy se všechny mé děti nakonec dozvědí pravdu.......
V knize Zjevení, Kristus Janovi ukazuje: ŽÁDNÉ NOVÉ OBDOBÍ nějakého míru, jak to někteří prezentují NEBUDE. Bude obrovské vylití ducha sv. a lidé skutečně poznají pravdu. Ovšem ta pravda bude jiná, než prezentuje Vaše Kniha pravdy. ZLO BUDE GRADOVAT. VŠICHNI KRISTA UVIDÍ AŽ PŘI JEHO 2 PŘÍCHODU A PAK BUDE KONEC SVĚTA.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Bůh Ti žehnej milá sestro, máš užasný potenciál, znovu opakuji, jsem rád, že jsem Tě poznal. Přál bych Ti poznat více pravého Boha, v tom, čím opravdu je a Jeho pravdy, obsažené v Písmu. Stav sestro na skále a ne na písku všeho možného, co se kde šustne...... Zažij v praxi, pravdy Božího zaslíbení a budeš se divit. Jsi chytré a hodné děvče, aspoň tak Tě vnímám. Přeji Boží požehnání. PS: jsem …More
Bůh Ti žehnej milá sestro, máš užasný potenciál, znovu opakuji, jsem rád, že jsem Tě poznal. Přál bych Ti poznat více pravého Boha, v tom, čím opravdu je a Jeho pravdy, obsažené v Písmu. Stav sestro na skále a ne na písku všeho možného, co se kde šustne...... Zažij v praxi, pravdy Božího zaslíbení a budeš se divit. Jsi chytré a hodné děvče, aspoň tak Tě vnímám. Přeji Boží požehnání. PS: jsem možná tvrdý, ale nechtěl jsem Ti ublížit, ba naopak. Povzbudit k hledání pravdy......
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

474 ...Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…
346
.. Lidé se budou ženit, budou mít děti....
Jasně je zde řečeno /démonem/, že to bude po přijetí NOVÝCH, NEPORUŠITELÝCH TĚL.
Terezko, tvá oblíbená výmluva ohledně trpaslíků pokud je potkáš a není to v Písmu, zde neobstojí. ZDE JASNĚ JEDNA, NEBO DRUHÁ STRANA LŽEEEEE!!!!!!! Tady není prostor nevyřčeného,…More
474 ...Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…
346
.. Lidé se budou ženit, budou mít děti....
Jasně je zde řečeno /démonem/, že to bude po přijetí NOVÝCH, NEPORUŠITELÝCH TĚL.
Terezko, tvá oblíbená výmluva ohledně trpaslíků pokud je potkáš a není to v Písmu, zde neobstojí. ZDE JASNĚ JEDNA, NEBO DRUHÁ STRANA LŽEEEEE!!!!!!! Tady není prostor nevyřčeného, pro manevrování.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

CHCEŠ VÍCE VĚŘIT DÉMONŮM, NEBO CHCEŠ SNAD SESTRO TVRDIT, ŽE KRISTUS LŽE, KDYŽ ŘÍKÁ : Mat 22, 23-30 na otázku zmrtvýchvstání A MANŽELSTVÍ, Cituji:
„V ten den přistoupili k němu saducejové, kteří tvrdí, že není zmrtvýchvstání, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš řekl: ,Zemře-li kdo bez dětí, ať si jeho bratr vezme jeho manželku a zplodí svému bratru potomstvo!“ U nás bylo sedm bratrů. První …More
CHCEŠ VÍCE VĚŘIT DÉMONŮM, NEBO CHCEŠ SNAD SESTRO TVRDIT, ŽE KRISTUS LŽE, KDYŽ ŘÍKÁ : Mat 22, 23-30 na otázku zmrtvýchvstání A MANŽELSTVÍ, Cituji:
„V ten den přistoupili k němu saducejové, kteří tvrdí, že není zmrtvýchvstání, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš řekl: ,Zemře-li kdo bez dětí, ať si jeho bratr vezme jeho manželku a zplodí svému bratru potomstvo!“ U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, a zemřel. Nemaje potomstva, zanechal svou manželku svému bratru. Podobně i druhý a třetí, až i sedmý. Naposledy pak ze všech zemřela i ta žena. Čí tedy z těch sedmi bude ta žena při vzkříšení, neboť všichni ji měli (za ženu)?“ Odpověděl jim Ježíš: „Mýlíte se, poněvadž neznáte Písma ani moc Boží. Neboť při vzkříšení se nebudou ani ženit ani vdávat, nýbrž budou jako andělé Boží v nebi.“
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Tento popis ráje, spíše plně odpovídá židovskému smyšlení. Takto chápali naplnění předobrazů, které naznačovala symbolická starozákonní bohoslužba v Den smíření /3.Mojž 16/29-34/. Tehdy velekněz, když vykonal smíření za celý Izrael, a očistil tak svatostánek od hříchu, vyšel a požehnal lidu. Židé se domnívali, že se podobně zjeví Mesiáš, aby očistil zemi od zkázy způsobené hříchy a hříšníky, a …More
Tento popis ráje, spíše plně odpovídá židovskému smyšlení. Takto chápali naplnění předobrazů, které naznačovala symbolická starozákonní bohoslužba v Den smíření /3.Mojž 16/29-34/. Tehdy velekněz, když vykonal smíření za celý Izrael, a očistil tak svatostánek od hříchu, vyšel a požehnal lidu. Židé se domnívali, že se podobně zjeví Mesiáš, aby očistil zemi od zkázy způsobené hříchy a hříšníky, a obdaří svůj čekající lid nesmrtelností / obnova země v ráj, všichni se žení, atd…/.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Knihu pravdy si prostuduji. Ovšem pokud Kniha pravdy pracuje, či vychází z Varování, které jsem sledoval mnoho let, tak se jedná o snůšku mnoha lží, viz. že se budou lidé po smrti ženit, vdávat. ABSOLUTNĚ V ROZPORU, S TÍM, CO UČIL KRISTUS.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

474. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2012 v 20:00. varovani.org/html2/474.html Budete mít čistá, neporušitelná těla, zbavená nemocí, fyzické smrti a stárnutí…Uvidíte vaše děti se ženit a vdávat, mít děti a všichni budou svědky zázraku rodin povstalých ze smrti….Budete sjednoceni s vašimi milovanými, kteří v tomto životě zemřeli a odešli do nebe.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Varování: 346 Děti, mé srdce kypí radostí, když vám vyprávím o nové zemi, kterou jsem pro vás připravil. Mé děti budou žít 1000 roků v ráji, který jsem stvořil pro Adama a Evu. Bude tam pokoj, láska, harmonie a nebude vám nic chybět. Lidé se budou ženit, budou mít děti a květiny, řeky, moře, hory a jezera vám budou brát dech.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Ohledně 1000 letého království, si dohledejte na Glorii, kolik za ta léta se vedlo na toto téma dizkuzí a každy argumentoval, co by pravověrný katolík různými zjeveními, církevně schválenými autory, sv. Augustinem počínaje,Písmem sv. konče. A k čemu se dopracovali? TOTÁLNÍ PROTICHŮDNOST NÁZORŮ, DO JAKÉ DOBY JEJ ZAŘADIT, ATD. To už po mě dneska nechtějte, abych takovým ZARUČENÝM zjevením…More
Ohledně 1000 letého království, si dohledejte na Glorii, kolik za ta léta se vedlo na toto téma dizkuzí a každy argumentoval, co by pravověrný katolík různými zjeveními, církevně schválenými autory, sv. Augustinem počínaje,Písmem sv. konče. A k čemu se dopracovali? TOTÁLNÍ PROTICHŮDNOST NÁZORŮ, DO JAKÉ DOBY JEJ ZAŘADIT, ATD. To už po mě dneska nechtějte, abych takovým ZARUČENÝM zjevením věřil.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Psalas: ....Bibli sv. máme především žít, ne se v něm "vrtat". Číst(studovat), ano, abychom jej žili..........Pána bude na Zemi 1000 leté Království.....Vůbec nečtete Písmo sv.,asi...
Terezko, Terezko, snad opravdu na závěr. Právě z toho náboženského guláše, v kterém jste totálně zabředlá, mě pomohlo se dostat, až studium Sv. písma. Snažíte se používat argumenty, které jsou, ale často totálně…More
Psalas: ....Bibli sv. máme především žít, ne se v něm "vrtat". Číst(studovat), ano, abychom jej žili..........Pána bude na Zemi 1000 leté Království.....Vůbec nečtete Písmo sv.,asi...
Terezko, Terezko, snad opravdu na závěr. Právě z toho náboženského guláše, v kterém jste totálně zabředlá, mě pomohlo se dostat, až studium Sv. písma. Snažíte se používat argumenty, které jsou, ale často totálně protichůdné, mícháte jablka s hruškami, viz. Kniha pravdy proti New Age s různými dimenzemi, Bohyní zemi, která má duši, otce absot a spousta dalších protichůdných polopravd, či přímo bludů. Pokud budete více se zralými katolíky dizkutovat, či přímo s duchovními, sami Vás vyřadí, neboť odporujete učení ŘKC. Tohle církev nikdy neučila a neučí. Ba ani Kniha pravdy neučí o inkarnaci, reinkarnaci, dimenzích a dalších blbostech východních náboženství.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Říkáš, že duši nelze zabít, takže logika níže psaného? Jasně se jedná o pouhý život, o který měl Abraham strach. Pokud narazíte v Bibli na termín DUŠE, neznamená vždy to, to stejné ve významu.
ČEP Gen12/13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“
ČSP Gen 12/13Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli …More
Říkáš, že duši nelze zabít, takže logika níže psaného? Jasně se jedná o pouhý život, o který měl Abraham strach. Pokud narazíte v Bibli na termín DUŠE, neznamená vždy to, to stejné ve významu.
ČEP Gen12/13Říkej tedy, žes mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu.“
ČSP Gen 12/13Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

ČEP Gen2/19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
ČSP Gen2/19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno.…More
ČEP Gen2/19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
ČSP Gen2/19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

ČEP Gen2/7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
ČSP Gen2/7Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Český ekum. překlad: Gen19/17Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“
Český studijní překlad: Gen19/17A když je vyváděli pryč, jeden řekl: Uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Dalším problémem jsou RÁDOBY PŘEKLADY Biblí, které jsou spíše výkladem, což je často katastrofa.
Proto je lepší používat Bibli kralickou, u které se dá říci, že je překladem. Níže uvádím pár veršu, pro srovnání. Snad Vám to pomůže.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezka napsala: …. Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší,…
Terezko, Písmo pracuje s více termíny, které ne vždy, znamenají to stejné. Sama si zjistěte, co znamená Dech života hebr. Ruach, řec.Pneuma, Žijící duše (živá bytost) hebr. Nefeš, řec.Psyché, atd., v Biblickém názvosloví A V JAKÉM KONTEXTU SE SNIMI PRACUJE, POUŽÍVÁ. Jinak je debata scestná. Já jsem …More
Terezka napsala: …. Písmu s vyjádřením "duše",se automaticky počítá s nesmrtelnou duší,…
Terezko, Písmo pracuje s více termíny, které ne vždy, znamenají to stejné. Sama si zjistěte, co znamená Dech života hebr. Ruach, řec.Pneuma, Žijící duše (živá bytost) hebr. Nefeš, řec.Psyché, atd., v Biblickém názvosloví A V JAKÉM KONTEXTU SE SNIMI PRACUJE, POUŽÍVÁ. Jinak je debata scestná. Já jsem Vás pouze upozornil, v souvislosti se zemí, že termín DUŠE, není vždy duší, JAK JI VNÍMATE, ale ŽIVÝM STVOŘENÍM.
b8111

OKNO DO NOVÉHO SVĚTA – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL

Terezka napsala: ....Kde je v Písmu, že Země nemá duši?....
Jednoduchá odpověď, pramenící z toho, že nikde není psané, že jí má - to obráceně najdi Ty. A za další, i kdyby jsi našla někde, že napsáno, že ZEMĚ MÁ DUŠI, tak se nejedná o duši v samé podstatě, jak ji chápeš. VBibli se používá často slovo duše - znamenající život člověka, zvířete, který končí smrtí, např. bylo tam sto živých duší …More
Terezka napsala: ....Kde je v Písmu, že Země nemá duši?....
Jednoduchá odpověď, pramenící z toho, že nikde není psané, že jí má - to obráceně najdi Ty. A za další, i kdyby jsi našla někde, že napsáno, že ZEMĚ MÁ DUŠI, tak se nejedná o duši v samé podstatě, jak ji chápeš. VBibli se používá často slovo duše - znamenající život člověka, zvířete, který končí smrtí, např. bylo tam sto živých duší - což znamená, bylo tam sto lidí. Už je hodně hodin, nebudu nyní dohledávat.